Posts

Posts uit december, 2010 tonen

Stil

Het jaareinde nadert met rasse schreden. Hoog tijd om stil te vallen. Naar jaarlijkse gewoonte ga ik me enkele dagen terugtrekken op een rustige plaats, zonder internet … Vanaf vandaag, 29 december, tot en met 7 januari. Het worden dagen van terugblikken en vooral van gebed: benevens de eucharistie, zal ik elke dag 4 meditaties doen van één uur. Sinds enkele jaren zorg ik er ook voor dat ik gedurende die dagen persoonlijk begeleid word. Als je Geestelijke Oefeningen doet, is het gewoon goed iemand te hebben die naar je luistert en je af en toe wat tips geeft om verder te gaan. Graag wens ik u een mooi jaareinde toe en een gezegend 2011! Tot weldra. Delen

Russische kerst (deel 2)

Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen. Deze wondermooie Russische tekenfilm, ten dele geïnspireerd aan de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart. Delen

Russische kerst (deel 1)

Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen. Deze wondermooie Russische tekenfilm, ten dele geïnspireerd aan de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart. Delen

Een Kind

“ Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven .” ZALIG KERSTFEEST! Delen

Zilveren ster

Afbeelding
Vandaag ga ik voor in de kerstviering voor de 440 kinderen van de Lagere School van ons Xaveriuscollege in Borgerhout. Graag deel ik mijn preekje met u. We hebben juist een prachtig verhaal beluisterd, dat van de geboorte van Jezus. Het is een verhaal, geen sprookje. Het is namelijk echt gebeurd, meer dan 2000 jaar geleden. Bijna twee jaar terug was ik zelf in Bethlehem, in Palestina, het land waar Jezus geboren is. Bethlehem is een dorp dat echt bestaat, niet zover van Jeruzalem. Vanuit de hele wereld komen mensen daar naartoe. Je ziet er de weide waar de herders met hun schaapjes kwamen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek waar het kribbetje stond. Daar is nu een grote kerk rond gebouwd, de kerk van de geboorte. Lange rijen mensen schuiven daar aan om rechts vooraan een klein kapelletje binnen te kunnen gaan. Daar zie je op de marmeren vloer een prachtige zilveren ster: dat is de plaats waar de kribbe stond. Daar precies is Jezus geboren. Al die mensen die aanschuiven, buk

Vleugels

Noem het verlangen, creativiteit, gedrevenheid, of nog, roeping. Als je het zélf wil beheersen dan leidt het nergens toe. Preciezer, het maakt je ongelukkig. Als het je gegeven wordt om je eraan toe te vertrouwen, dan krijg je vleugels … Delen

Openhartig

Afbeelding
Medebroeder Samuel Overloop legde enkele maanden geleden geloften af in de Sociëteit van Jezus. Hij studeert nu filosofie in Londen. In een interview blikt Samuel openhartig terug op zijn “proeftijd” in de SJ, ttz, het noviciaat. Het noviciaat is een periode waarop ik nog niet veel zicht heb. Er is daar zoveel gebeurd, veranderd, gegeven en ontvangen dat de uitwerkingen ervan zich tot vandaag doen voelen. Het was zeker geen makkelijke periode. Mijn eerste stage bij mensen die met HIV leven was ingrijpend. Van iemand die alles dacht te weten en deze mensen eens snel tot Jezus zou brengen onderging ik een transformatie tot iemand die verlangde open te staan voor de ander als ander. Een pijnlijke overgang. Mijn voorlaatste stage daarentegen was er een van eenvoudige vreugde. Ik heb drie maanden doorgebracht in een indiaans dorpje in de Zuid-Amerikaanse Savannahs. Ik genoot van de eenvoud die het geloof en het religieuze leven daar aannemen, zonder al de complexen waar we hier in het

Uitmuntendheid (2)

Dit is de tweede bijdrage uit een reeks van 3 waarin ik kort en bondig iets probeer uiteen te zetten over de ignatiaanse uitmuntendheid (magis). Telkens geïllustreerd met een korte – soms verrassende - video. De ignatiaanse uitmuntendheid is functie van het diepere persoonlijke verlangen. Ignatiaanse uitmuntendheid kan geen alibi zijn voor voluntarisme, hoogmoed of kuddegeest. Het is niet zomaar een aansporing om lukraak, je eigen uitdagingen uit te gaan kiezen, als in een supermarkt. Nog minder is het een vrijbrief om mee te gaan in de trends en de consumptiedwang die ons op een min of meer geraffineerde manier worden opgedrongen door de publiciteit of door allerhande maatschappelijke tendensen. Het magis wordt pas ignatiaans in de mate dat het zich meer en meer kan enten op het diepere persoonlijke verlangen dat leeft en spreekt in het hart van elkeen. De ignatiaanse uitmuntendheidsidee wil jongeren helpen om hun diepere verlangen op het spoort komen. Je leven uitbouwen in fu

Efrem

Afbeelding
Eergisteren gaf medebroeder Bert Daelemans sj nalv onze communauteitsavond een uiteenzetting over de heilige Efrem (306-373). Efrem is een Syrische kerkvader wiens hymnen nu nog steeds gezongen worden in de Oosterse kerken. Meer in het bijzonder liet Bert ons zijn kersthymnen smaken. Het sterke van Efrem is dat hij zo dicht bij de concrete ervaring aansluit. Geen theologisch jargon. Wel onmiddellijk vatbare beelden. Bert begon evenwel met een tekst waarin Efrem het heeft over de onuitputtelijke rijkdom van het Woord, dat we steeds opnieuw met vrucht kunnen beluisteren. Een parel. De vertaling kan wat stroef overkomen. Het is een letterlijke vertaling door Bert van de tekst uit het oude Syrisch. “Wie kan heel de rijkdom schatten van één enkele van uw woorden, o Heer? Wat wij ervan begrijpen is veel geringer dan wat wij ervan laten, net zoals dorstige mensen zich aan een bron laven. … De Heer heeft zijn Woord met veel sieraden gekleurd, opdat ieder die het onderzoekt zou kunnen

Kerstmis, digitaal

‘t Hoeft niet altijd serieus te zijn. Kerstmis in het digitale tijdperk … Delen

Adventsretraite

Afbeelding
De ignatiaanse adventsretraite 2010 van Sacred Space staat online, ook in het Nederlands. Het gaat om een inleiding (" introduction ")en   4 volledig uitgewerkte adventsmeditaties (“ sessions ”), aanklikbaar boven links, uit de pen van de Ierse jezuïet Peter McVerry sj. U kan die gebedstijden doen op één en dezelfde dag. Maar ook gespreid over 4 dagen. Of nog aan een ander ritme van uw keuze. Een mooie retraite toegewenst. Delen

Oppervlakkigheid

Een van de grote uitdagingen voor de Kerk en onze ruimere cultuur is het omgaan met de “Globalisatie van de oppervlakkigheid”. Adolfo Nicolás sj, Algemene Overste van de jezuïeten, had het hier enige tijd geleden over in een ontmoeting met de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers. Delen

Kuis

Afbeelding
Onlangs mocht ik bij Franse vrienden een kindje dopen. Het luistert naar de hier weinig bekende naam “Gonzague”. Patroonheilige is Louis de Gonzague sj, een jonge Italiaanse jezuïet die stierf in Rome bij het verzorgen van pestlijders, in het jaar 1591. Louis de Gonzague wordt vaak afgebeeld met witte lelies. Op 9-jarige leeftijd (?!) had hij namelijk een gelofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Voor de (post)moderne kritische mensen die we zijn is het voor de hand liggend om hierbij allerhande bedenkingen te formuleren. Dit belet niet, en daar ging mijn preekje dan ook over, dat kuisheid (castitas) een heel waardevolle deugd is die niets aan betekenis heeft ingeboet. “Kuis” komt van het Latijnse “castus”, wat zoveel betekent als afgescheiden. Castratie heeft dezelfde etymologische oorsprong. Het tegengestelde van kuis is fusioneel, het niet respecteren van de afstand of nog, het verlangen om de ander te bezitten, te domineren. Kuisheid raakt aan de kern van wat liefde is. Het

Inigo, een portret

Afbeelding
Onlangs werd bij Galimard een interessante roman gepubliceerd: “Inigo, portrait”, geschreven door François Sureau. In deze geromanceerde maar strikt historische biografie doet Sureau, een advocaat, het verhaal van de bekering van Ignatius van Loyola. Duidelijk goed gedocumenteerd beschrijft hij haarfijn de innerlijke strijd die gepaard gaat met de bekering van de Baskische edelman. De menselijkheid en de sterke persoonlijkheid van Ignatius komen sterk uit de verf. Maar ook de radicaliteit van de Godservaring die geleidelijk aan de zijne wordt. Op de achterflap van zijn boek schrijft de auteur (in het Frans) : “ Ik heb lange tijd een afkeer gehad voor Ignatius van Loyola ”. Uit de lectuur wordt duidelijk dat die afkeer omgeslagen is in grote sympathie. Net daarom dat het portret zo aangrijpend is.   Misschien een goed idee voor een origineel kerstgeschenk.  Meer info op deze pagina van onze Franse medebroeders .  Hieronder een interview met de schrijver.     Delen

Gemeenschapsleven

Afbeelding
Flavio, een Italiaanse medebroeder, vertelde mij hoe hij enkele jaren geleden het, overigens uitstekende, seminarie van Milaan verliet om in te treden in de SJ. Het was hem, na drie jaar, duidelijk geworden dat hij eigenlijk geroepen was tot religieus leven. In het bijzonder had hij verlangen naar gemeenschapsleven gemist bij zijn medeseminaristen die zich voorbereidden om pastoor te worden, en dus om alleen te leven. Erik, een Slowaakse medebroeder in opleiding, vertelde dan weer tijdens hetzelfde gesprek hoe problematisch het gemeenschapsleven was in zijn provincie. De oudere medebroeders – ingetreden en gevormd vóór de val van de Muur – bleven het moeilijk hebben met het broederlijk samenleven, -bidden en delen, na die langen jaren van leven in het verborgene en in het isolement. Het gemeenschapsleven leek Erik de grootste uitdaging te zijn voor de SJ in zijn land. Geen toeval dat de wereld-SJ, in haar voorbije Algemene Congregatie, het gemeenschapsleven heeft omschreven als integ

Secularisatie

Een verrassend perspectief op secularisatie en op het christendom, vanuit de vergelijking met de Japanse context. Adolfo Nicolás sj, Algemene Overste van de jezuïeten, had het hier enige tijd geleden over in een ontmoeting met de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers. Delen

Uitmuntendheid (1)

Dit is de eerste bijdrage uit een reeks van 3 waarin ik kort en bondig iets probeer uiteen te zetten over de ignatiaanse uitmuntendheid. Telkens geïllustreerd met een korte – soms verrassende - video. De ignatiaanse uitmuntendheid (magis) is strikt persoonlijk. De ignatiaanse uitmuntendheid is niet comparatief. Het gaat niet over je vergelijken met anderen en hen de loef afsteken. Ook al kan het, zeker in een opvoedkundig perspectief, in eerste instantie daar wel van vertrekken. Maar de einduitkomst is er niet een van wedstrijd. Het ignatiaanse magis is niet concurrentieel om de eenvoudige reden dat de precieze invulling ervan verschillend is voor elkeen. Elke mens is immers geroepen om op een unieke wijze vorm te geven aan zijn of haar unieke persoonlijkheid : steeds weer, steeds meer. => Voor de ene zal het eerder op het relationele vlak zijn, => voor een ander op het artistieke, het intellectuele, het religieuze, het sportieve vlak, => of, net zo goed, het eenvoudig

Waakzaam

In de Advent worden wij opgeroepen waakzaam te zijn: wakker te blijven, te wachten... Aan de hand van een beeld van de Duitse kunstenaar Toni Zenz, reflecteert Dries van den Akker SJ op de betekenis van deze oproep. Met dank aan Ignis Delen

The Ignatian Way

De medebroeders van Loyola Press (USA) starten met een serie van slideshows over “ The Ignatian Way ”. Onderstaand vindt u hun eerste productie over “ What is ignatian prayer ”: een minicursus in ignatiaans gebed die u op uw eigen ritme kan volgen/bekijken/beluisteren. Het is geschikt voor beginners maar net zo goed voor mensen die reeds vertrouwd zijn met de ignatiaanse traditie. Je kan er op je eentje naar kijken of je kan er in groep mee werken. Technisch zowel als inhoudelijk van de bovenste plank! Delen

Relativiteit

Wat je kan leren uit de vergelijking met de Japanse context. In alle eenvoud en “relativiteit” en met een vleugje humor. Adolfo Nicolás sj, Algemene Overste van de jezuïeten, legde het enige tijd geleden uit aan de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers. Delen

Crisis

" Help, ik ben ik crisis! Ik weet niet meer of ik wel de juiste studiekeuze heb gemaakt. " Miguel is een Franse medebroeder. Sinds 20 jaar is hij studentenpastor in Parijs. In onderstaande video legt hij uit hoe je best kan omgaan met een gemaakte keuze als je plots alles in twijfel gaat trekken. Dans la désolation, je ne change pas de cap... Delen