Posts

Posts uit 2013 weergeven

Wie heb je dit jaar gezien? Echt gezien?

Afbeelding
Wie heb je dit jaar gezien? Echt gezien?

Een jaar van genade loopt op zijn einde

Afbeelding
Vandaag verscheen onderstaande overweging van Brian Grogan sj op www.gewijderuimte.org.

Een jaar van genade loopt op zijn einde  en een nieuw jaar begint. Eer ik bedenk wat het komende jaar zal brengen, wil ik achterom kijken naar het voorbije jaar, en het even tegen het licht houden. Daar ontdek ik dan de vaardige meesterhand van God, en dit schenkt mij vertrouwen dat het komende jaar even rijk zal zijn.
Eerst tracht ik enkele goede dingen te noteren die ik mocht ervaren. ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de vader van de hemellichten’ (Jak 1, 17). In al wat goed is, vind ik God! God schenkt ons zijn goedheid overvloedig, zoals de zon haar warmte en licht meedeelt. Zoveel goede dingen heb ik mogen ervaren: het leven zelf, gezondheid, vriendschap,  periodes van vreugde en geluk, allerlei  tekens van genegenheid, speciale genaden, een diep Godsgevoel. (Ik denk eraan daar ook Gewijde Ruimte bij te rekenen!) Zoals de psalmist vol bewondering zegt: ‘En dán …

Nikolaas Sintobin sj te gast bij "Broodje Paap"

Afbeelding
Vandaag verscheen op de website "Broodje Paap" een uitvoerig interview met mij. "Broodje Paap" is een heerlijke website van enkele jonge Amsterdamse katholieken. Met kruidige humor worden er regelmatig kwaliteitsvolle bijdragen over het katholieke geloof gepubliceerd.
Hieronder vindt u alvast de inleiding van het interview.
"Een voormalig overste van de jezuïeten vertelde me ooit: ‘Als je in dit leven op zoek bent naar huiselijkheid, rust en comfort’ moet je in elk geval geen jezuïet worden. De Sociëteit van Jezus is een dynamische orde: volgens de Formula Instituti uit 1540 is de ‘voortplanting van het geloof’ één van de voornaamste roepingen van een jezuïet. Voor een jezuïet is de gemeenschap het centrum van zijn afwezigheid. Jezuïeten zijn, zo is mijn indruk, altijd onderweg en ik ben er nog nooit in geslaagd met een fotocamera een jezuïet in een toestand van stilstand vast te leggen (de ene keer dat ik dacht dat ik een primeur had, was later op de foto’s all…

Live beelden van Kerstboodschap en zegen Urbi et Orbi van Paus Franciscus

Afbeelding
Klik hieronder voor de rechtstreekse beelden van de kerstboodschap en de zegen Urbi et Orbi van Paus Franciscus.

De wereldwijde paradox van het Kerstfeest

Afbeelding
In de voorbije nacht ging ik voor in de nachtmis in onze barstensvolle Amsterdamse jezuïetenkerk. Graag deel ik met u mijn homilie.
Heilige Kerstnacht: Nachtmis Jesaja 9,1-3.5-6Titus 2,11-14Lucas 2,1-14 Er is iets opmerkelijk aan het Kerstfeest. Aan de ene kant merken we dat de eigenlijke inhoud ervan jaar in jaar uit meer uitgevlakt wordt. Alle mogelijke groepen proberen er commercieel voordeel uit te halen. Tegelijkertijd blijkt het kerstfeest alsmaar te winnen aan populariteit. Wereldwijd. Ook in niet-christelijke landen. Dat zal wel iets zeggen over de efficiëntie van de marktetingtechnieken. Maar misschien zegt het nog meer over het Kerstfeest zelf. Zou het kunnen dat er een heel bijzondere aantrekkingskracht uitgaat van het Kerstfeest. Dat, ook al weten de meesten niet in detail waar het over gaat, dat het mysterie dat we in deze kerstnacht vieren raakt aan het diepste geheim tussen God en mens. God kan immers recht schrijven op onze kromme lijnen.
Het kerstverhaal zoals we het daar…

Nachtmis met Paus Franciscus: nu rechtstreeks uit het Vaticaan

Afbeelding
Klik hieronder voor rechtstreekse beelden van de kerstnachtviering met Paus Franciscus in Rome.


Drie tips om je leven te redden als alles in mekaar lijkt te storten

Afbeelding
Het voorbije WE had ik de preekbeurt in de Krijtberg (jezuïetenkerk van Amsterdam). Hieronder vindt u mijn homilie. Vierde zondag van de Advent:  Jesaja 7,10-14     Romeinen 1,1-7          Matteüs 1,18-24
Een aantal jaren geleden verbleef ik een tijd in Arica, een arme woestijnstad in het Noorden van Chili.  Ik werkte er in de jezuïetenparochie. Een bloeiende gemeenschap, met mensen van alle generaties.  Na verloop van tijd merkte ik iets eigenaardigs op. Alle sacramenten worden daar overvloedig gevraagd en toegediend. Op één sacrament na: het huwelijk. Er wordt daar gewoon nauwelijks gehuwd. Vele moeders zijn alleenstaand.  De vaders lijken er te vliegen van het ene nest naar het andere, maar blijven niet. Idealisme en goede wil genoeg. Maar de destructieve gevolgen van de  structurele armoede zijn  problematisch, ook voor het vader en moeder zijn.
Het verhaal dat we zonet hoorden bij Matteüs gaat ook over ouderschap, in moeilijke omstandigheden. Wat hij vertelt, is indrukwekkend.  Als…

"De God die komen zal": de stille adventsretraite van Gewijde Ruimte

Afbeelding
Op de website www.gewijderuimte.org vind je ook dit jaar een  adventsretraite. Vier stille bijbelmeditaties rond het thema "De God die komen zal".

Gun je de tijd en de ruimte ...

God zal komen. God komt. Zijn wij bereid om Hem te verwelkomen?

Hoe Paus Franciscus baby Marietje de weg wijst

Afbeelding
Vorig WE heb ik Marie Van Roost gedoopt. Hieronder vindt u de evangelielezing en de homilie.

Lc 19, 11-28
Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren.Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend.De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.”Zijn meester zei…

De tien zinnen van Paus Franciscus die de wereld veranderd hebben

Afbeelding
De tien zinnen van Paus Franciscus die wereld veranderd hebben.

2013 in het Vaticaan: de sterkste beelden

Afbeelding
Beelden die het hart verwarmen.

Video-interview met Marc Lindeijer sj over Pierre Favre sj, medestichter van jezuïeten, heiligverklaard door Paus Franciscus

Afbeelding
Op dinsdag 17 januari verklaarde Paus Franciscus de Franse jezuïet Pierre Favre sj (1506 - 1546) heilig.
In onderstaand video-interview legt Marc Lindeijer sj van onze curie in Rome uit wie Pierre Favre sj was.

Over de voedingswaarde van het brood der engelen

Afbeelding
We moeten ons niet onthouden van het Brood van de Engelen omdat we daar geen  bewust plezier in vinden: dat zou zijn als omkomen van de honger omdat we niets smakelijks hadden om te eten.
Ignatius van Loyola

Het jaar van de twee pausen: een video-terugblik

Afbeelding
Onderstaande video biedt een sobere maar kwaliteitsvolle terugblik, maand per maand, op het bewogen leven in het Vaticaan gedurende het voorbije jaar.

Openbare dronkenschap, verkeersgeweld ... of iets anders? Waar kijk jij naar?

Afbeelding
Op YouTube is er een overaanbod aan videomateriaal dat het Russische volk niet van zijn beste kant laat zien: openbare dronkenschap en vooral veel brutaal verkeersgeweld.
Onderstaande video toont een heel ander aspect van de Russen.
Wie heeft gelijk? De een? De ander?
Of is de vraagstelling  verkeerd. Misschien moet je jezelf eerder vragen: waar verlang ik naar te kijken?  Durf, wil, kan, verlang ik te geloven in de mens … ?

Deel III: Nieuw exclusief interview met Paus Franciscus: uittreksels

Afbeelding
Op 10 december 2014 gaf Paus Franciscus een interview toe aan de krant "La Stampa". Roderick Vonhögen publiceerde een Nederlandse vertaling van dit interview op zijn blog. Graag enkele uittreksels.

(3/3) Is de eenheid van Christenen een prioriteit voor u?

"Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat vandaag de dag een oecumene van het bloed. In sommige landen worden christenen omgebracht omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, en voordat ze omgebracht wroden wordt hen niet gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, katholiek of orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in bloed, ook al zijn we er nog niet in geslaagd om de noodzakelijke stappen naar onderlinge eenheid te nemen en de tijd misschien nog niet gekomen is. 

De eenheid is een genade waar we om moeten vragen. Ik kende een parochiepriester in Hamburg die bezig was met het zaligverklaringsproces van een katholieke priester die door de Nazi’s ontho…