Posts

Posts uit juni, 2023 tonen

Leren God vinden in de haren in de wind

Afbeelding
Ignatius van Loyola, de stichter van de  jezuïetenorde, begreep ongetwijfeld het verband tussen de fysieke en de geestelijke wereld. Hij geloofde dat wij God in alle dingen konden vinden – een overtuiging die de kern van de ignatiaanse spiritualiteit vormt. Spreekt God werkelijk tot ons in een blauwe lucht, door de klank van een lach, in een smakelijk diner? Absoluut, zou Ignatius antwoorden. Je hoeft je rug niet naar de geschapen wereld toe te keren om een zin en een bedoeling voor je leven te vinden. God laat zich veeleer kennen in de heel concrete dingen van ons leven, in mijn lichaam, in al wat wij met onze zintuigen ervaren. Walter Burghardt, een jezuïet uit vorige eeuw, laat deze gedachte mooi opklinken in volgende woorden:“Leven is kijken. Maar niet alleen met mijn verstand. Ik ben niet alleen maar verstand. Wil ik echt reageren op de werkelijkheid, dan moet ik heel alert zijn, meetrillen met iedere tik van die werkelijkheid. Niet alleen met je verstand, maar ook me

Niet alles wat kan is goed - Videootje dat fundamentele vragen stelt.

Afbeelding
  Niet alles wat kan is goed. Is het jou al overkomen dat je er bewust voor koos iets niet te doen, terwijl het eigenlijk wel kon? Waarom maakte je toen die keuze?

Het verschil tussen wijsheid en wild gedoe

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. De wijze zei tegen zijn leerlingen die altijd maar om parels van wijsheid vroegen: “Wijsheid uit zich niet in woorden, maar in daden.” Toen zijn leerlingen zich hierop in allerlei activiteiten stortten, begon hij hard te lachen en zei: “Dat is geen overwogen actie, maar wild gedoe.” Anthony de Mello sj

Waarom wordt een jonge advocaat jezuïet en is hij het na 34 jaar nog steeds? Podcast-interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In deze podcast vertelt Nikolaas Sintobin sj hoe hij er jaren geleden toe gekomen is als jonge advocaat om jezuïet te worden. Vragen als wat is een geslaagd leven, wat is "roeping", hoe kan je concreet onderscheiden, hoe verhouden zich secularisatie en consumerisme, waarom internet zo'n geschikte omgeving is om het Evangelie door te geven enz. Met dank aan Leo De Bock en Kerknet. Klik hier om de podcast te beluisteren.

Godsbeeld en depressie - Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 10/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 10/10 10.       Gelovig zijn of geloven in een hogere macht is een belangrijk onderdeel van positieve geestelijke gezondheid.  Geloven dat we goed zijn, gecreëerd door het goddelijke of wat je ook denkt dat “God” is, helpt om een ​​solide basis te leggen en positief te zijn.  Vaak hebben we negatieve beelden van God geërfd (rechter, wetgever, afstandelijke ouder, enz.) en een positieve geestelijke gezondheid of het herstel ervan houdt in het opnieuw opbouwen van deze beelden en van onze manieren van bidden.  Zo kunnen we een positief beeld bevorderen van onszelf, van hoe we in de wereld staan en van een zorgzame, nabije God. Brendan McManus sj

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag. 12e zondag door het jaar A Jer. 20, 10-13              Ps. 69              Rom. 5, 12-15             Mt. 10, 26-33 In september 1897 lag een piepjonge zuster op haar sterfbed, ergens in een klooster in Normandië. Ze was al anderhalf jaar ziek. Het einde naderde. Op een middag stond de deur van haar kamer op een kier. Twee andere zusters wandelden door de gang en piepten even naar binnen. Ze dachten dat de zieke sliep en zegden tegen elkaar: onze medezuster zal weldra sterven. Wat zullen, in godshemelsnaam, op haar doodsprentje kunnen schrijven. Over dat brave wicht valt nu echt eens echt niets te vertellen . Die beide karmelietessen wisten niet dat, tijdens haar ziekte, dat zustertje, op vraag van de priorin, haar autobiografie had geschreven. Haar naam was Theresia van het kind Jezus en van het heilig aangezicht, vandaag beter bekend als de heilige Theresia van Lisieux. Haar pennenvruchten zouden snel mogelijk maken dat

Wat doet een jezuïet temidden van contemplatieve zusters?

Afbeelding
De kleine zusters van Bethlehem zijn contemplatieve religieuzen die zich vooral laten inspireren door de traditie van de kartuizers. Strikt contemplatief, met andere woorden.   De voorbije jaren heb ik een uitvoerige training gegeven aan deze zusters over ignatiaanse spiritualiteit. Leve Zoom! Zo kon ik hun 30 gemeenschappen over de hele wereld bereiken vanuit mijn kamer in Amsterdam. Nu ben ik in hun moederklooster in de buurt van het Franse Grenoble en geef ik een retraite volgens de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. Bijzonder om te merken hoe de inzichten van Ignatius van Loyola kunnen helpen om een monastieke traditie verder aan te scherpen. By the way, kort na zijn bekering heeft Ignatius overwogen om kartuizer te worden ... En een ongeschreven regel bij de jezuïeten stelt dat een jezuïet steeds mag overgaan naar de kartuizerij. Hieronder een stukje uit de vespers van gisteren.

Is het mogelijk om je vertrouwen in God te meten?

Afbeelding
"Je moet zo’n groot vertrouwen hebben in God dat je gelooft dat, indien er geen schip zou zijn, je de zee zou kunnen oversteken op een kale plank." Ignatius van Loyola

Leer zachtaardig te zijn met jezelf - tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 9/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 9/10 9.        Leer zachtaardig te zijn met jezelf Depressie herinnert ons aan onze beperkingen en sterfelijkheid. We kunnen niet alles beheersen; het leven is niet gemakkelijk. Er zijn kleine stappen die je kunt zetten en eenvoudige manieren om anderen te bereiken.  Het zien van de pijn van anderen herinnert me eraan dat we allemaal lijden en dat het vaak relatief gemakkelijk is om in verbinding te komen met anderen op onze gezamenlijke reis.  Leer zachtaardig te zijn met jezelf, wees meelevend zoals God meelevend is, accepteer alles, maar doe wat je kunt dat zou kunnen helpen. Brendan McManus sj

Laat je 260 keer verrassen door de scherpzinnigheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
  Vorig jaar publiceerde ik dit boek met honderden citaten van Ignatius van Loyola . Je kan het nu kopen voor 14€ ipv 18€!   Klik hier om dit boek nu te bestellen . Klik hier voor een uitvoerig radio-interview over dit boek  

Ver van de boom: een onvermoede - en politiek niet correcte - bron van liefde

Afbeelding
In zijn boek Far from the Tree ( Ver van de boom) onderzoekt Andrew Solomon de reacties van ouders wier kinderen lijden aan ernstige vormen van invaliditeit. De overheersende indruk is dat deze ouders in een toestand van ‘chronisch verdriet’ leven. Maar hij ontdekt ook dat bij hen de kracht om zich te herpakken het telkens weer haalt. Een moeder ergerde er zich over dat iedereen die zij kende dacht dat zij een tragisch bestaan leidde. In feite was zij gelukkiger dan die anderen zich konden inbeelden of zouden willen toegeven. Studies tonen aan dat de meeste ouders   met een kind met een fysische of mentale beperking de ervaring hebben dat zij het in het leven even goed klaar wisten te spelen als de meerderheid van de andere families, en dat zij, als zij aan hun kinderen denken, zich veeleer gelukkig dan droevig voelen. Zonder uitzondering zeggen ze dat ze, als gevolg van hun eigen ervaring, gegroeid zijn in het kunnen meevoelen met anderen. Een moeder schreef een gepassioneerd

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10 8.         Blijf doorgaan als je door een hel gaat Een van de nuttigste dingen is om elke dag een structuur te hebben, een ritme van werk, vergaderingen, maaltijden, lichaamsbeweging en ontspanning.  Vaak doen we dit automatisch zonder er veel over na te denken. Wanneer je echter in een crisis raakt, wordt dit cruciaal omdat het een echt anker is in de stormen van het leven.  Een van de belangrijkste dingen is dan om tijdens een storm die structuur of routine niet te veranderen – dat is een grote verleiding. Houd liever vast en blijf eenvoudige dingen doen, zelfs als je er geen zin in hebt. Begin de dag goed en weersta de verleiding om lang in bed te blijven liggen. Brendan McManus sj

Wie gooit er stenen naar een afgestorven boom?

Afbeelding
Een sociaal werkster deed haar beklag bij de meester. Ze zou toch zoveel meer goed kunnen doen voor de armen, mocht ze niet steeds weer tijd en energie moeten besteden om zichzelf en haar werk te verdedigen tegen laster en misverstanden. De meester luisterde aandachtig. Vervolgens antwoordde hij met één zin: “Niemand gooit stenen naar een afgestorven boom.” Antony de Mello sj Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie.  De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Afbeelding
Een korte uitleg door Nikolaas Sintobin sj over wat we vandaag kunnen leren uit de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart van Jezus? Dit kan in onze geseculariseerde wereld heel ver van mijn bed lijken. Of net niet. Het spreekt namelijk over de tedere liefde en zorg van onze God voor elk van ons, in het bijzonder als we het moeilijk hebben.

Doe niet aan "vergeestelijken" - Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 7/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 7/10 7.         Doe niet aan “vergeestelijken”, d.w.z. je verbeelden dat God je een depressie stuurt als straf of om te lijden.  Depressie is een vaak voorkomende menselijke ervaring waar veel mensen doorheen gaan. Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen om jezelf te helpen en dat moet je ook zeker niet nalaten.  Er zijn ook bepaalde dingen die je aan God moet overgeven en dit is echt gebed, waarbij je je bezig houdt met de realiteit van je situatie en deze niet ontloopt. Sommige van de oudtestamentische psalmen zijn hier echt nuttig omdat ze diep menselijke situaties uitdrukken: “Uit de diepte roep ik tot U”, “In uw handen leg ik mijn geest”, “Waarom hebt U mij verlaten?”  Let op het evenwicht tussen wat je doet en waar je God om vraagt. Het gaat niet uitsluitend over jou of uitsluitend over God. Er is eerder sprake van een echte relatie en een gedeelde verantwoordelijkheid. Brendan McManus sj

De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is

Afbeelding
Een van de diepste vragen van het mensenhart is de vraag naar waardering. Iedere mens wil gewaardeerd worden. Dit betekent niet dat iedereen van anderen wil horen hoe goed hij wel is. Ongetwijfeld is dat verlangen er ook, maar dat is niet het diepste. We zouden kunnen zeggen, dat iedere mens verlangt bemind te worden. Maar dat is ook dubbelzinnig. Er zijn zoveel soorten liefde als er soorten bloemen zijn. Voor sommige mensen is liefde iets hartstochtelijks; voor anderen is het iets romantisch; voor weer anderen is liefde iets louters seksueels. Er is echter ook een diepere liefde, de liefde van de aanvaarding. Iedere mens hunkert er naar aanvaard te worden, aanvaard zoals hij is. Niets in een mensenleven is van zulke langdurige en noodlottige uitwerking als de ervaring niet volledig aanvaard te zijn. Piet van Breemen sj

Waarom iets klein meer waard kan zijn dat iets groot

Afbeelding
"Iets dat klein is maar goed gefundeerd en duurzaam is meer waard dan iets groots dat onzeker is en onbetrouwbaar." Ignatius van Loyola

Geloof in de toekomst - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 6/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 6/10 6.         Geloof in de toekomst – de depressie zal niet eeuwig duren. Hoop en perspectief hebben is belangrijk om moeilijke tijden door te komen.  Het ignatiaanse idee van “onthechting” of “innerlijke vrijheid” is hier nuttig om je los te maken van bepaalde zaken, niet te perfectionistisch te zijn of niet gefixeerd te zijn op gelukzalige gevoelens – voorwaarden om goed te kunnen leven en te functioneren.  Maar dit moet je oefenen, omdat de wereld ons een geïdealiseerd beeld presenteert, terwijl de realiteit veel gewoner is en vol ups en downs zit.  Het langere perspectief kiezen betekent de schoonheid in kleine dingen te zien, niet de slaaf te zijn van innerlijke gevoelens en een gevoel voor humor te hebben met betrekking tot je moeilijkheden. Brendan McManus sj

Wat is echte vreugde? Het antwoord van kleine kinderen - Reel

Afbeelding
  Wat maakt jou echt gelukkig? Wat geeft jouw vreugde?   Zoek het even niet te ver, niet te duur, niet te ingewikkeld. Gewone dingen. Uit je dagelijkse leven. Wellicht samen met anderen.   Neem je die ervaringen voldoende serieus?

Hoe de wijsheid op het spoor komen in je eigen leven? Podcast met Nikolaas Sintobin sj over zijn nieuwe boek "Levenslessen"

Afbeelding
Hoe kan je de wijsheid op het spoor komen, midden in je eigen leven? Hoe kan ze een uitnodiging worden om een leven te groeien, richting vreugde? Hoe helpt de ignatiaanse spiritualiteit mij om te gaan met het overlijden van mijn broer of hoe ben ik tot het besluit gekomen om jezuïet te worden? Of nog, waarom ik me zowel thuis voel in het kerkgebouw naast ons jezuïetenhuis als in de Kalverstraat om de hoek. Onlangs ging ik hierover en over veel andere dingen in gesprek met Tom Mikkers naar aanleiding van mijn nieuwe boek: Levenslessen. Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. Klik hier om "Levenslessen" te bestellen. Klik op de afbeelding hieronder om te luisteren naar dit gesprek.

Wat de vikings mij leerden over het heilig Sacrament - Homilie Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Sacramentsdag 2023 – jaar A Deut. 8, 2-3. 14b-16a.            Ps. 147 1 Kor. 10, 16-17 Joh. 6, 51-58   Ooit was ik schoolpastor bij 11-12jarigen. Ik herinner met een gesprek met een groepje vormelingen. Het ging over de invallen van de vikings. De kinderen waren aan het discussiëren over wat het meest waardevolle was dat die vikingen hadden kunnen roven. Ik zie nog een van die jongetjes, Pierre, heel diep nadenken vooraleer hij met grote overtuiging het antwoord gaf: het tabernakel, want dat was de plek waar God zelf aanwezig was. De andere kinderen keken hem verbauwereerd aan. Ik was eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd. Het is wel het enige van de antwoorden dat ik heb onhouden.   Ik twijfel eraan dat de vikingen er net zo over dachten als Pierre. Toch verwoordde die jongen, in zijn kinderlijke naïviteit, iets van de kern van ons geloofsleven. Datgene dat we vandaag vieren met het feest van het heilig Sacrament. De Katholieke Kerk gelooft dat in de sacramenten en in het bijzonder

Leren van een ketel op het vuur - Wijsheid van Anthony de Mello sj

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. “Waarom heb je eigenlijk een wijze meester nodig?” vroeg een bezoeker aan één van de leerlingen. Het antwoord was: “Om water op te warmen boven het vuur heb je een ketel nodig.” Anthony de Mello sj

Een tip over hoe je jezelf kan veranderen - Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 5/10

Afbeelding
@ C. Chin Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 5/10 5.         Oefen jezelf in aandacht en geleidelijke veranderingen. Mens zijn betekent dat we dingen niet plotseling kunnen repareren zoals een machine die een nieuw onderdeel krijgt. Normaal gesproken hebben we tijd en oefening nodig om veranderingen aan te brengen, in een “proces” van kleine stapjes.  Een beetje bewustzijn helpt al om op te merken wat ik voel als ik dingen doe en waar dingen veranderen. Er zijn beslissingen en acties die leven geven en er zijn er die energie wegzuigen. Opmerken wanneer en waar deze veranderingen optreden, helpt om op de hoogte te blijven en kleine positieve aanpassingen te maken.  De ignatiaanse “terugblik op de dag” ( het levensgebed ) is hier erg handig bij het opmerken en het aanbrengen van de kleine veranderingen. Brendan McManus sj

Wat mensen van vandaag kunnen leren van de engelen - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
" Als het erom gaat om onze naasten te helpen zouden we moeten zijn zoals de engelen. Geen inspanning is hen te groot bij hun inzet voor de redding van de mensen. En welke ook de uitkomst is, ze bewaren steeds hun zalige en eeuwigdurende rust ." Ignatius van Loyola

Hoe één zandkorrel het verschil kan uitmaken

Afbeelding
Het hele universum met zijn triljoenen melkwegstelsels is begonnen als een stipje geconcentreerde energie. Het was kleiner dan een zoutkorrel. Toen jij ontvangen werd, bestond jij uit één cel. Jij was niet meer dan een speldenpunt leven. Jij was nauwelijks zichtbaar voor het blote oog. Maar toch zat jij al volgestouwd met alle mogelijkheden die jij ooit zou willen realiseren: iedere daad, elke keuze en iedere relatie. Jij bent maar een druppel in de oceaan. Maar zonder jou zou de oceaan nooit een oceaan geworden zijn. Jij bent maar een korrel zand. Maar jij bent een zandkorrel die de balans doet doorslaan. Jij bent maar een druppel morgendauw die de aarde doordrenkt. ’s Middags is het verdwenen.  Maar die dauwdruppel brengt het zaad in de aarde tot leven en doet het groeien. Jij bent er maar één. Maar de Kracht van de Ene is groter dan jij durft te dromen. Eén is niet hetzelfde als niets. Eén maakt het verschil. Jouw keuze kan de balans van de samenlev

Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen - `Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie - 4/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie - 4/10 4.         Ga tegen negatieve tendensen in.  Ik kom vaak mensen tegen die stoppen met sporten, werken of mensen ontmoeten omdat ze zich niet goed voelen. Zo raak je echter een vicieuze cirkel omdat het isolatie en afzondering in de hand werkt.  De regel zou hier moeten zijn: blijf de dingen doen die werken en dan zul je je beter voelen, bijvoorbeeld bewegen, dieet en gezelligheid. Gewoon doen. Brendan McManus sj

Is dit de ver-van-mijn-bed-show, of toch niet helemaal? - Video uit Absurdistan

Afbeelding
Dit “verhaal” lijkt te komen uit Absurdistan.  Maar de waanzin kan een interessante  kijk  bieden op de werkelijkheid. Kan je overal aan wennen? Sommige plooien die een mens beetje bij beetje aanneemt kunnen echt wel vreemd zijn. Is er in jouw leven zo ook niet het een of het ander dat toch wel een beetje heel vreemd aan het worden is?

Een drieëene God: wat wil dat zeggen? - Homilie Nikolaas Sintobin sj, feest Drieëenheid

Afbeelding
Homilie voor het feest van de Drieëenheid We zien ze vaak afgebeeld in de schilderkunst. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een deftige oude Heer met een lange witte baard, gezeten op een wolkje, de hand reikend naar naar Jezus, de Zoon, al of niet met het kruis. De Geest, de derde in rij, neemt vaak de vorm aan van een duif of van een heldere lichtstraal. Gewoonlijk vertrekt het samenspel uit de hemel. Vaak is er een link met wat er gebeurt op Aarde. Nu eens wordt er een verbondenheid uitgebeeld tussen God de Vader en Jezus, de mensgeworden Zoon. Andere keren is er een gerichtheid van de drieëenheid op concrete mensen. Samen met het christologische dogma over de menswording en de dubbele natuur van Christus (mens én God) behoort het dogma over de Triniteit tot de kern van ons christelijk geloof. Wij geloven niet zomaar in de ene God. Dat doen de Joden en de moslims ook. Wij christenen geloven in één God die meer in het bijzonder drieëen is: één unieke en zelfde  goddelijke

Je valt niet samen met je gevoelens - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 3/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips over omgaan met depressie 3/10 3.         Je valt niet volledig samen met je gevoelens. Hoewel gevoelens alles in hun macht lijken te hebben en onze wereld kunnen domineren, moeten we leren hoe we met hen bevriend kunnen raken, ons van hen kunnen losmaken, ze kunnen laten komen en gaan zonder in hen verstrikt te raken.  Een eenvoudige oefening hiervoor is: stop, zoek een rustige plek, doe alsof je luistert via een koptelefoon. Vraag jezelf af hoe je je voelt. Merk op dat er een kleine kloof is tussen jou en je gevoelens. Blijf bij die kloof. Daarin is alles stil en leeg – vol mogelijkheden. Verblijf elke dag een paar minuten bij deze kloof. Train jezelf om je gevoelens te zien komen en gaan, zoals wolken, hoe sterk ze ook zijn. Dit helpt je als je in een crisis raakt en kan zelfs je leven redden. Brendan McManus sj

Nikolaas Sintobin in gesprek over zijn "Levenslessen" - "Lessen voor een mooi leven, die werken."

Afbeelding
  Enkele dagen geleden verscheen mijn nieuwe boek Levenswijsheden. Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei z et. Het kreeg meteen een heel enthousiaste recensie in de Nederlandse  krant Trouw :  Razend knap diept Sintobin lessen op uit het christendom voor een mooi leven, die ook we rken als je niet gelooft , zo schreef de recensent.   In onderstaande video ga ik met Marc Lamain in gesprek over mijn nieuw boek.   Je kan het boek bestellen door hier te klikken  - 20€ Klik hier om het e-book te kopen  - 11,99€