Zes jaar Franciscus in beeld


Vandaag danken we voor 6 jaar paus Franciscus. Hieronder een video met beelden over sterke momenten uit zijn pontificaat.

Onder de video, een overweging die ik vorig jaar, op dezelfde dag, publiceerde op de website van de VRT nav 5 jaar Franciscus

      


-->
Vijf jaar Franciscus

Vijf jaar geleden werd outsider Jorge Bergoglio verkozen tot paus. Vandaag is hij een van de meest invloedrijke en populaire wereldleiders. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin stelt vijf vragen over het pontificaat van Franciscus.

1.    Wisten de kardinalen wel voor wie ze stemden?

De buitenwacht kende de timide Bergoglio niet. Toch was hij een van de belangrijkste Zuidamerikaanse kerkleiders. Reeds bij de verkiezing van paus Benedictus behoorde de aartsbisschop van Buenos Aires tot de grootste kanshebbers. Voor zijn verkiezing, hield Bergoglio een toespraakje over de prioriteiten voor de wereldkerk.  Dit zijn nu de pijlers van zijn pontificaat: aandacht voor de periferie, nederigheid, openhartigheid... De kardinalen hebben geen kat in een zak gekocht.

2.    Is het succes van Franciscus persoonsgebonden?

Het staat buiten kijf dat Franciscus charisma heeft. Zijn communicatietechniek is geniaal. Bovendien werd hij verkozen toen de plaats van geweten van de wereld vacant werd door het verdwijnen van Nelson Mandela. De boodschap zelf van Franciscus, dat zijn gewoon de kernwaarden van het Evangelie: gerechtigheid, barmhartigheid, opkomen voor de zwaksten, zorg voor elkeen etc. Zijn referentiekader is het Tweede Vaticaans Concilie, de meest recente algemene vergadering van de Katholieke Kerk. Niet meteen onverwacht voor een paus.

3.    Verandert er iets voor de gewone gelovigen?

De oudste organisatie ter wereld verander je niet zomaar. Daar staat tegenover dat Franciscus alle mogelijke dossiers aanpakt: ecologie, oecumene, vluchtelingen, internationale polititiek, sacramentele discipline, de Romeinse curie...  Intussen is meer dan dertig procent van de bisschoppen (het management van de kerk) door hem benoemd. De media maken zijn politiek tot in detail bij de gewone gelovigen bekend. De heftigheid van de interne weerstand bewijst dat zijn beleid daadwerkelijk impact krijgt op wat gebeurt aan de basis.

4.    Wat is zijn belangrijkste verwezenlijking tot nog toe?

Franciscus heeft de Katholieke Kerk opnieuw op de kaart geplaatst. Wereldleiders schuiven bij hem aan. Hij treedt op als bemiddelaar in langdurige conflicten. De media verslaan met regelmaat zijn woorden en daden. Niet in het minst omdat zijn boodschap vaak raakt aan de uitdagingen voor de hele mensheid en gericht is tot alle mensen van goede wil. Ze wordt gehoord.

5.    Wat is het stokpaardje van Franciscus?

Franciscus weigert wit-zwart oplossingen. Hij verkiest te onderscheiden. De werkelijkheid bestaat uit grijs-nuances en laat zich niet opsluiten in heldere regels. Hij beperkt zich tot algemene richtlijnen en laat het over aan het geweten van elkeen om daar zelf mee aan de slag te gaan. Sommigen zien hierin een bron van verwarring. Mij lijkt het een bewijs van zijn vertrouwen in de mens. Franciscus is en blijft jezuïet.

Nikolaas Sintobin

Reacties

Anoniem zei…
Hij zei eens dat hij van niets meer bang is. Volgens de Schrift is dit de liefde zonder vrees.
Edward Gistelinck zei…
Hoe kunnen we onze paus Franciscus uitnodigen op de zomerbedevaart van het bisdom Gent volgend jaar in juli? Ik zou bij de stal van Bernadette Soubirous er het Zonnelied uit het hoofd opdragen aan onze overleden bedevaart directeur Luk De Geest, en aan m'n overleden dochter Elodie die geen gelukshormoon serotonine kon aanmaken....... Beiden zijn nu samen in de HEMEL

Meest gelezen

Als Ignatius van Loyola zich gaat bemoeien met het coronavirus

Het verschil tussen echte en bedrieglijke godsdienst, ook in tijden van coronavirus

Bijzonder ignatiaans levensgebed in tijden van het coronavirus

Hoe God op het spoor komen temidden het coronavirus - homilie (video) van Nikolaas Sintobin sj - 4de zondag van de 40-dagentijd