Posts

Posts uit maart, 2021 tonen

Twijfel en geloof zijn familie van elkaar (6/6)

Afbeelding
Onlangs verscheen in het magazine 'Zeven keer jezelf overstijgen’ het verslag van een interview dat ik gaf aan Erik Galle. Thema was “raad geven aan twijfelenden”, een van de geestelijke werken van barmhartigheid. Hier volgen enkele uittreksels   (6/6) Iets wat me verbaast ook in de reacties die ik lees op de sociale media is dat voor nogal wat mensen geloof en twijfel onverenigbaar zijn. Ik moet dan altijd denken aan de eerste leerlingen. Als je de verhalen leest over het verschijnen van Jezus na zijn verrijzenis dan is twijfel bij zijn volgelingen eigenlijk een constante. En uitgerekend deze mensen zijn de fundamenten geworden van de Kerk tot op vandaag. Twijfel is niet onverenigbaar met geloof. Gelukkig is ons geloof niet gebaseerd op een wetenschappelijk, verifieerbare waarheid. Dat maakt ons tot vrije mensen. We hebben de keuze om te geloven. Die keuze is in de goede zin van het woord een risico nemen en dit in vertrouwen.  Nikolaas Sintobin sj

Theresia van Lisieux omschrijft wat volmaaktheid is

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Theresia van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel. Het getuigt van een uitzonderlijk geloof, onderscheidingsvermogen en ervaring in de liefde. Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Jezus was zo goed mij over dit mysterie te onderrichten. Hij bracht mij het boek van de natuur onder ogen. Ik begreep dat alle bloemen die Hij geschapen heeft mooi zijn. De pracht van de roos en het smetteloze wit van de lelie nemen het kleine viooltje niet zijn geur af of het madeliefje zijn schitterende eenvoud.  Ik begreep dat als alle kleine bloempjes rozen wilden zijn, de natuur dan haar lentetooi zou verliezen. De velden zouden niet meer versierd zijn met bloempjes. En zo is het ook in de wereld van de zielen, de tuin van Jezus.  Hij heeft grote heiligen willen scheppen die vergeleken kunnen worden met de lelie en de rozen, maar Hij heeft ook kleinere

De ellendige genade van de coronacrisis - een overweging van Nikolaas Sintobin sj bij de Goede Week

Afbeelding
Elke tijd is een tijd van genade. Ook gedurende de coronacrisis heeft God zijn genadekraan niet dichtgedraaid. Welke bijzondere genade zou Hij ons dit jaar tijdens de Goede Week geven? De vieringen van de Goede Week zijn stuk voor stuk hoogstandjes. Wij houden van deze verfijnde liturgieën. Ze brengen christenen samen in diepe verbondenheid. Door de eeuwen heen zijn ze gepolijst en verrijkt met symbolen, liederen en gebaren. Ze kunnen ons doen vergeten dat de eerste Goede Week, die van Jezus met zijn leerlingen, net iets anders verliep. Dat was in belangrijke mate een verhaal van angst, eenzaamheid, stress, geweld, verraad, ontgoocheling, ongeloof en verlorenheid. Zowel voor Jezus als voor zijn leerlingen. Geen denken aan om dit te beschouwen als tijd van genade bij uitstek. Onbetamelijk om ook maar te vermoeden dat die ellendige gebeurtenissen later zouden worden herdacht en gevierd. Dit geldt ook voor het Paasfeest en de daaropvolgende dagen. In vele van onze kerken za

Hoe toch samenleven met iemand die je niet kan luchten - een tip van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. “Wanneer ik niet in de recreatie was (ik bedoel tijdens de werktijd), had ik voor mijn werk wel eens met deze zuster te maken. Als mijn strijd te hevig werd, sloeg ik vaak als een deserteur op de vlucht. Ze wist absoluut niet wat ik echt voor haar voelde en heeft dus nooit kunnen vermoeden waarom ik zo tegen haar deed. Ze bleef ervan overtuigd dat haar karakter mij aangenaam was.  Op een dag zei ze tijdens de recreatie met een blij gezicht het volgende: “Kun je me zeggen, zuster Thérèse van het Kind Jezus, wat je zo in mij aantrekt? Iedere keer als je naar me kijkt zie ik je glimlachen!” Wat me in haar aantrok, was Jezus, die diep in haar ziel verborgen was. Jezus die het allerbitterste nog zoet maakt. Ik antwoordde haar dat ik glimlachte omdat

Waarom je beter geen geschenken aanvaardt

Afbeelding
Wie geschenken aanvaardt verliest niet alleen veel van zijn vrijheid, maar verliest ook gezag.  Ignatius van Loyola

Afrikaanse benadering van de ignatiaanse spiritualiteit, via de zintuigen

Afbeelding
  Indrukwekkende inwijding in de ignatiaanse spiritualiteit via de zintuigen, recht uit Afrika.

Er bestaat ook goede twijfel

Afbeelding
In het magazine 'Zeven keer jezelf overstijgen’ verscheen het verslag van een interview dat ik gaf aan Erik Galle. Thema was “raad geven aan twijfelenden”, een van de geestelijke werken van barmhartigheid. Hier volgen enkele uittreksels.    (5/6) Het vraagt bij momenten een volgehouden inspanning om een persoon lang genoeg in de twijfel te laten. Maar echte onderscheiding vraagt tijd. Twijfel is een passage, een verplichte etappe om tot meer helderheid te komen. Ik spreek daarom ook graag over ‘de goede twijfel’.  Daarbij moet ik denken aan iemand die op gesprek kwam om te onderscheiden of hij zou huwen of de weg van het priesterschap zou inslaan. Het uitzuiveren van de keuze was al een eind gevorderd tot hij me meedeelde dat hij sinds enkele weken verliefd was en of het wel wijs was nu verder het onderscheidingsproces te voltooien. Het eerste wat ik deed was hem proficiat wensen. In feite kon hij door die twijfel werkelijk tot een keuze komen, wat ook gebeurde. Nikolaa

Ze zijn zo lief, mevrouw - Zeker weten?

Afbeelding
“ Het zijn zo’n schatjes .” Ongetwijfeld. Maar die schatjes kunnen op een schattige manier als duiveltjes uit de hoek komen. Je wordt als mens geboren. Tegelijk is het een levenslange opdracht om meer mens te worden.

Definitie van de volmaakte liefde, vanuit het perspectief van een jonge karmelietes

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. “Nu begrijp ik dat de volmaakte liefde voor de naaste erin bestaat de gebreken van de ander te verdragen, je niet over zijn zwakheid te verbazen en je te stichten aan de kleinste daden van deugd die je hem volbrengen ziet.”

“Het is zo’n schatje.” Zeker weten?

Afbeelding
Het is zo'n schatje. Ongetwijfeld. Maar dat schatje kan op een schattige manier als duiveltje uit de hoek komen. Je wordt als mens geboren. Tegelijk is het een levenslange opdracht om meer mens te worden.

Hoe de heilige Jozef paus Franciscus inspireert

Afbeelding
Hieronder vind je (delen van ) de tekst van de homilie van Paus Franciscus bij zijn inhuldigingseucharistie, vandaag 8 jaar geleden. Dierbare broeders en zusters!   Ik dank de Heer, dat ik deze heilige Mis bij het feestelijke begin van mijn Petrusdienst op het  Hoogfeest van de heilige Jozef , de bruidegom van de Maagd Maria en de patroon van de Wereldkerk mag vieren. Het is een zeer betekenisvolle samenkomst en het is ook de naamdag van mijn vereerde voorganger - die we nabij zijn in gebed vol liefde en dankbaarheid. ... We hebben in het Evangelie gehoord, dat Jozef “deed wat de Engel des Heren hem had bevolen en zijn vrouw tot zich nam” (Mt. 1, 24). In deze woorden is al de opdracht gegeven, die God aan Jozef toevertrouwt, namelijk  custo s -  behoeder  - te zijn. Behoeder van wie? Van Maria en Jezus; maar het is een zorgzaamheid die zich dan ook naar de gehele Kerk uitbreidt. De zalige Johannes Paulus II heeft benadrukt, dat “de heilige Jozef, zoals hij liefdevol zorg droe

Waarom je moet kunnen zwijgen om raad te geven (4/6)

Afbeelding
Onlangs verscheen in het magazine 'Zeven keer jezelf overstijgen’ het verslag van een interview dat ik gaf aan Erik Galle. Thema was “raad geven aan twijfelenden”, een van de geestelijke werken van barmhartigheid. Hier volgen enkele uittreksels (4/6) Raad geven vanuit de traditie die teruggaat op Ignatius, de stichter van Jezuïeten, is de ander een dialogale ruimte aanbieden waarin hij tot onderscheiding kan komen. Dit is een mondvol, maar eigenlijk is de basis ervan eenvoudig. Het vertrekpunt is het geloof dat elke mens in zich een verlangen meedraagt dat God in zijn hart heeft gelegd. De basisvraag is hoe de persoon die om raad vraagt daarmee in contact kan komen .  Omdat ‘raad geven’ de indruk kan wekken dat het initiatief sterk bij de begeleider ligt, is het belangrijk erop te wijzen dat de basishouding bij uitstek bij het begeleiden deze is van het luisteren. En wel op zulke manier dat de ander dichter bij het bovengenoemde verlangen komt. Daarom zal de begeleider

Wat je kan leren van ijdele mensen

Afbeelding
Hoed je er voor dat de kinderen van deze wereld niet meer zorg en aandacht besteden aan dingen die voorbijgaan dan jij aan het zoeken van wat eeuwig is.  Ignatius van Loyola

Wat is nederigheid? Een openhartige definitie van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. “Ik ben te klein om nog trots te zijn en ik ben ook te klein om u met mooie zinnen te doen geloven dat ik erg nederig ben.  Ik wil liever erkennen dat de Almachtige grote dingen heeft gedaan in de ziel van het kind van zijn goddelijke Moeder. En het grootste is wel dat Hij mijn ziel haar kleinheid en onmacht getoond heeft.”  

Zo kennen we de Japanners niet ...

Afbeelding
We kennen de Japanners als  gedisciplineerd. Ook als eerder afstandelijk: je raakt mekaar niet aan als dit niet strikt nodig is. Onderstaande beelden, blijkbaar een normale, dagdagelijks scène, tonen hoezeer de werkelijkheid subtieler is dan de gebruikelijke clichés. Overigens niet alleen wat Japanners betreft.

Word je geboren als christen? - Het antwoord van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Onderstaande vraag en antwoord komen uit het boek "Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijke geloof", geschreven door Nikolaas Sintobin sj, uitgegeven bij Lannoo - KokBoekencentrum, 2020, derde druk, 14,99€ Word je geboren als christen?   Christen zijn is niet aangeboren of erfelijk. Maar van je ouders krijg je natuurlijk wel veel mee. Jouw gezin heeft een grote invloed op wie je bent en wordt. Dat geldt ook voor wat je gelooft. Toch wordt het christelijk geloof niet zomaar doorgegeven van ouder op kind. Zeker niet in onze westerse cultuur.   Je kiest je moedertaal niet, die ontvang je. Dat wil niet zeggen dat je later geen andere talen kunt leren. Maar de taal waarmee je opgroeit, behoudt altijd iets unieks en definitiefs. Je kunt die niet achter je laten. Voor het geloof ligt dat wat anders. Als je opgroeit in een christelijk gezin kun je ongelovig worden. Omgekeerd kan ook: je bent geboren in een ongelovige o