Posts

Posts uit maart, 2019 tonen

Een tip voor de beginnende bidder

Afbeelding

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?

Afbeelding
Aan www.startdestilte.be werd volgende pertinente vraag gesteld over wat er gebeurt als je het stil maakt en gaat bidden: “ Krijgen duistere machten geen vrij spel als ik stilval ? Samen met Sim D’Hertefelt gaven we onderstaand antwoord. Een interessante vertrekpunt is de volgende evangelietekst. Die geeft een aanzet voor een christelijk antwoord op de vraag. Andere tradities geven misschien een ander antwoord. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. ( Lc 11, 24-26 ) Het volstaat niet om tot stilte te komen, om je te zuiveren van a

Als "Burger King" ernstige vragen gaat stellen

Afbeelding
Waar zou jij je leven voor geven?   Wat is jou het liefste in je leven?   Wat geeft jou de diepste vreugde in je leven, mogelijks op heel onverwachte wijze?

Waarom het belangijk is te bidden als het je goed gaat

Afbeelding

Hoe het perspectief alles kan veranderen

Afbeelding
--> Neen, deze installatie van Marvin Coronel is geen gezichtsbedrog.   Het toont wel aan dat het “gezichtspunt” van waaruit je kijkt geen overbodig detail is. Het maakt dat wat je ziet betekenis kan krijgen, of niet.   Soms vraagt het echt tijd en zoekwerk om het juiste gezichtspunt te vinden: datgene dat zin ontwaart in de schijnbare chaos.   Neem jij daar gewoonlijk de tijd voor? Wat helpt jou daarbij?  

Wat een jezuïet kan leren van een advokaat: homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de derde zondag van de 40-dagentijd

Afbeelding
Hieronder vind je video-opname en de tekst van mijn homilie voor komende zondag. Met veel dank aan www.axideo.nl --> DERDE ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD - Jaar C Ex ‪ 3,1-8a.13-15.         Ps ‪ 103                     Kor ‪ 10, 1-6.10-12                    Lc ‪ 13, 1-9 Dit jaar ben ik 27 jaar jezuïet. Voor ik intrad in de Sociëteit van Jezus was ik advokaat. Studietijd inbegrepen heb ik 9 jaar in de juridische wereld vertoefd. Ik had het er naar mijn zin. Wetten en regels bestuderen om die vervolgens toe te passen op concrete situaties. Die regels bewonderde ik ook in de Katholieke Kerk waarin ik was opgegroeid. Ik had – en heb nog steeds - ontzag voor de katholieke leer en moraal. Indrukwekkend hoe die in de wirwar van het menselijk doen en laten allerhande, vaak subtiele richtlijnen aanbieden. In mijn familie waren trouwens heel wat juristen. Orde en regel, daar werd thuis niet mee gespot. Toen ik afstudeerde was ik goed bevriend met Johan.   Enke

Hoe persoonlijke biecht echt viering kan worden (Hoe biechten 3/3)

Afbeelding
Kardinaal Carlo Maria Martini sj was aartsbisschop van Milaan. Hij was een vermaard exegeet en spirituele meester met een grote pastorale bekommernis en ervaring. In onderstaande tekst geeft hij enkele waardevolle tips over “Hoe biechten?”. Vermits de tekst tamelijk lang is, heb ik hem opgedeeld in drie stukken. HOE BIECHTEN? SUGGESTIES VAN KARDINAAL CARLO MARIA MARTINI SJ Een gebed dat vreugde en vrede geeft Uit het voorgaande kan dan een gebed voortkomen dat je kunt bidden met de priester: je kunt met hem een psalm opzeggen, een lofzang uit de Bijbel, een dank- of een smeekgebed of een gebed dat spontaan opwelt. Hierop kan dan de absolutie volgen als uiting van de kracht van God waar ik juist om vraag omdat ik niet in staat ben om mij in mijn eentje te verbeteren. Ik plaats me opnieuw onder het Kruis, onder deze kracht die mij gedoopt heeft en waarvan ik hoop dat ze mij opnieuw te hulp komt. Dat is dus wat ik versta onder verzoeningsgesprek. Het is dus geen psycholo

Het vaak vergeten eerste deel van de biecht (Hoe biechten? 2/3)

Afbeelding
Wijlen kardinaal Carlo Maria Martini sj was aartsbisschop van Milaan. Hij was een vermaard exegeet en spirituele meester met een grote pastorale bekommernis en ervaring. In onderstaande tekst geeft hij enkele waardevolle tips over “Hoe biechten?”. Vermits de tekst tamelijk lang is, heb ik hem opgedeeld in drie stukken. HOE BIECHTEN? SUGGESTIES VAN (WIJLEN) KARDINAAL CARLO MARIA MARTINI SJ Je plaatsen voor Gods barmhartigheid Naar mijn mening omvat deze dialoog in essentie twee onderdelen: het eerste noem ik confessio laudis, dat wil zeggen belijdenis in de oorspronkelijke term van het woord. Ook hier kan men uitgaan van een paradox: als het elke keer zo moeilijk is om mijn zonden uit te spreken, waarom dan niet beginnen met mijn goede daden? De heilige Ignatius zelf doet deze suggestie in zijn Geestelijke Oefeningen (GO 43) wanneer hij als eerste punt de dankzegging neemt: Heer , ik wil U in de eerste plaats bedanken omdat U mij geholpen hebt, dat en dat is gebeurd, die e