Posts

Posts uit mei, 2011 tonen

Albino

Afbeelding
Een pediater hielp onlangs bij de bevalling van een Afrikaanse vrouw. Er werden twee kindjes geboren. Het eerste kindje was volledig “normaal”. Het tweede kindje, zo zag het geoefende oog van de pediater, had veel kentrekken van een albinokindje. De arts besloot niets te zeggen en verdere onderzoeken af te wachten. ’s Anderendaags waren er voldoende gegevens ingezameld om het vermoeden te bevestigen. Met een klein hartje ging de pediater naar de ouders om hen op de hoogte te brengen van de diagnose. Het echtpaar merkte meteen dat de vrouw gespannen was. Met een brede glimlach zegden beiden dat er helemaal geen probleem was. Ze hadden onmiddellijk na de geboorte gemerkt dat hun tweede kindje albino was.   De dokter vertelde hen niets nieuws. Wel waren ze verwonderd door de bezorgdheid van de arts. Zij hielden gewoon van hun kind, zoals het was. Albino of niet.

Groeien

“ Ik heb mijn moeder zien groeien tot aan haar dood. De laatste jaren van haar leven was het in loslaten .” Dit mocht ik onlangs horen uit de mond van een vriend. Ik wil er graag voor tekenen.

"6 miljard mensen": geluk

Een project van Yann Arthus Bertrand. Mensen getuigen over hun leven. Woord en beeld. Ontwapenende eenvoud. Bevragend ook ... En ik? Wat is mijn ervaring? Hoe ga ik hier mee om? Geluk. 6 miljard Mensen from GoodPlanet on Vimeo . Deze tentoonstelling loopt tot 19 juni in Tour & Taxis in Brussel.

Spirituele meester

Afbeelding
Carlo Maria Martini sj aartsbisschop-emeritus van Milaan. Hoewel nu hoogbejaard en ziek, blijft hij een van de spirituele meesters van onze tijd. In onderstaande uitzending vertelt hij over hoe hij duurzaam jongeren weet te begeesteren voor het Evangelie doorheen het Samuel-project: een leertraject voor jongeren om doorheen gebed met de Schrift hun persoonlijke roeping op het spoor te komen. Verrassend en uitdagend. En mogelijks zult u wel de een of de andere van de geïnterviewden herkennen ...

3X souffrir

Afbeelding
Tijdens een voordracht hoorde ik een korte uiteenzetting over Lytta Basset, een Zwitserse protestantse theologe. Meer in het bijzonder over de drie etappes die zij onderscheidt in het omgaan met persoonlijk lijden en hoe de ervaring van lijden kan voerer tot de ervaring van authentiek en bevrijden mede-lijden.   Het zal wel een al te schematische voorstelling zijn. Maar ik vond het heel verhelderend. Ik deel het graag met u. Souffrir sans (lijden zonder) : “niemand weet wat dit lijden voor mij betekent”. Deze ervaring   doen ontdekken hoe groot je spirituele kracht wel is. Maar kan ook ertoe leiden dat je je opsluit in de eenzaamheid van je lijden. Souffrir contre (lijden tegen) : je hebt de indruk dat de ander het met opzet doet, dat hij je ahw “stalkt”, je kwaadwillig doet lijden. Het lijden dreigt je paranoïde te maken. Toch is dit een vooruitgang omdat het relatie impliceert. Souffrir avec (lijden met) : je ontdekt dat de ander ook li

In godshemelsnaam

Afbeelding
De relatie tussen God en mens is een mysterie. Wat kan je,   “in godshemelsnaam”,   als mens doen om dichter te komen bij God? I gnatius nodigt alvast uit je te oefenen in een houding van ontvankelijkheid, vertrouwen, overgave en dankbaarheid. Medebroeder Marc Desmet sj gaf tijdens een voordracht volgende twee citaten om die basishouding, onrechtstreeks, te illusteren. Stof tot nadenken ...      “ Liefde is het uiterst moeilijk besef dat iemand anders echt bestaat. ” Iris Murdoch         "Je geroepen weten is ontdekken wie je bent  (vaak is dat niet de persoon die je zou willen zijn)   en daar ja op zeggen."                  Romano Guardini

Passie

Afbeelding
De voorbije week had ik een mooie ervaring. Samen met de novicenmeester en zijn assistent heb ik negen SJ-novicen uit ons noviciaat in Birmingham gedurende drie dagen rondgeleid in de Vlaamse jezuïetenprovincie. De novicen zelf kwamen uit Vlaanderen, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Letland. Een bont allegaartje. De oudste flink in de dertig. De jongsten amper twintig. Verscheidenen hadden een lerarenopleiding genoten, anderen kwamen uit de communicatiewereld en twee waren jonge “wereldheren” (= diocesane priesters).   Hoewel ik behoorlijk vertrouwd ben met de jezuïetenwerken in ons land, heb ik zelf ook heel wat bijgeleerd. Getuigenissen spreken. We ontmoetten medebroeders van de meest uiteenlopende pluimage en leeftijden. Van dertigers tot zeventigers; werkzaam in volkse parochies, het onderwijs, het vluchtelingenwerk, de spiritualiteitsector, het wetenschappelijk onderzoek of de Europese Gemeenschap. Terugblikkend met de novicen op deze ontmoetingen, stelde ik vast dat we

"6 miljard mensen": vergeven

Een project van Yann Arthus Bertrand. Mensen getuigen over hun leven. Woord en beeld. Ontwapenende eenvoud. Bevragend ook ... En ik? Wat is mijn ervaring? Hoe ga ik hier mee om? Vergeven. 6 miljard Mensen from GoodPlanet on Vimeo . Deze tentoonstelling loopt tot 19 juni in Tour & Taxis in Brussel.

Heilige familie

Afbeelding
Een jezuïet, een dominicaan en een franciscaan waren samen aan het wandelen en pochten tegen mekaar op over de roem van hun Ordes. Plots was er een verschijning van de Heilige Familie: ze zagen Jezus in een kribbetje en Maria en Jozef die aan het bidden waren. De franciscaan viel ter aarde met zijn gezicht naar de grond, overmand door ontzag bij het zien van God die geboren wordt in zo’n armoede. De dominicaan viel op zijn knieën, in aanbidding voor deze prachtige voorstelling van de Drieëenheid en de Heilige Familie. De jezuïet ging naar Jozef toe, legde zijn arm om zijn schouder en zei: “Zeg, hebben jullie er al over nagedacht naar welke school jullie de jongen zullen sturen?”

El Teide

Afbeelding
"Ontzaglijke wonderen zijn al uw werken." Psalm 139 Deze beelden zijn geschoten op de "El Teide", de hoogste bergtop van Spanje (3.715 m).

Vind ik leuk

Afbeelding
Het Jezuïeten Communicatie Centrum is gestart met een Facebookpagina van de " Jezuïeten " . Regelmatig wordt op deze pagina nieuws gepost van en over de jezuïeten en hun medewerkers; uit Nederland en Vlaanderen, maar ook van ver daarbuiten: links naar nieuwe bijdragen op onze eigen websites; links naar nieuws  over jezuïeten en/of hun medewerkers op andere websites in binnen- en buitenland; tekstmateriaal of korte video's; ... Graag nodig ik u uit om kennis te maken met dit nieuwe intitiatief en het desgewenst op te nemen bij uw favorieten. Wil u ons een kleine dienst verlenen, dan kan u klikken op het " Vind ik leuk "-vakje. Dat kan  hetzij op de FB-pagina zelf, hetzij hiernaast, in het icoontje boven de "Google translate -  functie". Voor u maakt dat weinig verschil uit. Voor ons wel. Je moet namelijk een voldoende groot aantal "fans" hebben om gebruik te kunnen maken van een aantal technische snufjes van Facebook. Welk

“6 miljard mensen”: familie

Een project van Yann Arthus Bertrand. Mensen getuigen over hun leven. Woord en beeld. Ontwapenende eenvoud. Bevragend ook ...  En ik? Wat is mijn ervaring? Hoe ga ik hier mee om? Familie. 6 miljard Mensen from GoodPlanet on Vimeo . Deze tentoonstelling loopt tot 19 juni in Tour & Taxis in Brussel.

Technische problemen

Blogger, het "blogplatform" van google, waar mijn blog gehost is,  heeft gedurende meer dan 24 ernstige technische problemen gekend. Daardoor kon ik op vrijdag geen nieuw bericht posten, en is een deel van de dag het bericht van donderdag "verdwenen". Deze problemen zijn nu van de baan. Morgen bied ik u graag een heel mooi video-document aan. Met dank voor uw begrip. Nikolaas

Begane grond

In een mail die ik ontving van een Italiaanse medebroeder maakte onderstaand spreekwoord deel uit van het vaste "briefhoofding". Ik zou het zo kunnen overnemen. Als we er niet in slagen om God te vinden in ons gewone leven, dan zoeken we waarschijnlijk niet voldoende dicht bij de begane grond. Chassidisch spreekwoord

All connected

Afbeelding
“ Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd ”, zegt de volkswijsheid. Vlinders, vogels, walvissen, olifanten, bomen, mensen … we zijn allen schepsels van éénzelfde Schepper. Respect en liefde voor de Schepper vooronderstelt respect en liefde voor zijn Schepping, voor elk schepsel. We are all connected.

Batterij

Afbeelding
Elaine Rudolphi is een jonge vrouw die werkt voor OCIPE, het studie- en lobbycentrum van de Sociëteit van Jezus bij de Europese Gemeenschap in Brussel. Speciaal voor jonge mensen biedt zij dagelijks een heel korte ignatiaanse bezinning aan, in twee talen (Du en EN): één foto, één vers uit de lezingen van de dag en één zin commentaar. Klik hier om een bezoek te brengen aan haar dagelijks batterijtje .

Uitdagend

De “jesweb” (jesuit webmasters) conferentie gaat zijn gang. Voorstelling van nieuwe websites, voordrachten en werkwinkels wisselen elkaar af. Praktische tips en meer fundamentele reflectie. Soms voorspelbaar, soms uitdagend. Twee gedachten deel ik graag met u. “ Websites zijn voorbijgestreefd ”, zei Dani Villanueva sj. Er zijn nu miljoenen en miljoenen websites. Een website hebben is banaal geworden. De uitdaging is niet meer om een goede website te maken. Wel om ervoor te zorgen dat je binnen geraakt bij de surfer;   op zijn computer, en meer en meer op zijn draagbaar toestel; dat je hem weet te overtuigen om naar jouw website te komen en daar ook nog even te blijven. Of nog, dat je “content” wordt overgenomen in blogs en in de sociale netwerken. “ In een wereld die gekenmerkt wordt door desintegratie van de sociale verbanden, wordt er door internet een nieuwe sociale band gecreëerd .” Hieruit leidt Mick Kelly sj af dat internetcommunic

Internet in Skofja Loka

Afbeelding
Met 30 zijn we hier voor enkele dagen samen in een bezinningscentrum in het Sloveense Skofja Loka, in the middle of nowhere. De meesten komen uit Europa, sommigen uit het Verre Oosten, de USA of Canada. Allen hebben we met elkaar gemeen dat we actief het internet gebruiken binnen het kader van ons werk voor de Sociëteit van Jezus. Ruth is verantwoordelijk voor “Pray as you go”, een Britse website die ignatiaanse gebedpodcasts aanbiedt, Mick is de baas van Ucanews, een katholiek persagentschap in Bangkok, Alison is deeltijds huismoeder en deeltijds runt ze de communicatie van de Maltese jezuïeten, Jad studeert theologie in Parijs en is webmaster van de website van de SJ uit het Nabije Oosten …   een bont allegaartje. Daarnet aan tafel ging het erover waar je beter Facebook dan wel Twitter voor kan gebruiken bij het promoten van je internetaanbod. Flavio vertelde over de uitdaging om de Italiaanse oudere jezuïeten te doen snappen dat een artikel dat op internet verschijnt vaak meer

Mijn begrafenis

Afbeelding
Vlak voor Pasen stierf Michael Hurley sj , een Ierse medebroeder. Zijn naam zegt u waarschijnlijk even weinig als aan mij. Michael heeft baanbrekend werk verricht voor de oecumenische dialoog in Ierland. Onderstaande zinnen schreef hij, kort voor zijn dood.   “Ik zou graag hebben dat mijn begrafenis een blije viering wordt. Mijn vrienden fronsen hun wenkbrauwen als ik zeg dat ik ernaar uitkijk om aanwezig te zijn op mijn eigen uitvaart en om ervan te genieten. Maar, los van mijn persoon, zal er zeker een aantal familieleden, vrienden en medebroeders jezuïeten present zijn. Ik verwacht echt dat zij zullen kunnen genieten van deze gelegenheid. Ik durf te hopen dat het een viering mag worden van mijn leven dat in heel wat opzichten gelukkig en vruchtbaar is geweest. Dit is niet zozeer te danken aan mezelf dan wel aan het vertrouwen dat ik, in Gods naam, gekregen heb van mijn jezuïetenoversten en van zovele vrienden in alle Kerken, maar in het bijzonder van mijn jezuïetenvrienden. Ik h

Balletje op hout

Afbeelding
Een balletje op hout. Bach in de levende stilte van het bos. Je moet er maar aan denken. Onverwacht. Nieuw. Dat heet creativiteit. Aan het einde merk je dat het gaat over een commercial voor het verkopen van telefoons. So what.

Voordeel

Afbeelding
" Wanneer je met om het even wie spreekt over de dingen van God, zelfs al gaat het over de slechtste mens, dan kan het niet anders zijn dan dat hij daar groot voordeel uit haalt ." Ignatius van Loyola

(On)gelovige Thomas

Afbeelding
Een indringende meditatie met zo mogelijk nog mooiere tekeningen. De (on)gelovige Thomas wordt me elk jaar een stuk sympathieker.

Benedictus XVI over Johannes Paulus II

Afbeelding
Johannes Paulus zoals Paus Benedictus XVI hem ziet Editoriaal dd 30 april 2011 van Frederico Lombardi sj , directeur van de Vaticaanse Radio en Televisie en hoofd van de persdienst van het Vaticaan.   Paus Benedictus XVI is de eerste paus uit de moderne tijd die zijn voorganger mag zaligverklaren; een man van wie hij meer dan twee decennia lang een van de belangrijkste medewerkers is geweest.   Het loont de moeite om, tussen die talloze stemmen die ons deze dagen spreken over Johannes Paulus, in het bijzonder te luisteren naar Paus Benedictus. Meer in het bijzonder naar het prachtige interview dat hij, nauwelijks enkele maanden na de dood van paus Johannes Paulus II, toestond aan de Poolse televisie.   “Wat de wereld aangaat, ligt hij aan de oorsprong van een nieuw bewustzijn van het belang van de religieuze dimensie in de mens”, zei Paus Benedictus.“ “Alle christenen hebben, niettegenstaande hun verschillen -   erkend dat de Bisschop van Rome de woordvoerder is van de Christenheid.