Posts

Posts uit april, 2014 tonen

Téléréalité ignatienne: voici la bande annnonce de "A la recherche de Dieu, dans le silence"

Afbeelding
Cette année j'ai collaboré pour la deuxième fois comme accompagnateur spirituel à une série tout-à-fait étonnante de téléréalité ignatienne, pour la télé hollandaise. Le tournage a eu lieu dans le Sud-Ouest de la France, au monastère de Sablonceaux. Voici la bande annonce, soustitré en français.

Lieke van Lexmond over "De moed om te aanvaarden dat je aanvaard bent"

Afbeelding
Op 7 mei 2014 is het weer zover. Dan komt de nieuwe editie van "Op zoek naar God, in de stilte" op de buis (21:20  op NL3), zes weken lang. In onderstaande video (uit vorige serie) hoort en ziet u Lieke van Lexmond nadenken over het belang van je aanvaard te weten.

Marc Lindeijer sj over het wat en hoe en waarom van heiligverklaringen

Afbeelding
Medebroeder Marc Lindeijer sj werkt "professioneel" aan heiligverklaringen. Meer in het bijzonder bereidt hij in ons hoofdkwartier in Rome de "processen" in zalig- en heiligverklaringen van jezuïeten die daarvoor in aanmerking komen. Hij was onlangs te gast op RKK en werd er uitvoerig geïnterviewd over dit onderwerp. Marc pleit o.m. om voldoende tijd te laten vooraleer zo'n procedures te beginnen. Een voorbeeld dat hij bij een andere vraag geeft illustreert op pijnlijke manier waarom dit belangrijk is. Het maakt duidelijk dat dit gesprek reeds enkele weken geleden plaatsvond ... Klik hier voor om het programma te beluisteren . Het interview begint ná het journaal, ttz na 2 minuten.

Op zoek naar God: Lieke van Lexmond vertelt over wat stilte met je kan doen

Afbeelding
Op 7 mei 2014 is het weer zover. Dan komt de nieuwe editie van "Op zoek naar God, in de stilte" op de buis (21:20  op NL3), zes weken lang. In onderstaande video kan u Lieke van Lexmond (vorige editie) beluisteren die terugblikt op een hele week in stilte.

Nikolaas Sintobin: "Ik geloof niet in een lijk"

Afbeelding
Voor het eerste nummer van het tijdschrift van het Leger des Heils van 2014 werd ik geïnterviewd door Jurjen Sietsema. Graag enkele uittreksels voor u. (3/3) Als Nikolaas dan gelooft in het bestaan van God door Jezus Christus, is Jezus Christus dan een levend iemand? “Christenen geloven niet in een lijk. Ik geloof dat Hij leeft. Nee, ik heb Hem nooit daar op de stoel zien zitten. Maar ik geloof dat Hij, op een mysterieuze manier waarvan ik niet eens het fijne hoef te weten, leeft en werkzaam is in deze wereld en in mij. Ik ervaar dat ik in de dynamiek van het leven met Hem gaandeweg steeds gelukkiger word.  Er zijn allerlei zaken in deze wereld die mij kunnen verleiden én toch geven die mij niet dezelfde vreugde als de vreugde die ik bij Jezus vind. Dat is een innerlijke vreugde, een diepe rust, een zeker weten dat je op het juiste pad bent.”

Rechtstreekse uitzending heiligverklaring Johannes XXIII en Johannes-Paulus II

Afbeelding
Hieronder kan u rechtstreeks de beelden volgen van de heiligverklaring van Johannes XXIII en Johannes-Paul II.

Help! Je bedoelt het zo goed, en toch lukt het niet ...

Afbeelding
Je bedoelt het zo goed. Je doet het zo goed. En neen, hoor. Het pakt niet. Het lukt niet. Maar dan ook helemaal niet. Je gaat af als een gieter. Is het dan allemaal verloren? Is dit dan enkel maar pure vernedering? Dat kan. Maar je kan het ook proberen duiden als een uitnodiging tot nederigheid. Om te aanvaarden dat je beperkt bent en dat sommige zaken, hoezeer je er misschien ook naar verlangt, gewoon buiten je bereik liggen. En dat dit eigenlijk helemaal niet erg is.

Bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus

Afbeelding
Hieronder vindt u een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus, voor u vertaald in het Nederlands. We mogen ons nooit laten strikken door het pessimisme. Het geloof verplaatst bergen. (25 april 2014) Een sobere levensstijl doet ons goed en laat toe om meer te delen met wie in nood verkeert. (24 april 2014) Elke ontmoeting met Jezus vervult ons van vreugde, die vreugde die enkel God ons kan schenken. (21 april 2014) Jezus van nabij volgen is niet makkelijk. Hij kiest immers de weg van het kruis. (18 april 2014) Elke ontmoeting met Jezus verandert ons leven. (15 april 2014) Het doet zo'n deugd om te vertoeven voor de Gekruisigde, en je eenvoudigweg te laten aankijken door de liefdevolle blik van de Heer. (12 april 2014) Enkel het vertrouwen in God kan de twijfel omvormen in zekerheid, het kwaad in goed, de nacht in stralend ochtendgloren. (11 april 2014) We moeten herontdekken wat een contemplatieve geest is, opdat Gods liefde onze harten zou kunnen ve

"Het beeld van Frans van der Lugt sj is juist maar onvolledig": getuigenis van Thom Sicking sj

Afbeelding
Getuigenis   van Thom Sicking sj bij de gedachtenisviering van pater Frans van der Lugt sj. Thom is een Nederlands jezuïet, jaargenoot van Frans van der Lugt en   werkzaam in Libanon. 1.      Het beeld dat van Frans het meest naar voren komt is dat hij trouw wilde blijven aan de christenen in het oude Homs. Dat is juist, maar onvolledig. Frans bleef trouw aan alle mensen in Homs, christen of niet. En dat was hij zijn hele leven lang. Overal was er steeds plaats voor mensen, en of die christen waren of niet dat was voor hem niet zo heel belangrijk. Hij wilde mensen samenbrengen. En dat deed hij ook in oud Homs, omsingeld en belegerd. 2.      Toen er de mogelijkheid was om te evacueren, besloot Frans te blijven. Waarom? Hij gaf zijn uitleg. Oud Homs is een klein gebied, nauwelijks een vierkante kilometer. Er leefden christenen van alle kerken in het Oosten, orthodox, katholiek, syriac of byzantijn. En ook een groot aantal moslims, ook van verschillende bewegingen. Oud Homs was

Pakkend getuigenis over Frans van der Lugt sj door Ziad, de medebroeder die de voorbije drie jaar met hem woonde in Homs

Afbeelding
Deze voormiddag hadden we in de Oberechtkerk in Amsterdam de gedachtenisviering van pater Frans van der Lugt sj. Ziad Hilal sj heeft er onderstaande getuigenis gegeven over Abouna Francis. Ik heb de voorbije jaren in Homs gewoond, samen met twee andere Nederlandse medebroeders: Frans van der Lugt sj en Michaël Brenninkmeijer. Ik mag dus zeggen dat ik   gevormd ben in de Nederlandse school. Pater Frans was een man van genade, geloof, vrede en hoop 1.      Een man van genade : door zijn manier van leven, van spreken en danken.   Hij was mensen nabij. Ik heb hem nooit horen klagen. Maar in de telefonische gesprekken die ik regelmatig met hem voerde, zei hij altijd dat het goed ging met hemzelf. En meteen daarna vroeg hij telkens weer hoe het ging met ons en of wij alles hadden wat wij nodig hebben – ik woon in het niet omsingelde deel van Homs. Daarom is het dat ik zeg dat pater Frans een man was van de genade: hij zag wat er was, niet wat er niet was. 2.      Een man