Posts

Posts uit mei, 2022 tonen

De laatste, moeilijkste, maar ook de fundamenteelste vraag

Afbeelding
De laatste, moeilijkste, maar ook de fundamenteelste vraag is dan deze.  Kan ik aanvaarden dat de liefde waarmee iemand van mij houdt e n mij aanvaardt zoals ik ben,  mij niet enkel geschonken wordt  nadat en omdat ik geworden ben wie ik graag zou zijn,  maar eigenlijk daarvóór? Denk aan de liefde waarmee ouders hun kind ontvangen,  zoals het hun in handen wordt gegeven.  Daaruit volgt dat de liefde waarmee van mij gehouden wordt eerst is.  Dat het feit dat ik mij onvoorwaardelijk geliefd weet -wie ik ook mag zijn-  mij juist oproept en maakt tot het rijkste en het mooiste dat ik kan zijn. Daarom is dit mijn diepste wezen dat ik ben uit de liefde van anderen, en naar anderen toe, met wie ik in liefde samenleef. De moeilijkheid is dat ik dat nu moet kunnen beleven ! En omdat die onvoorwaardelijke liefde tot mij  en die onvoorwaardelijke aanvaarding van mij  op de eerste plaats door God zelf worden waar gemaakt,  ben ik 'uit God' en 'naar God toe'.

Waarom gevoelens soms betrouwbaarder zijn dan idealen (7/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (7/10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Gevoelens zijn verschillend van idealen, waarden en normen. Onder deze laatste vallen bijvoorbeeld vredelievendheid, solidariteit, inzet voor de naaste… Die zijn algemeen en objectief. Ze zijn de grootste gemene deler van de ervaring van vele generaties mensen. De persoonlijke gevoelservaring spreekt veeleer over de beleving van die waarden en normen binnen de eigen context. Dit verklaart waarom ik me slecht kan voelen bij iets wat moreel hoogstaand is: bijvoorbeeld een engagement dat perfect past bij mijn idealen en waarden. Ik kan het er echter niet meer bij hebben omdat ik vol zit. Mocht ik hier mijn gevoel terzijde schuiven, dan dreig ik mezelf vast te zetten. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Altiora, Zoetermeer/Averbode, 2015, 96 pp

De bonus van intiem gebed

Afbeelding
Wie zich in intiem gebed aan God toevertrouwt, wacht een buitengewone bonus. Al biddend breng je alledaagse zorgen voor God, en vertel je Hem hoe je je echt voelt – en dat kan ook wel eens over woede en frustratie omtrent Hemzelf gaan -, en langzaamaan zal Hij zich meer en meer voor jou openstellen – of veeleer zal Hij steeds sterker jouw innerlijkheid openen, zodat je Hem in alles om je heen kunt opmerken en zijn aanwezigheid op   elk ogenblik kan herkennen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er op aarde niets bestaat dat niet een stukje van de realiteit van zijn Maker openbaart. Dat God ook op geen enkel ogenblik van mijn leven daar niet aanwezig is. Soms is dit overduidelijk, zoals bij een mooie zonsondergang. Soms blijft het verborgen. Gerard Manley Hopkins, een jezuïet-dichter, noemt dit   ‘the inscape’, het wezenlijke kenmerk van de dingen. Het is de mysterieuze innerlijke realiteit in het centrum waar God zelf verblijf houdt. Ook wij mensen kennen onze ‘

Voorzienigheid en "spel" van kat en muis - reel

Afbeelding
  Het leven kan bikkelhard zijn. Muizen weten wat betekent. Je kan ook geluk hebben in het leven. Christenen noemen dit voorzienigheid. Heb jij al het gevoel of de ervaring gehad dat je beschermd werd? Dat het noodlot nét aan jou voorbij ging?

Waarom je best onderscheidt adhv je eigen gevoelens, en niet die van anderen (6/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (6/10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Onderscheiding gaat in de eerste plaats uit van de eigen gevoelens. Het gaat over wat jij opmerkt in je eigen hart. Niet in dat van je huisgenoten, ouders of vrienden. Het is waardevol om te weten hoe mensen die van je houden zich voelen bij wat je al of niet doet. Ook om onderscheid te maken tussen jouw verlangens en hun verlangens. Hun aanvoelen kan waardevolle informatie zijn. De enige plek waar al die informatie uiteindelijk samenkomt, is echter je eigen hart. Het gaat over jouw leven. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Averbode, 2015, 96 pagina's

Je eigen verhaal met God schrijven

Afbeelding
Gebedstip, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj     In de psalmen drukt het volk van Israël zijn geloof uit in zijn Bevrijder. Gelovig wordt onder woorden gebracht wat zij met die Bevrijder hebben meegemaakt. Allerlei menselijke gevoelens komen daarbij aan bod: dankbaarheid, verlangen, twijfel, wanhoop en vertrouwen, vragen en smeken. Je kunt die woorden overnemen, ze na-zeggen omdat ze ook ons geloof verwoorden. Maar je kunt ook proberen dicht bij je eigen ervaring te blijven en je eigen woorden daarvoor te vinden. Kijk bijv. eens naar Psalm 136, een dankpsalm waarin heel de geschiedenis wordt opgehaald. Probeer eens naar je eigen geschiedenis te kijken, naar wat jij met God hebt meegemaakt. Breng het je te binnen, feit voor feit. Breng het kort onder woorden. En herhaal het refrein: eeuwig duurt zijn trouw! Schrijf het op. Dit is jouw psalm. Bid hem zo nu en dan.

Een zeldzame kunst voor christenen

Afbeelding
Het is een grote en zeldzame kunst om druk bezig  te zijn en om te gaan met veel mensen zonder God of zichzelf te verliezen. Ignatius van Loyola.    

Over de zo verleidelijke engel van het licht (5/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (5/10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Soms neemt het kwaad de vorm aan van   de engel van het licht . Anders gezegd, niet alle aangename gevoelens komen van God. Stel, je hebt een belangrijke taak af te werken. Maar je hebt er helemaal geen zin in. Computerspelletjes zeggen je gewoonlijk niets. Nu vind je er plots het grootste plezier in: ze brengen je tot rust, geven je een goed humeur… urenlang. En intussen tikt de klok verder en werk je niet aan wat je eigenlijk moet doen. Dat ‘valse’ goede gevoel zal uiteraard plotsklaps omslaan in een heel slecht gevoel. ‘De duivel herken je aan zijn staart.’ Een tip van Ignatius hierbij: enkel de goede Geest van God kan duurzame innerlijke rust geven. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Averbode, 2015, 96 pp.

Het moederlied: klinkt dit niet ergens vertrouwd?

Afbeelding
Toegegeven. Het kan van het goede soms (heel) wat te veel zijn. Laten we toch maar niet vergeten dat het in de eerste plaats gaat over het goede ! Een gelukkige moederkensdag aan alle moeders!

Roeping: vandaag veel makkelijker dan eeuwen geleden!

Afbeelding
Wijlen Peter-Hans Kolvenbach sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, legt uit waarom kandidaten voor de Sociëteit van Jezus het vandaag veel makkelijker hebben dan enkele eeuwen geleden. Een vleugje humor op roepingenzondag!

Wie heeft gelijk: Jezus of Tik-Tok? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
  4e zondag van Pasen, jaar C Hand. 13, 14.43-52    Ps. 100                        Apok. 7, 9.14b-17                   Joh. 10, 27-30   In Nederland heb ik ze nooit gezien. Maar tijdens de zomervakantie in de Franse Alpen zie, hoor en ruik ik ze regelmatig: een herder met zijn schapen. Het is indrukwekkend hoe die herder met zijn honden erin slaagt honderden schapen te weiden. De schapen reageren op het minste signaal van de herder en zijn honden. Veel nadenken komt er niet aan te pas. Ik moet toegeven dat ik het wat moeilijk heb met die dieren. Ze lijken geen greintje persoonlijkheid te hebben. Ze doen meteen wat hen wordt gevraagd.  Het is wel duidelijk  dat die schapen er hun voordeel bij doen. Elke dag worden ze naar malse weiden geleid. Steeds weer kunnen ze hun buikje vol eten met het voedzame alpengras.  Zonder hun herder zou dit onmogelijk zijn.   In dit tiende hoofdstuk van Johannes waaruit deze evangelielezing komt noemt Jezus zichzelf de goede herder. De mensen vergelijkt Hi

De valkuil van het verdringen van negatieve gevoelens (4/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (4/10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Verdring je negatieve gevoelens niet. Ook al lijken die in onze voel-je-goed-cultuur geen plaats te hebben. Gevoelens van haat, droefheid, irritatie, boosheid, leegte… zijn op zich niet goed of slecht. Ze bestaan gewoon. De vraag is hoe je ermee omgaat. Merk ze op en probeer te achterhalen waar ze vandaan komen. Ze wijzen vaak naar een doodlopend spoor. Het is belangrijk dit vast te stellen om er vervolgens je conclusies uit te trekken. Voed die negatieve gevoelens niet. Blijf er niet in hangen. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Averbode, 2015, 96 p

Lees en bid met de nieuwe psalmenvertaling! Ik mocht er een steentje toe bijdragen

Afbeelding
De NBV heeft een aparte uitgave gemaakt van de 150 psalmen van de NBV21. Jezuïet Nikolaas Sintobin schreef daar een gebedstraject bij, dat het tweede deel vormt van dit boek. Het gaat over 21 gebedsmomenten met 21 psalm-fragmenten. Biddenonderweg.org produceerde hiervoor 21 podcasts. Klik hier om ze te beluisteren Klik hier om het boek te bestellen

Mag deze kip je een vraag stellen? - Video

Afbeelding
George, de cineast van dit filmpje woont ergens, op een boerderij, in een woestijnachtige streek in Texas. George is een fijne observator. In dit filmpje plaatste hij de camera onderin een emmer met water.   Waar heb jij je de voorbije tijd mogen laven?   Wat heeft jou verzadigd op zo’n wijze dat je voelde: dit is goed. Waar heb je mogen drinken aan de bron van het leven?

Waarom negatieve gevoelens luider schreeuwen maar positieve gevoelens toch belangrijker zijn (3/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (3/10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Geef vooral aandacht aan positieve gevoelens zoals vreugde, rust, gedragenheid, vertrouwen, openheid, hoop enzovoort. Spontaan richt een mens zich vaak op wat pijn doet of onaangenaam is. Maar positieve gevoelens, Ignatius spreekt van troost , verwijzen meestal naar waar je vaste grond onder de voeten hebt. Het is belangrijker te weten waartoe je wel dan waartoe je niet wordt uitgenodigd. God heeft de mens geschapen om vreugdevol te zijn. Je meer bewust worden van de, vaak heel bescheiden, bronnen van vreugde in je leven brengt je bij je ware zelf. Het opent toekomst. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Averbode

Waarom het zinvol is om na te denken over je vriendschap met je vrienden

Afbeelding
Nadenken over je vriendschap met je vrienden, kan je   helpen om meer inzicht te krijgen in je vriendschap met God. Wie zijn je vrienden? Wat brengt je ertoe te zeggen dat zij je vrienden zijn? Je vertelt ze dingen over jezelf die je niet aan een vreemde zou zeggen. Je weet dat ze de geheimen waarvan je ze deelgenoot hebt gemaakt, niet gaan verder vertellen, die ook niet als een chantagemiddel achter de hand zullen houden. En bij heel diepe vriendschap mag je erop rekenen dat ze je vrienden zullen blijven, zelfs als ze de minder eerbare kanten van je verleden of van je karakter leren kennen. Je vertrouwt er ook op dat ze je door dik en dun trouw zullen blijven, in goede en kwade dagen. En minstens enige van deze karakteristieken van de vriendschap gelden ook voor de verhouding die God met jou verlangt. William A. Barry sj

Kan je onderscheiden met kick-ervaringen? (2/10)

Afbeelding
Tien tips om te leren uit je gevoelens (2 /10) Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius. Bij de ignatiaanse onderscheiding gaat het over gevoelens die zich spontaan aandienen in het leven van een mens. Niet over kunstmatig opgewekte gevoelens of over kickervaringen. Het gaat over de diepere laag van de gevoelens, eerder dan over de oppervlakkige, voortdurend veranderende gevoelens die weinig of geen spoor nalaten. Het is vooral in de diepere affectieve bedding van het hart dat je Gods stem op het spoor kunt komen. Dit citaat komt uit:  Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Averbode, 2015, 96 pagina's, 14,5€ Klik hier om dit boek te bestellen vanuit Vlaanderen Klik hier om dit boek te bestellen vanuit Nederland