Posts

Posts uit 2013 tonen

Wie heb je dit jaar gezien? Echt gezien?

Afbeelding
Wie heb je dit jaar gezien? Echt gezien?

Nikolaas Sintobin sj te gast bij "Broodje Paap"

Afbeelding
Vandaag verscheen op de website "Broodje Paap" een uitvoerig interview met mij. "Broodje Paap" is een heerlijke website van enkele jonge Amsterdamse katholieken. Met kruidige humor worden er regelmatig kwaliteitsvolle bijdragen over het katholieke geloof gepubliceerd. Hieronder vindt u alvast de inleiding van het interview.   "Een voormalig overste van de jezuïeten vertelde me ooit: ‘Als je in dit leven op zoek bent naar huiselijkheid, rust en comfort’ moet je in elk geval geen jezuïet worden. De Sociëteit van Jezus is een dynamische orde: volgens de Formula Instituti uit 1540 is de ‘voortplanting van het geloof’ één van de voornaamste roepingen van een jezuïet. Voor een jezuïet is de gemeenschap het centrum van zijn afwezigheid. Jezuïeten zijn, zo is mijn indruk, altijd onderweg en ik ben er nog nooit in geslaagd met een fotocamera een jezuïet in een toestand van stilstand vast te leggen (de ene keer dat ik dacht dat ik een primeur had, was later

Live beelden van Kerstboodschap en zegen Urbi et Orbi van Paus Franciscus

Afbeelding
Klik hieronder voor de rechtstreekse beelden van de kerstboodschap en de zegen Urbi et Orbi van Paus Franciscus.

De wereldwijde paradox van het Kerstfeest

Afbeelding
In de voorbije nacht ging ik voor in de nachtmis in onze barstensvolle Amsterdamse jezuïetenkerk. Graag deel ik met u mijn homilie. Heilige Kerstnacht: Nachtmis Jesaja 9,1-3.5-6         Titus 2,11-14            Lucas 2,1-14 Er is iets opmerkelijk aan het Kerstfeest. Aan de ene kant merken we dat de eigenlijke inhoud ervan jaar in jaar uit meer uitgevlakt wordt. Alle mogelijke groepen proberen er commercieel voordeel uit te halen. Tegelijkertijd blijkt het kerstfeest alsmaar te winnen aan populariteit. Wereldwijd. Ook in niet-christelijke landen. Dat zal wel iets zeggen over de efficiëntie van de marktetingtechnieken. Maar misschien zegt het nog meer over het Kerstfeest zelf. Zou het kunnen dat er een heel bijzondere aantrekkingskracht uitgaat van het Kerstfeest. Dat, ook al weten de meesten niet in detail waar het over gaat, dat het mysterie dat we in deze kerstnacht vieren raakt aan het diepste geheim tussen God en mens. God kan immers recht schrijven op onze kromme lijn

Nachtmis met Paus Franciscus: nu rechtstreeks uit het Vaticaan

Afbeelding
Klik hieronder voor rechtstreekse beelden van de kerstnachtviering met Paus Franciscus in Rome.

"De God die komen zal": de stille adventsretraite van Gewijde Ruimte

Afbeelding
Op de website  www.gewijderuimte.org vind je ook dit jaar een   adventsretraite . Vier stille bijbelmeditaties rond het thema " De God die komen zal ". Gun je de tijd en de ruimte ... God zal komen. God komt. Zijn wij bereid om Hem te verwelkomen?

Hoe Paus Franciscus baby Marietje de weg wijst

Afbeelding
Vorig WE heb ik Marie Van Roost gedoopt. Hieronder vindt u de evangelielezing en de homilie. Lc 19, 11-28 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.    Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren.   Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”   Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”    Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend.   De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft

De tien zinnen van Paus Franciscus die de wereld veranderd hebben

Afbeelding
De tien zinnen van Paus Franciscus die wereld veranderd hebben.

2013 in het Vaticaan: de sterkste beelden

Afbeelding
Beelden die het hart verwarmen.

Video-interview met Marc Lindeijer sj over Pierre Favre sj, medestichter van jezuïeten, heiligverklaard door Paus Franciscus

Afbeelding
Op dinsdag 17 januari verklaarde Paus Franciscus de Franse jezuïet Pierre Favre sj (1506 - 1546) heilig. In onderstaand video-interview legt Marc Lindeijer sj van onze curie in Rome uit wie Pierre Favre sj was.

Over de voedingswaarde van het brood der engelen

Afbeelding
We moeten ons niet onthouden van het Brood van de Engelen omdat we daar geen  bewust plezier in vinden: dat zou zijn als omkomen van de honger omdat we niets smakelijks hadden om te eten. Ignatius van Loyola

Het jaar van de twee pausen: een video-terugblik

Afbeelding
Onderstaande video biedt een sobere maar kwaliteitsvolle terugblik, maand per maand, op het bewogen leven in het Vaticaan gedurende het voorbije jaar.

Openbare dronkenschap, verkeersgeweld ... of iets anders? Waar kijk jij naar?

Afbeelding
Op YouTube is er een overaanbod aan videomateriaal dat het Russische volk niet van zijn beste kant laat zien: openbare dronkenschap en vooral veel brutaal verkeersgeweld. Onderstaande video toont een heel ander aspect van de Russen. Wie heeft gelijk? De een? De ander? Of is de vraagstelling  verkeerd. Misschien moet je jezelf eerder vragen: waar verlang ik naar te kijken?  Durf, wil, kan, verlang ik te geloven in de mens … ?

Deel III: Nieuw exclusief interview met Paus Franciscus: uittreksels

Afbeelding
Op 10 december 2014 gaf Paus Franciscus een interview toe aan de krant "La Stampa" . Roderick Vonhögen publiceerde een Nederlandse vertaling van dit interview op zijn blog . Graag enkele uittreksels. (3/3) Is de eenheid van Christenen een prioriteit voor u? "Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat vandaag de dag een oecumene van het bloed. In sommige landen worden christenen omgebracht omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, en voordat ze omgebracht worden wordt hen niet gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, katholiek of orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in bloed, ook al zijn we er nog niet in geslaagd om de noodzakelijke stappen naar onderlinge eenheid te nemen en de tijd misschien nog niet gekomen is.  De eenheid is een genade waar we om moeten vragen. Ik kende een parochiepriester in Hamburg die bezig was met het zaligverklaringsproces van een katholieke priester die door de

De laatste tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Wees niet bang om te gaan biechten: in dit sacrament ontmoet je Jezus die je vergeeft. (13.12.13) Als je aan een Kerk denkt, dan kan dat enkel maar met vreugde. Dit is de vreugde van de Kerk: aan iedereen de naam van Jezus verkondigen. (12.12.13) Moge Maria, onze Moeder, ons ondersteunen in ogenblikken van duisternis, van moeilijkheden, van schijnbare mislukking!  (10.12.13) Als iemand vraagt om hulp, stoppen we dan? Er is zoveel lijden en armoede, en er is zoveel nood aan barmhartige Samaritanen. (9.12.13)

Video-cursus ignatiaans gebed met de Bijbel (4-6)

Afbeelding
Nav de serie "Op zoek naar God, in de stilte" van de EO (2013) werd een korte video-cursus ignatiaans gebed met de Bijbel gemaakt. Hieronder vind je een overzicht van deze 6 videootjes.

Video-cursus ignatiaans gebed met de Bijbel (1-3)

Afbeelding
Nav de serie "Op zoek naar God, in de stilte" van de EO (2013) werd een korte video-cursus ignatiaans gebed met de Bijbel gemaakt. Hieronder vind je een overzicht van deze 6 videootjes.

Wat volwassenen kunnen leren van kinderen

Afbeelding
Durven we het aan om de heilige ratio zo af en toe, eventjes, tussen haakjes te zetten? Soms worden onmogelijke dingen dan mogelijk. Ja, ook volwassenen kunnen leren van kinderen.

Paus Franciscus kondigt een wereldwijde campagne aan tegen de honger

Afbeelding
Paus Franciscus geeft zijn volle steun aan een wereldwijde campagne van "Caritas" tegen de honger die van start gaat op dinsdag 10 december 2013. De Paus noemt het recht op voldoende voedsel  "een door God aan allen gegeven recht".