Ik voel me slecht en toch gaat het goed met mij. Kan dat?


Troost  en troosteloosheid  zijn iets anders dan je goed of slecht voelen. Het gaat over een spirituele gesteldheid. Het gaat over dichter komen bij God of, integendeel, een groeiende afstand.

Als je ontgoocheld bent omdat je naast een promotie gegrepen hebt, bevind je je niet noodzakelijkerwijze in troosteloosheid. Er kan wel sprake zijn van troosteloosheid als je meent dat je die promotie niet hebt gekregen omdat je onbekwaam bent of omdat je oversten je weg willen. Vaak ervaren we troost in de vorm van vertrouwen en hoop in periode van tegenspoed. Zo kan je je niet erg lekker voelen als je geconfronteerd wordt met problemen in je werk of in je gezin, en tegelijkertijd een innerlijke rust ervaren bij de wijze waarop je hiermee omgaat. Dit wijst er dan eerder op dat je in troost verkeert.

Troost en troosteloosheid gaan over de onderbouw van ons leven. Daarop kunnen zich allerhande gemoedsbewegingen enten. Ze beïnvloeden de wijze waarop we omgaan met andere mensen, onze keuzes en hoe we reageren op allerhande gebeurtenissen en omstandigheden. De eerste stap in de onderscheiding is om er achter te komen welke van beide gesteldheden de bovenhand heeft.

Jim Manney

Zoek je een toegankelijk handboek over onderscheiding van de geesten, lees dan mijn nieuwste boek: Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Ik voel me troosteloos wanneer ik zie hoe het er in de wereld aan toe gaat: rampen, bosbranden, overstromingen, oorlog, mensontering, Afghanistan,... . Heeft God zich niet vergist op de zesde dag van Zijn schepping?
Anneke zei…
Ik was op een gebeds avond voor Afghanistan. Ik was zelf ook erg verdrietig na het zien van de beelden over Afghanistan maar na het bidden met een groep mensen had ik er een heel andere kijk op. Wij zien de beelden op de televisie maar daar zien we niet hoe God daar aan het werk is en Zijn engelen stuurt voor troost en hulp.
God is zo groot en machtig en Hij is het licht dat sterker is dan de duisternis.
En nee Hij heeft zich niet vergist. God is Liefde.
Lieve en bemoedigde groet van Anneke.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?