Posts

Posts uit oktober, 2012 tonen

Mogen of moeten?

Afbeelding
“ Mogen wordt moeten, terwijl het eigenlijk mogen zou moeten blijven .” Deze gebalde, bijna poëtische zin hoorde ik onlangs een vrouw uitspreken in een groepsgesprek over hoe we  vaak , tegen beter weten in, omgaan met gebed en het vieren van de eucharistie. Stof tot nadenken. 

Een moeilijke scheidingslijn

Afbeelding
De kracht van de verbeelding is groot. Creativiteit is zo typisch menselijk dat het iets goddelijk heeft. Het kan voeren tot heel onverwachte en nieuwe ervaringen, inzichten of verwezenlijkingen. Het kan ook leiden tot je reinste illusie. De scheidingslijn tussen beide is niet altijd makkelijk te trekken. Kijk maar naar de avonturen van Bob.

Eindeloze val?

Afbeelding
Graag deel ik me u een stukje uit de inleidende overweging van Gewijde Ruimte voor deze nieuwe week. Nu november dichterbij komt, is het goed na te denken over de dood en hoe haar moedig tegemoet te treden “zodat  u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben” (1 Tes 4,13).  Als wij de dood zien als een eindloze val in de duisternis, dan boezemt zij ons angst in, maar het christelijke geloof schenkt ons de betrouwbare en vaste hoop dat Jezus, mijn levensgezel, mij opwacht om mij in zijn huis welkom te heten. In het uur van mijn dood ben ik voor God even belangrijk als ik dit tijdens mijn leven zelf was. Gods liefde heeft mij mijn leven lang ondersteund. Het is immers mijn door God vastgestelde eindbestemming om in zijn tegenwoordigheid verder in liefde te blijven leven (Ef 1,4). Sint-Elisabeth van de Heilige Drieëenheid zegt: “Daar is Iemand, wiens naam Liefde is, en die naar gezelschap verlangt”. In die liefde zal ik veilig zijn, een glimlach die me w

Waar kijk je naar?

Afbeelding
Waar kijk je naar? Wat zie je? Wat is voor jou belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden? Op beelden van veiligheidscamera’s, zoals in videootje,  of op beelden van je eigen leven.  Er gebeuren zovele goede dingen. Kijken we er naar? Besteden we er aandacht aan? Dat deze wijsheid wordt gerecupererd voor commerciële doeleinden neem ik er graag even bij.

Live simply

Afbeelding
Graag nodig ik u uit om de blog van Bénédicte te ontdekken. Hij luistert naar de mooie naam "Live simply" . Bénédicte is een jonge Vlaamse vrouw die zich  geëngageerd heeft bij de " Jesuit Volunteer Community ". Gedurende één jaar vormt zij, in een Engelse stad, een gemeenschap met enkele andere jongeren en doet zij fulltime vrijwilligerswerk in de sociale sector, het geheel omkaderd en ondersteund door de ignatiaanse spiritualiteit en familie. In haar blog blikt Bénédicte regelmatig terug op haar ervaringen. Uit het leven gegrepen en meeslepend!

Rappen met Ignatius!

Afbeelding
In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ... Hieronder vind je een rap-lied over het leven van Ignatius. Het is lekker creatief en gewoon goed! Het zingen begin na 47 seconden.

Wat doe je ermee?

Afbeelding
Het is een regelrecht wonder: dat je leeft en dat je blijft leven.  Een onwaarschijnlijke kans. Een uitnodiging.   Zo maar. Wat doe je ermee?

Een nieuwe lente voor het christendom komt eraan

Afbeelding
Tijdens een interview dd 16 oktober 2012 nalv de Synode voor de nieuwe evangelisatie, noemde de Paus drie redenen om hoopvol te zijn voor de toekomst van het christendom. 1.      Ten eerste, “het verlangen naar God is ingeschreven in het diepste van elke mens en kan niet verdwijnen.” Hij verwees hierbij naar de heilige Augustinus die zegt dat de mens geen rust kan kennen zolang hij God niet kent. 2.      Vervolgens, zo stelt Benedictus, “het Evangelie van Christus is gewoon waar, en de waarheid veroudert nooit.” Hij is van mening dat “de dagen van de ideologieën geteld zijn”. Ze kunnen weliswaar “krachtig en onweerstaanbaar” lijken. Toch verouderen ze snel en verliezen ze hun kracht. “Het ontbreekt hun aan diepe waarheid.”: “Het zijn splinters van waarheid, maar uiteindelijk vernietigen ze zichzelf.” Hieruit volgt dat “vermits het Evangelie steeds nieuwe dimensies laat kennen in elk tijdperk van de geschiedenis” de Paus ervan “overtuigd is dat er een nieuwe lente aankomt vo

Over oude zusters, moderne architectuur en het prille begin

Afbeelding
Onlangs moest ik voor een voordracht in een groot regionaal ziekenhuis zijn. Langsheen indrukwekkende moderne architectuur belandde ik in een prachtig ingerichte multimediale conferentieruimte. In het publiek zaten enkele bejaarde zusters, met kapje en traditionele zwarte kledij. Zij behoorden tot de religieuze gemeenschap die aan de oorsprong lag van dit ziekenhuis. Het waren twee werelden en tijdperken die samenkwamen. Ooit vielen ze bijna samen. Vandaag leken ze bijna volledig vreemd aan mekaar. Toch wonen deze zusters nog steeds in dit ziekenhuis. En ik durf te hopen dat ook in deze moderne gezondheidstempel duurzaam plaats kan worden ingeruimd voor de gratuïteit van de caritas die aan zijn oorsprong ligt. In mijn voordracht gaf ik een reflectie over hoe (pre)evangeliseren in onze digitale, postmoderne cultuur. Een bewust gekozen religieuze levenshouding lijkt te passen als een tang op een varken in deze hoogtechnologische en hypergeïndividualiseerde samenleving. Ik had h

De eerste regel van het menselijk handelen

Afbeelding
Laat dit de eerste regel van je handelen zijn: Vertrouw zo op God alsof het resultaat van je werk van jou afhangt en niet van God; en zet je zo in alsof niets door jou maar alles door God tot stand gebracht zal worden. Ignatius van Loyola

Ze hebben gelijk

Afbeelding
Doorgaans benaderen we dit probleem langs de andere kant van de sociale ladder. Tijden veranderen … Met of zonder witte boord, mensen willen erbij horen. Ze hebben gelijk.

Over DSK en cybertheologie

Afbeelding
Onderstaand interview met uw dienaar staat deze week in het weekblad TERTIO . Nikolaas Sintobin sj benut al enkele jaren enthousiast en met groeiend succes het internet voor de verkondiging en zelfs om te bidden. Hoe kun je in godsnaam de Blijde Boodschap binnenbrengen in die virtuele ruimte? Het antwoord daarop geeft de jezuïet tijdens een lezing over het evangelie en YouTube op 13 oktober 2012 in Aalst. Tertio surfte alvast met hem mee langs het wereldwijde web. Kunnen iPads gebruikt worden in de liturgie? De Australische bisschoppenconferentie vindt van niet, maar in Amerika lezen veel priesters hun preek van dergelijke toestellen af. “ Toen vroeger de eerste liturgische boeken verschenen, vonden velen dat ook ongepast ”, vertelt jezuïet Nikolaas Sintobin. “ Ze vonden de rollen perkament waardiger want duurzamer. Zelf schakel ik steeds vaker mijn ¬iPhone in om langs www.gewijderuimte.org – de Nederlandstalige gebedswebsite van de jezuïeten met tweeduizend regelmatige gebrui

Concilie voor dummies

Afbeelding
Vandaag, 11 oktober 2012, gaat VolgConcilie officieel van start. Het is een combinatie van een website  en een community op Facebook . Je vindt er alle mogelijke info, dag aan dag, over hoe het Tweede Vaticaans Concilie, net 50 jaar geleden gestart, verlopen is. Op interactieve en dialogale wijze, multimediaal, met medewerking van de beste specialisten en met heel wat boeiend archiefmateriaal. Het wordt één lange, boeiende en verrassende verkenningstocht. Hieronder vind je de eerste van vele video's: Concilie voor dummies

Zo doe je het beter niet!

Afbeelding
Korte videohandleiding over hoe je best niet omgaat met internet en sociale media, ook en zeker niet als het gaat over Evangelie en Kerk. Dank voor je begrip ...

Niet van brood alleen

Afbeelding
Een commercial voor brood. Gewoon mooi. Hij bleef hangen in mijn geheugen. Misschien wel omdat hij me de vraag deed stellen naar de “fundamentals” in een mensenleven. Welke zijn de - eenvoudige - dingen die mij/u uiteindelijk de kracht geven om te leven, die mij/u voeden, naar lichaam, geest en ziel? Immers, een mens leeft toch niet van brood alleen ...

Je bent zo oud als je zelf wilt

Afbeelding
Lieve geeft een levensles over wat christen-zijn kan betekenen als je oud en afhankelijk wordt. Een nieuwe, mooie productie van TV zorg

Zo oud als de straat

Afbeelding
In de serie: 't Hoeft niet altijd serieus te zijn Het is zo oud als de straat. Leeftijd doet er niet toe. We komen er graag goed voor. En als het even kan, ietsje beter. Soms zijn we zelfs bereid om een loopje te nemen met de waarheid. Het is zo menselijk. Ken jezelf. Het is het begin van de wijsheid.

Soms wel, soms niet

Afbeelding
Soms lukt het gewoon. Kwestie van toeval? Of kwestie van oefenen en werken. Wanneer lukken de dingen in jouw leven? Welke houding, wat wel wat niet te doen. Het is waar dat soms het toeval meespeelt. Maar vaak heb je het toch meer wel dan niet in de hand. Onze vrijheis is weliswaar beperkt. Maar ze is wel reëel. Dus ook onze verantwoordelijkheid. Naar onszelf en naar anderen.