Posts

Posts uit oktober, 2015 tonen

"God vinden in alle dingen": hoe doe je dat

Afbeelding
Onderstaande slideshow legt op glasheldere wijze de kern van de ignatiaanse spiritualiteit uit: hoe je God kan vinden in alle dingen. Met teksten van Brian Grogan sj. Klik op onderstaande foto om door te gaan naar de slideshow.

Paus Franciscus nodigt hertrouwde echtgescheidenen uit om te "onderscheiden". Hoe doe je dat?

Afbeelding
In het slotdocument van de Synode over het gezin wordt in de paragrafen over de hertrouwde echtgescheidenen tot 4 maal toe het woord  onderscheiden  gebruikt. Er wordt gevraagd dat zij begeleid worden in een  onderscheidings traject om hen vollediger te kunnen laten deelnemen aan het leven van de Kerk. Velen - zowel synodevaders als commentatoren - interpreteren deze bepalingen in die zin dat de uitkomst van deze  onderscheiding  kan zijn dat sommige hertrouwde echtgescheidenen opnieuw tot de sacramenten kunnen worden toegelaten. Het sleutelwoord is dus  onderscheiding . Geen toeval dat in een synode, voorgezeten door een paus-jezuïet, dit woord wordt gebruikt. De  onderscheiding van de geesten  staat centraal in de ignatiaanse spiritualiteit: het leren luisteren naar je biddende hart en onderscheiden hoe God daar tot je spreekt, in het bijzonder doorheen de vreugde. Dit gaat beslist niet over emocultuur. Wel over een veeleisende én subtiele gebedscultuur waartoe Ignatius van

Paus Franciscus gaat voor in Eucharistieviering slot synode

Afbeelding
Rechtstreeks uit Rome: Eucharistieviering, voorgegaan door paus Franciscus, bij de afsluiting van de synode voor het gezin.

De oorzaak van onze zonde

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org . Zonde is er niet in slagen zich moeite te geven om te  beminnen. Zonde is niet alleen alles wat wij verkeerd doen maar ook ook wat wij niet doen.  De heillige Ignatius schrijft dit toe aan een gemis aan dankbaarheid. Het is er niet inslagen alles te herkennen als een geschenk dat gekoesterd, onderhouden en gedeeld moet worden. Voor Ignatius is ondankbaarheid de grootste zonde en de oorsprong van alle zonde. Gerald M. Fagin sj

Wat je kan leren van een marathonloper voor je gebed

Afbeelding
Om 8u25 ben ik te gast bij de NCRV op NPO 2 in het programma "De verwondering". Aanleiding is de dag van de stilte. In onderstaande teaser vertel ik wat je kan leren van een marathonloper als je wil bidden.

Nikolaas Sintobin sj over stilte ervaren in de drukte van Amsterdam

Afbeelding
Morgen is het de dag van de stilte. Op NPO 2 ben ik te gast in "De verwondering" (8u25) en ga in gesprek met Annemiek Schrijver over hoe je in de stad tot stilte kan komen. Hieronder heb je alvast een voorsmaakje.

Paus Franciscus bezoekt nieuwe nachtopvang voor daklozen van het Vaticaan

Afbeelding
Eergisteren, na de namiddagsessie van de Synode, bracht Paus Franciscus een onverwacht bezoek aan de nieuwe nachtopvang voor daklozen van het Vaticaan. De lokalen werden ter beschikking gesteld door de jezuïeten. De opvang zelf wordt georganiseerd door de zusters van Moeder Theresa.

Waar de jezuïeten wel en niet voor gesticht zijn

Afbeelding
De eerste bedoeling van de Jezuïetenorde is niet de economische vooruitgang, de politieke emancipatie of de medische zorg van de mensen, maar hun geestelijke, spirituele dimensie – dat wil zeggen: hun relatie tot God.  Het spreekt vanzelf dat er geen relatie tot God bestaat zonder economie, politiek, psychologie of lichamelijk leven. Maar het geloof en de relatie tot God kunnen daar nooit toe herleid worden.  En de eerste bedoeling van Ignatius en zijn groep was om mensen te helpen om te groeien in die relatie tot God, hen de rijkdom van het christelijke geloof te helpen ontdekken en de diepte van een authentiek christelijk leven.  Dit geeft eigenlijk de kern aan van wat godgewijd leven voor een jezuïet betekent: de diepste band van mensen met God ondersteunen, dienen, en helpen groeien. Precies op die manier – zo suggereert Ignatius – geeft een jezuïet vorm aan zijn eigen verbondenheid met God. Rob Faesen sj

Nikolaas Sintobin sj: wat christen zijn voor mij betekent heel concreet

Afbeelding
Enige tijd geleden werd ik voor Family7, een Nederlandse protestantse TV-zender geïnterviewd over wat christen zijn, in de meest ruime betekenis, voor mij inhoudt. Hieronder vind je de volledige uitzending.

De vernietigende kracht van wat onschuldig lijkt

Afbeelding
"Gewoonte en routine hebben een ongelooflijk vermogen om te verknoeien en te vernietigen." Kardinaal Henri de Lubac sj

Walter Ceyssens sj legt uit wat jezuïet zijn voor hem betekent

Afbeelding
In twee minuten vertelt Walter Ceyssens kort en krachtig wat jezuïet zijn voor hem betekent.

De tien tips van Paus Franciscus voor een gelukkig leven

Afbeelding
In een interview gaf Paus Franciscus volgende tien tips voor een gelukkig leven: 1.      Leef en laat leven 2.      Geef jezelf aan anderen 3.      Wees vriendelijk, nederig en kalm 4.      Ga op een gezonde wijze om met vrije tijd 5.      Reserveer zondagen voor familie, niet voor werk 6.      Zorg voor waardig werk voor jonge mensen 7.      Draag zorg voor de schepping 8.      Laat het negatieve los 9.       Ga de dialoog aan, in de eerste plaats vanuit het voorbeeld van je leven 10. Zet je in voor vrede

Ga naar de Wereld-Jongeren-Dagen in Polen met de jezuïeten: MAGIS

Afbeelding
In de zomer 2016 zijn er opnieuw Wereld-Jongeren-Dagen. Deze maal in Polen. Ook deze keer bieden de jezuïeten een internationaal voorprogramma aan, MAGIS genaamd, voor duizenden jongeren uit de hele wereld, van 15 juli 2015 tot 25 juli 2016.  Ook vanuit Nederland en Vlaanderen worden heel wat jongeren verwacht. Meer info vind je hier Hieronder een videootje gemaakt door de Vlaamse deelnemers aan vroegere Magis-programma's.

Een waarheid die moeilijk om aan te horen is

Afbeelding
Ook  al zouden ze enkel maar  leiden tot dezelfde en niet tot een grotere eer  van God, toch moeten armoede, verachting en de naam van gek te zijn, samen met Christus, eerder gekozen worden dan rijkdom, eer en de naam van geleerd te zijn. Immers door de eerstgenoemde te kiezen volgen we Hem van meer nabij. Ignatius van Loyola

Synode over het gezin: hoe zal ze te werk gaan?

Afbeelding
Morgen wordt in het Vaticaan de Synode over het gezin officieel geopend. In onderstaande video wordt op heldere wijze uiteengezet hoe deze vergadering concreet te werk zal gaan.

Paus Franciscus vraagt je gebed voor twee bijzondere intenties

Afbeelding
Hier vind je de twee gebedsintenties van paus Franciscus voor de maand oktober 2015. Universele intentie : - Mensenhandel Dat de mensenhandel, de moderne vorm van slavernij, uitgeroeid zou worden. Intentie voor de evangelisatie : - De zending in Azië Dat christelijke gemeenschappen van het Aziatisch continent in een missionaire geest, het Evangelie verkondigen aan de velen die er nog op wachten.