Posts

Posts uit maart, 2017 tonen

Over yoghurtpotjes en vasten

Afbeelding
Een bevriend gezin telt vier jonge kinderen, tussen 10 en 4 jaar oud. De moeder heeft een eenvoudig maar goedwerkend truukje bedacht om haar jonge kinderen te helpen om zelf te leren kiezen om te vasten. Op kindermaat, weliswaar. Maar volwassenen kunnen er misschien ook een puntje aan zuigen. Op het aanrecht in de keuken staan vier plastieken yoghurtpotjes, omgebouwd tot spaarpotjes. Elke avond als de kinderen hun dagelijks snoepje krijgen mogen ze kiezen: ofwel het snoepje, ofwel stopt mama in het spaarpotje 20 cent voor de “arme kindjes" of voor een bedelaar in de buurt. En het lukt nog ook. Tot nog toe zijn steevast de vier vingers tegelijk de lucht ingegaan. Meer nog. Het oudste dochtertje vond dat ze ook best wel een cent uit haar eigen spaarpot kon toevoegen aan het bedragje dat mama in haar yoghurtpotje had gestopt. Meteen hierop besloot de op haar volgende broer dat hij het dubbele bedrag kon schenken. Waarop de oudste van het gezelschap de eer aan zichzelf hield en h

Waarom ik sommige mannen zo bewonder

Afbeelding
Waarom ik sommige mannen zo bewonder. Waarom het celibaat ook zo zijn voordelen heeft. Met dank aan Jan Stuyt sj

Wat moeders zien zal ze kijken naar hun kind

Afbeelding
De mensen van wie je houdt, met wie je praat, leeft en werkt hebben niet alleen een heden. Ook een verleden. En een toekomst. Mensen zijn een verhaal waarvan reeds heel wat hoofdstukken geschreven zijn. Tot wie spreek jij als je spreekt met mensen? Wie of wat zie jij in hen? Hoe kijk je naar hen? -->

Ook de Paus is maar een mens

Afbeelding
Voorbije zaterdag bracht paus Franciscus een bezoek aan Milaan.  Zoals dat ook bij andere mensen voorkomt, moest Franciscus op een bepaald ogenblik een "boodschap" doen. Gelukkig waren er chemische toiletten in de buurt. Het klinkt heel normaal. Té normaal volgens sommigen. Onverenigbaar met de pauselijke waardigheid. Nog maar eens een publiciteitsstunt van iemand die er niet genoeg van kan krijgen het pausambt te banaliseren en zichzelf in de kijker te werken. Zelf vermoed ik niet dat hier een bewuste communicatiestrategie achter schuilgaat. Het ligt gewoon volledig in het verlengde van het geheel van het zijn en optreden van Franciscus. Van zijn keuze om te wonen in een studiootje, over het rijden in een kleine wagen, tot het dragen van zo eenvoudig mogelijke kledij. Het uitoefenen van een kerkelijk ambt, welk dan ook, is dienstwerk. Geen reden voor privileges, pracht of praal. Navolging van Jezus kan enkel maar navolging zijn in nederigheid,  soberheid en dienstb

Hoe weet ik of ik Gods stem hoor of niet?

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Mensen vragen me de hele tijd: “Hoe weet ik of ik Gods stem hoor of niet?” Hoewel ik niet het antwoord heb op deze hamvraag, kan ik je wel het volgende meegeven: een manier om Gods stem te herkennen is om tijd te besteden aan het bidden met de Bijbel. De Bijbel is echt het woord van God en de stem van God. Als we ons oor willen afstemmen op Gods stem, waarom beginnen we dan niet met waarvan we weten dat het Gods woord is? Denk er eens over na op deze manier. In een ruimte vol jonge kinderen weet ik zeker wanneer een van mijn eigen kinderen roept: “Mam!” of wanneer het een ander kind is. Waarom? Omdat ik uren en uren en uren heb geluisterd naar de stem van mijn kinderen. Mijn oor is heel fijn afgestemd op hoe hun stemmen klinken. Ik kan ook meestal onderscheiden welke van mijn kinderen me roept. Ik denk hier niet meer over na; het is gewoon iets dat van nature gebeurt wanneer je moeder bent – ons gehoor afstemmen

Bidden Onderweg op Maria Boodschap

Afbeelding
Vandaag vieren met het feest van Maria Boodschap. Biddenonderweg.org biedt u graag onderstaand videootje aan voor het feest van Maria Boodschap. De muziek werd opgenomen in de Krijtberg, de jezuïetenkerk van Amsterdam. Enkele van de gebruikte foto's werden ook in onze kerk gemaakt. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws ivm www.biddenonderweg.org, like dan onze Facebookpagina .

Flirten met Rome: over angst en begrijpen

Afbeelding
In het dagblad Trouw verscheen gisteren een recensie van "Flirten met Rome": een boek over de groeiende interesse in protestants Nederland in de Katholieke Kerk. In onderstaand uittreksel word ik tweemaal geciteerd. Eén van de scherpste analyses komt van jezuïet Nikolaas Sintobin, die Mirjam van der Vegt in haar artikel aanhaalt. Het grootste verschil is volgens hem gelegen in angst. Protestanten hebben die volgens hem bovenmatig en katholieken doorgaans niet. Steeds is er bij protestanten de vraag of je wel goed genoeg bent, terwijl katholieken er gewoon op vertrouwen dat het wel goed zit. Ook hebben protestanten altijd zoveel ratio en woorden nodig om hun geloof in te vatten. Dat duidt volgens Sintobin niet op bewijsdrang, maar op bezwering van de angst: 'Jullie moeten steeds bevestigd worden in het feit dat je een bevrijd mens bent'. En dan - in dit Reformatiejaar - te bedenken dat het juist bevrijding van existentiële angst was die bij de monnik Luther

Waarom uitspraken paus Franciscus zo geloofwaardig zijn - Waarheid in tijden van internet (8/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (8/15)   Woord en daad vallen samen  (Communicatietechniek van paus Franciscus) De boodschap van Franciscus heeft veel te maken met eenvoud, nederigheid, innerlijkheid, nabijheid, soberheid, zorg voor de minsten, enz. De paus spreekt en schrijft erover. Maar, en vooral, hij doet het ook. ð De eerste woorden die hij zei op het balkon op het Sint-Pietersplein waren Buonasera . Meteen daarna boog hij, de nieuwe paus, zich langdurig om de zegen van het volk te vragen. Hij verkoos om te blijven wonen in het eenvoudige Santa Marta, eerder dan in het mooie apostolische paleis. ð Zijn eerste bezoek buiten Rome was aan vluchtelingen in Lampedusa. Hij schrikt er niet voor terug verminkte mensen te omhelzen en aan te raken op de plaats zelf van hun verminking. ð Of nog, paus Franciscus schrijft niet alleen over de vreugde

Mon vieux Joseph

Afbeelding
Het liedje is van 1969. Het heeft niets van zijn kracht verloren. In “Mon vieux Joseph” bezingt Georges Moustaki het grootse drama van de keuze van Jozef. Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph Que d'avoir pris La plus jolie Parmi les filles de Galilée Celle qu'on appelait Marie Tu aurais pu, mon vieux Joseph Prendre Sarah Ou Déborah Et rien ne serait arrivé Mais tu as préféré Marie Tu aurais pu, mon vieux Joseph Rester chez toi Tailler ton bois Plutôt que d'aller t'exiler Et te cacher avec Marie Tu aurais pu, mon vieux Joseph Faire des petits Avec Marie Et leur apprendre ton métier Comme ton père te l'avait appris Pourquoi a-t-il fallu, Joseph Que ton enfant Cet innocent Ait eu ces étranges idées Qui ont tant fait pleurer Marie Parfois je pense à toi, Joseph Mon pauvre ami Lorsque l'on rit De toi qui n'avais demandé Qu'à vivre heureux avec Marie

Waarom mensen van paus Franciscus houden - Waarheid in tijden van internet (7/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (7/15) 1.      Franciscus is een mensenmens   (Communicatietechniek van paus Franciscus) Paus Franciscus houdt van mensen en steekt dit niet onder stoelen of banken. ð Als hij rondrijdt op het St-Pietersplein, staart hij niet naar een onpersoonlijke massa. Hij maakt oogcontact met individuele mensen. Regelmatig stopt hij, stapt uit en gaat het gesprek aan. ð In het vliegtuig beantwoordt hij niet alleen de vragen van de journalisten. Hij groet hen ook een voor een en toont zich geïnteresseerd in hen. Het resultaat is dat veel mensen, journalisten incluis, op hun beurt van hem gaan houden. Als je van iemand houdt,   dan veeg je daar niet graag de straat mee aan. Dan krijgt wat die persoon zegt bijzondere betekenis. Dan ga je de neiging hebben het op zo’n wijze te interpreteren dat het een opbouwende betekenis krijgt

"Alles is heilig": hoezo?

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaand citaat op www.gewijderuimte.org Het is belangrijk om te weten dat we God op elk moment en op elke plaats kunnen bereiken. Wij dragen een kapel in ons – een heilige ruimte – en we kunnen op elk moment een beroep doen op God. God is een vriend met wie we de hele dag kunnen praten: wanneer we wakker worden, wanneer we koken of eten, wanneer we in de auto zitten op weg naar ons werk, wanneer we omgaan met onze vrienden. God is beschikbaar om met ons te praten terwijl we de was doen, luiers verschonen, carpoolen, de kinderen naar activiteiten brengen, toezicht houden terwijl ze hun huiswerk doen of terwijl we de agenda’s van onze familieleden op elkaar afstemmen.  Alles is heilig omdat onze dagen een veelheid van mogelijkheden hebben waarop God zich aan ons kan laten zien en die ons kunnen verwijzen naar God wanneer we nadenken, bidden en onderscheiden. Becky Eldredge

Bestaat privacy op internet? - Waarheid in tijden van internet (6/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (6/15) 6. Transparantie (Zes dynamieken van de internetomgeving) Zoals reeds gezegd, in de digitale omgeving vieren manipulatie en anonimiteit hoogtij. Tegelijkertijd is er een tegenovergestelde dynamiek richting transparantie. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel , geldt ook voor het internet. Steeds minder blijft verborgen in een omgeving waar zo goed als alles wordt geregistreerd. Vermits het internet niet vergeet, is dat voor de eeuwigheid. In het bijzonder bij publieke persoonlijkheden wordt de levensgeschiedenis tot in de kleinste details onderzocht en op het publieke forum geworpen. Het nodigt uit tot transparantie en integriteit. 

Vier jaar geleden mocht ik in "Reyers laat" voor het eerst spreken over mijn dankbaarheid voor paus Franciscus

Afbeelding
Op 14 maart 2013, net vier jaar geleden, was ik te gast in "Reyers laat", gewijd aan de net verkozen Paus Franciscus. Het was, onder meer, een verrassende ervaring van gedeeld enthousiasme met Etienne Vermeersch. Mijn enthousiasme is er enkel maar groter op geworden.