Deel III: Nieuw exclusief interview met Paus Franciscus: uittreksels


Op 10 december 2014 gaf Paus Franciscus een interview toe aan de krant "La Stampa". Roderick Vonhögen publiceerde een Nederlandse vertaling van dit interview op zijn blog. Graag enkele uittreksels.

(3/3) Is de eenheid van Christenen een prioriteit voor u?

"Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat vandaag de dag een oecumene van het bloed. In sommige landen worden christenen omgebracht omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, en voordat ze omgebracht wroden wordt hen niet gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, katholiek of orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in bloed, ook al zijn we er nog niet in geslaagd om de noodzakelijke stappen naar onderlinge eenheid te nemen en de tijd misschien nog niet gekomen is. 

De eenheid is een genade waar we om moeten vragen. Ik kende een parochiepriester in Hamburg die bezig was met het zaligverklaringsproces van een katholieke priester die door de Nazi’s onthoofd was omdat hij kinderen de catechismus onderwees. Na hem volgde in de lijst van veroordeelde mensen een Lutherse dominee die om dezelfde reden was omgebracht. Hun bloed werd vermengd. De parochiepriester vertelde me dat hij naar de bisschop was gegaan en hem had gezegd: "Ik ga verder met dit proces, maar dan voor allebei, niet alleen voor dat van de katholieke priester." Dit is wat oecumene van het bloed is. Het bestaat nog steeds vandaag, je hoeft alleen de kranten maar te lezen. Hen die Christenen doden vragen niet om je identiteitspapieren om te zien in welke Kerk je werd gedoopt. We moeten deze realiteit in overweging nemen."

(2/3) Sommige passages uit “Evangelii Gaudium” kregen kritiek uit ultraconservatieve hoek in de Verenigde Staten. Hoe voelt het om als paus een “Marxist” te worden genoemd?

De Marxistische ideologie is verkeerd. Maar ik heb in mijn leven veel Marxisten ontmoet die goede mensen zijn, dus ik voel me niet beledigd.”

Het meest treffende gedeelte van de Exhortatie sprak over een economie die “ter dood brengt” …

"Er staat niets in de Exhortatie dat je niet terug kunt vinden in de sociale Leer van de Kerk. Ik sprak niet vanuit een technisch perspectief, maar ik probeerde een beeld te schetsen van wat er aan de hand is. Het enige specifieke citaat dat ik gebruikte gaat over de "gunstige overflow" theorie, die er vanuit gaat dat economische groei, aangemoedigd door een vrije markt, er onvermijdelijk in slaagt om grotere rechtvaardigheid en sociale insluiting tot stand te brengen. 

De belofte was dat als het glas volraakte, het zou overstromen, ten gunste van de armen. Maar wat integendeel gebeurt is dat als het glas volraakt, het op magische wijze groter wordt, en er nooit iets uitstroomt voor de armen. Dit was de enige verwijzing naar een specifieke theorie. Ik zeg nogmaals dat ik niet vanuit een technisch perspectief sprak, maar vanuit de sociale Leer van de Kerk. Dat betekent niet dat je een Marxist bent."

(1/3) Kerstmis wordt vaak als een suikerzoet sprookje gepresenteerd. Maar God wordt geboren in een wereld waarin ook zoveel lijden en ellende bestaat.

"Wat we in de Evangelieverhalen lezen is een aankondiging van vreugde. De evangelisten beschreven een vreugdevolle gebeurtenis. Je vindt er geen bespiegelingen over een onrechtvaardige wereld en over hoe God in zo’n wereld geboren kon worden. Dat alles is de vrucht van onze eigen overweging: de armen, het kind dat in een kwetsbare situatie ter wereld moet komen. Het Kerstfeest was geen veroordeling van het sociale onrecht, van de armoede, maar het was een aankondiging van vreugde. 

De rest zijn conclusies die wij trekken. Sommigen terecht, andere minder juist, weer andere van ideologische aard. Het Kerstfeest is vreugde, gelovige vreugde, vreugde van God, innerlijke vreugde, van licht, van vrede. Als je niet in staat bent, of in een menselijke situatie verkeert dat je die vreugde niet kan begrijpen, dan beleef je dit feest met een wereldlijke vreugde. Maar er is een verschil tussen diepe vreugde en een wereldlijke vreugde."

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastoor Nikolaas Sintobin S.J. voor interview met de Heer Paus Franciscus mogen lezen en ook in Nederlandse vertaling, nog eens Hartelijk dank. Het doet zo fijn voelen interview met de Heer Paus Franciscus lezen, de inspirerende uitstraling is krachtig en liefdevolle.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...