Posts

Posts uit mei, 2021 tonen

Rik Torfs recenseert boek Nikolaas Sintobin sj over onderscheiding

Afbeelding
  Nikolaas Sintobin, Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola, Utrecht, Kok Boekencentrum/Lannoo, 2021, 160 p., 19,90€. Als jezuïet kun je bijvoorbeeld paus worden, maar je kunt ook een zeer toegankelijk boek schrijven over keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Nikolaas Sintobin koos voor de tweede optie, wat hem siert. Het heeft een prachtig boekje opgeleverd dat ik iedereen kan aanbevelen, ook aan wie het niet zo op God heeft begrepen of, gedeeltelijk ten onrechte, jezuïeten wantrouwt.   Neemt lezer au sérieux Het boek gaat over onderscheiding. Dat wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. Hoe maak je de beste keuze, en gebruik je daarbij je gevoel, verstand en wil? Die overigens helemaal niet aan elkaar tegengesteld zijn. Het boek is laagdrempelig, dat zeker, je hoeft geen vakjargon te beheersen om het te kunnen lezen. En tegelijk -ik kan het niet genoeg beklemtonen- neemt het de lezer helemaal au s

Waarom de Drie-eenheid zo goed als ondenkbaar is - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor het feest van de Drie-eenheid

Afbeelding
Homilie op het feest van de Drie-eenheid  We zien ze vaak afgebeeld in de schilderkunst. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een oudere Heer, lange witte baard, op een wolkje gezeten die de hand reikt of kijkt naar Jezus, de Zoon, al of niet met het kruis. De Geest neemt vaak de vorm aan van een duif of van een stralende lichtstraal. Gewoonlijk vertrekt het samenspel uit de hemel. Doorgaans is er ook een link met wat er gebeurt op Aarde. Nu eens wordt vooral een verbondenheid uitgebeeld tussen God de Vader en Jezus, de mensgeworden Zoon. Andere keren wordt dan weer een gerichtheid gesuggereerd  van de drieëenheid op concrete mensen. Samen met het dogma over de incarnatie en de dubbele natuur van Christus (mens én God) behoort het   trinitair dogma tot de kern van ons christelijk geloof. Christenen geloven niet zomaar in God. Dat doen de joden en de moslims immers net zo goed. Wij geloven in de drieëne God: één unieke goddelijke natuur, die bestaat in drie unieke Personen die voortdurend me

Nikolaas Sintobin sj te gast in "De theologie podcast": Verstandig omgaan met je gevoel

Afbeelding
  Onlangs had ik een boeiend podcast-gesprek met radiojournalist Elsbeth Gruteke en jonge theoloog des vaderlands Mark de Jager over mijn nieuwe boek "Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola" .  Ik vertel er hoe ik zélf geleerd heb om te vertrouwen op mijn gevoel en wat dat in mijn leven veranderd heeft. Tal van andere vragen komen aan bod. Is er een verschil in omgaan met gevoel tussen protestanten en katholieken, hoe komt het dat de meeste mensen menen dat ze hun gevoelens niet vertrouwen maar dat in werkelijkheid wel doen, waarom dit boek wel en niet een zelfhulpboek is, hoe het komt dat de hele ignatiaanse spiritualiteit vandaag zo populair is bij protestanten, enz. Klik hier om de podcast te beluisteren .

Paus Franciscus kort en krachtig over "wat is onderscheiding van de geesten"

Afbeelding
  In zijn video-boodschap bij de officiële start van het ignatiaanse jubeljaar gaf paus Franciscus een korte, ervaringsgerichte omschrijving van wat onderscheiding van de geesten nu eigenlijk is: "Onderscheiding der geesten wil niet zeggen dat je erin slaagt vanaf het begin, maar dat je navigeert, dat je een kompas hebt om het pad met vele bochten in te kunnen slaan, waarbij je je altijd laat leiden door de Heilige Geest, die ons leidt naar een ontmoeting met de Heer” Hieronder kan je de video-booschap zien en horen (Spaans) Voor wie meer wil leren over de ignatiaanse onderscheiding van de geesten, zie mijn nieuwe boek:   Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola

Ook "grote" mensen doen het

Afbeelding
Het zal wel een beetje uitvergroot zijn. Maar ook “grote” mensen met mooie kleren doen het. Verfijnder. Subtieler. Zeker weten. Maar toch. En jij?

Nieuwe podcast met Nikolaas Sintobin sj over hoe en waarom vertrouwen op je gevoelens

Afbeelding
  Welke gevoelens zijn betrouwbaar en welke niet; hoe kan je beter in contact komen met je gevoelens als je een gestresseerd leven leidt, zijn hart en verstand aan elkaar tegengesteld, hoe kan je wil helpen om meer te leven volgens je verlangen, en wat heeft God te maken met al die gevoelens? Over deze vragen en vele anderen werd ik onlangs geïnterviewd door religiejournalist Joop van der Elst, naar aanleiding van de publicatie van mijn nieuw boek: Vertrouw op je gevoel. Keuzes maken met Ignatius van Loyola.   Klik hier om te luisteren naar deze podcast of klik op de foto hieronder.

Paus Franciscus legt uit wat de kern is van Pinksteren

Afbeelding
Een wezenlijk element van Pinksteren is verwondering . Zoals we weten is onze God een God van verwondering. Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11). De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest. Dit is het waar d

Nikolaas Sintobin sj over wat gemeenschappelijk is aan alle spiritualiteiten die die naam waardig zijn

Afbeelding
In onderstaand videootje vertel ik waarom ik jezuïet ben geworden en vooral waarom ik het ben gebleven. Het is het meteen ook het antwoord op de vraag wat gemeenschappelijk is aan elke authentieke christelijke spiritualiteit. Deze beelden zijn gemaakt tijdens de opname van  De Ongelooflijke Podcast met als thema: Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijden .  Aanleiding was de publicatie van mijn nieuwste boek: Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola

Een kanonkogel die bron wordt van genade: het bekeringsverhaal van Ignatius van Loyola - nieuwe tekenfilm van de jezuïeten over hun stichter

Afbeelding
  Vandaag is het precies 500 jaar geleden dat Ignatius van Loyola letterlijk omver werd geschoten door een kanon. Het werd het begin van een bekeringsverhaal dat tot op vandaag miljoenen mensen in beweging zet. Het voorbije jaar hebben we gewerkt aan een tekenfilm over dit bijzondere verhaal. Je kan hem hieronder bekijken. Op www.ignatius500jaar.org vind je meer info over de bekering van Ignatius en wat het komende jaar wordt georganiseerd om dit met veel dankbaarheid te vieren.

Karl Rahner sj: de priester als man met naakte handen

Afbeelding
Karl Rahner sj was een van de meest invloedrijke theologen van de tweede helft van de 20ste eeuw. Zo geleerd als hij was, hij was ook een biddend en diep spiritueel man. Getuige hiervan onderstaand citaat waarin hij peilt naar de kern van het priesterzijn in de 21ste eeuw. Door het feit dat de Kerk niet langer een “macht” zal zijn, zal de priester van morgen een man zijn met naakte handen. Maar met een hart dat voldoende moedig is om te geloven dat het leven verder gaat dan de dood en dat de liefde, de zelfvergetenheid, de taal van het kruis en Gods genade volstaan om het enige te bewerkstelligen dat uiteindelijk telt: zich overgeven aan het ondoorgrondbare mysterie van   het bestaan.  Wetend, in geloof en hoop dat dit mysterie onderworpen is aan de wet van een ander ondoorgrondbaar mysterie: dat van God die redt; dat van zijn liefde die vergeeft en die zichzelf meedeelt aan de mens.

Je kan er niet jong genoeg aan beginnen

Afbeelding
We kennen ons geluk niet. We weten wat we niet hebben en vergeten wat we hebben. Je eigen schatten ontdekken. Je kan er niet jong genoeg mee beginnen. Dankbaarheid is iets wat je kan leren.

Dromen over dansende maar laffe duiveltjes - Citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Theresia herinnert zich een droom van toen ze 4 jaar oud was, en duidt hem 20 jaar later. Op een nacht droomde ik dat ik naar buiten ging om alleen in de tuin te gaan wandelen. Toen ik onderaan de treden gekomen was die je op moest gaan om in de tuin te komen, stond ik plotseling als aan de grond genageld van schrik. Voor mij, vlakbij het prieeltje, bevond zich een ton met kalk en op die ton dansten twee afgrijselijke duiveltjes en wel met een verrassend grote lenigheid ondanks de strijkijzers die ze aan hun voeten hadden. Plotseling richtten ze hun vlammende ogen op mij en op hetzelfde moment – ze leken meer geschrokken te zijn dan ik – sprongen ze van de ton af en gingen zich verstoppen in de linnenkamer die daar tegenover is. To

Waarom spiritualiteit het verschil kan uitmaken - Nikolaas Sintobin sj te gast in De Ongelooflijke Podcast op Radio 1

Afbeelding
Deze week was ik te gast in  De Ongelooflijke Podcast  van NPO Radio 1. David Boogerd interviewde me, samen met theoloog Stefan Paas, naar aanleiding van mijn nieuwe boek " Vertrouw op je gevoel ". Het werd een boeiend gesprek over de meerwaarde van spiritualiteit voor christenen én voor niet christenen.  Meer in het bijzonder ging het over hoe ignatiaanse spiritualiteit je de richting kan wijzen naar persoonlijk geluk in deze seculiere tijden. Klik hier om de podcast te beluisteren. Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola, Lannoo - KokBoekencentrum, Tielt - Utrecht, 160p, tweede druk, 19,90€