Actie Scherpenheuvel

Hopelijk kan onderstaand manifest, uitgaand van een aantal Vlaamse parlementsleden, u inspireren. In het bijzonder hun oproep om getuigenissen te geven over persoonlijke ervaringen met geestelijken die bepalend zijn geweest in uw leven of u in moeilijke momenten hebben geholpen.


"Vlaamse volksvertegenwoordigers steunen geestelijken"


De aanhoudende onthullingen over kindermisbruik in de kerk, dreigen alle geestelijken mee te sleuren in een sfeer van veralgemeende verdachtmaking.


Wij veroordelen kindermisbruik als een gruwelijk misdrijf, en ook schuldig verzuim is voor ons onaanvaardbaar. En dat het wezen van kerk en pastoraal hierdoor in het hart wordt getroffen, staat buiten kijf.


Dit wil nog altijd niet zeggen dat alles en iedereen geëngageerd in kerk, als geestelijke of als leek, nu zonder meer verdacht is. Wij willen het dan ook opnemen voor die duizenden priesters, zusters, paters, broeders, diakens en lekenmedewerkers die geen schuld treft en jaren het beste van zichzelf hebben gegeven en nog geven voor de gemeenschap in Vlaanderen.


Wij willen dank zeggen aan al diegenen die hun engagement in onderwijs, ziekenzorg, jeugd- en bejaardenwerk enz. een zeer grote meerwaarde hebben betekend en nog betekenen en zo Vlaanderen mee hebben uitgebouwd tot wat het vandaag is: een open en verdraagzame samenleving, met veel ruimte voor individueel initiatief en grote solidariteit.


Het is niet aan ons, als politici, om ons te mengen in de dossiers van het gerecht of van de kerk. Wel erkennen wij, over alle partijgrenzen heen, de grote maatschappelijke impact van al deze mensen voor onze dorpen en steden.


• Vlaanderen telt 2.514 diocesane priesters. Bisdom Brugge kent traditioneel het hoogste aantal priesters verbonden aan het bisdom, 661. Antwerpen had in 2009 364 priesters, Gent 525, Hasselt 335 en Mechelen-Brussel (tweetalig) 629 priesters. Daarnaast zijn er ook 7.750 vrouwelijke en 2.350 mannelijke religieuzen in Vlaanderen. Er zijn 399 diakens actief in Vlaanderen, 74 parochieassistenten en 462 pastorale medewerkers. We mogen ook de duizenden missionarissen en ontwikkelingshelpers niet vergeten, van China tot in de diepste wouden van Afrika, van Molokai en Chili tot in de Filippijnen.


• Tot in de kleinste dorpen van Vlaanderen hebben deze mensen muziekmaatschappijen, vrouwenverenigingen en jeugdbewegingen opgestart, vergaderzalen en parochiale centra gebouwd, kleuter- en lager onderwijs opgericht en uitgebouwd. Steeds stonden zij klaar om medemensen in nood bij te staan, studieadvies te geven, beroepskeuzes te oriënteren. Ze waren relatiebemiddelaar, vertrouwenspersoon, ombudsman “avant la lettre”.


• In alle steden van Vlaanderen hebben deze sterke mannen en vrouwen middelbare scholen opgericht en ziekenhuizen gebouwd. Zij boden als allereerste – toen er nog geen ministerie van welzijn was – opvang voor daklozen, personen met een handicap, alcohol- en drugsverslaafden of psychiatrische patiënten.


• Ook nu nog is hun aanwezigheid en actie in Vlaanderen een maatschappelijk kapitaal van onschatbare waarde.


• Ook vandaag zijn ze niet zelden de drijvende kracht achter nieuwe vormen van hulpverlening in stads- en dorpsbuurten. Vanuit hun sterk lokaal engagement is ook vandaag hun rol in de individuele begeleiding van de mensen van wezenlijk belang. Zingeving, keuzes maken, zieken- en stervensbegeleiding, alle dagen staan zij ter beschikking.


Wij danken hen daarvoor!

Voor meer info, klik hier.


Delen

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj