Een moeilijke scheidingslijn

De kracht van de verbeelding is groot. Creativiteit is zo typisch menselijk dat het iets goddelijk heeft.

Het kan voeren tot heel onverwachte en nieuwe ervaringen, inzichten of verwezenlijkingen. Het kan ook leiden tot je reinste illusie.

De scheidingslijn tussen beide is niet altijd makkelijk te trekken.

Kijk maar naar de avonturen van Bob.

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)