Posts

Posts uit maart, 2019 tonen

De wijze wist het. En jij?

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. Er was een rondtrekkende prediker die steeds maar zei: “We moeten God in het centrum van ons leven plaatsen.” De wijze zei tegen hem: “God is daar al – waar het om gaat is dat wij ons daarvan bewust zijn.” Anthony de Mello sj

Een tip voor de beginnende bidder

Afbeelding

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?

Afbeelding
Aan www.startdestilte.be werd volgende pertinente vraag gesteld over wat er gebeurt als je het stil maakt en gaat bidden: “ Krijgen duistere machten geen vrij spel als ik stilval ? Samen met Sim D’Hertefelt gaven we onderstaand antwoord. Een interessante vertrekpunt is de volgende evangelietekst. Die geeft een aanzet voor een christelijk antwoord op de vraag. Andere tradities geven misschien een ander antwoord. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. ( Lc 11, 24-26 ) Het volstaat niet om tot stilte te komen, om je te zuiveren van a

Als "Burger King" ernstige vragen gaat stellen

Afbeelding
Waar zou jij je leven voor geven?   Wat is jou het liefste in je leven?   Wat geeft jou de diepste vreugde in je leven, mogelijks op heel onverwachte wijze?

Waarom het belangijk is te bidden als het je goed gaat

Afbeelding

Hoe het perspectief alles kan veranderen

Afbeelding
--> Neen, deze installatie van Marvin Coronel is geen gezichtsbedrog.   Het toont wel aan dat het “gezichtspunt” van waaruit je kijkt geen overbodig detail is. Het maakt dat wat je ziet betekenis kan krijgen, of niet.   Soms vraagt het echt tijd en zoekwerk om het juiste gezichtspunt te vinden: datgene dat zin ontwaart in de schijnbare chaos.   Neem jij daar gewoonlijk de tijd voor? Wat helpt jou daarbij?  

Wat een jezuïet kan leren van een advokaat: homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de derde zondag van de 40-dagentijd

Afbeelding
Hieronder vind je video-opname en de tekst van mijn homilie voor komende zondag. Met veel dank aan www.axideo.nl --> DERDE ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD - Jaar C Ex ‪ 3,1-8a.13-15.         Ps ‪ 103                     Kor ‪ 10, 1-6.10-12                    Lc ‪ 13, 1-9 Dit jaar ben ik 27 jaar jezuïet. Voor ik intrad in de Sociëteit van Jezus was ik advokaat. Studietijd inbegrepen heb ik 9 jaar in de juridische wereld vertoefd. Ik had het er naar mijn zin. Wetten en regels bestuderen om die vervolgens toe te passen op concrete situaties. Die regels bewonderde ik ook in de Katholieke Kerk waarin ik was opgegroeid. Ik had – en heb nog steeds - ontzag voor de katholieke leer en moraal. Indrukwekkend hoe die in de wirwar van het menselijk doen en laten allerhande, vaak subtiele richtlijnen aanbieden. In mijn familie waren trouwens heel wat juristen. Orde en regel, daar werd thuis niet mee gespot. Toen ik afstudeerde was ik goed bevriend met Johan.   Enke