Posts

Posts uit augustus, 2019 tonen

Door schade en schande wordt men wijs. Jij ook?

Afbeelding
Is  dit   jou al eens overkomen? Waarom is het soms zo moeilijk om raad te vragen? De weg naar de nederigheid ...

Ignatius van Loyola over typische list van de duivel

Afbeelding
Als de duivel je er niet toe kan overhalen om te zondigen, zal hij er vreugde in scheppen om je tot verveling te brengen en je te beroven  van je gemoedsrust. Ignatius

Waar kan je de waarheid vinden? - Tip van de heilige Augustinus

Afbeelding
Een doordenkertje. Het komt uit de pen van Augustinus van Hippo (354-430) wiens feest we vandaag vieren. " Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas." " Ga niet naar buiten, keer terug in jezelf; de waarheid schuilt in het binnenste van de mens ."

Is geluk vooral een kwestie van willen? - vertrouwen (5/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (5/6) Hoe kan je te weten komen wat voor jou weg is naar meer geluk? Ook daar geeft de ervaring van Stefan een bijzondere hint. En zo komen we opnieuw uit bij het vertrouwen. Als ik Stefan goed begrijp, maakt hij onderscheid tussen twee mogelijke sporen. Het eerste is dat van de wil . Dan gaat het over allerhande doelen of uitdagingen die je je zélf stelt in je leven. Vaak omdat men meent dat die belangrijk zijn. Dat is waar ik zonet over schreef. De ervaring van Stefan is dat dit willen hem niet gelukkig maakt en dat het niet dat is dat hem, niettegenstaande alles, opnieuw tot een blij man heeft gemaakt. Het tweede spoor waar Stefan het over heeft is dat van het vertrouwen. Van het zich toevertrouwen aan iets of iemand buiten hem. Hij noemt het liefde , een sprankelend gevoel van leven , levensenergie die naar me toe komt enz. Hier herken ik ook mijn eigen

Het gaatje in het systeem

Afbeelding
In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn. Er zit altijd wel een gaatje in het systeem. Het mag nog zo vernuftig zijn. In laatste instantie gaat het over vertrouwen.

Wat de angst van een klein jongetje kan leren over een evangelieverhaal - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag. 21ste zondag door het jaar C Jes 66,18-21. Ps 117(116),1.2. Heb 12,5-7.11-13. Lucas 13,22-30 Ik was nog een klein jongetje en zat in de klas. De juf, of was het de meester, ik weet het niet meer, had twee indrukwekkende tekeningen gemaakt op het bord. Één van een grote, brede weg, de weg naar de hel. Een andere van een smal, kronkelend paadje, uitgevend op een nauwe deur, toegang tot de hemel. Het was de catechese-les. Ik zie het nog zó voor mij. De boodschap was glashelder. Het pad naar de hel is makkelijk en aantrekkelijk. De weg naar de hemel, dat is een ander verhaal.   Het is mijn oudste herinnering aan mijn geloofsopvoeding. Zou ik erin slagen om die nauwe deur door te komen? Het is een angstherinnering. Toch bijzonder. Angst als eerste gevoelsmatige herinnering aan de Blijde Boodschap. Is dit geen tegenspraak? Eerlijk gezegd, als ik vandaag, pakweg 50 jaar later, diezelfde evangelietekst lees, w

Meditatieve podcast over openingstekst Geestelijke Oefeningen (met Nikolaas Sintobin sj)

Afbeelding
Doodsmasker Ignatius van Loyola De Geestelijke Oefeningen van Ignatius beginnen met een korte, indringende tekst-overweging-meditatie waarin Ignatius de basishouding schetst van de christen. Voor de website "Een kwartier voor God" van bevriend predikant Ronald Heins maakten we een meditatieve podcast, vertrekkende van deze tekst. Hier kan je hem beluisteren.

De enige wijze waarop je je dromen ten uitvoer kan brengen

Afbeelding
Een man beschreef met passie wat hij droomde ooit te kunnen doen voor de armen. De wijze vroeg hem: “Wanneer ben je van plan om je dromen ten uitvoer te brengen?” “Zo snel als de gelegenheid zich aandient”. “De gelegenheid dient zich niet ooit aan”, zie de wijze. “Het komt erop aan om het  hier en nu te doen.”                                                                         Anthony de Mello sj Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie.  De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Denk jij echt dat deze kinderen meer waard zijn dan honden?

Afbeelding
Even kijken en luisteren om binnen te komen in de schokkende ervaring van de kastenlozen in India. Hoe kan het anders dat christenen in de overigens zo mooie en rijke land zich massaal inzetten voor meer gerechtigheid.

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik je enkele uittreksels aan. (4/6) Ik kan me voorstellen dat mensen geschokt zijn door het getuigenis van Stefan . Het kan lijken op een pleidooi om voortaan geen gehoor meer te geven aan wat de artsen je voorschrijven en gewoon te doen wat je eigen intuïtie je zegt te doen. Ik denk dat het subtieler is dan dat. Stefan zegt van zichzelf dat hij een gelukkig man is en dat de talrijke beperkingen waarmee hij voortaan moet leven hem hebben doen groeien als mens. Zelf trek ik twee lessen uit deze ervaring en levenshouding van Stefan. Naar mijn aanvoelen hebben ze alles te maken met vertrouwen als richtingwijzer naar geluk. Vaak hoor je bij het begin van het nieuwe jaar zeggen   ik wens je een goede gezondheid toe , want dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Van Stefan kan je bezwaarlijk zeggen dat hij een goede gezondheid heeft.   Ik ken heel wat mensen die kerngezond zijn maar niet ge

Een blinde vlek die misschien wel herkenbaar is

Afbeelding
Een man wordt zo opgeslorpt door zijn eigen problemen dat hij niet ziet wat een drama er zich aan het afspelen is rondom hem (in het bijzonder vanaf 2:30). In deze short is het bijna grotesk. Maar kijk gewoon naar je eigen ervaring. Zo bij de haren getrokken is het nu ook weer niet. Trouwens, beleven we op dit ogenblik niet iets analoogs, maar dan op wereldschaal?

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ienkele uittreksels aan. (3/6) Er is gradatie in vertrouwen. Het kleine kind dat voor het eerst fietst ziet met zijn eigen ogen dat papa of mama naast hem staat. Als ik mij kwetsbaar opstel tegenover een vriendin dan zie ik haar aanwezigheid, hoor ik haar stem, zie ik haar ogen en heb ik de precieze herinnering van haar voorbije woorden en daden. Er is nog wel risico. Maar er is tegelijk een stevig en betrouwbaar vangnet dat het makkelijker maakt om de sprong in het onbekende te wagen. Sommigen gaan wel heel ver in dat vertrouwen. Onlangs leerde ik Stefan kennen. Stefan is een Amsterdammer die enkele jaren geleden een hoge dwarslaesie kreeg. Van het ene ogenblik op het andere was alles beneden zijn hoofd verlamd. Zes maanden later ging Stefan opnieuw zelfstandig wonen, in een aangepaste woning. Nochtans was hij, volgens de regels van de geneeskunde, eigenlijk veroordeeld was om voortaan enke

Wat een vlieg kan doen met je gebed

Afbeelding
  Wat is bidden? Hoe komen tot stille meditatie? Uiteraard is het wenselijk een gunstige omgeving te vinden om tot stilte te komen. Zo mogelijk, kan je daar je eigen steentje toe bijdragen. Het is minstens even belangrijk om de eigen  mogelijkheden die de omgeving  biedt te benutten. Dit geldt overigens niet enkel voor gebed en meditatie …

Waarom zou je eigenlijk vertrouwen? (2/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik je enkele uittreksels aan. (2/6) Zonder vertrouwen dreigt het leven moeilijk te worden. Eigenlijk wordt er voortdurend een beroep gedaan op ons vertrouwen. Ik kan dit blogje niet schrijven als ik niet ergens op vertrouw dat jij, lezer, op de een of de andere manier toch een klein beetje geïnteresseerd bent in mijn verhaal. Zeker weten doe ik het niet.     Een zekere dosis vertrouwen lijkt inderdaad een noodzakelijke basishouding te zijn in het leven. Het is, op de keper beschouwd, gemeenschappelijk aan alle mensen. Meer nog, misschien zegt vertrouwen wel iets over het mens zijn op zich.   Zeker als je de mens beschouwt als een wezen van relaties met andere mensen.     Nikolaas Sintobin sj

Tango 1981: is dit absurd of helemaal niet?

Afbeelding
Surrealistisch? Absurd? Nonsens? Of gewoon bevragend. In deze video-installatie doet elk personnage gewoon zijn ding. Steeds opnieuw. Alsof hij of zij helemaal alleen was op de wereld. Hoe leven wij in ons gezin, onze gemeenschap, onze samenleving, met de collega’s … ?

Durven vertrouwen op wat komt: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over vertrouwen (1/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (1/6) Vertrouwen is in onze samenleving flink in crisis. Niet dat we er niet naar verlangen. Integendeel. De meesten onder ons vinden het belangrijk om mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen vertrouwen. Toch hebben velen het steeds moeilijker om te vertrouwen in mensen en, ruimer, in het leven. Hoezeer ze ook verlangen om te kunnen vertrouwen, het is de argwaan die de bovenhand heeft. De enige die je echt kan vertrouwen ben jezelf , hoor je vaak. Toch heb je mensen die opmerkelijk vertrouwvol in het leven staan. Is het dan zo dat vertrouwen voorbehouden is voor een klein groepje geluksvogels? Ik denk dat je als mens niet of nauwelijks kan leven zonder vertrouwen. Positief uitgedrukt, dat het echt zinvol en soms gewoon nodig is om te vertrouwen. Ruimer, dat een bewuste en doordachte keuze voor vertrouwen je kan helpen om een meer vervullend en rijk le

Waar verslaving eigenlijk over gaat

Afbeelding
Bij de haren getrokken, zeg je. Ik ben er nog niet zo zeker van. Zeker is dat het haarfijn illustreert waar verslaving over gaat.

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Afbeelding
Mijn boek 'Leven met Ignatius – Op het kompas van de vreugde' is ook beschikbaar als audioboek. Ik verwerkte de inhoud  van dit boek  in elf verschillende podcastafleveringen. Daarin geeft ik concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius. Het audioboek gaat in op vragen als: Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Het audioboek is een uitgave van  Bidden Onderweg . Dit audioboek helpt je om de vreugde in je hart te leren opmerken en die vreugde te kiezen als kompas voor je leven.  Paus Franciscus , zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden. Andere vragen die ik in mijn boek behandel zijn: Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen? Beluister hier de elf afleveringen van  Leven met Ignatius (klik op de oranje-rode knop hieronder)