Over een droom die een belofte is


Het lijkt een droom. Het is een droom. Of moet ik zeggen een belofte …
Doet wel heel sterk denken aan onderstaand stukje uit Jesaja dat we vandaag lezen in de eucharistieviering.

“Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!” (Jes 11, 6-8)

Reacties

Didier Vandersnickt zei…
Uniek "lesmateriaal" om de lessen Godsdienst dit eerste semester af te sluiten
Waartoe roept God elke mens op?
Meewerken aan zijn droom, zijn schepping die ons beloofd is!

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)