Is bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam.

Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening.

De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden.


Je bidt ook met je lichaam. God richt zich namelijk tot de hele mens. Het is goed je bewust te zijn van deze derde component: lichaamshouding, ademhaling, handen, voeten, (al of niet gesloten) ogen, enz.  Ontmoeting en ontvankelijkheid hebben ook een fysieke component. Een soepel evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen aandacht en loslaten is hier aangewezen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10