"Zij haastten zich erheen"


Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel, 
zeiden de herders tot elkaar: 
“Komt, laten we naar Betlehem gaan 
om te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.” 
Zij haastten zich erheen 
en vonden Maria en Jozef 
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. 
Toen ze dit gezien hadden 
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 
Allen die het hoorden stonden verwonderd 
over hetgeen de herders hun verhaalden. 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf. 
De herders keerden terug 
terwijl zij God verheerlijkten en loofden 
om alles wat zij gehoord en gezien hadden; 
het was juist zoals hun gezegd was.


Reacties

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj