Paus Franciscus richt zich, via BBC, tot de wereld ivm klimaatcrisis en covid-crisis

Paus Franciscus heeft zich gisteren, 29 oktober 2021, via de BBC gericht tot alle mensen van goede wil met een dringende boodschap ivm de climaatcrisis en de de covid-crisis. Hieronder vind je de Nederlandse vertaling van zijn toespraak. Onderaan kan je de video bekijken.

Beste BBC luisteraars, goedemorgen!

Klimaatverandering en de Covid-19 pandemie hebben onze grote kwetsbaarheid blootgelegd en talloze twijfels en zorgen opgeroepen over onze economische systemen en de manier waarop we onze samenleving organiseren.

We hebben ons gevoel van veiligheid verloren en ervaren een gevoel van machteloosheid en verlies van controle over ons leven.

We worden steeds brozer en zelfs angstiger en raken verstrikt in een opeenvolging van "crises" op het gebied van de gezondheidszorg, het milieu, de voedselvoorziening en de economie, om nog maar te zwijgen van de sociale, humanitaire en ethische crises. Al deze crises zijn diep met elkaar verbonden. Zij voorspellen ook een "perfecte storm" die de banden zou kunnen verbreken die onze samenleving bijeenhouden binnen het grotere geschenk van Gods schepping.

Elke crisis vereist visie, het vermogen om plannen te formuleren en deze snel in daden om te zetten, om de toekomst van de wereld, ons gemeenschappelijk huis, opnieuw te overdenken en om ons gemeenschappelijk doel te heroverwegen.

Deze crisissen nopen ons tot het nemen van beslissingen, radicale beslissingen die niet altijd gemakkelijk zijn. Tegelijkertijd bieden moeilijke momenten als deze ook kansen, kansen die we niet mogen laten liggen.

We kunnen deze crises het hoofd bieden door ons terug te trekken in isolationisme, protectionisme en uitbuiting. Of we kunnen er een echte kans op verandering in zien, een echt moment van bekering, en niet alleen in spirituele zin.

Alleen deze laatste benadering kan ons naar een helderder horizon leiden. Maar zij kan alleen worden nagestreefd door een hernieuwd besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld, en een effectieve solidariteit die gebaseerd is op rechtvaardigheid, een besef van onze gemeenschappelijke bestemming en een erkenning van de eenheid van onze menselijke familie in Gods plan voor de wereld.

Dit alles vormt een immense culturele uitdaging. Het betekent prioriteit geven aan het algemeen welzijn, en het vraagt om een verandering van perspectief, een nieuwe zienswijze, waarin de waardigheid van ieder mens, nu en in de toekomst, onze manier van denken en handelen zal leiden.

De belangrijkste les die we uit deze crises kunnen trekken, is dat we samen moeten bouwen, zodat er geen grenzen, barrières of politieke muren meer zijn waarachter we ons kunnen verschuilen. Zoals we allemaal weten, komen we nooit alleen uit een crisis, zonder anderen.

Enkele dagen geleden, op 4 oktober, had ik een ontmoeting met religieuze leiders en wetenschappers om een gezamenlijke oproep te ondertekenen waarin wij onszelf en onze politieke leiders opriepen om op een meer verantwoordelijke en consequente manier te handelen. Ik was onder de indruk van een uitspraak van een van de wetenschappers die op die bijeenkomst aanwezig waren. Hij zei tegen ons: "Als het zo doorgaat, zal mijn kleindochter over vijftig jaar in een onleefbare wereld moeten leven".

Dat mogen wij niet laten gebeuren!

Het is van essentieel belang dat ieder van ons zich inzet voor deze dringende koerswijziging, gesteund door ons eigen geloof en onze eigen spiritualiteit. In de gezamenlijke oproep hebben wij gesproken over de noodzaak om op verantwoorde wijze te werken aan een "cultuur van zorg" voor ons gemeenschappelijk huis, maar ook voor onszelf, en over de noodzaak om onvermoeibaar te werken aan het wegnemen van "de kiemen van conflicten: hebzucht, onverschilligheid, onwetendheid, angst, onrechtvaardigheid, onveiligheid en geweld".

De mensheid heeft nog nooit zoveel middelen tot haar beschikking gehad om dit doel te bereiken. De politieke besluitvormers die tijdens COP26 in Glasgow bijeen zullen komen, worden dringend opgeroepen om doeltreffende antwoorden te geven op de huidige ecologische crisis en op die manier concrete hoop te bieden aan toekomstige generaties. En het is de moeite waard te herhalen dat ieder van ons - wie en waar we ook zijn - zijn eigen rol kan spelen in het veranderen van onze collectieve reactie op de ongekende dreiging van klimaatverandering en de aantasting van ons gemeenschappelijk huis.

Paus FranciscusReacties

Anoniem zei…
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
( Mattheüs 6:25-34)

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona