Posts

Posts uit april, 2019 tonen

Wat een kapster kan teweeg brengen bij een kind

Afbeelding
--> Deze reclameboodschap is niet politiek correct. Zo zijn er meer.   Er zit echter een interessante dynamiek doorheen verweven: dit jongetje leert te luisteren naar zijn verlangen.   Zijn moeder leert hem om melk te drinken. De gewoonte om te gehoorzamen aan mama is eerst sterker dan zijn opkomend verlangen om iets anders te drinken.   De ervaring met de kapster maakt dat hij zijn ontluikend persoonlijke verlangen – hoe banaal ook   – leert ernstig te nemen.   Herken jij daar iets van in je eigen leven? Het spanningsveld tussen wat hoort en wat je eigenlijk verlangt? Hoe ga je daar mee om? Zijn er ervaringen geweest die je stappen hebben doen zetten in deze?  

Weten katholieken om te gaan met humor? - Naar de wortels van de lach (2/3)

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik voor het weekblad “Kerk en Leven” geïnterviewd over de band tussen humor en spiritualiteit. Ik deel graag enkele uittreksels met u. (2/3) -        ‘Al lachend zegt de zot de waarheid’, luidt het spreekwoord. Machthebbers, of een instituut als de Kerk, ervaren humor wel eens als een bedreiging. Dat de Kerk niet altijd met humor overweg kon, komt onder meer treffend tot uiting in Umberto Eco’s roman De naam van de roos, waar een pater een manuscript van Aristoteles over de lach met gif behandelt om te beletten dat iemand het zou lezen. Toch heeft de katholieke Kerk een veeleer sterke traditie als het aankomt op humor. Kluchten maakten deel uit van het rijke roomse leven. En in zijn autobiografie drijft Ignatius, stichter van de jezuïeten, de spot met zichzelf. In de inleiding beschrijft een van zijn gezellen hem als een kleine, kale Spanjaard met pretoogjes. Ook paus Franciscus maakt geregeld grapjes. Voor h

Een tip voor mensen die menen dat God dood is

Afbeelding
ALS JOUW GOD DOOD IS PROBEER DAN DE MIJNE HIJ IS VERREZEN

Wie gooit er stenen naar een afgestorven boom?

Afbeelding
Een sociaal werkster deed haar beklag bij de meester. Ze zou toch zoveel meer goed kunnen doen voor de armen, mocht ze niet steeds weer tijd en energie moeten besteden om zichzelf en haar werk te verdedigen tegen laster en misverstanden. De meester luisterde aandachtig. Vervolgens antwoordde hij met één zin: “Niemand gooit stenen naar een afgestorven boom.” Antony de Mello sj Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie.  De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Naar de wortels van de lach (1/3)

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik voor het weekblad “Kerk en Leven” geïnterviewd over de band tussen humor en spiritualiteit. Ik deel graag enkele uittreksels met u. -        Wat zegt humor over iemands levensvisie? Humor heeft te maken met zelfrelativering. Wie met zichzelf de spot kan drijven, toont dat hij niet bang is om zichzelf in vraag te stellen. Daar gaat een diepgeworteld vertrouwen vanuit. Als internetpastor ben ik veel bezig met sociale media en daar zie ik heel wat negativisme, ook onder christenen. Vaak heeft dat te maken met de angst om twijfel toe te laten en de zelf de ruimte in te vullen die het christelijke geloof biedt. Pas als je niet bang bent om een vrije vogel te zijn, kan je in gesprek gaan met jezelf en met andersdenkenden. Humor sloopt muren en helpt om het gesprek aan te gaan. Humor drijft op de goede balans tussen spot en ernst. Als ik mezelf helemaal niet ernstig neem, blijft de humor beperkt tot gezwans. Goede humor is nooit respectloos.

Wat een smartphone je kan leren over liefde

Afbeelding
Liefde is geduld. Liefde is vaak niet wederkerig. Liefde is trouw.    Liefde is beschibaarheid. Liefde is iets wat je moet en mag en kan ervaren.   Liefde is sterker.   Herken je dit?