Posts

Posts uit oktober, 2013 tonen

Jezuïet zijn, wat wil dat zeggen vandaag?

Afbeelding
Henri Laux sj, filosoof,  is president van de jezuïetenuniversiteit van Parijs. Hij heeft mij, 20 jaar geleden, ingewijd in de filosofie en was tevens mijn persoonlijke studiebegeleider. In onderstaande video legt hij glashelder uit wat het vandaag betekent om jezuïet te zijn. Hij antwoordt er ook op enkele vragen aangaande paus Franciscus.

Paus Franciscus maakt de Katholieke Kerk katholieker

Afbeelding
Continuïteit of discontinuïteit. Met deze woorden proberen vele commentatoren de “politiek” van Paus Franciscus te kwalificeren. Dat er een heel andere wind waait in de Katholieke Kerk sinds het aantreden van paus Franciscus is, valt moeilijk te ontkennen. Er is van alles in beweging aan het komen. Vermoedelijk staan ons nog heel wat, en wel veel ingrijpender, veranderingen te wachten. Zelf zie ik deze evolutie uitgesproken in termen van continuïteit. En wel een continuïteit op het niveau van een van de meest eigen kenmerken van de Katholieke Kerk: haar katholiciteit. Franciscus is de eerste niet-Europese paus sinds vele eeuwen. Hij is terechtgekomen in het hart van een wereldkerk die, hoewel geroepen om  Katholiek (universeel)  te zijn, in werkelijkheid nog steeds in overweldigende mate eurocentrisch is. Of het nu gaat over liturgische gewoontes,  pastoraal referentiekader,  theologische reflectie,  ethische praxis, woordgebruik en zoveel meer, de cultuur van het Vaticaan

Je bent jong en je wil wat

Afbeelding
WE van initiatie in stille meditatie: van  vrijdag 15 (19u30) tot zondag 17 november 2013 (14u), in de Oude Abdij in Drongen Bidden en mediteren zijn in. Velen voelen het verlangen bij zichzelf te komen en bij wie of wat ons overstijgt. Tijdens dit weekend worden verschillende gebeds- en meditatiemethodes aangeleerd. Zowel individueel als in groep, met hart, verstand en lichaam, in stilte of woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. De spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is de rode draad. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen. Voor jongeren van 17 tot 30 jaar. Met Walter Ceyssens sj en Nikolaas Sintobin sj Meer info vind je hier

Dé voorwaarde om een ander te veranderen

Afbeelding
Laat de arbeider onthouden dat zijn grondstof klei is en niet goud, en dat hij zichzelf scherp in het oog houdt opdat hij bij zichzelf niet een smet zou toelaten waarvoor hij hard werkt om die bij anderen te verwijderen. Ignatius van Loyola

Het mysterie van de "dunne plaatsen"

Afbeelding
Deze mooie overweging uit de pen van Brian Grogan sj verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org .  De oude Kelten hadden een speciale gevoeligheid voor de wereld van de geesten. Ruim begiftigd met verbeelding, vonden zij de overstap van deze wereld naar de onzichtbare heel gemakkelijk te maken. Zij zegden dat de hemel en de aarde maar een meter van elkaar gescheiden waren, en dat op ' de dunne plaatsen' de afstand zelfs kleiner was! Het woord  ' dunne plaatsen ' kunnen we ook gebruiken voor onze eigen ervaringen, wanneer we over onszelf heen in een ontzagwekkend, maar toch heel vriendelijk mysterie terechtkomen. Er is niets eigenaardigs aan dat wij zulke ervaringen meemaken. De schepping is immers rijkelijk van goddelijkheid doortrokken. Die goddelijkheid omvat ons helemaal, en zij laat zich kennen, onvoorspelbaar, als wij ogen hebben die zien. Het gordijn tussen Gods wereld en wat wij 'onze wereld' noemen, wordt dikwijls voor een ogenblik weggetro

Paus Franciscus legt uit hoe je best biecht: niet per email

Afbeelding
In zijn homilie van vrijdagmorgen, 25 oktober 2013, ging Paus Franciscus in op hoe je nu het best kan biechten.  Te biecht gaan is de liefde van Jezus ontmoeten met een eerlijk hart en met de transparantie van een kind. Het betekent dat je “de genade van schaamte”  die ons toegang biedt tot Gods vergeving niet weigert maar welkom heet. Sommigen zeggen: “Oh, ik biecht rechtstreeks tot God” Maar dat is makkelijk, dat is als biechten per email, is het niet? God is dan op grote afstand. Ik zeg van alles, maar er is geen contact van aangezicht tot aangezicht, geen oogcontact. Sommigen gaan wel degelijk biechten.  Maar ze biechten zoveel oppervlakkige zaken. Het lijkt allemaal in de lucht te zweven, los van de concrete werkelijkheid. Eigenlijk is dat net alsof je niet biecht. Onze zonden biechten is niet als zou je naar een psychiater gaan, of naar een folterkamer. Het is tot de Heer zeggen: “Heer, ik ben een zondaar”. Maar door het feit dat je dit zegt aan een broer, wo

Stommiteiten die dolgelukkig maken

Afbeelding
Soms maakt een mens nu eenmaal fouten. Elke mens. Vraag is gewoon hoe je daar mee omgaat. Ja, je kan er ook het beste van maken. Sommigen ontdekken zelf dat je daar dankbaar om kan zijn …

Een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Ziehier een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus: Jezus volgens wil zeggen dat je Hem de eerste plaats geeft, dat je veel zaken loslaat die je hart verstikken. (19 oktober 2013) Laten we ons niet neerleggen bij het kwaad. God is liefde die het kwaad heeft overwonnen in de dood en verrijzenis van Christus. (18 oktober 2013) Ons gebed mag zich niet beperken tot een uur, op zondag. Het is belangrijk om dagelijks in verbondenheid met de Heer te vertoeven. (17 oktober 2013) Diebare jongeren, wees niet bevreesd om definitieve stappen te zetten in het leven. Heb vertrouwen, de Heer laat jullie niet alleen! (14 oktober 2013) Als we het kruis ontmoeten, laten we ons dan richten tot de Maagd Maria: onze Moeder, geef ons de kracht om het kruis te aanvaarden en te omhelzen! (11 oktober 2013) Je kan het mysterie van het kruis, een mysterie van liefde, enkel maar vatten vanuit gebed. Bidden en wenen op de knieën voor het kruis. (10 oktober 2013) Het geheim van

Paus Franciscus: "Vrouwen zijn geroepen tot dienstbaarheid, niet tot slavernij" (uittreksels in het Nederlands)

Afbeelding
Voorbije zaterdag, 12 oktober 2013, hield Paus Franciscus een toespraak over het thema van de vrouw. " Het doet me pijn - en dit is letterlijk op te vatten - als ik zie dat in de Kerk en in sommige kerkelijke organisaties de taak van dienstbaarheid die we allen hebben, welnu dat de taak van dienstbaarheid voor de vrouw verglijdt tot een taak van slavernij ." "Vele zaken kunnen veranderen en zijn veranderd in onze culturele en maatschappelijke evolutie. Maar het blijft een feit dat het de vrouw is die het leven ontvangt, draagt in haar schoot en die de mensenkinderen doet geboren worden. Dit is niet enkel maar een biologisch gegeven. Het heeft een veelheid aan implicaties voor de vrouw zelf, voor haar wijze van zijn, haar relaties, de wijze waarop wij het menselijk leven en het leven in het algemeen respecteren. Door de vrouw het moederschap toe te vertrouwen, heeft God haar het menselijk wezen toevertrouwd op een heel bijzondere manier." "Er zijn twee

Denk je echt dat jij het verschil kan uitmaken?

Afbeelding
Een iemand kan wel degelijk het verschil uitmaken. Dat geldt ook voor jou en voor mij.

Waar een mens het meeste schrik voor heeft ...

Afbeelding
Onderstaande overweging staat vandaag op  www.gewijderuimte.org  Normaal hopen wij, ondanks de grote verschillen die er bestaan tussen volkeren en mensen over de hele wereld, dat wij er toch gaan in slagen om onze bescheiden middenklasse ambities te realiseren, een minimum aan financiële veiligheid, een gezond gezinssleven, een vorming die goede vooruitzichten biedt, een job die voldoening schenkt en met een behoorlijk loon, goede gezondheid, schitterende tanden, een huis ergens in een voorstad, vrijheid van godsdienstbeleving, bescherming tegen terrorisme, en een omgeving die aan onze verwachtingen voldoet. Nu weten we wel dat het leven niet zo rechtlijnig verloopt. We zijn hier niet alleen om geld te verdienen, al hebben we er toch wel nodig. We zijn hier niet alleen om van een goede gezondheid te genieten, al weten we allemaal wat een geweldig verschil dit in ons leven kan maken. We zijn hier ook niet om alleen maar een moreel deugdzaam leven te leiden, hoe bewonderensw

God komt niet via de post, zegt Paus Franciscus (video met Nederlandse vertaling)

Afbeelding
Tijdens zijn homilie op 10 oktober 2013 gaf Paus Franciscus een catechese ten beste over het gebed en over het vragen in gebed (" Vraag en gij zult krijgen "). Hier heeft u de vertaling van wat de Paus zegt in onderstaande video. Als we op moedige wijze bidden, dan geeft de Heer ons de genade. Maar, langs de genade om, geeft Hij ons ook zichzelf, of de heilige Geest, die Hijzelf is. De Heer zendt of geeft geen genade langs de post. Nooit! Hij brengt ze in eigen persoon. Hij is de genade. Wat wij vragen is een beetje zoals de enveloppe waarin de genade gewikkeld is. Maar de eigenlijke genade is Hij, die ze tot ons brengt. Hij is het.  Als we op moedige wijze onze gebeden uitspreken, dan zullen ze verhoord worden. Maar we zullen ook iets krijgen dat nog belangrijker is: de Heer.

Bart vertelt waarom hij toch blij is bij de dood van opa

Afbeelding
Gisteren postte ik de homilie bij de uitvaart van opa Jean. Vandaag deel ik met u het gedichtje dat zijn kleinzoon, Bart, 11 jaar, schreef voor het gedachtenisprentje.   Liefste opa. Vorige week speelden we samen badminton. Je kon het zo goed dat ik telkens verloor. Nu verlies ik opnieuw. Ik verlies mijn opa, mijn beste vriend. Hij is onvervangbaar. Maar toch ben ik blij. Ik ben blij dat ik zo een lieve, fantastische opa heb gekend, die bovendien nog zo veel kon. Nu vieren we feest. Niet dat we het leuk vinden. Maar we vieren feest in opa’s plaats. Want nu is hij blij dat hij in de hemel is, het paradijs. Ik zal je nooit vergeten, opa. Want ik zie je graag. Bart

Mag je feest vieren bij een uitvaart?

Afbeelding
Gisteren ben ik voorgegaan in de verrijzenisliturgie van Jean Notermans, 72 jaar en schielijk overleden. Hieronder kan u de homilie lezen. Onderaan vindt u de bijhorende schriftlezingen. Wat we zonet hoorden, klinkt idyllisch. Een groepje vrienden komt samen aan de oever van een prachtig meer. Het zijn vissers. Dus gaan ze vissen. Business as usual. Of toch niet helemaal. Ze vissen de hele nacht, maar vangen niets. Op het moment dat ze er de brui willen aan geven, zien ze iemand staan aan de oever. Ze weten niet wie het is. Beter gezegd, ze herkennen hem niet. Op gezagvolle wijze gebiedt Hij hun om verder te vissen, maar dan op zijn manier. En het lukt. Pas dan snapt er één van de vissers dat die mysterieuze man aan de oever Jezus is. Het is Johannes, Jean, die Hem herkent. Geen toeval. Johannes, Jean, is de enige van de apostelen van wie het Evangelie zegt dat Jezus op bijzonder wijze van hem hield. Nu gaat het snel. Jezus, nodigt hen uit om samen te eten aan de rand va

Paus Franciscus: bid niet als een papegaai

Afbeelding
Tijdens zijn ochtendhomilie dd 8 oktober 2013 zei Paus Franciscus onder meer het volgende: "De eerste taak in het leven is het gebed", "maar niet bidden zoals papegaaien", wel "bidden met je hart; kijken naar de Heer, luisteren naar de Heer, je vragen voorleggen aan de Heer". "Als we niet bidden, dan betekent dit dat we de deur sluiten voor de Heer. Niet bidden betekent dit: de deur sluiten voor de Heer, zodat Hij niets kan doen. Daarentegen, als we bidden als we een probleem hebben, geconfronteerd worden met een moeilijke situatie, een ramp, dan openen we de deur voor de Heer zodat Hij kan komen. Dat kan Hij de zaken opbouwen, Hij weet hoe Hij de zaken moet aanpakken en organiseren." Wil je leren bidden volgens de spiritualiteit van Paus Franciscus, surf dan naar www.gewijderuimte.org . Een inwijding in de ignatiaanse bijbelmeditatie vind je ook op www.startdestilte.be/bidden-met-de-bijbel . Wil je je vertrouwd maken met het ignatiaans

2000 X mijmeren: gelukkig zijn

Afbeelding
Beste lezer van deze blog, dit is het 2000ste bericht dat ik post op "In alle dingen, mijmeringen van een jezuïet".  Het bijhouden van dit blog - nu reeds meer dan 5 jaar - heeft mijn hart en blik gescherpt. Het regelmatig grasduinen in de teksten van Ignatius heeft mijn vertrouwdheid  met zijn onderscheidend genie doen toenemen.   In het bijzonder het werken met video's heeft mijn eigen zoeken en vinden van God, in de gewone dingen van het leven, veranderd; meer in het bijzonder heeft het mijn godservaring verruimd. Dank voor uw trouw. Dank uw aanmoedigingen. Dank voor uw suggesties.  Hieronder het bericht dat door de jaren heen het meest gelezen is geworden op deze blog. Tijdens een receptie aangeboden aan de nieuwe directeur marketing van een belangrijk bedrijf in Londen vroeg een dame aan de echtgenote van de man: “Maakt uw man u echt gelukkig?” Haar man stond in de buurt en had de vraag opgevangen. Hij was van tevoren fier op het antwoord dat zijn vrouw

Verliezen en nog meer winnen

Afbeelding
God in de steek laten om Gods wil is geen verlies maar wel grote winst op de balans van de ziel.  Ignatius 

"Op zoek naar God" op de Radio van de Paus

Afbeelding
Onlangs was in ons huis een Duitse jezuïet op vakantie. Hij werkt bij Radio Vaticaan, meer in het bijzonder is hij hoofd van de Duitse afdeling aldaar. Ik vertelde hem over "Op zoek naar God". Hij heeft de volledige uitzendingenreeks bekeken en was enthousiast. Dit kreeg ik daarnet binnen: een uitvoerige analyse van en reflectie op "Op zoek naar God" voor … Radio Vaticaan! http://blog.radiovatikan.de/reality-tv-auf-der-suche-nach-gott/

Nederlandse vertaling van het gesprek van Paus Franciscus met Eugenio scalfari

Afbeelding
Priester Roderick Vonhögen vertaalde de tekst van het gesprek dat Paus Franciscus had met de atheïstische journalist Eugenio Scalfari, gepubliceerd op 1 oktober 2013. Sinds de publicatie van dit gesprek is bekend geraakt dat van dit gesprek geen opnames werden gemaakt en dat Scalfari ook geen aantekeningen nam. Deze tekst is dus een reconstructie post factum van dit gesprek. De woorden van de Paus zijn met andere woorden geen letterlijke citaten. Klik hier voor deze Nederlandstalige tekst.

Bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus

Afbeelding
Een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus. Bidden wij wel echt? Zonder een voortdurende verbondenheid met God, is het moeilijk om een authentiek en coherent christelijk leven te leiden. (1 oktober 2013) Waar we haat en duisternis zien, laten we daar wat liefde en hoop brengen. Zo krijgt de samenleving een menselijker gelaat. (30 september 2013) Elk huwelijk kent moeilijke momenten. Maar deze ervaringen van het kruis kunnen de weg van de liefde nog sterker maken. (28 september 2013) Christen word je niet op eigen kracht. Het geloof is voor alles een geschenk van God dat ons in en door de Kerk wordt gegeven. (27 september 2013) Gods vergeving is sterker dan welke zonde ook. (26 september 2013) Laten we de Heer vragen om tederheid die ons naar de armen doet kijken met begrip en liefde, zonder te berekenen of angst te hebben. (24 september 2013)

"Jezuïeten grappen": nu in de (e)winkel

Afbeelding
Op deze blog heeft u reeds vaak mogen proeven van de jezuïtische spiritualiteit en pedagogie in de meest ruime zin van het woord. Ook van de jezuïetenhumor. Ik heb nu een boekje geschreven waarin ik beide samenbreng.  Aan de hand van 20 heerlijke jezuïetengrappen, vertel ik van alles en nog wat over de manier waarop jezuïeten leven, bidden en werken. Luchtig en ernstig tegelijk.  Bovendien nog mooi ook, dankzij de talrijke cartoons van de bekende tekenaar Joris Snaets. Met een voorwoord van Mark Rotsaert sj. Nikolaas Sintobin, Jezuïeten grappen, Humor en spiritualiteit, met cartoons van Joris Snaet, Averbode, 2013, ISBN-nummer: 9789031737536, 95 p. Prijs: 16€ Bestel hier  online vanuit België Bestel hier online vanuit Nederland Bestel via mail in het provincialaat van de jezuïeten (met vermelding van naam en adres)

Stem voor Bert! Stem Via Crucis!

Afbeelding
Medebroeder Bert Daelemans sj is genomineerd voor de Prijs van het Religieuze Boek 2013 met zijn boek "Via Crucis" . Hij kan best nog enkele stemmen gebruiken. Ook de uwe. Klik hier en scroll helemaal naar onder om uw stem uit te brengen.

Paus Franciscus bidt op graf van de heilige Clara: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Hier kunt u het bezoek van Paus Franciscus aan Assisi rechtstreeks volgen: Franciscus bidt op graf van de heilige Clara.

Paus Franciscus over zijn mystieke ervaring, de eerste minuten na zijn verkiezing

Afbeelding
Op 1 oktober 2013 publiceerde de Italiaanse krant La Republica onderstaand interview/gesprek van Paus Franciscus met Eugenio Scalfari, stichter van diezelfde krant en atheïstisch intellectueel. Deze dagen bied ik u graag enkele uittreksels aan. Gevraagd naar zijn persoonlijke ervaring met mystiek vertelt Paus Franciscus wat er zich precies in hem afspeelde gedurende de eerste minuten na de pausverkiezing Vooraleer ik aanvaardde (nvdr: de verkiezing door het conclaaf) vroeg ik om me enkele minuten terug te trekken in de kamer naast de kamer met het balkon dat uitzicht geeft op het plein. Mijn hoofd was helemaal leeg en ik werd gegrepen door een grote angst. Om die weg te jagen en tot rust te komen sloot ik mijn ogen en liet ik alle gedachten verdwijnen, zelfs de gedachte om de functie te aanvaarden of te weigeren, zoals de liturgische voorschriften voorschrijven. Ik sloot mijn ogen en alle angst en emotie verdween. Op een bepaald ogenblik werd ik vervuld met een groot licht

Paus Franciscus over zijn nederige ambitie

Afbeelding
Op 1 oktober 2013 publiceerde de Italiaanse krant La Republica onderstaand interview/gesprek van Paus Franciscus met Eugenio Scalfari, stichter van diezelfde krant en atheïstisch intellectueel. Deze dagen bied ik u graag enkele uittreksels aan. Dat (nvdr: een minderheid)  zijn we altijd geweest maar dat is vandaag niet het probleem. Persoonlijk denk ik dat het eigenlijk een kracht is dat we een minderheid zijn. We dienen gist zijn van leven en liefde. En het gist is oneindig veel kleiner dan de massa vruchten, bloemen en bomen die eruit geboren wordt. Ik meen dat ik reeds gezegd heb dat het niet onze bedoeling is om aan proselytisme te doen maar om te luisteren naar de noden, verlangens en ontgoochelingen, wanhoop, hoop. We moeten opnieuw hoop geven aan jonge mensen, de bejaarden helpen, open staan naar de toekomst, de liefde verspreiden. Arm zijn samen met de armen. Het is nodig dat we de uitgesloten terug binnenhalen en dat we vrede verkondigen. Vaticanum II, geïnspi

Een eenvoudige remedie tegen angst

Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (7/8) De voorbije maanden was ik regelmatig te gast bij vrienden die een dochtertje hebben van 14 jaar. Ze is een goede leerlinge en heeft heel wat vriendinnen. Een aankomend pubertje. Een tijd geleden vertelden de ouders mij dat hun dochter regelmatig ’s avonds in haar bed ligt te wenen. De reden is steeds dezelfde: ze heeft angst dat in de toekomst haar vriendinnen haar zouden kunnen pesten. Ik zal nu kort twee remedies aanreiken, eenvoudige tips om de valkuil van de angst te vermijden. Kijken met de ogen van Jezus Voor de eerste tip wil ik vertrekken van een citaat van Pierre Teilhard de Chardin sj uit 1936: “J e kan maar bekeren waar je van houdt: indien de christen zich niet ten volle verbonden weet met de wereld die rondom hem ontlu

Paus Franciscus: zieltjeswinnerij is onzin

Afbeelding
In de Italiaanse krant "La Republica" verscheen op 1 oktober 2013 een verslag van een gesprek tussen Paus Franciscus en de stichter van deze krant, Eugenio Scalfari. De komende dagen zal ik hier enkele uittreksels van publiceren. Proselytisme (nvdr "zieltjeswinnerij) is klinkklare onzin. Het snijdt geen hout. We moeten er werk van maken om mekaar beter te leren kennen, naar elkaar luisteren en de wereld rondom ons beter leren kennen. ... De wereld wordt doorkruist door wegen die nu eens dichter bij mekaar komen en dan weer verder uit mekaar gaan. Het belangrijkste is dat ze leiden naar het goede.

Over dansende duiveltjes, de eenzaamheid van een gouden ciborie, een recept om te vliegen ... en veel meer

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de "kleine" Theresia van Lisieux. Vorig schooljaar publiceerde ik een aantal "highlights" uit haar autobiografie. Op haar feest serveer ik u graag nog eens de hele bloemlezing. Het mysterie van de voorrechten “Ziedaar het mysterie van mijn roeping, van mijn hele leven, maar vooral het mysterie van de voorrechten die Jezus aan mijn ziel verleende. Hij roept niet degenen die het waard zijn, maar degenen die Hij zelf wil of –zoals de heilige Paulus zegt: “God zal zich ontfermen over wie Hij zich wil ontfermen en Hij zal barmhartigheid bewijzen aan wie Hij wil. Het hangt dus niet af van de wil of inspanning van de mens, maar van Gods ontferming.” Over een bloem die niet geplaagd wordt door valse bescheidenheid “Als een bloem spreken kon, zou ze, denk ik, eenvoudigweg zeggen wat de goede God allemaal voor haar gedaan heeft en ze zou niet proberen Gods weldaden te verzwijgen. Ze zou niet, onder het mom van valse besche