Posts

Posts uit augustus, 2021 tonen

Hoe omgaan met vreugde en droogte in het gebed - een tip van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Wie bidt moet zich niet laten terneerdrukken als hij droogte ervaart noch zich al te zeer in verrukking laten brengen wanneer hij getroost wordt.  In tijden van droogte, laat hem terugdenken aan de genaden die hij voordien ontvangen heeft.   En als hij sterke godsvrucht voelt, laat hem dit beschouwen als een aalmoes die hem zomaar gegeven wordt door God. Ignatius

Wat is dat eigenlijk, stilte? - Luisteren naar stilte – 3/7

Afbeelding
  Luisteren naar stilte – Voor LFK schreef ik een essai over stilte. Graag enkele uittreksels: 3/7 Wat is stilte trouwens? Je kan je helemaal hullen in zwijgen terwijl het aan de binnenkant stormt en één chaos is van heftige gemoedsbewegingen. Je kan ook in een erg luidruchtige omgeving vertoeven en innerlijk toch in diepe rust verkeren. Anders gezegd, afwezigheid van geluid op zich volstaat niet om stilte te ervaren. Er is meer nodig. Stilte als ervaring heeft in de eerste plaats te maken met een innerlijke houding. Voor velen is stilte de toegangspoort naar hun innerlijkheid: een niveau van ervaring waar je niet de speelbal bent van humeur of hormonen en dat niet kan worden gemanipuleerd; een innerlijke ruimte waar je ervaringen kan opdoen van verwondering, zinvolheid, vervulling en gedragenheid ; waar vluchtigheid en onvoorspelbaarheid plaats kunnen maken voor duurzame betrouwbaarheid; waar je je diepste verlangen kan leren kennen en zo dichter kan komen bij je ware zelf. Sommi

En mocht de paus beslissen om de jezuïeten op te heffen?

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag. 22 ste zondag jaar B, Drongen Deuteronomium 4,1-2.6-8    Jacobus 1,17-18.21b-22.27      Marcus 7,1-8.14-15.21-23 Misschien ken je dit verhaal wel. Het is waar gebeurd. De oude Ignatius werd in Rome ooit aangesproken door een jonge jezuïet met een nogal gedurfde vraag. Vader Ignatius, hoe zou u reageren mocht de paus beslissen de Sociëteit van Jezus op te heffen? Ignatius keek de jonge man aan en had zijn antwoord meteen klaar: ik denk dat ik snel naar de kapel zou gaan. Ik zou er een minuut of 10 voor het heilig sacrament bidden en vervolgens, met grotere vreugde, op zoek gaan naar een betere wijze om God onze Heer te dienen . Misschien vindt u dit wel vreemd. Was Ignatius dan zo weinig bekommerd om die Sociëteit van Jezus? Dat was toch zijn levenswerk? Ik vermoed dat Ignatius zielsveel hield van dat bijzondere apostolische instrument waarvan hij de geestelijke vader was. Maar dat belette hem niet te beseffen dat het

"De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject" - een nieuw boek van Erik Galle

Afbeelding
Erik Galle, De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject , Adveniat/Halewijn, 2021, 21,95€ “Gods leven ligt in onze handen”. (p 120). Het zinnetje zou geschreven kunnen zijn door Etty Hillesum. Het komt uit de pen van Erik Galle, priester en psychotherapeut, en staat te lezen in zijn nieuwe boek “De voorafplek, een therapeutisch en monastiek project”. Het is een boek dat ik met toenemende interesse gelezen heb. Als lezer merk je gaandeweg dat het de neerslag is van een jarenlange persoonlijke zoektocht en ervaring in het luisteren naar mensen en naar God. Wat is menszijn? Hoe word je meer mens? Hoe geeft de christelijke openbaring, het verhaal van de God-mens Jezus, antwoord op de vraag die de mens is?  Dit boek is geen zelfhulpboek. Het biedt geen kantklare recepten op voor de hand liggende vragen. Het is een subtiel en soms eisend kantwerk waarin diverse denklijnen geleidelijk aan tot een organisch geheel samenvloeien. Er is een taalfilosofische insteek, een psychologisc

De eenzaamheid van een gouden ciborie - Citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Nalv haar verlangen om regelmatig de communie te mogen ontvangen (iets wat toen niet gebruikelijk was) schrijft Theresia het volgende: "God daalt niet iedere dag uit de hemel af om in een gouden ciborie te verblijven; Hij zoekt een andere hemel die Hem oneindig veel dierbaarder is dan de eerste, namelijk de hemel van onze ziel, die naar zijn beeld gemaakt is, de levende tempel van de aanbiddelijke Drie-eenheid."

Zo maar stil worden - Luisteren naar stilte – 2/7

Afbeelding
  Luisteren naar stilte – Voor LFK schreef ik een essai over stilte. Graag enkele uittreksels: 2/7 Stilte kan dus zowel positief als negatief worden ervaren; een aantrekkelijke mogelijkheid en soms zelf een luxe ofwel een storend probleem dat gauw uit de wereld moet worden geholpen. Hoe verschillend mensen ook omgaan met stilte, de meesten hebben ooit wel iets meegemaakt waar ze helemaal stil van werden; de ontroering bij een nachtelijke sterrenhemel, het persoonlijk getuigenis van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt of een moment van samenzijn met een geliefde. Het kan gebeuren dat je zo met elkaar verbonden bent dat er gewoon even helemaal niets hoeft gezegd te worden. Het eenvoudig, in stilte, samen zijn voelt goed. Elk woord is overbodig.  Zou stilte dingen mogelijk maken of uitdrukken die voor ieder deugddoend zijn?   Nikolaas Sintobin sj

"Een handboek voor de menselijke ziel" - Herman Van Rompuy recenseert "Vertrouw op je gevoel"

Afbeelding
"Wat een handboek voor de menselijke ziel", mailde Herman Van Rompuy me na het lezen van mijn nieuwste boek. Hieronder lees je een recensie van zijn hand. Het boek is intussen aan zijn vierde druk toe. Geen brainwashing Ik ben, zoals velen reeds weten, een dankbare oud-leerling van de jezuïeten. In mijn collegetijd werd er echter nauwelijks gesproken over Ignatius van Loyola en zijn spiritualiteit. We werden dus helemaal niet gebrainwasht. Na lectuur van het boekje van Nikolaas Sintobin s.j. dit jaar uitgegeven bij Lannoo, vind ik dat er destijds meer had mogen over weten. Zo oud als de mensheid Het kernbegrip van de ignatiaanse spiritualiteit is ‘onderscheiding’. De huidige Paus die zelf jezuïet is, gebruikt het begrip vaak in zijn geschriften. Onderscheiden wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. Meer in het bijzonder gebeurt dit door aandacht te besteden aan wat zich afspeelt in de diepste lagen van je hart. Voor christenen i