Het jaar van de twee pausen: een video-terugblikOnderstaande video biedt een sobere maar kwaliteitsvolle terugblik, maand per maand, op het bewogen leven in het Vaticaan gedurende het voorbije jaar.

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor delen van: dynamische wijze gebeurtenissen in Rooms Katholieke Kerk, en dynamische nieuwe Heer Paus Franciscus, die veel inspiratie en hoop heeft gezaaid, hoop en inspiratie op een Nieuw Era in denken. Nieuw Era in denken in wereld en Kerk is onderdeel van wereld.
Alstublieft graag citeer een Artikel van Symposium , titel "Reïncarnatie Mystiek én Maatschappelijk" , gehouden in jaar 2007 , in Nederland, in Den Haag.
van rubriek titel: "De Universele Verklaring van de Rechten en Plichten van de Reïncarnerende Mens".
Artikel 1: " Elk mens beschikt in beginsel over grenzenloze mogelijkheden. Daarom verschillen mensen niet essentieel van elkaar. De verschillen tussen mensen bestaan slechts in de wijze waarop zij uitdrukking geven aan hun mogelijkheden.
Ieder mens heeft het recht op zijn eigen individuele wijze zijn mogelijkheden tot uitdrukking te brengen en de plicht ervoor zorg te dragen dat ieder ander dat evenzeer kan doen."
einde citeren.
De Heer Paus Franciscus met ZIJNE met Rooms Katholieke Kerk ( voortrekkers), zou de Nieuwe Era inluiden met Nieuwe Denken, dat de Wereld (volgers), dat " nieuwe denken zal omarmen en overnemen".
citeer ( geef ik door vandaag ontvangen in e-mail), een tekst van Nelson Mandela :" Een goed plan lijkt altijd onuitvoerbaar tot het is verwezenlijkt".


Anoniem zei…
toelichting voor reactie van 17 december 2013, 18:02, tekst: " Nieuwe Era, Nieuwe Denken". Ik bedoel hier 100% Jezus Christus bijdrage. Jezus Christus zou mensen niet discrimineren op feit van " seksuele geaardheid".
Seksuele geaardheid is Natuur, mensen die dat niet weten zijn onwetend.
" Discriminatie is afgeleid uit het Latijn en betekent heel neutraal: het maken van onderscheid.
Maar in taal gebruik van vele onwetenden is dat gebruikt als " verwerpend onderscheid".
is zogenaamd "verwerpend onderscheid in Bijbel genoemd"? dan dient correctie toegepast worden op vertaling.
Deze zomer in Amsterdam in Bijbel Museum is een conferentie en tentoonstelling van archeologische vondsten, geweest, die hebben aangetoond, noodzaak, dat Bijbel dient gecorrigeerd worden in interpretatie van belangrijke feiten, door nieuwe inzichten verkregen, door die archeologische vondsten en moderne vertaal methoden.
Anoniem zei…
Idee delen alstublieft op thema: Nieuwe Era, Nieuw Denken met Inspirerende Rooms Katholieke Kerk, met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE en met Jezus Christus, samen.
Ik lees nu een Natuurmonumenten tijdschrift " Puur" in Nederland.Een ontwerper en inspirator, vernieuwer en ondernemer,
in Interview: Titel : " De speelse natuur nodigt uit om te ontdekken" ,....... (HIJ een creatieve man), timmert aan de weg met zijn innovatieve ontwerpen waarin hij een nieuwe symbiose zoekt van technologie en landschap.
voorstel idee bijvoorbeeld: Jongeren nodigen die Katholieke Kerken bezoeken eerst voor Inspirerende lessen informatie, en na afloop in Meditatie bidden, en met Jezus Christus naar huis gaan en dromen.
In Katholieke Kerken, grote groep Jongeren uitnodigen twee keer per maand, een inspirerende lezing via Video/film, gegeven door zo een ontwerper aan die groot groep jongeren, en daarna een "Meditatie Mis" in dat zelfde Kerk.
Deze Jongeren laten n.a.v. die video/film, toekomst dromen, visioenen, met Vriendschap van/met Jezus aan werk gaan.
Anoniem zei…
toelichting alstublieft voor reactie van 17 december 2013, 18:02, tekst; " Jezus Christus zou mensen niet discrimineren op feit van " seksuele geaardheid".
1. B.Rouwé , D. Salt en B. Braun, ' De 3e sekse ' . Artikel in Natuurwetenschap & Techniek, jaargang 76, nummer 4, april 2008, blz. 58-67.
mijn redenering: voor personen die alleen beperkte informatie lezen, is de mens - kind: als jongetje of een meisje.
Zogenaamd " Homo's Lesbisch, Interseksualiteit , tot nu toe weinig geaccepteerd is in de samenleving.

2. Rooms Katholieke Kerk van Nu met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE met Orde van Jezuïeten zijn wetenschappers, hoogontwikkelde , hoogopgeleide personen.
een wijze tekst zou heel veel leed besparen:
door een simpele zin:
" Wij zijn wijze samenleving , waarin " ÉLKE VARIANT IN HET BREDE GENDERSPECTRUM OP WAARDE WORDT GESCHAT " .

(omdat: We zijn een eeuwig, geestelijk wezen, Onze psychische attracties bepalen de eigenschappen van ons lichaam, Door de eeuwen heen ontwikkelt ons bewustzijn zich; ons lichaam volgt die ontwikkeling, Interseksualiteit: een herinnering én een hint naar de toekomst, IMMERS, we zien in de ander geen man of vrouw, maar vooral een innerlijk groeiend MENS.")".

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj