Posts

Posts uit november, 2014 tonen

Een verrassend gastenboek: "Kostbaar in Mijn ogen"

Afbeelding
Eindelijk is het zo ver. Na lang wachten is het biddend wachten van de Advent begonnen. Met bijna 6.000 mensen zijn we de retraite ingedoken. De voorbije dag waren er gemiddeld tussen de 30 en de 50 mensen tegelijk online aan het bidden, mooi verdeeld over Vlaanderen en Nederland. De nieuwe inschrijvingen blijven toestromen. Gemiddeld 300 per dag, de voorbije dag. Goed zo! Er is nog plaats over. Welkom. Wat mij het meest getroffen heeft de voorbije dag, naast de tientallen enthousiaste dankmailtjes,  is het gastenboek (enkel toegankelijk voor wie ingeschreven is op de retraite ): mooie, biddende, serene bijdragen, van jong en oud: aangrijpend! Inschrijven op " Kostbaar in Mijn ogen "  kan nog tot en met de laatste dag van de Advent. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

Eucharistie met Paus Franciscus in de kathedraal van de Heilige Geest in Istanbul

Afbeelding
Paus gaat voor in de Eucharistie, samen met Latijnse, Armeense, Syriacse en Chaldeeuwse gemeenschappen.

Reeds 5.200 deelnemers aan de digitale adventsretraite. Je kan nog steeds inschrijven!

Afbeelding
Over enkele uren gaat de eerste gebedsmail van Jij bent kostbaar in Mijn ogen  de "deur" uit. Op dit ogenblik zijn er reeds zo'n 5.200 ingeschrevenen. Je kan je nog steeds inschrijven. Je kan, als je al ingeschreven bent, ook anderen uitnodigen om dit vooralsnog te doen. Inschrijven kan tot de laatste dag van de advent! Je kan je ook  nog opgeven voor een uitwisselingsgroepje om samen met anderen te delen over je gebed. Er zijn er een 60-tal in Nederland en Vlaanderen . Graag een heel mooie advent(sretraite) toegewenst! Website digitale adventsretraite

Rechtstreekse beelden bezoek Paus Franciscus aan de Aya Sofia

Afbeelding
Paus Franciscus bezoekt de Aya Sofia.

Luisteren naar Nikolaas Sintobin sj over "Opvoeden tot vrijheid"

Afbeelding
Dit najaar was ik te gast op Radio Maria Nederland met enkele voordrachten over opvoeding in de traditie van de jezuïeten. Hieronder kan je een eerste voordracht beluisteren: " Opvoeden tot vrijheid ". Klik hier om te luisteren naar de voordracht van Nikolaas Sintobin sj op Radio Maria. Klik vervolgens op het witte pijltje in de oranje cirkel links boven.

Paus spreekt Erdogan toe: solidariteit van alle gelovigen en respect voor de vrijheid om het fundametalisme te counteren

Afbeelding
Samenvatting van de toespraak van Paus Franciscus tot Turkse president.

Rechtstreekse beelden aankomst Paus Franciscus in Turkije

Afbeelding
Hieronder kan u rechtstreeks de aankomst van Paus Franciscus in Turkije volgen.

De prijs van de hoogmoed

Afbeelding
Die vogeltjes beschouwen zich als beter dan andere.   Ze komen bedrogen uit … Hoogmoed wordt uiteindelijk steeds duur betaald. Het maakt kapot.

Boeiende samenvatting persconferentie Franciscus tijdens terugreis na bezoek aan "Europa"

Afbeelding
Met zijn gebruikelijke gevatheid beantwoordde Paus Franciscus heel uiteenlopende vragen tijdens de terugreis na zijn bezoek aan de Europese instellingen.

Over olielampen, bescheidenheid en volmaaktheid

Afbeelding
Wie van volmaaktheid houdt heeft net zo’n nood aan bescheidenheid als een olielamp. Dat deze deugd zijn hart moge vervullen.  Dat zij mogen schijnen aan zijn buitenkant.  Dat zij schijnt  doorheen  al wat hij doet. Ignatius van Loyola

Wat een ignatiaanse retraite in een/jouw leven kan veranderen

Afbeelding
Onderstaande overweging schreef ik voor  www.zinvloed.nl , een mooie Nederlandse blog waaraan ik regelmatig meewerk. Bijbel vertelt de ervaring van mensen die, over een tijdsspanne van 2500 jaar, iets hebben ervaren van het mysterie van God. Een ervaring die zo overtuigend was dat ze tot op vandaag mensen inspireert in hun eigen zoektocht. Je kan op heel verschillende wijzen omgaan met de Bijbel. Sommigen gaan de Bijbel wetenschappelijk bestuderen. Ze onderzoeken de redactiegeschiedenis, de literaire kenmerken, de historische dimensie, de theologische vooronderstellingen of consequenties enz. Je kan met de Bijbel ook bidden. Hiervoor bestaan meerdere methodes. Zelf gebruik ik graag de ignatiaanse methode. Deze vindt haar oorsprong in de ervaring van Ignatius van Loyola (+ 1556), stichter van de Orde van de jezuïeten, waar ik zelf lid van ben. Het ignatiaanse bijbelgebed is persoonlijk, stil en contemplerend. Enkele verzen uit de Bijbel kunnen volstaan om een uur lang t

Overzichtsvideo van het bezoek van Paus Franciscus aan het Europees Parlement

Afbeelding
Op dinsdag 25 november 2014 bracht Paus Franciscus een bezoek aan het Europees parlement in Straatsburg. Hieronder een korte, samenvattende video van het bezoek en van zijn toespraak.

Rechtstreekse beelden bezoek Paus Franciscus aan Europese instellingen

Afbeelding
Volg hier rechtstreeks het bezoek van Paus Franciscus aan de Europese instellingen.

Elke jezuïet is een verhaal

Afbeelding
Gisteren plaatste ik de "In memoriams" van de Vlaamse medebroeders die het voorbije jaar overleden online. Elke jezuïet is een verhaal. Van God en van mensen. In memoriam Vlaamse jezuïeten 2014  Overzicht "In memoriams" van de jezuïeten uit de Lage Landen van de voorbije tien jaar 

Hoe Gods dromen in hun werk gaan

Afbeelding
Onderstaande overweging van Paul Campbell sj verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org. Het heeft me heel wat tijd gekost om te geloven dat God en het volk Gods echt wel hun best doen om van mijn leven een prachtig avontuur te maken. Het initiatief voor enkele van de belangrijkste veranderingen die ik mijn leven heb meegemaakt, kwam niet van mij. Wel van mijn oversten en/of van bepaalde omstandigheden. Op die ogenblikken vond ik het moeilijk te zien hoe God hierbij betrokken partij was. Maar zodra ik in mijn nieuwe situatie mijn draai had gevonden en wat inzicht in de zaak had gekregen, begon ik te beseffen en te erkennen dat de nieuwe benoeming een goede beslissing was geweest.   Ook dat die verandering voor mijn ontwikkeling en groei nodig was. God werkt door anderen en door mezelf om mij naar een beter en completer leven te leiden. Ik geloof dat God voor ieder van ons grootse dromen heeft en dat Hij ons voortdurend uitnodigt te kiezen voor vrijheid boven

Reeds 3.300 deelnemers voor "Kostbaar in Mijn ogen"

Afbeelding
De jezuïeten hebben een nieuwe gebedswebsite gelanceerd: ignatiaansbidden.org . Gedurende de Advent 2014 wordt via deze website voor het eerst een digitale retraite aangeboden: “ Kostbaar in Mijn ogen ”. Reeds meer dan 3.300 mensen hebben zich ingeschreven! Dagelijkse gebedsmail Wie zich inschrijft krijgt elke dag een email met gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties,  geloofsimpulsen, citaten van de kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe bidden. Hiermee kunnen zij dagelijks wat tijd uittrekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus of in de trein, enz. De hele retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit .  Uitprinten De website en de mails zijn zo gemaakt dat zij makkelijk leesbaar zijn op smartphones en tablets. Één druk op de knop volstaat om alles uit te printen. Digitaal én fysiek Deze website wil digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom worden de deelnemers uitgenodi

Over volmaakte gelovigen en gewone gelovigen

Afbeelding
Neen, dit is echt niet zo lang geleden. Een  confronterend filmpje van " www.volgconcilie.be " over de recente evolutie van het religieuze leven en de rol die het Tweede Vaticaans Concilie daarbij speelde.

Handleiding over hoe Paus Franciscus in mekaar zit

Afbeelding
De wijze van handelen van Paus Franciscus blijft verbazen.  Tot vreugde van sommigen. Tot verbijstering van anderen. Een handleiding ontbreekt. Hieronder een poging.  De reacties in Kerk en samenleving zijn erg divers. Bij de meeste gelovigen aan de basis is de Paus heel populair. Dit geldt ook voor een flink deel van de clerus. Vele maatschappelijke groepen die doorgaans weinig van doen hebben met een paus steken hun bewondering niet onder stoelen of banken: politici, zakenlui, kunstenaars, organisaties van homoseksueel geaarde mensen enz. Anderen zijn oprecht ontredderd. In een interview dd 17 november 2014 verwoordt   kardinaal Francis George, de voormalige aartsbisschop van Chicago, op heldere wijze zijn verbijstering.   George is een van de meest vooraanstaande   bisschoppen van de USA. Zowel door zijn theologische cultuur als door zijn managerscapaciteiten. Kardinaal George stelt de - open - vraag hoe Paus Franciscus zich verhoudt tov katholieke fundamentals als waar

Twee meesters in gesprek over hét geheim van het mensenleven

Afbeelding
Twee vrienden in gesprek. Jean Vanier, een Canadese katholieke filosoof en stichter van De Ark en Lode Van Hecke, Belgische monnik en abt van de trappistengemeenschap van Orval. De één soms omschreven als een humanitair activist... de ander een contemplatief. Ze spreken over stilte en gebed, over geluk en vrede, over Christus en zichzelf. Maar bovenal spreken ze als vrienden. Hieronde kan je kijken en luisteren naar dit mooie gesprek. Een productie van www.versevis.be , een website van Vlaamse jonge christenen. Gesprek tussen Lode Van Hecke en Jean Vanier from Verse Vis on Vimeo .