Is bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam.

Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening.

De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden.


Je bidt ook met je lichaam. God richt zich namelijk tot de hele mens. Het is goed je bewust te zijn van deze derde component: lichaamshouding, ademhaling, handen, voeten, (al of niet gesloten) ogen, enz.  Ontmoeting en ontvankelijkheid hebben ook een fysieke component. Een soepel evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen aandacht en loslaten is hier aangewezen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)