Posts

Posts uit 2017 tonen

Waarom Kerstmis niet nieuw is en toch alles verandert

Afbeelding
Ik geloof niet dat het christendom losstaat van alles wat ervoor kwam. Ik geloof niet dat, in sommige opzichten, er iets nieuws onder de zon is. En toch veranderde de geboorte van Jezus alles. Voordat Hij kwam, was er een groot verlangen, uitgedrukt in de mythen, in de filosofie, in de woorden van de profeten. Deze stemmen schreeuwden hun hoop uit dat God ons niet zou overleveren aan de dood, dat de dood niet het einde zou zijn. Met Kerstmis werd het leven dat deze stemmen aankondigen zichtbaar gemaakt. Het kwam niet als iets nieuws, maar als een bevestiging, een afkondiging dat waar al lang op gehoopt werd, waarover al lang getheoretiseerd werd en geprofeteerd, nu onder de zon lag net zo echt als jij en ik. Amy Andrews

Lou, je m'appelle Lou

Afbeelding
Lou is een jongen die het syndroom van Morsier heeft. Dit maakt dat hij geconfronteerd wordt met meerdere beperkingen. Onderstaande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is.   Kwetsbaarheid als wipplank naar meer menszijn.  Hoever dat kan gaan, dat vieren we deze dagen.

Zegen "Urbi et Orbi" door paus Franciscus op Kerstdag in Rome

Afbeelding
Luister, kijk en ontvang de zegen Urbi et Orbi van paus Franciscus.

Middernachtmis 2017 met paus Franciscus: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Hieronder kan je rechtstreeks de middernachtmis volgen in het Vaticaan, voorgegaan door paus Franciscus.

Wie wil jij deze dagen een kans geven om hét te ontdekken?

Afbeelding
Wij nodig jij uit deze dagen? Wie geef jij de kans om te ontdekken wie Jezus is?

Zijn Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden? Interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Is er een typische manier om ignatiaans te bidden met het kerstverhaal? Wat vieren we eigenlijk precies op kerstdag? En is het zo dat Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden zijn? ... Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Rick Timmermans, in de studio van ons platform voor spiritualiteit . Gisteren werd dit interview rechtstreeks uitgezonden op Facebook. In het midden is er even een probleem met het geluid. Spoel dan één minuutje door en het interview gaat verder.

Waarom je nooit angst dient te hebben

Afbeelding
God vinden in alle dingen. In onderstaande video van één minuut wordt deze kernzin van de ignatiaanse spiritualiteit uitgelegd.

Christen zijn en internet: wat de algemene overste van de jezuïeten hierover te zeggen heeft

Afbeelding
Algemene overste Arturo Sosa sj over wat christen zijn vandaag betekent, in het bijzonder voor jongeren. Lees het volledige artikel op jezuieten.org

Is bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"

Afbeelding
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam. Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening. De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden. Je bidt ook met je lichaam

Wat altijd helpt in de liefde

Afbeelding
Je kan niet aan alles tegelijk denken. Sommige mensen kunnen zó geconcentreerd zijn  dat al de rest niet meer bestaat. Zeker weten. Maar een beetje voorkomendheid helpt, ook in de liefde. Herken je hier iets van? Wat betekent respectvol liefhebben voor jou?    

Wat paus Franciscus ons leert over de heilige Franciscus Xaverius sj (video)

Afbeelding
RKK.nl maakte - nav het feest van de heilige Franciscus Xaverius sj dat we vandaag vieren - onderstaand boeiend video-interview met Marc Lindeijer sj, toen nog in Rome. Hij spreekt er uitvoerig over het leven van Franciscus Xaverius en over de gelijkenis met  Paus Franciscus.

Het beste wat me overkomen is is het overlijden van mijn vader

Afbeelding
Toen hem de vraag werd gesteld twijfelde de jongen, een opgeschoten puber, geen ogenblik. “ Het beste wat  me overkomen is is het overlijden van mijn vader ”. De tafelgenoten, ikzelf incluis, waren verbijsterd. De jonge man besefte dit best en gaf meteen wat uitleg.  “ Mijn vader is drie jaar geleden, na een lange ziekte, gestorven. Ik had veel liever dat hij was blijven leven. Ik hield van hem.  Maar nu stel ik vast dat ik veel dankbaarder in het leven sta dan voorheen, dat ik gewoon dankbaar ben dat ik mag leven, elke dag opnieuw. En ook dat ik vaak verwonderd en blij ben om kleine, eenvoudige dingen. Ja, ik weet dat dit vreemd kan klinken, maar eigenlijk is dit het beste wat me ooit overkomen is”.

Video voordracht paus Franciscus voor burgerlijke autoriteiten Myanmar

Afbeelding
Video toespraak paus Franciscus tot overheden Myanmar

Eerste beelden aankomst paus Franciscus in Myanmar

Afbeelding
Beelden aankomst paus Franciscus in Myanmar, het begin van een van zijn moeilijkste en meest delicate bezoeken.

Het valt eigenlijk best wel mee

Afbeelding
Onze samenleving heet meer en meer mensonvriendelijk te worden, in tegenstelling tot minder ontwikkelde landen. Chili is zo’n land. Ik verbleef er een klein jaar, voldoende om het wat te leren kennen. Een van de dingen die me opviel was hoe brutaal men er is in het verkeer. Als voetganger ben je daar vogelvrij. Ook op het zebrapad. Rennen is de boodschap. Anders word je gewoon omver gereden. Onlangs was ik in de Gentse binnenstad. Ik zag een vader met 2   jonge kinderen. Het ene op het fietszitje. Het ander, een piepklein meisje, te voet, naast hem.   De man stak voorzichtig, te voet naast zijn fiets, de straat over. Het dochtertje was hem niet gevolgd en was op het voetpad blijven staan. Papa moedigde vriendelijk het kind aan om over te steken. Het kind aarzelde. Het was zichtbaar angstig.   Aan de ene kant kwam een auto aangereden. Aan de andere een fiets. Beide bestuurders hadden meteen in de gaten wat er gebeurde. Ze stopten en deden beiden het meisje vriendelijk teken

Over hoe en waarom van geestelijke begeleiding

Afbeelding
Bidden raakt je intimiteit. Het is een mysterie. Voor jezelf. En nog meer voor een ander. Woorden zijn vaak ontoereikend om uit te drukken wat zich afspeelt in het gebed. Toch kan het zinvol zijn om te praten over je gebed met een een ander biddende man of vrouw die daar ervaring mee heeft. Dit heet geestelijke begeleiding. Mensen zijn wezens van het woord. Woorden leggen op wat je meemaakt helpt om meer inzicht te krijgen in je innerlijke ervaring.   In het bijzonder als dit gebeurt ten aanzien van een andere mens. Vaak helpt het om de discrete aanwezigheid van God in je (gebeds)leven op het spoor te komen. Dit is trouwens het eerste oogmerk van geestelijke begeleiding. Ook is het zo dat moeilijke ervaringen, gewoon door erover te spreken, gerelativeerd worden en helemaal niet zo problematisch lijken. Geestelijke begeleiding helpt om de band te leggen met de ervaring van de gelovige kerkgemeenschap door de eeuwen heen. Mensen hebben reeds vóór jou gebeden en daar heel wat ui

De achterkant van biddenonderweg.org, via Facebook-live

Afbeelding
Gisteren gingen we met biddenonderweg.org   voor het eerst live op FB. Journalist-medewerker Rick Timmermans interviewde Guido Attema en mezelf over het dagelijks reilen en zeilen van Bidden Onderweg: waarom, hoe, met wie, heel concreet en algemeen. Wil je weten hoe onze studio eruit ziet én het antwoord krijgen op alle mogelijke vragen, kijk en luister dan hieronder naar deze uitzending. Ook krijg je allerhande tips en een paar vragen.

Over kangoeroes en jouw persoonlijk geluk

Afbeelding
Hoe begin jij gewoonlijk jouw morgen? Of nog, wat heb jij nodig om zo je dag door te gaan?  Wat maakt jou dartel en jolig?  Eigenlijk best wel belangrijk om dit te weten. En om er vervolgens ook nog iets mee te doen!

Waarom en hoe deelnemen aan digitale adventsretraite van jezuïeten: uitleg en suggesties van Nikolaas Sintobin sj (video)

Afbeelding
In onderstaande video leg ik uit hoe de digitale adventsretraite "Uit God geboren"  werkt en hoe je er op een zo boeiend als mogelijke manier aan deelnemen. Op je eentje, of samen met anderen. Inschrijven door het opgeven van je mailadres op www.ignatiaansbidden.org

Over drie dingen die zelfs God niet weet - over het verschil tussen franciscanen, dominicanen

Afbeelding
Deze is nieuw voor mij! De drie dingen die God niet weet: Wat een franciscaan gaat zeggen als hij begint te preken. Wat een dominicaan gezegd heeft als hij stopt met preken. Wat een jezuïet denkt.

De goede raad van Ignatius van Loyola voor Donald Trump

Afbeelding
In onderstaande brief van het voorjaar van 1546 geeft Ignatius precieze instructies aan drie jezuïeten die deelnamen aan het Concilie van Trente. Ik maakte deze goede raad een jaar geleden wereldkundig, in de hoop dat Donald Trump er iets zou aan hebben. Denk je dat het iets uitgehaald heeft? Hoe communiceren? 1/ Ik zou langzaam in het spreken zijn, bedachtzaam en minzaam, vooral bij de bekrachtiging van dingen die op het concilie onderhandeld worden of zouden kunnen besproken worden. 2/ Ik zou langzaam in het spreken zijn zodat het luisteren voor mij nuttig wordt, vooral rustig om opvattingen, gevoelens en wil van de anderen die aan het woord zijn, te vernemen en te leren kennen, om zo dan beter te kunnen antwoorden of te zwijgen. 3/ Wanneer over het één of ander gesproken wordt, dan geef je redenen aan beide kanten (partijen), zodat je niet toont door het eigen vooroordeel verhinderd te zijn ; ik zou me vooral inspannen om niemand met een ontevreden gevoel achter te l

"Kostbaar in mijn ogen": digitale adventsretraite van de jezuïeten, in boekvorm

Afbeelding
Misschien herinner je je nog de eerste digitale adventsretraite die de jezuïeten aanboden: Kostbaar in Mijn og en. Een ignatiaans, bijbels gebedsparcours om je, elke dag van de Advent, voor te bereiden op het Kerstfeest.  De teksten zijn geschreven door Bart van Emmerik sj, Tjeerd Jansen sj en uw dienaar. Meer dan 7.500 mensen namen eraan deel. De uitgeverij Averbode heeft  deze ignatiaanse retraite in boekvorm uitgegeven: bijbelteksten, gebedssuggesties, geloofsimpulsen en technische gebedstips. Uitstekend als leidraad voor de komende Advent. Voor jezelf of als geschenk! Kostbaar in mijn ogen, Ignatiaanse adventsretraite, Tjeerd Jansen sj, Nikolaas Sintobin sj en Bart van Emmerik sj, Averbode, 2015, 72 p, 14,95€ Je kan dit boekje bestellen via je boekhandelaar of rechtstreeks bij Averbode, via internet .

"Broeder"-jezuïet zijn: Wiggert legt uit wat dit voor hem betekent

Afbeelding
Ervaringsbericht van broeder Wiggert Molenaar sj naar aanleiding van een brief van de Algemene Overste van de jezuïeten over de roeping tot broeder-jezuïet  Onlangs ontving ik iemand die de  Geestelijke Oefeningen in het alledaagse leven  doet bij wijze van uitzondering niet in de spreekkamer, maar in mijn bureau. Dit bureau ligt heel strategisch bij de voordeur van het hoofdkantoor van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten in Antwerpen. Ik vertelde de retraitant, die weet dat ik broeder-jezuïet ben en geen pater, waarom deze setting mij deed denken aan de patroon van de broeders-jezuïeten: de heilige Alphonsus Rodríguez. Heilige portier Alphonsus Rodríguez (1533-1617) was een Spaanse jezuïet die intrad na zijn vrouw en kinderen verloren te hebben en nadat zijn bedrijf failliet was gegaan. Hij voelde zich altijd al aangetrokken tot het leven als religieus en meldde zich aan als kandidaat bij de jezuïeten. Na enige aarzeling besloten dezen hem aan te nemen als broeder; hij was