Waarom gevoelens soms betrouwbaarder zijn dan idealen (7/10)


Tien tips om te leren uit je gevoelens (7/10)

Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius.

Gevoelens zijn verschillend van idealen, waarden en normen. Onder deze laatste vallen bijvoorbeeld vredelievendheid, solidariteit, inzet voor de naaste… Die zijn algemeen en objectief. Ze zijn de grootste gemene deler van de ervaring van vele generaties mensen. De persoonlijke gevoelservaring spreekt veeleer over de beleving van die waarden en normen binnen de eigen context. Dit verklaart waarom ik me slecht kan voelen bij iets wat moreel hoogstaand is: bijvoorbeeld een engagement dat perfect past bij mijn idealen en waarden. Ik kan het er echter niet meer bij hebben omdat ik vol zit. Mocht ik hier mijn gevoel terzijde schuiven, dan dreig ik mezelf vast te zetten.

Dit citaat komt uit: 

Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/Altiora, Zoetermeer/Averbode, 2015, 96 pp

Reacties

m aj zei…
Gevoelens, waarden en normen...
Het verschil en mogelijke belemmering is heel inzichtelijk gemaakt.
Dankjewel daarvoor !

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)