Nikolaas Sintobin sj te gast bij "Broodje Paap"


Vandaag verscheen op de website "Broodje Paap" een uitvoerig interview met mij. "Broodje Paap" is een heerlijke website van enkele jonge Amsterdamse katholieken. Met kruidige humor worden er regelmatig kwaliteitsvolle bijdragen over het katholieke geloof gepubliceerd.

Hieronder vindt u alvast de inleiding van het interview. 

"Een voormalig overste van de jezuïeten vertelde me ooit: ‘Als je in dit leven op zoek bent naar huiselijkheid, rust en comfort’ moet je in elk geval geen jezuïet worden. De Sociëteit van Jezus is een dynamische orde: volgens de Formula Instituti uit 1540 is de ‘voortplanting van het geloof’ één van de voornaamste roepingen van een jezuïet. Voor een jezuïet is de gemeenschap het centrum van zijn afwezigheid. Jezuïeten zijn, zo is mijn indruk, altijd onderweg en ik ben er nog nooit in geslaagd met een fotocamera een jezuïet in een toestand van stilstand vast te leggen (de ene keer dat ik dacht dat ik een primeur had, was later op de foto’s alleen een lichtspoor of stofwolk te zien). Het is verder een verspilling van je beltegoed om te proberen een jezuïet aan de lijn te krijgen. In het verleden heb ik wel eens naïeve pogingen gedaan de Krijtberg in Amsterdam te bellen met de vraag of pater X S.J. aanwezig was, maar meestal krijg je dan als antwoord ‘pater X was hier zojuist nog, misschien kunt u het over 5 minuten nog een keer proberen’, maar als je precies 5 minuten later weer belt, luidt de boodschap: ‘pater X was hier inderdaad net nog, maar hij is zojuist weer vertrokken’. Ik heb mij daarom wel eens afgevraagd of de orde geen verzinsel was, bedoeld om de katholieke gelovigen bezig te houden. Deze twijfel verdween echter toen ik in een kerkgeschiedenis las dat de orde enige tijd is opgeheven en je kunt alleen iets opheffen wat werkelijk bestaat.

Er zijn verder weinig mensen die bij het horen van het woord jezuïet meteen aan humor denken. Niettemin heeft pater Nikolaas Sintobin S.J. onlangs een zeer lezenswaardig en toegankelijk boekje gepubliceerd, waarin hij aan de hand van bekende grappen over jezuïeten op zoek gaat naar het leven van de orde. Daarnaast is hij aangesteld als internetpastor en overste van de Amsterdamse jezuïeten. Pater Sintobin S.J. werd verder bekend als geestelijk begeleider in de serie ‘Op zoek naar God’ waarin vijf bekende Nederlandse vrouwen een stilteretraite volgden. Voldoende reden dus om deze Vlaamse jezuïet eens aan de tand te voelen. En ik kan u verzekeren: pater Sintobin S.J. bestaat!"


Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor Uwe interview delen met ons , door mij, mogen lezen inspirerende visie en wijsheid op vele onderwerpen. Nu weet ik wat zo heeft mij verwonderd door/vanaf de eerste keer in aanraking komen met Orde van Jezuïeten artikelen op Internet.
Vanaf eerste keer "ontmoeting" op Internet met visie van Orde van Jezuïeten is: krachtig voelen van "Liefde, wijsheid, humor, en sprankelende dynamische voortstuwende Energie waar God is direct voelbaar."
Hartelijk Dank U nog eens, voor zoveel van U mogen leren en in mijn leven toepassen en van genieten, en Jezus Christus beter te leren kennen.

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj