"Zij haastten zich erheen"


Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel, 
zeiden de herders tot elkaar: 
“Komt, laten we naar Betlehem gaan 
om te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.” 
Zij haastten zich erheen 
en vonden Maria en Jozef 
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. 
Toen ze dit gezien hadden 
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 
Allen die het hoorden stonden verwonderd 
over hetgeen de herders hun verhaalden. 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf. 
De herders keerden terug 
terwijl zij God verheerlijkten en loofden 
om alles wat zij gehoord en gezien hadden; 
het was juist zoals hun gezegd was.


Reacties

Meest gelezen

Paus over evolutie kerkelijke leer, restaurationisme en waarom hij misviering in oude ritus heeft ingeperkt

Het verschil tussen Jezus en andere grote religieuze figuren - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Een ignatiaanse gids om depressie aan te pakken, in tien delen - door Brendan MacManus sj

Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?

Praat met iemand - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie - 1/10

De hemelvaart van Jezus, hoe kan je dat begrijpen? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj