Posts

Posts uit 2012 tonen

"Zij haastten zich erheen"

Afbeelding
Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel,  zeiden de herders tot elkaar:  “Komt, laten we naar Betlehem gaan  om te zien wat er gebeurd is  en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.”  Zij haastten zich erheen  en vonden Maria en Jozef  en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.  Toen ze dit gezien hadden  maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.  Allen die het hoorden stonden verwonderd  over hetgeen de herders hun verhaalden.  Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  en overwoog ze bij zichzelf.  De herders keerden terug  terwijl zij God verheerlijkten en loofden  om alles wat zij gehoord en gezien hadden;  het was juist zoals hun gezegd was.

"Het zou je je leven kunnen kosten!"

Afbeelding
Met onderstaand origineel kerstverhaal, verteld door de Drieëenheid, leidt Gewijde Ruimte ons het Kerstfeest binnen!  “Wel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren klaar met hun avondmaal en keken naar de wereld die ze gemaakt hadden en zagen wat een knoeiboel het daar geworden was. Ze geraakten wel een beetje ontmoedigd. ‘Wat gaan we nu doen?’ vroeg de Vader. De Geest dacht even na en zei: ‘We hebben al eens geprobeerd al de slechte figuren  - er uit te zuiveren – denk aan de zondvloed! Maar het werkte niet, en we geraakten toen een massa mensen en dieren kwijt.‘ De Zoon zei: ‘Ja, zo was het, en ik herinner mij ook dat wij profeten stuurden om de mensen te zeggen op te houden met slechte dingen te doen. Ook dat werkte niet – die profeten hebben het zwaar te verduren gehad! We hebben ook getracht om ze met straffen ertoe te brengen beter op te letten – herinner je hoe we ze allemaal naar Babylon hebben verscheept! Een tijdje ging het goed, maar eens terug, vervielen de m

Het geheim van de ware vreugde

Afbeelding
Vierde zondag van de Advent Micha 5,1-4a    Hebreeën 10,5-10 Lucas 1,39-45 U heeft het ongetwijfeld ook gehoord. Sinds kort heeft de Paus een eigen twitteraccount. Vandaag, amper twee weken later, heeft hij reeds meer dan 2 miljoen volgers. Intussen heeft Benedictus ook al 12 tweets verzonden: korte boodschappen waarin hij het heeft over de kern van de Blijde Boodschap. Voorbije woensdag verstuurde hij zijn 9 de tweet: “ Maria is vervuld van vreugde als zij verneemt dat zij de moeder zal worden van Jezus, de mensgeworden Zoon van God. Ware vreugde komt voort uit verbondenheid met God .” Wie durft er nog zeggen dat een tweet te kort is om zinvolle dingen de wereld rond te sturen? “ Ware vreugde komt voort uit verbondenheid met God”, leert ons Benedictus. Je zou er kunnen aan toevoegen: ware vreugde kan je niet voor jezelf houden. Die wil je delen met anderen. Over die ware vreugde vertelt ons het Evangelie van vandaag, de vierde zondag van de Advent. Maria gaat op

Wat je zoal van een straatveger kan leren!

Afbeelding
Geweld produceert geweld. Liefde produceert liefde.  Ook al wordt dit laatste niet steeds in dank afgenomen.

Hoe een adelaar worden?

Afbeelding
Gisteren ging ik voor in de studentenviering van Leuven. Hieronder mijn homilie. Woensdag in de tweede week van de Advent Jesaja 40,25-31  Matteüs 11,28-30 Bijna 50 jaar geleden reisde Paus Paulus de VI naar New York. Hij was de eerste Paus die er de UNO zou toespreken. Hij omschreef er de Kerk als “expert in menselijkheid”. Dat kan nogal hoogdravend klinken.  Toch raakt deze uitspraak aan de kern van het  christelijk mysterie.  Als drager van de Blijde Boodschap van Christus is de Kerk, is het christendom inderdaad geroepen om deskundige te zijn in wat menszijn betekent. Jezus leert ons God kennen en door ons God te leren kennen leert Hij ons ook wie wij, mensen, zijn. In Jezus komen die twee namelijk helemaal samen: mens en God, God en mens. Het is de kern, het fundament van ons  christelijk geloof: wat we noemen de  dubbele natuur van Christus. We zijn zo gewoon om dit te horen dat we vaak niet ten volle inschatten hoe onvoorstelbaar deze sokkel van onze ge

Aan uw eigen ritme, wanneer en waar u wil

Afbeelding
Voor deze adventsperiode biedt Gewijde Ruimte een compacte digitale retraite aan. Het gaat over een volledig uitgewerkt gebedspad van 4 bijbelse meditaties. Een uitstekende voorbereiding om het Kerstfeest intenser te kunnen voorbereiden. Aan uw eigen ritme, wanneer en waar u wil.

Meer moeder zijn

Afbeelding
Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is ’t leven goed. Waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Meer commentaar is overbodig.

Over een droom die een belofte is

Afbeelding
Het lijkt een droom. Het is een droom. Of moet ik zeggen een belofte … Doet wel heel sterk denken aan onderstaand stukje uit Jesaja dat we vandaag lezen in de eucharistieviering. “Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!” (Jes 11, 6-8)

Meer dan een detail

Afbeelding
Indrukwekkende man is dit. Helemaal zelfvergeten. Een en al dienstbaarheid. Toch is er één ding dat hem ontbreekt. Geen detail trouwens. Je kan maar liefde blijven geven, als je zelf ook liefde ontvangt.    

Rahner: een ketter, in goed gezelschap

Afbeelding
Volgelingen van aartsbisschop Marcel Lefebvre, de stichter van de Sociëteit van Pius X, bestempelden tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de toekomstige Paus Benedictus XVI en wijlen jezuïet en theoloog  Karl Rahner  als ketters. Uit een onlangs ontdekte brief, geschreven door Karl Rahner aan zijn broer Hugo Rahner sj, gedurende het Concilie in november1963 blijkt dat de Franse integristen  - de volgelingen van Lefebvre - hem en Joseph  Ratzinger ervan beschuldigden dat ze "ketters waren die het bestaan van de hel ontkenden en die nog erger waren dat  Teilhard de Chardin  en de Modernisten." In deze brief, die tentoongesteld wordt in Munchen van 9 oktober tot 9 december 2012, schrijft Rahner ook dat hij troost vindt in het feit dat het pamflet waarin de beschuldiging voorkomt Paus Johannes XXIII een "voorbode van de Antichrist" noemt en tevens zwaar uithaalt naar kardinaal Giovanni Montini, de latere Paus Paulus VI. Met dank aan "The Tablet"

Radicaal subtiel

Afbeelding
Ignatius had een subtiele wijze van omgaan met materiële rijkdom. Vaak kon hij er op een verbazend radicaal afstand van doen. Andere keren merk je dan weer dat hij niet terugdeinsde om grote investeringen te doen, als hij oordeelde dat dit de apostolische inzet van de Sociëteit van Jezus ten goede kwam. Geld was voor hem goed noch kwaad.   Het was een middel. In sommige situaties was het beter je ervan te ontdoen als je merkte dat het je hinderde. In andere situaties kon het uitstekend helpen om het goede doel te dienen. Onderstaande video drukt dit op verrassend heldere wijze uit. Met dank aan Karin

Leuk of niet leuk?

Afbeelding
Er van houden of niet er van houden. We weten maar al te goed wat dat wil zeggen. Het laat ons niet onverschillig. Is het echt zo belangrijk?   Grote heiligen zoals Ignatius van Loyola of Thérèse van Lisieux leren ons echter dat het mogelijk is  God te vinden en van Hem te houden  in álle mensen en dingen. Echte, duurzame vreugde is iets anders dan leuk of niet leuk. Gelukkig maar. Of met ondertitels in het Engels

Een mislukte iPad

Afbeelding
Voor deze “iPad-native” is een tijdschrift een iPad die niet werkt.   Bij de haren gegrepen?   Voor u en voor mij waarschijnlijk wel. Maar voor een kind van een jaar duidelijk niet. Leer/spreek jij trouwens die nieuwe taal waarmee je kinderen/kleinkinderen opgroeien? Best wel handig als je ze wil begeleiden in het zinvol gebruiken van die taal.

De prijs wordt eens betaald

Afbeelding
Macht corrumpeert. Vaak. Groot én klein. De prijs hiervoor wordt eens betaald. Vroeg of laat.

Vier strategieën om te komen tot een keuze (4/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Hoe zou je hier naar kijken aan het einde van je leven? Stel dat je laatste uur geslagen heeft – Ignatius suggereert zelf om je in te beelden dat je letterlijk op je doodsbed ligt. Overschouw je hele leven: wat je gedaan hebt en waarom, wat je dankbaar stemt, waar je spijt van hebt. Met dit ruime beeld aan de horizon, hoe kijk je naar de onderscheiding waar je nu probeert te maken? (Met dank aan Vinita)

Angst aanjagen of hoop geven?

Afbeelding
Graag deel ik met u de homilie die ik maakte voor vandaag. 33 zondag door het jaar (B) Daniël 12,1-3     Hebreeën 10,11-14.18      Marcus 13,24-32 We zijn hier samen om eucharistie te vieren, ttz om te danken. Zonet hebben we geluisterd naar een stukje uit het Evangelie, ttz de Blijde Boodschap. Danken en Blijde Boodschap, als ik die woorden hoor, dan denk ik niet meteen aan het soort lezingen die we zonet hebben beluisterd. Er komen heel wat woorden in voor als smaad, schande, verduisteren …   Ruimer, lijken ze eerder bedoeld om angst aan te jagen.   Hoe moet je dit begrijpen? Ik wil eerst twee voorafgaande opmerkingen maken. ·         Als christenen lezen wij de Bijbel steeds vanuit de persoon van Jezus. We worden uitgenodigd om al de teksten te begrijpen met als leessleutel het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Met andere woorden, elke tekst uit de Bijbel is, op de een of de andere manier, Blijde Boodschap. ·         De eerste lezing uit de prof

Vier strategieën om te komen tot een keuze (3/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Welke raad zou je geven aan iemand die zich in jouw situatie zou bevinden? Stel je voor dat iemand zich voor hetzelfde dilemma bevindt als jij? Die persoon komt je opzoeken en vraagt je om raad. Hoe zou jij omgaan met deze situatie als je ze bekijkt met wat afstand? Welk advies zou jij geven. Welke vragen zou je stellen? Daarna kan je proberen om al die goede raad ook op jezelf toe te passen. (Met dank aan Vinita)

Als het iet of wat leuk is

Afbeelding
Als het iet of wat leuk is, ga je het liever doen. Je zal vaak ook bereid zijn om er meer inspanning voor te leveren. Dit is misschien niet het meest belangrijke opvoedkundige principe. Maar een bewust omgaan met deze regel kan het leerproces, of het nu gaat over kinderen, jongeren of volwassenen, echt wel ten goede komen.

Niets nieuws onder de zon

Afbeelding
Ook goede dingen kunnen worden misbruikt. En sommige mensen lijken er om te vragen bedrogen te worden. Neen, niets nieuws onder de zon. Met dank aan Christophe

Vier strategieën om te komen tot een keuze (2/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Doe eens alsof Beeld je in dat je de beslissing reeds genomen hebt. Bijvoorbeeld, je hebt beslist dat je gaat kiezen voor een onderwijsstudie. Neem nu enkele dagen – bijvoorbeeld een week – gedurende dewelke je je inbeeldt dat je met de studie begonnen bent, dat je van de ene stage naar de andere les toegaat en dat je weldra op zoek zal gaan naar je eerste job als leerkracht. Probeer regelmatig na te gaan hoe  je gevoelsmatig reageert op deze ingebeelde situatie. Deze methode vooronderstelt dat je een flinke dosis inbeeldingsvermogen hebt. Ze kan heel onthullend zijn. (Met dank aan Vinita)

Een gelukkig toeval?

Afbeelding
Een gelukkig toeval? Dat kan je zeker zeggen. Maar misschien kan je nog verder gaan. De gelovige kan hierin aan het werk zien datgene wat men  de Voorzienigheid noemt: Gods voorkomende liefde die op mysterieuze wijze werkzaam is in de banaliteit van het gewone leven.

Vier strategieën om te komen tot een keuze (1/4)

Afbeelding
In de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius vind je een aantal “regels voor de onderscheiding van de geesten”. Deze regels bevatten vier waardevolle strategiëen  die je kan aanwenden wanneer je je voorbereidt om een keuze te maken. Lijst de voor- en de nadelen op. Maak een lijstje met al de voordelen van één bepaalde optie. Maak vervolgens een lijstje met al de voordelen van het niet kiezen van die optie. Doe hetzelfde voor de nadelen. Als je meerdere opties hebt, dan kan je dit doen voor elke optie. De ervaring leert dat het daadwerkelijk uitschrijven van die voor- en nadelen toelaat om aspecten op het spoor te komen waar je voordien overheen had gekeken. (Met dank aan Vinita)

Droomwereld

Afbeelding
Onderstaande, professioneel gemaakte, video sluit naadloos aan bij heel wat dynamieken van onze cultuur.   Het leven wordt er voorgesteld als één grote droom.   Zo goed als alles is maakbaar. Geluk en plezier liggen voor het grijpen, als je maar voldoende assertief bent, en opkomt voor jezelf. Tot op zekere hoogte waar, natuurlijk. Anders zouden die beelden niet aanspreken. Probleem is dat de werkelijkheid net iets complexer is. Beperkingen, lijden, de ander … ze lijken niet te bestaan in deze droomwereld. Ze maken het leven niet makkelijker. Wel boeiender. En ten gronde vervullender.                                                                                                                                                  Met dank aan Michaël

Wat er nodig is om te veranderen

Afbeelding
Je kan en zal maar veranderen als je bereid bent om je geestelijk te laten uitdagen. Als je niet bereid bent om datgene op te geven dat je gevraagd wordt om een grotere God te ontmoeten, dan zal je vaststellen dat je verstaan en ervaring van het goddelijke niet kan of zal groeien. God leidde Abraham naar de woestijn. Als je verlangt om zijn weg te gaan, zal Hij ook jou naar de woestijn leiden. De woestijn staat voor een plaats van uitzuivering en pure ontmoeting met God, zonder belemmeringen of afleidingen. Het is in de woestijn dat je tot de ervaring kan komen van de naakte waarheid van wie je bent: het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke adem. Als je in de woestijn bent kan God naar je toe  komen en je vragen om Hem je geliefde Isaac te offeren. Isaac was Abraham’s zoon, Gods eigenste geschenk en belofte aan hem. Wil je nog steeds God kennen? Wil je nog steeds het goddelijk gelaat? Is het je verlangen om je eigen geestelijke en goddelijke identiteit te ontdekken

Een beslissing van mensen

Afbeelding
Loris Capovilla, de 97-jaar oude persoonlijke secretaris van Johannes XXIII, vertelt ongedwongen over hoe de “ de goede paus Johannes ”   ertoe gekomen is om het Tweede Vaticaans Concilie samen te roepen.   Reeds 5 dagen na zijn verkiezing schreef Johannes voor het eerst over de mogelijkheid van een nieuw concilie. De wijze waarop deze verbazend jonge grijsaard vertelt alsook de mooie historische beelden geven een heel menselijk beeld van wat uiteindelijk ook maar een beslissing van mensen is geweest.

Redenen om te geloven in een betere wereld

Afbeelding
De vraag is wat je telt.  Als je bij je terugblik bijzondere aandacht gaat besteden aan het positieve, dan krijg je een heel ander beeld van de werkelijkheid. Niet zozeer een kwestie van roze bril. Wel van durven geloven.

Leven en dood, Oosterse variant

Afbeelding
Mooie, aangrijpende  reflectie over leven, dood en leven; geïnspireerd, vermoed ik, aan Oosterse religieuze tradities. Persoonlijk verkies ik de christelijke variant.

Het geheim van de kruimels

Afbeelding
Over de rijkdom van heiligheid in het gewone leven Wie zichzelf aan God hebben toevertrouwd, leiden steeds een wonder leven en ontvangen uitzonderlijke geschenken van Hem: de  meest banale, natuurlijke en toevallige ervaringen waarin niets bijzonders lijkt verscholen te zijn. God maakt dat de allereenvoudigste preek, de dagdagelijkse gesprekken of een boek dat helemaal niet geleerd is voor deze zielen een bron van kennis en wijsheid wordt. Zo komt het dat zij met veel aandacht de kruimels vergaren die verstandige geesten zo maar vertrappen. Immers, voor hen is alles waardevol en bron van verrijking. Jean-Pierre de Caussade sj

Mogen of moeten?

Afbeelding
“ Mogen wordt moeten, terwijl het eigenlijk mogen zou moeten blijven .” Deze gebalde, bijna poëtische zin hoorde ik onlangs een vrouw uitspreken in een groepsgesprek over hoe we  vaak , tegen beter weten in, omgaan met gebed en het vieren van de eucharistie. Stof tot nadenken. 

Een moeilijke scheidingslijn

Afbeelding
De kracht van de verbeelding is groot. Creativiteit is zo typisch menselijk dat het iets goddelijk heeft. Het kan voeren tot heel onverwachte en nieuwe ervaringen, inzichten of verwezenlijkingen. Het kan ook leiden tot je reinste illusie. De scheidingslijn tussen beide is niet altijd makkelijk te trekken. Kijk maar naar de avonturen van Bob.

Eindeloze val?

Afbeelding
Graag deel ik me u een stukje uit de inleidende overweging van Gewijde Ruimte voor deze nieuwe week. Nu november dichterbij komt, is het goed na te denken over de dood en hoe haar moedig tegemoet te treden “zodat  u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben” (1 Tes 4,13).  Als wij de dood zien als een eindloze val in de duisternis, dan boezemt zij ons angst in, maar het christelijke geloof schenkt ons de betrouwbare en vaste hoop dat Jezus, mijn levensgezel, mij opwacht om mij in zijn huis welkom te heten. In het uur van mijn dood ben ik voor God even belangrijk als ik dit tijdens mijn leven zelf was. Gods liefde heeft mij mijn leven lang ondersteund. Het is immers mijn door God vastgestelde eindbestemming om in zijn tegenwoordigheid verder in liefde te blijven leven (Ef 1,4). Sint-Elisabeth van de Heilige Drieëenheid zegt: “Daar is Iemand, wiens naam Liefde is, en die naar gezelschap verlangt”. In die liefde zal ik veilig zijn, een glimlach die me w

Waar kijk je naar?

Afbeelding
Waar kijk je naar? Wat zie je? Wat is voor jou belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden? Op beelden van veiligheidscamera’s, zoals in videootje,  of op beelden van je eigen leven.  Er gebeuren zovele goede dingen. Kijken we er naar? Besteden we er aandacht aan? Dat deze wijsheid wordt gerecupererd voor commerciële doeleinden neem ik er graag even bij.

Live simply

Afbeelding
Graag nodig ik u uit om de blog van Bénédicte te ontdekken. Hij luistert naar de mooie naam "Live simply" . Bénédicte is een jonge Vlaamse vrouw die zich  geëngageerd heeft bij de " Jesuit Volunteer Community ". Gedurende één jaar vormt zij, in een Engelse stad, een gemeenschap met enkele andere jongeren en doet zij fulltime vrijwilligerswerk in de sociale sector, het geheel omkaderd en ondersteund door de ignatiaanse spiritualiteit en familie. In haar blog blikt Bénédicte regelmatig terug op haar ervaringen. Uit het leven gegrepen en meeslepend!

Rappen met Ignatius!

Afbeelding
In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ... Hieronder vind je een rap-lied over het leven van Ignatius. Het is lekker creatief en gewoon goed! Het zingen begin na 47 seconden.

Wat doe je ermee?

Afbeelding
Het is een regelrecht wonder: dat je leeft en dat je blijft leven.  Een onwaarschijnlijke kans. Een uitnodiging.   Zo maar. Wat doe je ermee?

Een nieuwe lente voor het christendom komt eraan

Afbeelding
Tijdens een interview dd 16 oktober 2012 nalv de Synode voor de nieuwe evangelisatie, noemde de Paus drie redenen om hoopvol te zijn voor de toekomst van het christendom. 1.      Ten eerste, “het verlangen naar God is ingeschreven in het diepste van elke mens en kan niet verdwijnen.” Hij verwees hierbij naar de heilige Augustinus die zegt dat de mens geen rust kan kennen zolang hij God niet kent. 2.      Vervolgens, zo stelt Benedictus, “het Evangelie van Christus is gewoon waar, en de waarheid veroudert nooit.” Hij is van mening dat “de dagen van de ideologieën geteld zijn”. Ze kunnen weliswaar “krachtig en onweerstaanbaar” lijken. Toch verouderen ze snel en verliezen ze hun kracht. “Het ontbreekt hun aan diepe waarheid.”: “Het zijn splinters van waarheid, maar uiteindelijk vernietigen ze zichzelf.” Hieruit volgt dat “vermits het Evangelie steeds nieuwe dimensies laat kennen in elk tijdperk van de geschiedenis” de Paus ervan “overtuigd is dat er een nieuwe lente aankomt vo

Over oude zusters, moderne architectuur en het prille begin

Afbeelding
Onlangs moest ik voor een voordracht in een groot regionaal ziekenhuis zijn. Langsheen indrukwekkende moderne architectuur belandde ik in een prachtig ingerichte multimediale conferentieruimte. In het publiek zaten enkele bejaarde zusters, met kapje en traditionele zwarte kledij. Zij behoorden tot de religieuze gemeenschap die aan de oorsprong lag van dit ziekenhuis. Het waren twee werelden en tijdperken die samenkwamen. Ooit vielen ze bijna samen. Vandaag leken ze bijna volledig vreemd aan mekaar. Toch wonen deze zusters nog steeds in dit ziekenhuis. En ik durf te hopen dat ook in deze moderne gezondheidstempel duurzaam plaats kan worden ingeruimd voor de gratuïteit van de caritas die aan zijn oorsprong ligt. In mijn voordracht gaf ik een reflectie over hoe (pre)evangeliseren in onze digitale, postmoderne cultuur. Een bewust gekozen religieuze levenshouding lijkt te passen als een tang op een varken in deze hoogtechnologische en hypergeïndividualiseerde samenleving. Ik had h

De eerste regel van het menselijk handelen

Afbeelding
Laat dit de eerste regel van je handelen zijn: Vertrouw zo op God alsof het resultaat van je werk van jou afhangt en niet van God; en zet je zo in alsof niets door jou maar alles door God tot stand gebracht zal worden. Ignatius van Loyola