Posts

Posts uit februari, 2018 tonen

Het kussen van een vergeten wang

Afbeelding
Als ik mij niet tot en met inwerk in een bepaalde situatie, zal ik nooit snappen hoe ik de mensen die daarin leven moet beminnen. Als het erop aankomt mensen op een gepaste manier lief te hebben blijf ik op een baby- en adolescenteniveau steken. Maar hier volgen dan toch enkele dingetjes die ik geleerd heb als ik het aandurfde werk te maken van enkele kleinigheden die met liefhebben te maken hebben. Liefde blijft luisteren, opnieuw en opnieuw en opnieuw, naar telkens hetzelfde verhaal, als ouderdom of ziekte het korte termijn geheugen van iemand heeft aangetast. Liefde kijkt niet naar het huis dat een poetsbeurt kan gebruiken. Wel naar de persoon die alleen maar nood heeft aan een gesprek. Liefde luistert meer dan dat ze spreekt. Liefde heeft meer aanwezigheid te bieden dan adviezen. Liefde kan, als het nodig is, hard én uitbundig zijn. Liefde moet alleen maar blijven zitten, en soms wenen. Liefde onderschat nooit de waarde van een feestelijke verrassing, zoals een uitst

Nikolaas Sintobin sj: voordracht over "Humor bij de jezuïeten"

Afbeelding
Onlangs gaf ik een voordracht bij onze ignatiaanse vrienden van de Paulusabdij (Chemin Neuf) in Oosterhout. Thema was "Humor en ignatiaanse spiritualiteit". Klik hier om deze voordracht te beluisteren

NIeuwe Nederlandse jezuïet legt geloften af

Afbeelding
Op zaterdag 24 februari vierden de jezuïeten de eerste   geloften   van Thomas Klein. In een goed gevulde kerk in het grote jezuïetenhuis in Heverlee (bij Leuven) hoorden we hem zeggen dat hij weliswaar “in alle opzichten onwaardig is om voor uw [Gods] aanschijn te verschijnen”, maar dat hij vertrouwt op Gods goedheid en voortaan wil leven in armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. “Sinner yet called” hertalen de recente documenten van de orde. Al generaties lang wordt dezelfde tekst gezegd. Door de strijders van het eerste uur zoals   Ignatius ,   Favre ,   Xaverius , eind zestiende eeuw, en door Thomas Klein nu. De jezuïeten in de Lage Landen hebben niet alleen een glansrijk verleden, ze hebben ook toekomst. Een vreugdevolle dag dus. Thomas Klein werd geboren in 1987 in Roermond. Al van jongsaf was er een band met de kerk. Zijn vader werkte op de financiële afdeling van het bisdom en deed daarnaast dienst als diaken. Ook zelf droeg hij bij aan de opbouw van

40-dagentijd als leerschool in verlangen: gesprek tussen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In dit video-gesprek gaan Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj op verkenning naar wat de 40-dagentijd een christen allemaal te bieden heeft.

Nikolaas Sintobin: waarin ik geloof

Afbeelding
In de serie Het Credo vraagt Ignis aan diverse mensen wat ze geloven. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin gelooft in Jezus. 'Hij is degene die mij leert wat mens-zijn ten volle betekent.'

Twee slechte ideeën als goede raad

Afbeelding
Het is gevaarlijk om iedereen langs hetzelfde pad te willen leiden; nog  slechter, om anderen te vergelijken met jezelf. Ignatius van Loyola 

Liefde, over dé grens heen

Afbeelding
Liefde is méér. Houden van iemands schoonheid of zachtheid of wijsheid. Het is best leuk. Maar eigenlijk is er niet zoveel aan. Houden van iemand zoals hij is, omdat hij is; ook niettegenstaande die kleine kantjes; méér nog, ook dánkzij die kleine kantjes … Dat gaat in de richting van liefde.

Wat pelgrimeren doet met een mens

Afbeelding
Vandaag verschijnt dit citaat op www.gewijderuimte.org . De Camino daagde de hele tijd uit: Wat zou er die dag gebeuren? Wie zou ik ontmoeten? Zou ik openheid vinden in mezelf en anderen? Zou ik leven en troost vinden? Voor Ignatius ging het erom gevoelig te zijn voor het goddelijke dat in en door de gewone, dagelijkse gebeurtenissen spreekt. Voor mij was het vaak pas na de gebeurtenis, eraan terugdenkend, dat ik duidelijk zag dat God werkte om voor me te zorgen, me uit te dagen en me op zeer concrete manieren te leiden. Pelgrim zijn maakt dat je je ontdoet van beschermende isolatie en accentueert het gevoel van afhankelijkheid in vertrouwen terwijl je het onbekende tegemoet gaat. Elke dag is een daad van vertrouwen, in de overtuiging dat alles onderweg zal worden opgelost. Brendan McManus sj

Veertig dagen om je te verdiepen in het mysterie van Gods liefdesverlangen voor jou

Afbeelding
Over enkele dagen gaat de nieuwe digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten van start. Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org . Lees hier een interview met de schrijver van de teksten, Hans van Leeuwen sj over hoe en waarom van deze ignatiaanse retra ite.

Die vervelende spiegel van het eigen hart

Afbeelding
Jaren geleden woonde ik een voordracht bij van Dom André Louf, de gewezen abt van de Katsberg.   Hij sprak over Symeon van Taibouteh, een monnik-kluizenaar van het einde van de 7 de eeuw, uit het Midden Oosten. Louf citeerde uitvoerig uit een toespraak gegeven door Symeon naar aanleiding van de inwijding van een cel. Of wij daar vandaag nog iets kunnen mee doen? Oordeel zelf maar. “Wanneer het je lijkt dat je broeders slecht zijn, wees niet onmiddellijk gestoord en verward, en spaar hen je dwaze ijver. Kijk liever in je binnenste en begrijp dat het de spiegel van je geweten is die bezoedeld is wanneer je de overtredingen onderzoekt van wat zou moeten zijn of de jaloersheid en de kwaadaardigheid van anderen. Besef dat het je verstand is dat nu als onzuiver beschouwt wat zuiver is. Begrijp zodoende dat het kwaad dat je bij de anderen ziet alleen maar de schaduw is van de bezoedelde beelden die in de spiegel van je eigen hart ingedrukt zijn, in je binnenste. Als iemand n

Is bidden enkel voor vrome boontjes?

Afbeelding
Mag ik in mijn gebed alleen maar liefdevolle, vrome gedachten en gevoelens koesteren. Is het verkieslijk dat ik negatieve gedachten en gevoelens censureer? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. God kent je beter dan jij jezelf kent. Het is daarom niet alleen toegelaten, het is zelfs wenselijk dat je voor Hem komt zoals je bent, zoals je je voelt en met wat je op dat moment te zeggen hebt. Alle maskers mogen naar omlaag. Als je verlangt dat Gods Geest gedurende je gebed in jou kan bidden, dan is het wenselijk dat je vensters en deuren wijdopen zet. Dat je je toont zoals je bent, op dit ogenblik. Anders   wordt de ontmoeting moeilijk. Alles wat menselijk is mag dan ook aan bod komen in je gebed. Kijk maar naar de psalmen, het hart van het getijdengebed van de Kerk. Het hele palet van de menselijke gevoelens wordt erin verwoordt. Van de meest verfijnde en hoogstaande, tot de meest gruwelijke en schrikwekkende. God kan ons maar bekeren in de mate dat wij ons aan Hem pr