Openbare dronkenschap, verkeersgeweld ... of iets anders? Waar kijk jij naar?


Op YouTube is er een overaanbod aan videomateriaal dat het Russische volk niet van zijn beste kant laat zien: openbare dronkenschap en vooral veel brutaal verkeersgeweld.

Onderstaande video toont een heel ander aspect van de Russen.

Wie heeft gelijk? De een? De ander?

Of is de vraagstelling  verkeerd. Misschien moet je jezelf eerder vragen: waar verlang ik naar te kijken?  Durf, wil, kan, verlang ik te geloven in de mens … ?

Reacties

Anoniem zei…
Ik zie in het filmpje ook een oproep om mens te zijn, meer te worden. Er is zoveel te doen terwijl je gewoon onderweg bent. Het is een kwestie van zien en handelen op een menswaardige manier.
Anoniem zei…
SUPER HARTELIJK DANK U, HOOGBEGAAFD INTERNET PASTOR NIKOLAAS SINTOBIN S.J.
voor LES in liefdevol dienen, voor medemens, en dier en LEVEN .
In mijn leven heb ik God bescherming altijd ervaren en liefdevolle bijstand van alle mensen in mijn omgeving altijd ervaren. Door deze video, heb ik les geleerd, van af nu voor mij moet ik gaan "OPLETTEN!" Opletten om waarnemen een behoeftige op mijn weg. Ik heb vast geroeste gewoonte, dat ik op alle afspraken op " laatst nippertje" van huis vertrek, en dan alsof met "oogkleppen" racen, om toch op afgesproken tijd aankomen.
Van af nu heb ik voornemen, tijd gunnen om gaan zoeken naar kansen om te helpen.
Hartelijk Dank U nog eens, ik ben tot tranen ontroerd, door die liefdevolle gebaren en betrokkenheid van die helpers op deze video.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 17 december 2013, 09:09, thema: "opletten/waarnemen op mijn pad",
graag citeer deel van tekst, dat gaat over de vastgeroeste gewoontes en "routines/automatische van doen", in gewoon dagelijkse leven, van vele mensen. Titel artikel: " Living Life On The Surface".......it's as if I skate across the surface of life without being in touch with the core"......"Easy nature makes tasks easy"...."The ones with an easy nature constantly think of solutions instead of problems..........and are constantly contributing to make things easy for themselves and others too"..."
einde citeren.
Voor mij is deze video aanmoediging/stimulans, om: MET GELOOF (Jezus leid mij vandaag volgens Uw principe alstublieft), OPTIMISME ( met Jezus als metgezel is alles vrolijk en lief), VERTROUWEN ( natuurlijk door GOD weg wijzer, kan ik dingen vandaag doen die goed zullen zijn voor mij en mijn nasten), in deze volgorde gaan denken en doen, dit is een LES voor mij voor nieuw begin.
Hartelijk Dank U nog eens Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Uw Hoogbegaafd zijn als Leraar van/met GOD.
Anoniem zei…
Idee voorstel alstublieft, thema: geloof, optimisme, vertrouwen, vooroordelen.
En KERK, Rooms Katholieke Kerk.
1. Op nieuws teletekst op televisie lees ik nu: " Iedere zes minuten huiselijk geweld, .........95.000 ! vijf en negentig DUIZEND in Nederland, meldingen vorig jaar (2012), bij Politie meldingen, binnen gekomen en volgens Politie is nog veel meer verborgen geweld.
2. Voor aanleiding voor "huiselijk geweld" kunnen heel veel aanleidingen zijn door bijvoorbeeld onvermogen van een partner, en/ of beide partners, goed kunnen communiceren, of een verslaving van een en/ of beide partners en geweld tegen kinderen, en veel veel meer oorzaken kunnen zijn, ziekte als schizofrenie, of andere hersenen aandoeningen in loop van leven opgelopen.
3. Idee voorstel voor Rooms Katholieke Kerk hoge functionarissen die binnenkort (?), gaan vergaderen en misschien gaan "oordelen/vooroordelen " gaan "componeren" hoe een "Kerk" moet "straffen"!? personen die tot RKK zouden willen bijbehoren maar die personen in zogenaamd eigen huwelijk niet zo "perfect" zijn "genesteld", gaan scheiden, zijn gescheiden, samenwonen, man met man, vrouw met vrouw leven en etc.
A. Vraag : "Als GOD heeft huwelijk verbonden dan mens dient niet ontbinden"?! heb ik dat tekst gelezen in Rooms Katholieke Kerk redenering? .
Vraag nr.2.: Wie is die GOD? is die priester ? die zogenaamd ceremonie verricht bij huwelijk? is die ambtenaar in gemeente die de nodige papieren met toespraak verzegeld? of de GOD is van die man en die vrouw, van die man en die vrouw een persoonlijke GOD.Een persoonlijke GOD (uitspraak van wiskunde genie Einstein), die elke mens heeft in elke mens leven (mijn interpretatie) en die GOD weet het beste wat is het beste voor die persoon op dat moment mijn overtuiging, m.i.

4. Idee voorstel is alstublieft: door Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, alle mensen welkom heten, biechten aanmoedigen, is in biechtstoel sprake van leed van die persoon van huiselijke geweld, ondergaan, of zelf veroorzaken, dan zijn Rooms Katholieke Priesters van Jezuïeten Orde, hoogopgeleide, psychologen, en pedagogen, die een verlichting opvoeding zouden kunnen bewerkstelligen voor mensen, alle "kleuren van verbindingen".
Mijn wishful thinking.

Anoniem zei…
Alstublieft vergeef , alstublieft een aanvulling op reactie van 17 december 2013, 12:31.
Thema: mijn idee voorstel: Een Nieuwe ERA voor Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE.
1. In Nederland in jaar 2007, in woonplaats Den Haag, is Symposium geweest met titel: "Reïncarnatie Mystiek én Maatschappelijk.
citeer heel klein deel van tekst: " Ons reïncarnerende deel is als een toneelspeler die over vele levens heen, verschillende rollen vervult. De diepste kern is telkens dezelfde. Maar de rollen en de kostuums verschillen in elk leven."
einde citeren.
In deze Symposium Mystiek én Maatschappelijk, zijn " De Universele Verklaring van de Rechten en Plichten van de Reïncarnerende Mens " 10 Artikelen, gepubliceerd. (En besproken).
graag citeer een artikel en dat is nr. 6:
"Artikel 6. Omdat verschillen tussen mensen niet wezenlijk zijn, maar slechts voortkomen uit de individuele manier waarop elk mens uitdrukking geef aan zijn inherente grenzenloze mogelijkheden, is ieder mens voor de wetten van de wereldgemeenschap of die van welke nationale staat dan ook gelijk. Derhalve ook heeft ieder de plicht zijn medemens als gelijkwaardig aan hemzelf te beschouwen en deze te stimuleren het beste uit zichzelf te halen."
einde citeren

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)