Posts

Posts uit december, 2012 tonen

"Zij haastten zich erheen"

Afbeelding
Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel,  zeiden de herders tot elkaar:  “Komt, laten we naar Betlehem gaan  om te zien wat er gebeurd is  en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.”  Zij haastten zich erheen  en vonden Maria en Jozef  en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.  Toen ze dit gezien hadden  maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.  Allen die het hoorden stonden verwonderd  over hetgeen de herders hun verhaalden.  Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  en overwoog ze bij zichzelf.  De herders keerden terug  terwijl zij God verheerlijkten en loofden  om alles wat zij gehoord en gezien hadden;  het was juist zoals hun gezegd was.

"Het zou je je leven kunnen kosten!"

Afbeelding
Met onderstaand origineel kerstverhaal, verteld door de Drieëenheid, leidt Gewijde Ruimte ons het Kerstfeest binnen!  “Wel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren klaar met hun avondmaal en keken naar de wereld die ze gemaakt hadden en zagen wat een knoeiboel het daar geworden was. Ze geraakten wel een beetje ontmoedigd. ‘Wat gaan we nu doen?’ vroeg de Vader. De Geest dacht even na en zei: ‘We hebben al eens geprobeerd al de slechte figuren  - er uit te zuiveren – denk aan de zondvloed! Maar het werkte niet, en we geraakten toen een massa mensen en dieren kwijt.‘ De Zoon zei: ‘Ja, zo was het, en ik herinner mij ook dat wij profeten stuurden om de mensen te zeggen op te houden met slechte dingen te doen. Ook dat werkte niet – die profeten hebben het zwaar te verduren gehad! We hebben ook getracht om ze met straffen ertoe te brengen beter op te letten – herinner je hoe we ze allemaal naar Babylon hebben verscheept! Een tijdje ging het goed, maar eens terug, vervielen de m

Het geheim van de ware vreugde

Afbeelding
Vierde zondag van de Advent Micha 5,1-4a    Hebreeën 10,5-10 Lucas 1,39-45 U heeft het ongetwijfeld ook gehoord. Sinds kort heeft de Paus een eigen twitteraccount. Vandaag, amper twee weken later, heeft hij reeds meer dan 2 miljoen volgers. Intussen heeft Benedictus ook al 12 tweets verzonden: korte boodschappen waarin hij het heeft over de kern van de Blijde Boodschap. Voorbije woensdag verstuurde hij zijn 9 de tweet: “ Maria is vervuld van vreugde als zij verneemt dat zij de moeder zal worden van Jezus, de mensgeworden Zoon van God. Ware vreugde komt voort uit verbondenheid met God .” Wie durft er nog zeggen dat een tweet te kort is om zinvolle dingen de wereld rond te sturen? “ Ware vreugde komt voort uit verbondenheid met God”, leert ons Benedictus. Je zou er kunnen aan toevoegen: ware vreugde kan je niet voor jezelf houden. Die wil je delen met anderen. Over die ware vreugde vertelt ons het Evangelie van vandaag, de vierde zondag van de Advent. Maria gaat op

Wat je zoal van een straatveger kan leren!

Afbeelding
Geweld produceert geweld. Liefde produceert liefde.  Ook al wordt dit laatste niet steeds in dank afgenomen.

Hoe een adelaar worden?

Afbeelding
Gisteren ging ik voor in de studentenviering van Leuven. Hieronder mijn homilie. Woensdag in de tweede week van de Advent Jesaja 40,25-31  Matteüs 11,28-30 Bijna 50 jaar geleden reisde Paus Paulus de VI naar New York. Hij was de eerste Paus die er de UNO zou toespreken. Hij omschreef er de Kerk als “expert in menselijkheid”. Dat kan nogal hoogdravend klinken.  Toch raakt deze uitspraak aan de kern van het  christelijk mysterie.  Als drager van de Blijde Boodschap van Christus is de Kerk, is het christendom inderdaad geroepen om deskundige te zijn in wat menszijn betekent. Jezus leert ons God kennen en door ons God te leren kennen leert Hij ons ook wie wij, mensen, zijn. In Jezus komen die twee namelijk helemaal samen: mens en God, God en mens. Het is de kern, het fundament van ons  christelijk geloof: wat we noemen de  dubbele natuur van Christus. We zijn zo gewoon om dit te horen dat we vaak niet ten volle inschatten hoe onvoorstelbaar deze sokkel van onze ge

Aan uw eigen ritme, wanneer en waar u wil

Afbeelding
Voor deze adventsperiode biedt Gewijde Ruimte een compacte digitale retraite aan. Het gaat over een volledig uitgewerkt gebedspad van 4 bijbelse meditaties. Een uitstekende voorbereiding om het Kerstfeest intenser te kunnen voorbereiden. Aan uw eigen ritme, wanneer en waar u wil.

Meer moeder zijn

Afbeelding
Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is ’t leven goed. Waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Meer commentaar is overbodig.

Over een droom die een belofte is

Afbeelding
Het lijkt een droom. Het is een droom. Of moet ik zeggen een belofte … Doet wel heel sterk denken aan onderstaand stukje uit Jesaja dat we vandaag lezen in de eucharistieviering. “Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!” (Jes 11, 6-8)

Meer dan een detail

Afbeelding
Indrukwekkende man is dit. Helemaal zelfvergeten. Een en al dienstbaarheid. Toch is er één ding dat hem ontbreekt. Geen detail trouwens. Je kan maar liefde blijven geven, als je zelf ook liefde ontvangt.    

Rahner: een ketter, in goed gezelschap

Afbeelding
Volgelingen van aartsbisschop Marcel Lefebvre, de stichter van de Sociëteit van Pius X, bestempelden tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de toekomstige Paus Benedictus XVI en wijlen jezuïet en theoloog  Karl Rahner  als ketters. Uit een onlangs ontdekte brief, geschreven door Karl Rahner aan zijn broer Hugo Rahner sj, gedurende het Concilie in november1963 blijkt dat de Franse integristen  - de volgelingen van Lefebvre - hem en Joseph  Ratzinger ervan beschuldigden dat ze "ketters waren die het bestaan van de hel ontkenden en die nog erger waren dat  Teilhard de Chardin  en de Modernisten." In deze brief, die tentoongesteld wordt in Munchen van 9 oktober tot 9 december 2012, schrijft Rahner ook dat hij troost vindt in het feit dat het pamflet waarin de beschuldiging voorkomt Paus Johannes XXIII een "voorbode van de Antichrist" noemt en tevens zwaar uithaalt naar kardinaal Giovanni Montini, de latere Paus Paulus VI. Met dank aan "The Tablet"