Posts

Posts uit 2019 weergeven

Waarom gewoontes goed maar ook risicovol zijn

Afbeelding
Als wij God om licht bidden, dan vragen we Hem om dezelfde kennis te verkrijgen als die Hij bezit: kennis van goed en kwaad; voorkennis van gunstige en ongunstige dagen en allesomvattende kennis. Een goed gebed is de Vader vragen dat ik mijzelf mag leren kennen zoals de Heilige Geest mij kent: “Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God” (1 Kor 2, 10).
In alles wat Hij doet wil God ons licht brengen. Op onze beurt moet ieder van ons zich klaar houden om Gods verlichting te kunnen aanvaarden. Een belangrijke wijze om klaar te zijn voor Gods licht is te bidden niet bevreesd te zijn voor het verkregen inzicht.
Wij kunnen God vragen zijn licht te laten schijnen op onze normale gang van zaken en gewoontes. Maakt een goede gewoonte mij sterker? Brengt een bepaalde gewoonte me meer schade toe dan ik wil toegeven? Gewoontes hebben we nodig. Zonder vaste gewoontes zou het ontbijt alleen al ons een hele dag in beslag nemen. Maar tegelijkertijd kan bijna iedere gewoonte onze innerlijke …

Over de mysterieuze opvolging van geluksdagen en ongeluksdagen

Afbeelding
Baltasar Gracián (1601-1658) was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer een verzameling van 299 aforismen  - Handorakel en kunst van de voorzichtigheid - bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Uw ongeluksdagen kennen, want die zijn er. Dan lukt niets; hoe u het spel ook afwisselt, de tegenspoed houdt aan. Na twee rondes hoort u te weten waar u aan toe bent en u terug te trekken, al naar gelang het al of niet uw dag is. Zelfs uw oordeelsvermogen is aan schommelingen onderhevig, want niemand is onafgebroken wijs. Er komt geluk aan te pas de juiste overwegingen te maken, als voor het goed opstellen van een brief. Alle goede dingen hebben hun getij; zelfs schoonheid heeft haar slechte ogenblikken. Ook bedachtzaamheid is niet altijd gelijk aan zichzelf en gaat nu eens te ver, dan w…

Iemand aanvaarden en toch diens gebreken niet onder mat vegen. Hoe doe je dat? In de leer bij Piet van Breemen sj

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Hier volgt een uittreksel.
Iemand aanvaarden betekent niet dat ik zijn gebreken ontken, dat ik ze toedek of probeer weg te praten. Aanvaarding betekent ook niet dat ik alles wat die persoon doet prachtig vind. Het tegendeel is waar. Als ik de gebreken van iemand ontken, dan aanvaard ik hem zeker niet; ik heb de diepte van die persoon nog niet bereikt. Alleen wanneer ik iemand aanvaard, kan ik werkelijk zijn gebreken onder ogen zien.

Op een negatieve manier uitgedrukt: aanvaarding betekent dat ik nooit iemand het gevoel geef dat hij niet meetelt. Niets meer van iemand verwachten is zoveel als iemand doden en hem onvruchtbaar maken. Hij kan niets meer. Men zegt dat kinderen met Engelse ziekte kalk uit de muur krabben. Mensen die niet aanvaard worden, krabben aanvaarding uit de muur…

De zeven grondregels voor de zending vandaag - missiezondag 2019

Afbeelding
Adolfo Nicolás sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, was het grootste  deel van zijn leven missonaris in Azië.  Pater Nicolás noemt zeven grondregels voor de zending vandaag. Mij inspireren ze alvast. Ik heb een vermoeden dat paus Franciscus ze ook zou kunnen onderschrijven.
1.Het belang van “de weg van de nederigheid” bij de verkondiging van het Evangelie 2.Het belang om bij alles wat we zeggen en verkondigen steeds te erkennen  dat onze menselijkheid beperkt en onaf is, zonder enige zweem van triomfalisme. 3.Wat je probeert te verkondigen moet eenvoudig zijn, niet ingewikkeld en zonder te veel rationalisering. Anders wordt het snel onduidelijk en onbegrijpelijk. 4. Gul zijn in het erkennen van Gods werkzaamheid in het leven en de geschiedenis van de volkeren. Samen met oprechte bewondering, vreugde en hoop telkens we bij bij anderen goedheid en toewijding zien. 5.De meest geloofwaardige boodschap komt voor uit ons eigen leven, toegewijd aan en geleid door het Evangelie van Jez…

Kiezen is verliezen. Dan maar niet ...?

Afbeelding
Ik wist door mijn keuze verloren ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen, en hetleven is voorbij gegaan.

Kiezen is mogelijk. Je leven hangt er vanaf.
Kan je van de ander houden zonder hem of haar te bewonderen?

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over liefde. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (6/7)
Dit is het wonder van de liefde. Niet dat zij de kleine kantjes van de geliefden en hun storend steeds weer anders zijn zomaar doet verdwijnen. Wel laat de liefde toe om deze bronnen van onrust om te vormen tot nieuwe, onvermoede uitnodigingen om nog meer te beminnen. 
De liefde maakt het mogelijk om geleidelijk aan de scherpe hoeken van de ander te dulden, om ze vervolgens te gunnen en, soms, om er gewoon van te gaan houden. 
Uitgerijpte liefde heeft niet langer nood aan bewondering. Ze reikt niet naar de ander omwille van diens schoonheid, kracht of welk talent dan ook. Ze houdt van de ander gewoon omdat die is, zoals die is. Ook als er van de oorspronkelijke aantrekkelijkheid niet veel lijkt over te schieten. Denk maar aan Chris en Katrien.
Nikolaas Sintobin sj

Waarom Iñigo van Loyola zichzelf Ignatius ging noemen

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Ignatius van Antiochië.

Ignatius van Loyola nam pas na zijn priesterwijding de naam van Ignatius aan. Voordien werd hij genoemd bij zijn doopnaam, Iñigo.  Toen Iñigo het levensverhaal van Ignatius van Antiochië hoorde , meer in het bijzonder wat er gebeurde rond zijn dood, was hij meteen verkocht. Hieronder vind je het verhaal.
Ignatius van Antiochië was de derde bisschop van Antiochië in Syrië. Over hem is niet veel bekend. We weten niet waar hij geboren is, noch hoe oud hij was, toen hij de marteldood stierf. Ignatius werd het slachtoffer van de christenvervolgingen ten tijde van keizer Trajanus (98-117). In Rome werd hij door keizer Trajanus aan folteringen onderworpen. De soldaten die hem folterden  hoorden hem steeds de naam van Christus verzuchten. Ze vroegen waarom hij dat deed. ‘Omdat,’ zo antwoordde Ignatius, ‘die naam mij in het hart gegrift staat.’ Hij werd uiteindelijk in het circus voor de leeuwen gegooid. Hij hitste ze op om …

Bidden, hoe begin je eraan?

Afbeelding
Het is goed om een eigen gebedshoekje in te richten, met bijv. een icoon en een kaars. Dat bevordert de concentratie. De gebedshouding moet ontspannen zijn en tegelijk eerbiedig, want ik bevind me in Gods tegenwoordigheid. Daar ligt de kern van het gebed. Veel mensen ervaren het als een goede hulp, zich eerst even op de ademhaling te richten. Bewust in- en uit-ademen. Niet de adem beïnvloeden, maar alleen waarnemen.

Een tip van Ignatius over wat je als leidinggevende ten allen prijze moet vermijden

Afbeelding
"Laat oversten zich ervoor hoeden om hun onderdanen van hen te vervreemden door ruwheid. Zelf een louter vermoeden van hardheid is reeds schadelijk."

Ignatius van Loyola

Is dit jobinterview echt zo absurd als het lijkt?

Afbeelding
Hoe zou jij reageren mocht het einde van de wereld aangebroken zijn?
Hoe zou jij naar je huidige leven kijken mocht je beseffen dat het einde nu meteen eraan kan komen. 

Want, zo is het wel …

Het summum van onredelijke liefde

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over liefde. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (5/7)
Die onredelijkheid van de liefde is het sterkst te voelen in de vergeving. Vergeving betekent dat je kwaad beantwoordt met goedheid. Misschien kan je wel stellen dat ver-geving de diepste kern is van liefde: verder geven, geven zonder dat de ander het hoeft te verdienen of zelf maar te vragen. In hoop en geloof dat liefde nooit verloren gaat en, uiteindelijk, sterker is dan wat geen liefde is.
De ervaring van vergeving helpt om te groeien in vertrouwen en duurzaamheid. Ze kan de geliefden helpen om hun wederzijdse onbehouwenheid te verdragen en om de liefde waarachtiger en zuiverder te maken. Vergeven is een uitnodiging om van de ander te houden gewoon omdat die is, zoals die is, niettegenstaande van alles en nog wat. 
Het is liefde die de unieke schoonheid van de ander op het spoor komt en naar boven haalt. Het is liefde die de ander mooi maakt. Daarom is het enkel liefde …

Waarom persoonlijke gebreken echt een probleem zijn

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum  een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Geen enkel gebrek bij jezelf dulden 
Volmaaktheid wordt nu eenmaal gekenmerkt door de afwezigheid van fouten. Er zijn maar weinig mensen die niet een of andere innerlijke of uiterlijke tekortkoming hebben, waaraan zij zich hechten ondanks het feit dat zij makkelijk te verhelpen is. 

Het stoort een intelligente toeschouwer waar te nemen hoe een geringe fout een samenstel van grote kwaliteiten bezoedelt - een wolk is al genoeg om de zon geheel te verduistere…