Video-interview met Marc Lindeijer sj over Pierre Favre sj, medestichter van jezuïeten, heiligverklaard door Paus Franciscus


Op dinsdag 17 januari verklaarde Paus Franciscus de Franse jezuïet Pierre Favre sj (1506 - 1546) heilig.

In onderstaand video-interview legt Marc Lindeijer sj van onze curie in Rome uit wie Pierre Favre sj was.


Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor inspirerende informatie over heilig verklaren van Jezuïet Pierre Favre S.J. ( 1506-1546).
Is gelijkenis, begrijp ik uit video met onze Heer Paus Franciscus, die deelgenoot is van Jezuïeten Orde.
1. alstublieft citeer deel tekst over periode dat Jezuïet Pierre Favre S.J. misschien heeft geïnspireerd.
" De renaissance van de klassieke wijsheid, De impuls van Florence" in 15e-eeuw.
" De impuls van Florence gaf de mensen een aanzet tot zelfstandig nadenken en deed een beroep op hun sluimerende spirituele vermogens".
" Kenmerken van een spirituele impuls: * De impuls wordt nooit als volslagen nieuw voorgesteld.* De impuls sluit aan bij vorige religieuze en filosofische leringen.* De impuls is universeel van karakter.* De impuls heeft een religieuze, filosofische en wetenschappelijke zijde.* De impuls gaat uit van een kracht achter de uiterlijke wereld.* De impuls richt zich tot iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen en volkeren.* De impuls stimuleert het denken.* De impuls respecteert volledig de vrije wil van de mens.* De impuls heeft als doel de ethiek te bevorderen.* De impuls pretendeert nooit het laatste woord of de absolute waarheid te geven, maar nodigt mensen uit de ideeën te verdiepen en uit te breiden".
einde citeren.
Voor mijn gevoel redeneren: Nu, vandaag, in 21-e eeuw is TIJD, voor herhaalde spirituele impuls, intrede nemen. Rooms Katholieke Kerk heeft kansen om de enthousiasme aanwakkeren, door Charismatische, wijze Heer Paus Franciscus en: met achtergrond van: 18.000 Hoogbegaafd, Hoogopgeleide Broeders Priesters van Orde Jezuïeten.
Orde van Jezuïeten, Broeders Priesters, bekwaamheid bezitten om: de "rest, misschien versplinterde deel RKK samen verbinden en een heilig nieuw Leven inblazen" voor de heil voor de Wereld in geheel.
Voor de genezing van de Wereld.
Er is voelbaar hoop en liefdevolle verwachting aangewakkerd door de Heer Paus Franciscus, door zijn Liefdevolle Charismatische Christus Geladen, Christus Uitstralende MENS, en hij is Leider van een Wereld Organisatie.
"Zo Paus zo Orde van Jezuïeten", Liefdevolle Christus Kracht uitstralende gemeenschap, die de Kracht bezitten de rest van Rooms Katholieke Wereld met Nieuw Spirituele Impuls voorbeeld geven en inspireren, en inspireren de rest van de Wereld.
Mijn gevoel, en mijn wishful thinking.

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj