Posts

Posts uit oktober, 2021 weergeven

Mag ik mijn spontane reflexen volgen? - Help, het gaat niet goed met mij! (2/13)

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.  (2/13)  In tijden van droefheid stellen we vroegere keuzes  best niet al te snel in vraag. Maar er zijn wel degelijk veranderingen die we kunnen doorvoeren, “ tegen de droefheid in ”. Het eigene van droefheid is dat ze ons kan doen terugvallen op oppervlakkigheid en makkelijkheid. Je gaat een pintje meer drinken, je “eens goed amuseren” of lekker uit de bol gaan. Op zich niet erg, maar op termijn brengt het weinig aarde aan de dijk. Ignatius zal aanraden om in te gaan tégen die spontane reflex, en precies méér te doen van datgene wat we spontaan minder zouden gaan doen. Ignatius noemt drie concrete werkpunten : 1.       “Gebed en overweging” . Als het niet goed gaat, hebben de meeste mensen de neiging om het gebed in te korten, als

Voorwaarde opdat naastenliefde en vriendelijkheid ook echt naastenliefde en vriendelijkheid zijn

Afbeelding
"Als naastenliefde en vriendelijkheid niet gepaard gaan met waarheid, dan gaat het niet over naastenliefde en vriendelijkheid maar wel over bedrog en ijdelheid." Ignatius van Loyola

Help, het gaat niet goed met mij! De uitdaging van de standvastigheid (1/13)

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. Standvastigheid Echt de droefheid - en dus je diepere affectiviteit - ernstig nemen vraagt dat je ook de gemoedsbewegingen die aan de droefheid vooraf gaan waarde gaat toekennen. Het nú-moment van de droefheid is belangrijk, maar het is niet zinvol je te laten overweldigen door die droefheid zodanig dat al het voorafgaande zou worden weggeveegd. Stel, je voelt je in deze periode in de eerste plaats ongelukkig in je relatie, in je werk, in je studierichting …. Je wil iets doen aan dit onaangename gevoel en wel zo snel mogelijk. Je hebt die keuzes niet om het even hoe gemaakt! Je verkeerde, op het moment van de keuze, eerder in rust en vertrouwen. En binnen die gunstige context heb je een degelijke onderscheiding kunnen maken waard

Waarom een jongen een meisje liever geen oorveeg verkoopt

Afbeelding
“Bemin, en doe dan maar wat je denkt te moeten doen” - Ama et fac quod vis - , zo leert ons de heilige Augustinus in zijn homilieën over de eerste brief van Johannes. Wie zich laat leiden door echte liefde, zal juist handelen. Voor alle duidelijkheid, Augustinus stelt bijzonder hoge eisen aan dat “ bemin ”. Dat gaat veel verder dan iemand leuk vinden. Hieraan moest ik denken bij onderstaande video. Die kinderen hebben Augustinus niet gelezen. Maar hun hart geeft hen hetzelfde aan.

Wil je Nikolaas Sintobin sj publieksprijs geven voor beste spirituele boek? Stem dan nú

Afbeelding
  Mijn laatste boek “Vertrouw op je gevoel” is goed onthaald. Na 6 maanden zijn er reeds vier drukken. Bovendien staat het in de shortlist van drie boeken voor het beste spirituele boek van het jaar . Die prijs wordt toegekend door een jury. Maar er is ook een publieksprijs waarvoor gestemd kan worden.   Dit boek – door Herman Van Rompuy omschreven als wat een handboek voor de menselijke ziel – leidt mensen op laagdrempelige wijze binnen in de ignatiaanse onderscheiding van de geesten. Mocht je het zinvol vinden dat het meer aandacht krijgt, dan is je stem voor de publieksprijs een zinvolle bijdrage. Zo kan de “ignatiaanse goede boodschap” in ruimere kring verspreid worden. Stemmen doe je via deze link . Om bedrog te vermijden, moet je je eerst registreren. Je hebt dus wel 1 à 2 minuten nodig om te stemmen. 😇 Hoeft het gezegd dat ik des te dankbaarder zou zijn mocht je bereid zijn deze uitnodiging te verspreiden in je eigen netwerk?!   Veel dank, Nikolaas 

Waarom je moed nodig hebt om echt te geloven - Piet van Breemen sj

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “ De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is ”  van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Een uittreksel. Tillich definieert geloof als “de moed om te aanvaarden dat men aanvaard is”, en hij bedoelt: aanvaard door God. Men zou kunnen denken dat zo’n geloof niet veel moed vereist. Integendeel, het klinkt misschien wat zoet en gemakkelijk. Maar er is wel degelijk moed voor nodig en dikwijls ontbreekt die moed. Waarom is het moedig te aanvaarden dat men aanvaard is? Op de eerste plaats: als er dingen gebeuren die ons teleurstellen, zijn we geneigd om te klagen “Hoe kan God dit toelaten?” We beginnen te twijfelen aan Gods liefde. Er is moed voor nodig om te geloven dat God ons aanvaardt wat er ook met ons gebeurt. Zo’n geloof gaat verder dan mijn persoonlijke ervaring. Geloof is dan een interpretatie van het leven die ik aanvaard. Op de tweede plaats: Gods

Wat christelijk gebed wél en niet is.

Afbeelding
Je bidt om Jezus te vinden en met Hem samen te zijn. Je hebt tijd vrijgemaakt, andere dingen die je kon doen heb je aan de kant gezet en in plaats daarvan besteed je die tijd aan samenzijn met Jezus. Je doet dit omdat je de geloofsrelatie waarin je Jezus ontmoet en in zijn vriendschap groeit, als een schat koestert. Je verlangt Hem te vinden ; maar als je je herinnert dat God jou meer zoekt dan jij Hem, dan is het wellicht beter in gedachten houden dat je eigenlijk bent komen bidden om door Jezus gevonden te worden. Hij is hongerig en dorstig naar die ontmoeting en is gedurende je gebedstijd heel actief bezig. Het is zoals bij de Menswording: God komt naar onze wereld om ons dichter bij Hem te brengen. Hij zoekt ons nog steeds, in ons leven en in ons gebed. Je kunt in je gebed ook heel oppervlakkig en egocentrisch naar Jezus verlangen. Ik zou bijvoorbeeld naar Jezus op zoek kunnen gaan om aangename gevoelens te ervaren. Het kan zijn dat ik in mijn gebed op zoek ga naar Gods we

De jongen en de stervende zeesterren - tekenfilm

Afbeelding
Het is een zo voor de hand liggend excuus. “Het is toch maar een druppel op de hete plaat”, weet je wel. Het antwoord van het jongetje bevestigt dat de waarheid vaak komt uit de kindermond.

Wat veel sterker is dan gezag - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Je zal meer geholpen worden in je zorg voor andermans heil door zachtmoedigheid en nederigheid dan door gezag; je zal sneller je doel bereiken door toe te geven dan door terug te vechten." Ignatius van Loyola

Wie God werkelijk is - Pierre Teilhard de Chardin sj

Afbeelding
God haast zich naar ons toe doorheen alles wat geschapen is, zonder ook maar één uitzondering. Hij komt binnen in ons en kneedt ons.  In onze verbeelding zien wij Hem als afstandelijk en onbereikbaar.  In werkelijkheid leven wij verzonken in zijn laaiende bedding. Pierre Teilhard de Chardin sj

Synode of synodaliteit, wat is dat eigenlijk? Glasheldere uitleg door Jos Moons sj in 300 woorden

Afbeelding
  Jos Moons sj  speelde  het klaar om in amper 300 woorden duidelijk te maken wat synodaliteit nu precies is. Hij schreef deze tekst voor de nieuwsbrief van het bisdom Breda. Paus Franciscus spreekt graag over ‘synodaliteit’. Dat is een moeilijk woord voor ‘samen op weg’. (Denk aan synergie.) Daarmee bedoelt hij twee dingen. Ten eerste, we zijn samen kerk . Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van een pyramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof en in inzet voor de goede zaak. Ten tweede, we zijn op weg . Net als het Joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de