Posts

Posts uit oktober, 2013 weergeven

Eerste verklaring waarom je je niet lekker voelt

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.  (6/13)  Drie mogelijke verklaringen waarom je je droef voelt (1/3) Eerste mogelijke oorzaak . Het kan zijn dat we te weinig op het scherp van de snee leven. We geven onszelf niet de middelen om door te stoten tot de kern, tot datgene waarin we nochtans geloven en waarvoor we verlangen te kiezen. We leven te zeer in oppervlakkigheid (luiheid, gemakzucht, niet consequent zijn, drukte, mondaniteit, materialisme, …).  Niet echt verwonderlijk dat we hierin weinig voldoening vinden. Ten slotte kan je maar oogsten wat je zaait. Deze eerste oorzaak gaat dus over zaken die we zelf in de hand hebben. Hier gaat het over onze eigen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Jezuïet zijn, wat wil dat zeggen vandaag?

Afbeelding
Henri Laux sj, filosoof,  is president van de jezuïetenuniversiteit van Parijs. Hij heeft mij, 20 jaar geleden, ingewijd in de filosofie en was tevens mijn persoonlijke studiebegeleider. In onderstaande video legt hij glashelder uit wat het vandaag betekent om jezuïet te zijn. Hij antwoordt er ook op enkele vragen aangaande paus Franciscus.

Paus Franciscus maakt de Katholieke Kerk katholieker

Afbeelding
Continuïteit of discontinuïteit. Met deze woorden proberen vele commentatoren de “politiek” van Paus Franciscus te kwalificeren. Dat er een heel andere wind waait in de Katholieke Kerk sinds het aantreden van paus Franciscus is, valt moeilijk te ontkennen. Er is van alles in beweging aan het komen. Vermoedelijk staan ons nog heel wat, en wel veel ingrijpender, veranderingen te wachten. Zelf zie ik deze evolutie uitgesproken in termen van continuïteit. En wel een continuïteit op het niveau van een van de meest eigen kenmerken van de Katholieke Kerk: haar katholiciteit. Franciscus is de eerste niet-Europese paus sinds vele eeuwen. Hij is terechtgekomen in het hart van een wereldkerk die, hoewel geroepen om  Katholiek (universeel)  te zijn, in werkelijkheid nog steeds in overweldigende mate eurocentrisch is. Of het nu gaat over liturgische gewoontes,  pastoraal referentiekader,  theologische reflectie,  ethische praxis, woordgebruik en zoveel meer, de cultuur van het Vaticaan

Je bent jong en je wil wat

Afbeelding
WE van initiatie in stille meditatie: van  vrijdag 15 (19u30) tot zondag 17 november 2013 (14u), in de Oude Abdij in Drongen Bidden en mediteren zijn in. Velen voelen het verlangen bij zichzelf te komen en bij wie of wat ons overstijgt. Tijdens dit weekend worden verschillende gebeds- en meditatiemethodes aangeleerd. Zowel individueel als in groep, met hart, verstand en lichaam, in stilte of woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. De spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is de rode draad. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen. Voor jongeren van 17 tot 30 jaar. Met Walter Ceyssens sj en Nikolaas Sintobin sj Meer info vind je hier

Dé voorwaarde om een ander te veranderen

Afbeelding
Laat de arbeider onthouden dat zijn grondstof klei is en niet goud, en dat hij zichzelf scherp in het oog houdt opdat hij bij zichzelf niet een smet zou toelaten waarvoor hij hard werkt om die bij anderen te verwijderen. Ignatius van Loyola

Het mysterie van de "dunne plaatsen"

Afbeelding
Deze mooie overweging uit de pen van Brian Grogan sj verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org .  De oude Kelten hadden een speciale gevoeligheid voor de wereld van de geesten. Ruim begiftigd met verbeelding, vonden zij de overstap van deze wereld naar de onzichtbare heel gemakkelijk te maken. Zij zegden dat de hemel en de aarde maar een meter van elkaar gescheiden waren, en dat op ' de dunne plaatsen' de afstand zelfs kleiner was! Het woord  ' dunne plaatsen ' kunnen we ook gebruiken voor onze eigen ervaringen, wanneer we over onszelf heen in een ontzagwekkend, maar toch heel vriendelijk mysterie terechtkomen. Er is niets eigenaardigs aan dat wij zulke ervaringen meemaken. De schepping is immers rijkelijk van goddelijkheid doortrokken. Die goddelijkheid omvat ons helemaal, en zij laat zich kennen, onvoorspelbaar, als wij ogen hebben die zien. Het gordijn tussen Gods wereld en wat wij 'onze wereld' noemen, wordt dikwijls voor een ogenblik weggetro

Paus Franciscus legt uit hoe je best biecht: niet per email

Afbeelding
In zijn homilie van vrijdagmorgen, 25 oktober 2013, ging Paus Franciscus in op hoe je nu het best kan biechten.  Te biecht gaan is de liefde van Jezus ontmoeten met een eerlijk hart en met de transparantie van een kind. Het betekent dat je “de genade van schaamte”  die ons toegang biedt tot Gods vergeving niet weigert maar welkom heet. Sommigen zeggen: “Oh, ik biecht rechtstreeks tot God” Maar dat is makkelijk, dat is als biechten per email, is het niet? God is dan op grote afstand. Ik zeg van alles, maar er is geen contact van aangezicht tot aangezicht, geen oogcontact. Sommigen gaan wel degelijk biechten.  Maar ze biechten zoveel oppervlakkige zaken. Het lijkt allemaal in de lucht te zweven, los van de concrete werkelijkheid. Eigenlijk is dat net alsof je niet biecht. Onze zonden biechten is niet als zou je naar een psychiater gaan, of naar een folterkamer. Het is tot de Heer zeggen: “Heer, ik ben een zondaar”. Maar door het feit dat je dit zegt aan een broer, wo

Als denken belangrijker wordt dan voelen

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (5/13) Geduld en vertrouwen Het is eigen aan de persoon die zich slecht voelt, dat hij ongeduldig wordt. Droefheid is van nature onverenigbaar met geduld. Vandaar dat Ignatius uitnodigt om je bewust te oefenen in geduld. Het is evenwel niet alleen typisch voor de droefheid om ongeduldig te maken. Het is ook eigen aan gevoelens van droefheid en leegte dat ze je doen denken dat ze gaan blijven duren. De hele toekomst wordt zwart. En nochtans mag je er op vertrouwen dat het niet zal blijven duren. Na regen komt zonneschijn. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit voor jou niet zou gelden. Ook dit maakt deel uit van het vertrouwen in de werking van de Goede Geest van God die uiteindelijk, als de mens dit toelaat, steeds het laat

Een testament dat wordt uitgevoerd ...

Afbeelding
Op 8 augustus 212 gaf Kardinaal Martini een (laatste) interview aan zijn medebroeder Georg Sporschill sj. Op 31 augustus 2012 zou hij overlijden. Het loont de moeite om dit "testament"  vandaag opnieuw te lezen, nu zijn medebroeder, Jorge Bergoglio sj, verkozen is tot Franciscus. Het lijkt wel alsof de Paus de testamentsuitvoerder is van Martini. In welke toestand bevindt de Kerk zich vandaag? De Kerk is vermoeid in het welvarende Europa en Amerika. Onze cultuur is overtijds. Onze kerken zijn groot, onze kloosters staan leeg. De bureaucratie van de Kerk groeit alsmaar. Onze rituelen en gewaden zijn pompeus … Drukt dit werkelijk uit wie wij zijn vandaag? We gaan ten onder aan onze rijkdom. We lijken op de rijke jonge man die droef wegging toen Jezus hem uitnodigde om zijn leerling te worden. Ik weet dat het niet makkelijk is om alles achter te laten. We zouden op zijn minst mensen kunnen zoeken die vrij zijn en hun medemens nabij, mensen zoals bisschop Romero er een w

Stommiteiten die dolgelukkig maken

Afbeelding
Soms maakt een mens nu eenmaal fouten. Elke mens. Vraag is gewoon hoe je daar mee omgaat. Ja, je kan er ook het beste van maken. Sommigen ontdekken zelf dat je daar dankbaar om kan zijn …

"Boete doen": kan je daar vandaag nog iets mee?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (4/13) We stelden reeds dat we in tijden van droefheid vroegere keuzes best niet al te snel in vraag stellen. Maar er zijn wel degelijk veranderingen die we kunnen doorvoeren, “ tegen de droefheid in ”. Het eigene van droefheid is dat ze ons kan doen terugvallen op oppervlakkigheid en makkelijkheid. Je gaat een pintje meer drinken, je “eens goed amuseren” of lekker uit de bol gaan. Op zich niet erg, maar op termijn brengt het weinig aarde aan de dijk. Ignatius zal aanraden om in te gaan tégen die spontane reflex, en precies méér te doen van datgene wat we spontaan minder zouden gaan doen. Ignatius noemt drie concrete werkpunten : 3.      “Royaler zijn in een gepaste wijze van boete doen” . Boete doen is een uitdrukking die ons nog

Een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Ziehier een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus: Jezus volgens wil zeggen dat je Hem de eerste plaats geeft, dat je veel zaken loslaat die je hart verstikken. (19 oktober 2013) Laten we ons niet neerleggen bij het kwaad. God is liefde die het kwaad heeft overwonnen in de dood en verrijzenis van Christus. (18 oktober 2013) Ons gebed mag zich niet beperken tot een uur, op zondag. Het is belangrijk om dagelijks in verbondenheid met de Heer te vertoeven. (17 oktober 2013) Diebare jongeren, wees niet bevreesd om definitieve stappen te zetten in het leven. Heb vertrouwen, de Heer laat jullie niet alleen! (14 oktober 2013) Als we het kruis ontmoeten, laten we ons dan richten tot de Maagd Maria: onze Moeder, geef ons de kracht om het kruis te aanvaarden en te omhelzen! (11 oktober 2013) Je kan het mysterie van het kruis, een mysterie van liefde, enkel maar vatten vanuit gebed. Bidden en wenen op de knieën voor het kruis. (10 oktober 2013) Het geheim van

Een seconde kan heel lang duren. Gelukkig maar ...

Afbeelding
Een seconde stelt niets voor, zeg je? In onderstaande video zie je zestig filmfragmenten van een volledige seconde. Vind je nog steeds dat een seconde niets is? En zeggen dat elke dag 86.400 seconden telt.

Niet geschikt voor gevoelige lezers: het geloofsgetuigenis van Jean de Brébeuf sj en Isaac Jogues sj

Afbeelding
Vandaag herdenkt de Kerk de marteldood van de heilige Jean de Brébeuf sj en Isaac Jogues sj. Beiden maakten deel uit van de eerste generatie missionarissen in Canada. De jezuïetenmissie in Canada uit de eerste helft van de 17 de eeuw behoort tot de meest indrukwekkende geloofgetuigenissen (martyrion) uit de geschiedenis van de christenheid. Op korte termijn was deze missie een volledige mislukking. Op iets langere termijn, was ze het begin van een succesvolle evangelisering van Canada. Van deze “Canadese martelaren” zijn veel brieven bewaard. Sommige zijn teksten ondraaglijk hard. In het bijzonder diegene die de martelingen beschrijven. Andere passages getuigen dan weer van humor. De rode draad doorheen deze bladzijden is echter de spirituele ervaring en gedrevenheid van deze missionarissen. Ze getuigen ervan hoe het geloof in Jezus Christus mensen niet alleen uitzonderlijke kracht kan geven, maar ook vreugde, rust en vertrouwen. Onderstaand “verslag” werd geschreven door tijd

Help, het gaat niet goed met mij ... Een pintje meer drinken of is er een betere oplossing?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat (3/13) In tijden van droefheid stellen we vroegere keuzes  best niet al te snel in vraag. Maar er zijn wel degelijk veranderingen die we kunnen doorvoeren, “ tegen de droefheid in ”. Het eigene van droefheid is dat ze ons kan doen terugvallen op oppervlakkigheid en makkelijkheid. Je gaat een pintje meer drinken, je “eens goed amuseren” of lekker uit de bol gaan. Op zich niet erg, maar op termijn brengt het weinig aarde aan de dijk. Ignatius zal aanraden om in te gaan tégen die spontane reflex, en precies méér te doen van datgene wat we spontaan minder zouden gaan doen. Ignatius noemt drie concrete werkpunten : 2.  “Onszelf veel te onderzoeken” . Hiermee verwijst Ignatius naar het aandachts- of bewustzijnsonderzoek, of nog, het lev

Paus Franciscus: "Vrouwen zijn geroepen tot dienstbaarheid, niet tot slavernij" (uittreksels in het Nederlands)

Afbeelding
Voorbije zaterdag, 12 oktober 2013, hield Paus Franciscus een toespraak over het thema van de vrouw. " Het doet me pijn - en dit is letterlijk op te vatten - als ik zie dat in de Kerk en in sommige kerkelijke organisaties de taak van dienstbaarheid die we allen hebben, welnu dat de taak van dienstbaarheid voor de vrouw verglijdt tot een taak van slavernij ." "Vele zaken kunnen veranderen en zijn veranderd in onze culturele en maatschappelijke evolutie. Maar het blijft een feit dat het de vrouw is die het leven ontvangt, draagt in haar schoot en die de mensenkinderen doet geboren worden. Dit is niet enkel maar een biologisch gegeven. Het heeft een veelheid aan implicaties voor de vrouw zelf, voor haar wijze van zijn, haar relaties, de wijze waarop wij het menselijk leven en het leven in het algemeen respecteren. Door de vrouw het moederschap toe te vertrouwen, heeft God haar het menselijk wezen toevertrouwd op een heel bijzondere manier." "Er zijn twee

Denk je echt dat jij het verschil kan uitmaken?

Afbeelding
Een iemand kan wel degelijk het verschil uitmaken. Dat geldt ook voor jou en voor mij.

Help, het gaat niet goed met mij! Mag ik mijn spontane reflexen volgen?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.  (2/13)  In tijden van droefheid stellen we vroegere keuzes  best niet al te snel in vraag. Maar er zijn wel degelijk veranderingen die we kunnen doorvoeren, “ tegen de droefheid in ”. Het eigene van droefheid is dat ze ons kan doen terugvallen op oppervlakkigheid en makkelijkheid. Je gaat een pintje meer drinken, je “eens goed amuseren” of lekker uit de bol gaan. Op zich niet erg, maar op termijn brengt het weinig aarde aan de dijk. Ignatius zal aanraden om in te gaan tégen die spontane reflex, en precies méér te doen van datgene wat we spontaan minder zouden gaan doen. Ignatius noemt drie concrete werkpunten : 1.       “Gebed en overweging” . Als het niet goed gaat, hebben de meeste mensen de neiging om het gebed in te korten, a

Waar een mens het meeste schrik voor heeft ...

Afbeelding
Onderstaande overweging staat vandaag op  www.gewijderuimte.org  Normaal hopen wij, ondanks de grote verschillen die er bestaan tussen volkeren en mensen over de hele wereld, dat wij er toch gaan in slagen om onze bescheiden middenklasse ambities te realiseren, een minimum aan financiële veiligheid, een gezond gezinssleven, een vorming die goede vooruitzichten biedt, een job die voldoening schenkt en met een behoorlijk loon, goede gezondheid, schitterende tanden, een huis ergens in een voorstad, vrijheid van godsdienstbeleving, bescherming tegen terrorisme, en een omgeving die aan onze verwachtingen voldoet. Nu weten we wel dat het leven niet zo rechtlijnig verloopt. We zijn hier niet alleen om geld te verdienen, al hebben we er toch wel nodig. We zijn hier niet alleen om van een goede gezondheid te genieten, al weten we allemaal wat een geweldig verschil dit in ons leven kan maken. We zijn hier ook niet om alleen maar een moreel deugdzaam leven te leiden, hoe bewonderensw

God komt niet via de post, zegt Paus Franciscus (video met Nederlandse vertaling)

Afbeelding
Tijdens zijn homilie op 10 oktober 2013 gaf Paus Franciscus een catechese ten beste over het gebed en over het vragen in gebed (" Vraag en gij zult krijgen "). Hier heeft u de vertaling van wat de Paus zegt in onderstaande video. Als we op moedige wijze bidden, dan geeft de Heer ons de genade. Maar, langs de genade om, geeft Hij ons ook zichzelf, of de heilige Geest, die Hijzelf is. De Heer zendt of geeft geen genade langs de post. Nooit! Hij brengt ze in eigen persoon. Hij is de genade. Wat wij vragen is een beetje zoals de enveloppe waarin de genade gewikkeld is. Maar de eigenlijke genade is Hij, die ze tot ons brengt. Hij is het.  Als we op moedige wijze onze gebeden uitspreken, dan zullen ze verhoord worden. Maar we zullen ook iets krijgen dat nog belangrijker is: de Heer.

Bart vertelt waarom hij toch blij is bij de dood van opa

Afbeelding
Gisteren postte ik de homilie bij de uitvaart van opa Jean. Vandaag deel ik met u het gedichtje dat zijn kleinzoon, Bart, 11 jaar, schreef voor het gedachtenisprentje.   Liefste opa. Vorige week speelden we samen badminton. Je kon het zo goed dat ik telkens verloor. Nu verlies ik opnieuw. Ik verlies mijn opa, mijn beste vriend. Hij is onvervangbaar. Maar toch ben ik blij. Ik ben blij dat ik zo een lieve, fantastische opa heb gekend, die bovendien nog zo veel kon. Nu vieren we feest. Niet dat we het leuk vinden. Maar we vieren feest in opa’s plaats. Want nu is hij blij dat hij in de hemel is, het paradijs. Ik zal je nooit vergeten, opa. Want ik zie je graag. Bart

Mag je feest vieren bij een uitvaart?

Afbeelding
Gisteren ben ik voorgegaan in de verrijzenisliturgie van Jean Notermans, 72 jaar en schielijk overleden. Hieronder kan u de homilie lezen. Onderaan vindt u de bijhorende schriftlezingen. Wat we zonet hoorden, klinkt idyllisch. Een groepje vrienden komt samen aan de oever van een prachtig meer. Het zijn vissers. Dus gaan ze vissen. Business as usual. Of toch niet helemaal. Ze vissen de hele nacht, maar vangen niets. Op het moment dat ze er de brui willen aan geven, zien ze iemand staan aan de oever. Ze weten niet wie het is. Beter gezegd, ze herkennen hem niet. Op gezagvolle wijze gebiedt Hij hun om verder te vissen, maar dan op zijn manier. En het lukt. Pas dan snapt er één van de vissers dat die mysterieuze man aan de oever Jezus is. Het is Johannes, Jean, die Hem herkent. Geen toeval. Johannes, Jean, is de enige van de apostelen van wie het Evangelie zegt dat Jezus op bijzonder wijze van hem hield. Nu gaat het snel. Jezus, nodigt hen uit om samen te eten aan de rand va

Help, het gaat niet goed met mij! De uitdaging van de standvastigheid (1/13)

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. Standvastigheid Echt de droefheid - en dus je diepere affectiviteit - ernstig nemen vraagt dat je ook de gemoedsbewegingen die aan de droefheid vooraf gaan waarde gaat toekennen. Het nú-moment van de droefheid is belangrijk, maar het is niet zinvol je te laten overweldigen door die droefheid zodanig dat al het voorafgaande zou worden weggeveegd. Stel, je voelt je in deze periode in de eerste plaats ongelukkig in je relatie, in je werk, in je studierichting …. Je wil iets doen aan dit onaangename gevoel en wel zo snel mogelijk. Je hebt die keuzes niet om het even hoe gemaakt! Je verkeerde, op het moment van de keuze, eerder in rust en vertrouwen. En binnen die gunstige context heb je een degelijke onderscheiding kunnen maken waard

Paus Franciscus: bid niet als een papegaai

Afbeelding
Tijdens zijn ochtendhomilie dd 8 oktober 2013 zei Paus Franciscus onder meer het volgende: "De eerste taak in het leven is het gebed", "maar niet bidden zoals papegaaien", wel "bidden met je hart; kijken naar de Heer, luisteren naar de Heer, je vragen voorleggen aan de Heer". "Als we niet bidden, dan betekent dit dat we de deur sluiten voor de Heer. Niet bidden betekent dit: de deur sluiten voor de Heer, zodat Hij niets kan doen. Daarentegen, als we bidden als we een probleem hebben, geconfronteerd worden met een moeilijke situatie, een ramp, dan openen we de deur voor de Heer zodat Hij kan komen. Dat kan Hij de zaken opbouwen, Hij weet hoe Hij de zaken moet aanpakken en organiseren." Wil je leren bidden volgens de spiritualiteit van Paus Franciscus, surf dan naar www.gewijderuimte.org . Een inwijding in de ignatiaanse bijbelmeditatie vind je ook op www.startdestilte.be/bidden-met-de-bijbel . Wil je je vertrouwd maken met het ignatiaans

2000 X mijmeren: gelukkig zijn

Afbeelding
Beste lezer van deze blog, dit is het 2000ste bericht dat ik post op "In alle dingen, mijmeringen van een jezuïet".  Het bijhouden van dit blog - nu reeds meer dan 5 jaar - heeft mijn hart en blik gescherpt. Het regelmatig grasduinen in de teksten van Ignatius heeft mijn vertrouwdheid  met zijn onderscheidend genie doen toenemen.   In het bijzonder het werken met video's heeft mijn eigen zoeken en vinden van God, in de gewone dingen van het leven, veranderd; meer in het bijzonder heeft het mijn godservaring verruimd. Dank voor uw trouw. Dank uw aanmoedigingen. Dank voor uw suggesties.  Hieronder het bericht dat door de jaren heen het meest gelezen is geworden op deze blog. Tijdens een receptie aangeboden aan de nieuwe directeur marketing van een belangrijk bedrijf in Londen vroeg een dame aan de echtgenote van de man: “Maakt uw man u echt gelukkig?” Haar man stond in de buurt en had de vraag opgevangen. Hij was van tevoren fier op het antwoord dat zijn vrouw

Verliezen en nog meer winnen

Afbeelding
God in de steek laten om Gods wil is geen verlies maar wel grote winst op de balans van de ziel.  Ignatius 

"Op zoek naar God" op de Radio van de Paus

Afbeelding
Onlangs was in ons huis een Duitse jezuïet op vakantie. Hij werkt bij Radio Vaticaan, meer in het bijzonder is hij hoofd van de Duitse afdeling aldaar. Ik vertelde hem over "Op zoek naar God". Hij heeft de volledige uitzendingenreeks bekeken en was enthousiast. Dit kreeg ik daarnet binnen: een uitvoerige analyse van en reflectie op "Op zoek naar God" voor … Radio Vaticaan! http://blog.radiovatikan.de/reality-tv-auf-der-suche-nach-gott/