Posts

Posts uit juli, 2010 tonen

"Leuk"

Afbeelding
Matthew Spotts is een Amerikaanse SJ-novice. Hij is 24 jaar oud. De voorbije vier maanden deed hij een stage in het “Pine Ridge” Indianenreservaat van Zuiddakota. Hij vond het niet meteen leuk. Toch was het voor Matthew duidelijk dat hij deed wat God van hem verlangde. Immers, Gods wil onderscheiden gaat net iets verder dan het uitzoeken wat je “leuk” vindt of wat je bevalt. In zijn blog schreef hij enkele boeiende bedenkingen hieromtrent. “ Zin hebben in iets of er geen zin in hebben, is geen afdoende parameter om Gods wil te onderscheiden. Ten gronde gaat het bij “troost” trouwens ook niet hierover. Herinner u wat de definitie is die Ignatius geeft van “troost”: het is een beweging die ons dichter bij God brengt, een beweging die ertoe leidt dat je groeit in geloof, hoop en liefde. Als je berouw ervaart omdat je iets onheus hebt gedaan, dan zal dit je relatie tot God ten goede komen en zal het je doen toenemen in geloof, hoop en liefde. Maar leuk is het niet. De meesten onder ons

Actie Scherpenheuvel

Afbeelding
Hopelijk kan onderstaand manifest, uitgaand van een aantal Vlaamse parlementsleden, u inspireren. In het bijzonder hun oproep om getuigenissen te geven over persoonlijke ervaringen met geestelijken die bepalend zijn geweest in uw leven of u in moeilijke momenten hebben geholpen. "Vlaamse volksvertegenwoordigers steunen geestelijken" De aanhoudende onthullingen over kindermisbruik in de kerk, dreigen alle geestelijken mee te sleuren in een sfeer van veralgemeende verdachtmaking. Wij veroordelen kindermisbruik als een gruwelijk misdrijf, en ook schuldig verzuim is voor ons onaanvaardbaar. En dat het wezen van kerk en pastoraal hierdoor in het hart wordt getroffen, staat buiten kijf. Dit wil nog altijd niet zeggen dat alles en iedereen geëngageerd in kerk, als geestelijke of als leek, nu zonder meer verdacht is. Wij willen het dan ook opnemen voor die duizenden priesters, zusters, paters, broeders, diakens en lekenmedewerkers die geen schuld treft en jaren het beste

Naïef

Afbeelding
“ Ja, inderdaad, liefde is een belangrijk thema in mijn boeken. Voor mij raakt dit aan het religieuze. Zo een beetje naïef, weet je wel. Het is als een zoete droom die uitnodigt om heerlijk te ontsnappen aan de werkelijkheid .” Dit hoorde ik een schrijfster onlangs vertellen op de radio. Ik ben de naam van de vrouw vergeten. Maar niet dat het mij duidelijk was dat zij het niet had over de christelijke liefde en/of godsdienst. Zeker, de liefde die Jezus toont en leert kan teder en “ lief ” zijn. Maar vaak gaat zij gepaard met strijd, botst zij op weerstand en kan zij verdraaid veel pijn doen. Het is niet voor niets dat het christendom – de godsdienst van de liefde – het kruis heeft gekozen als haar symbool bij uitstek. Dit lijkt me niet meteen te rijmen met “ naïef ” of “ ontsnappen aan de werk elijkheid”. Delen

Rijk

Afbeelding
De voorbije tijd was ik “vakantiepastoor” in een klein dorpje, diep in Frankrijk. Reeds tijd hebben de mensen hier geen residerende priester meer. Ik ben hier dan ook meer dan welkom. Al heel wat jaren Elke morgen van de week de eucharistieviering voor de kleine, biddende gemeenschap van christenen. Op zondag zit de kerk lekker vol. Telkens de gelegenheid om rustig te preken en wat te verwijlen bij het Woord. Na afloop van de viering vaak een of meerdere biechtgesprekken, een zegening in de sacristie of aan huis … Vermits ik hier al geruime tijd kom, begin ik ook de plaatselijke klerus (100 km in het rond) te kennen. Dit leverde ook deze zomer boeiende gesprekken op. Een heel ander leven. En ook weer niet. Ten gronde gaat het over hetzelfde: het Rijk van God. Ik hoop volgend jaar terug te kunnen gaan. Delen

Grote stilte

Afbeelding
Deze film gaat over mensen die hun hele leven “vakantie” houden: ze proberen zich helemaal leeg te maken, gedreven door hun verlangen om God te vinden en door Hem bewoond te worden. De komende weken zal deze blog zich ook in stilte hullen. Het laat u rustig de tijd om dit unieke document van 161 minuten te smaken. Klik hier . Uw blogger geeft u graag opnieuw afspraak op 27 juli . Ad majorem Dei gloriam. Delen