"Zij haastten zich erheen"


Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel, 
zeiden de herders tot elkaar: 
“Komt, laten we naar Betlehem gaan 
om te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.” 
Zij haastten zich erheen 
en vonden Maria en Jozef 
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. 
Toen ze dit gezien hadden 
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 
Allen die het hoorden stonden verwonderd 
over hetgeen de herders hun verhaalden. 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf. 
De herders keerden terug 
terwijl zij God verheerlijkten en loofden 
om alles wat zij gehoord en gezien hadden; 
het was juist zoals hun gezegd was.


Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj