Posts

Posts uit augustus, 2019 tonen

Door schade en schande wordt men wijs. Jij ook?

Afbeelding
Is  dit   jou al eens overkomen? Waarom is het soms zo moeilijk om raad te vragen? De weg naar de nederigheid ...

Ignatius van Loyola over typische list van de duivel

Afbeelding
Als de duivel je er niet toe kan overhalen om te zondigen, zal hij er vreugde in scheppen om je tot verveling te brengen en je te beroven  van je gemoedsrust. Ignatius

Waar kan je de waarheid vinden? - Tip van de heilige Augustinus

Afbeelding
Een doordenkertje. Het komt uit de pen van Augustinus van Hippo (354-430) wiens feest we vandaag vieren. " Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas." " Ga niet naar buiten, keer terug in jezelf; de waarheid schuilt in het binnenste van de mens ."

Meditatieve podcast over openingstekst Geestelijke Oefeningen (met Nikolaas Sintobin sj)

Afbeelding
Doodsmasker Ignatius van Loyola De Geestelijke Oefeningen van Ignatius beginnen met een korte, indringende tekst-overweging-meditatie waarin Ignatius de basishouding schetst van de christen. Voor de website "Een kwartier voor God" van bevriend predikant Ronald Heins maakten we een meditatieve podcast, vertrekkende van deze tekst. Hier kan je hem beluisteren.

Een blinde vlek die misschien wel herkenbaar is

Afbeelding
Een man wordt zo opgeslorpt door zijn eigen problemen dat hij niet ziet wat een drama er zich aan het afspelen is rondom hem (in het bijzonder vanaf 2:30). In deze short is het bijna grotesk. Maar kijk gewoon naar je eigen ervaring. Zo bij de haren getrokken is het nu ook weer niet. Trouwens, beleven we op dit ogenblik niet iets analoogs, maar dan op wereldschaal?

Wat een vlieg kan doen met je gebed

Afbeelding
  Wat is bidden? Hoe komen tot stille meditatie? Uiteraard is het wenselijk een gunstige omgeving te vinden om tot stilte te komen. Zo mogelijk, kan je daar je eigen steentje toe bijdragen. Het is minstens even belangrijk om de eigen  mogelijkheden die de omgeving  biedt te benutten. Dit geldt overigens niet enkel voor gebed en meditatie …

Tango 1981: is dit absurd of helemaal niet?

Afbeelding
Surrealistisch? Absurd? Nonsens? Of gewoon bevragend. In deze video-installatie doet elk personnage gewoon zijn ding. Steeds opnieuw. Alsof hij of zij helemaal alleen was op de wereld. Hoe leven wij in ons gezin, onze gemeenschap, onze samenleving, met de collega’s … ?

Waar verslaving eigenlijk over gaat

Afbeelding
Bij de haren getrokken, zeg je. Ik ben er nog niet zo zeker van. Zeker is dat het haarfijn illustreert waar verslaving over gaat.

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Afbeelding
Mijn boek 'Leven met Ignatius – Op het kompas van de vreugde' is ook beschikbaar als audioboek. Ik verwerkte de inhoud  van dit boek  in elf verschillende podcastafleveringen. Daarin geeft ik concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius. Het audioboek gaat in op vragen als: Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Het audioboek is een uitgave van  Bidden Onderweg . Dit audioboek helpt je om de vreugde in je hart te leren opmerken en die vreugde te kiezen als kompas voor je leven.  Paus Franciscus , zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden. Andere vragen die ik in mijn boek behandel zijn: Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen? Beluister hier de elf afleveringen van  Leven met Ignatius (klik op de oranje-rode knop hieronder)

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Afbeelding
Op de feestdag van de heilige Dominicus, stichter van de domincanen, graag een grapje over een dominicaan en, wat had je gedacht, een jezuïet 😛. Een dominicaan, een bekend predikant, komt aan in de hemel. Tegelijkertijd klopt een jezuïet, priester-arbeider en taxichauffeur, aan de poort van Sint Pieter. De jezuïet wordt meteen opgevangen door een delegatie engelen die hem recht de hemel binnenleiden, zonder enig voorafgaand gesprek. De dominicaan wordt uitvoerig op de rooster gelegd om te zien of hij eventueel tot het vagevuur zou kunnen worden toegelaten. Hij is ten zeerste verontwaardigd door de voorkeursbehandeling die de jezuïet te beurt gevallen is en begint te protesteren. Het is heel eenvoudig, legt een aartsengel hem uit. Als jij predikte op de preekstoel, luisterden de mensen wel maar ze baden niet. Maar als er iemand de taxi van de jezuïet instapte dan begon die meteen te bidden tot God en al zijn heiligen, zelf al was hij ongelovig.