Posts

Posts uit juni, 2013 tonen

Knuffelbeer

Afbeelding
Zoet? Mierezoet? Zou er in elke mens niet iets van zo’n knuffelbeer schuil gaan?

Paus Franciscus spreekt drie woorden tot de jezuïeten (3/3)

Afbeelding
Op 14 juni  2013 ontving de Paus de jezuïeten van de Civiltà Cattolica, een Italiaans jezuïetentijdschrift dat als bijzonder kenmerk heeft dat het de officieuze spreekbuis is van het Vaticaan. Franciscus bouwde zijn toespraak op rond drie woorden. Ik denk dat we er allen een puntje kunnen aan zuigen. Vandaag wil ik graag drie woorden aan u voorleggen die u kunnen helpen bij uw werk. … Het derde woord is grens . … De breuk tussen Evangelie en cultuur is ongetwijfeld een tragedie (cf. Evangelii nuntiandi, 20 ). U bent geroepen bij te dragen aan de genezing van deze breuk …. Deze missie is typerend voor de zending van de jezuïeten. … Uw juiste plaats is aan de grenzen; dat is de plaats van de jezuïeten.  Wat Paulus VI al zei over de Sociëteit van Jezus en Benedictus XVI herhaalde, geldt vandaag op een bepaalde manier ook voor u: “Daar waar in de Kerk de confrontatie plaatsvond en nog steeds plaatsvindt tussen de brandende noden van de mens en de eeuwige boodschap van het

Wat je kan leren van een varken

Afbeelding
In elkeen zit er meer dan je kan vermoeden. Het is goed om de lat voldoende hoog te leggen. Bij je kinderen bijvoorbeeld. Of, beter nog, bij jezelf. Maar niet om het even hoe. God spreekt doorheen je diepste verlangen. Niet doorheen persoonlijke frustraties.

Een bloemlezing uit de laatste tweets van Paus Franciscus, vertaald naar het Nederlands

Afbeelding
Hieronder een bloemlezing uit de laatste tweets van Paus Franciscus. We zijn allen zondaars. Laten we aan de Heer vragen om niet schijnheilig te zijn. De schijnheiligen weten niet wat vergeving betekent. Evenmin kennen ze de vreugde en de liefde van God. Indien we in Jezus de zin van het leven hebben ontdekt, dan kunnen we niet langer onverschillig blijven tov iemand die lijdt of die droef is. Laten we nooit vergeten dat het de Heer is die de Kerk leidt. Hij is het die ons apostolaat vruchtbaar maakt. Zijn we kwaad op iemand? Laten we dan bidden voor die mens. Dat is christelijke liefde. Laat de Kerk steeds een plaats zijn van barmhartigheid en van hoop. Een plaats waar ieder zich welkom weet, bemind en vergeven. Laten we geen angst hebben voor solidariteit, en evenmin om wat we zijn en hebben ter beschikking te stellen van God. De "wegwerpcultuur" maakt dat het menselijk leven niet meer beschouwd wordt als een basiswaarde die gerespecteerd en beschermd moet

Paus Franciscus spreekt drie woorden tot de jezuïeten (2/3)

Afbeelding
Op 14 juni ontving de Paus de jezuïeten van de Civiltà Cattolica, een Italiaans jezuïetentijdschrift dat als bijzonder kenmerk heeft dat het de officieuze spreekbuis is van het Vaticaan. Franciscus bouwde zijn toespraak op rond drie woorden. Ik denk dat we er allen een puntje kunnen aan zuigen. Vandaag wil ik graag drie woorden aan u voorleggen die u kunnen helpen bij uw werk. … Het tweede woord is onderscheiding . …  De grote spirituele vragen leven meer dan ooit, maar er is behoefte aan iemand om deze te interpreteren en te begrijpen. Zoals de heilige Ignatius al schreef: “ Zoek en vind God in alle dingen ” – met een nederig en open verstand. God is aan het werk in het leven van iedere mens en in de cultuur: de Geest waait waarheen Hij wil. Zoek naar wat God heeft bewerkt en hoe zijn werk voort zal gaan. Een schat van de jezuïeten is nu juist de geestelijke onderscheiding die bedoeld is om de aanwezigheid van de Geest van God in de menselijke en culturele realiteit te h

Gelukkig maar dat dit niet echt is ...

Afbeelding
Onderstaande kortfilm is een fictie. Uiteraard. Het hoofdpersonnage komt voor een dilemma te staan - een keuze waarbij hij moet kiezen tussen twee even onaantrekkelijke alternatieven. Het lijkt me minder bij de haren gegrepen dan je op het eerste zicht zou kunnen denken. Immers de vooruitgang van de wetenschap plaatst mensen meer en meer voor dergelijke keuzes. Of ze het willen of niet. Denk maar aan beslissingen aangaande begin en einde van het leven, het omgaan met informatie die genetisch onderzoek oplevert enz. Het verhaal duurt 10’, maar die zijn zo voorbij.

Paus Franciscus spreekt drie woorden tot de jezuïeten (1/3)

Afbeelding
Op 14 juni ontving de Paus de jezuïeten van de Civiltà Cattolica, een Italiaans jezuïetentijdschrift dat als bijzonder kenmerk heeft dat het de officieuze spreekbuis is van het Vaticaan. Franciscus bouwde zijn toespraak op rond drie woorden. Ik denk dat we er allen een puntje kunnen aan zuigen. Vandaag wil ik graag drie woorden aan u voorleggen die u kunnen helpen bij uw werk. … Het eerste is dialoog . …. Uw belangrijkste taak, echter, is niet om muren maar bruggen te bouwen, een dialoog aan te gaan met alle mensen; ook met hen die het christelijk geloof niet delen, maar “ de hoge menselijke waarden cultiveren ” en zelfs met “hen die zich tegen de Kerk verzetten en haar op verschillende wijzen vervolge n” ( Gaudium et spes, 92 ). Er zijn zo veel menselijke vragen te bespreken en te delen en het is altijd mogelijk om de waarheid te benaderen in de dialoog, die een gave is van God, en om elkaar wederzijds te verrijken. Een voorwaarde voor dialoog is de overtuiging dat d

De eerste honderd dagen van Paus Franciscus in beeld

Afbeelding
Onderstaande video biedt een mooi overzicht van de eerste honderd dagen van Paus Franciscus.

Wat de paus echt bedoelde met zijn uitspraak over de homoseksuele lobby in het Vaticaan

Afbeelding
De laatste dagen is er veel geschreven over de uitspraak die Paus Franciscus deed over de homoseksuele lobby in het Vaticaan. Journalist John Allen (USA) is een van meest vooraanstaande vaticanologen. In onderstaand interview dat op 14 juni  verscheen in “ Vatican Insider ” geeft hij interessante duiding bij deze uitspraak van de Paus. Ik heb het grootste deel van dit (korte) interview even voor u vertaald. Wat denkt u dat de Paus bedoelde? “Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat dat zinnetje over “de homoseksuele lobby” uitgesproken werd in de context van het Vatileaks-schandaal met als grote vraag wie daarachter schuilgaat. De theorie was dat daar mogelijks homoseksuelen bij betrokken waren. Niet omdat ze homoseksueel zijn. Wel omdat iemand die een geheim heeft kwetsbaar kan zijn voor druk en chantage. Het probleem is dus niet echt de seksuele oriëntatie. Wel of iemand optreedt tegen de belangen van de Paus.” Hoe werkt die lobby in het Vaticaan? “Ik ben n

Wat een sterballerina en Jezus met elkaar gemeen hebben

Afbeelding
Gisteren ging ik voor in de studentenviering van Leuven. Hieronder vindt u de homilie bij de lezing van de dag. De evangelielezing zelf vindt u onderaan. Het overkomt me niet zo vaak. Maar als ik van die topballerina’s door de lucht zien zweven, dan is er iets heel diep in mij dat geraakt word. Het lijkt dan wel alsof ze ontsnappen aan de wetten van de zwaartekracht, en zomaar, net als vogels, kunnen vliegen. Bij pianisten heb ik ook zo iets. Als ik die vingers van links naar rechts, van boven naar onder over het klavier ziet vlinderen, dan houd ik mijn adem in. Vaak komt er helemaal geen partituur aan te pas. Hoe doen ze het. Het lijkt wild en chaotisch.  Het klinkt aangrijpend intiem, overweldigend of meeslepend en lijkt zomaar, spontaan uit hun lijf te vloeien. Hoe doen ze het? En die tennissers dan. Op Roland Garros of in Wimbledon. Die slaan die ballen van de ene kant van het net naar de andere, weten hem, met kreunen en zuchten, steeds weer toch te pakken te krij

Waarom paus Franciscus jezuïet werd en waarom het geen goed idee is paus te willen worden

Afbeelding
Op vrijdag 7 juni 2013 ontving Paus Franciscus duizenden leerlingen uit de jezuïetencolleges van Italië en Albanië. Paus Franciscus legt uit waarom hij jezuïet geworden is en wat de kern is van het jezuïetenleven. Hij legt ook uit waarom het geen goed idee is om paus te willen worden. Onder de video vindt u de Nederlandse vertaling van de vragen en de antwoorden van de Paus. Paus Franciscus: Wat heeft me de kracht gegeven om jezuïet te worden? Het is het feit van missionaris te zijn. Naar buiten te gaan, deel te nemen aan de zendingen, Jezus Christus verkondigen. Daar gaat het net om in onze spiritualiteit. Telkens opnieuw er op uit trekken en het Evangelie verspreiden, eerder dan rustig opgesloten te blijven binnen onze structuren die vaak oude structuren zijn. Meisje: Wilde u Paus worden ? Paus Franciscus: Weet je, iemand die echt paus wil worden, is iemand die niet zo goed zorg draagt voor zichzelf. En God wil dat niet. Neen, ik wilde geen paus worden. Jongen : Hoe

Wat er gebeurt als een jongetje tegen zijn grootvader "please" zegt

Afbeelding
Waar zou jij, als kind, alles voor gegeven hebben? Waar zou je vandaag alles voor geven?

Drie stellingen over keuzes maken (3/3)

Afbeelding
Kiezen is risico’s nemen Het is uiteraard wenselijk om je keuze goed voor te bereiden. Het is wenselijk om duidelijkheid te krijgen over de alternatieven. Je kan niet kiezen tussen iets of niets.  Maar, hoe goed je een keuze ook voorbereidt, er zullen steeds parameters zijn die je ontsnappen. Kiezen is iets anders als het uitvoeren van een chemische reactie of een informatische bewerking.  Als je wacht tot je alles onder controle hebt, dan kom je nooit tot de keuze. 

"Ne mens is ne mens": de 13 stielen en ambachten van Pater Frans Martens sj

Afbeelding
Vorige vrijdag werd pater Frans Martens sj ten grave gedrage. Hij was een van de pioniers van het migrantenwerk in Borgerhout. Hieronder hoort u deze bijzondere man aan het woord over het hoe en waarom van zijn engagement bij de Marokkanen van Borgerhout. Onder de video een stukje uit de toespraak die Fatima Bali hield op de uitvaart van pater Martens sj. Pater Martens had eigenlijk zijn eigen sociale dienst op zichzelf… 1. Hij hielp de mensen met werk vinden….. 2. Hij hielp de mensen met hun administratie…. 3. Hij hielp de mensen met een school te vinden voor hun kinderen…. 4. Hij hielp de mensen met hun huisgrief bijeen te krijgen als ze hier pas aankwamen in België…. 5. Hij gaf zelf ook de eerste lessen Nederlands aan Marokkaanse mensen…. 6. Hij ging ook op ziekenbezoek bij veel mensen in Borgerhout…. 7. Hij hielp de mensen een woning vinden…. 8. Hij lag aan de basis van het huurderscollectief dat nu uitgebouwd is tot sociaal verhuurkantoor. 9. Hij ging de woningen opzoeken

Drie stellingen over keuzes maken (2/3)

Afbeelding
Kiezen is vooruitgaan in het leven Zo het waar is dat elke keuze betekent dat je sterft aan iets, dan is het ook zo dat er een “verrijzeniskant” is aan veel keuzes. Een echte bewuste keuze maakt immers dat je vooruit kan. Dat je groeit in het leven.  Indien je namelijk alle wegen open wil laten, uit schrik om de verkeerde keuze te maken of omdat je geen mogelijkheden uit wil sluiten, dan ben je veroordeeld om je ganse leven ter plaatse te trappelen. Het is alsof je voor een tweesplitsing staat en je maar niet kan beslissen of je naar links dan wel naar rechts zult gaan. Voor sommige mensen duurt dit een leven lang : “ Ik wist door mijn leven verloren ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen. En het leven is voorbijgegaan .”

Nederigheid én hoog mikken: de meest recente tweets van Franciscus

Afbeelding
De laatste tweets van Paus Franciscus De wereld zegt ons dat we moeten streven naar succes, macht en geld; God zegt ons dat we moeten streven naar nederigheid, dienstvaardigheid en liefde. In dit jaar van het geloof bidden we de Heer opdat de Kerk steeds een echte familie mag zijn die Gods liefde naar alle mensen uitdraagt. De hele heilsgeschiedenis is het verhaal van God die op zoek is naar ons: Hij schenkt ons liefde en vergast ons op tederheid. De Kerk is geboren uit de allerhoogste liedesdaad aan het kruis, uit de gewonde zijde van Jezus. De Kerk is een familie waar we beminnen en bemind worden. Beste jongeren, de Kerk verwacht grootse dingen van jullie en van jullie  grootmoedigheid. Schrik er niet voor terug om hoog te mikken.

Kan een christen iets leren van een heiden?

Afbeelding
9 de zondag van het jaar:  1 Kon. 8, 41-43     Gal 1, 1-2.6-10      Lucas 7,1-10 Sinds meer dan 2 maanden hebben we een nieuwe paus, Franciscus. Waarschijnlijk is er nooit een paus geweest in de geschiedenis die vrijwel meteen wereldwijd en wel in alle mogelijke kringen zo geliefd is geworden: binnen de katholieke Kerk, maar ook bij de andere christelijke kerken, bij joden en moslims, maar ook bij ongelovigen. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de media. Maar die bestonden ook reeds voor Benedictus. En die heeft een veel moeilijker start gehad. Hoe kan je die populariteit verklaren? Als u het mij vraagt zijn de eerste minuten van het publieke optreden van Franciscus doorslaggevend geweest. Weet u waar ik naar verwijs? Als Franciscus daar, op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek, vrijwel meteen en langdurig zich heeft gebogen voor God en de mensen gevraagd heeft om, samen met hem, te bidden om Gods zegen over zijn pontificaat. Zijn naamkeuze had het reeds aangekondig