Posts

Posts uit mei, 2023 tonen

Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?

Afbeelding
In ziekenhuizen en verzorgingshuizen ontmoet ik mensen die me vragen: “Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?” Zij zouden willen wensen dat de tijd van afstompend wachten voorbij zou zijn. Alsof ze willen zeggen: “God heeft me blijkbaar vergeten.” En: “Ik heb liever dat het vooruitgaat, ook al weet ik niet wat me te wachten staat.” Verpleging en familie koesteren soms dezelfde gedachten; daar zijn de onderhoudskosten, het tekort aan bedden, het vervelende om iemand te bezoeken die niet meer kan praten, om niet meer te zeggen. Het is te begrijpen dat in een seculiere cultuur euthanasie veld wint. Maar terwijl er aan de buitenkant niet veel meer schijnt te werken, gebeurt er heel wat binnenin. Dit wordt helder gestaafd door schrijvers als K.D. Sing, in The Grace of Dying (Genadevol sterven). Het stervensproces moeten we zien als de laatste fase in de menselijke groei. God is bezig, hij ontledigt ons, zodat het mogelijk wordt dat we “geheel vervuld worden van de volhe

Wanneer en hoe kunnen persoonlijke gebreken echt problematisch worden - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
  Een fout die je makkelijk zou kunnen overwinnen de eerste maal dat ze zich voordoet, wordt onoverwinnelijk als je er tijd laat over heen gaan  en als je de gewoonte aanneemt om er aan toe te geven.   Ignatius van Loyola

Zorg voor deskundige hulp - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 2/10

Afbeelding
Tien ignatiaanse tips voor omgaan met depressie 2/10 2.         Zorg voor deskundige hulp als je die nodig hebt. Knoei niet met alternatieve oplossingen of kwakzalverij; begin met de medische hulp die voorhanden is. Vraag na wat voor anderen heeft gewerkt.  Depressie of een stevige neerslachtigheid die langer dan een paar weken aanhouden, vragen om een dringende interventie; deze gaan niet vanzelf over. Brendan McManus sj

Hoe Menswording, Verrijzenis, Hemelvaart en Pinksteren één geheel vormen: video-uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In deze video legt Nikolaas Sintobin sj uit waarom Hemelvaart en Pinksteren samenhoren en hoe zij de beweging van  Kerst en Pasen aanvullen en afsluiten.

Praat met iemand - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie - 1/10

Afbeelding
10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie - 1/10 1.         Praat met iemand. Als je over dingen blijft piekeren, kun je doordraaien. Alleen al door het aan iemand anders te vertellen, krijg je een ander perspectief, halveer je de spanning en kun je meer gebalanceerd aan de slag. De grootste wijsheid is weten wanneer je om hulp moet vragen en aan wie je je kunt openstellen: een vriend die je vertrouwt, een professionele luisteraar (Tele-Onthaal, een raadsman of vrouw, geestelijk begeleider enz.). Brendan McManus sj

Kind zijn. Hopeloos? Of niet ... ? - Een interpretatie uit Japan

Afbeelding
Keiharde tekenfilm over het leven van Japanse schoolkinderen. Het lijkt hopeloos. Of toch niet. Of toch wel. Kijken tot het einde!

Een ignatiaanse gids om depressie aan te pakken, in tien delen - door Brendan MacManus sj

Afbeelding
Niet veel mensen realiseren zich dat Ignatius van Loyola, niet zo lang na zijn bekering, een diepe depressie doormaakte en op het punt heeft gestaan om zelfmoord te plegen. Gelukkig realiseerde hij zich snel dat dit destructief was en dat hij zijn gedachten en gedrag moest veranderen. Hij had de neiging om in extremen te vervallen, zichzelf steeds meer op te leggen wanneer hij vastte; dit bracht zijn gezondheid in gevaar. Net als bij de hedendaagse Cognitive Behavioural Therapy (CBT) was hij zo verstandig om te onderzoeken of zijn gedachten en gebedsgewoonten redelijk waren. Hij realiseerde zich dat hoewel ze er goed uitzagen aan de oppervlakte, ze een slechte invloed op hem hadden. Zo raakte hij door urenlang gebed te uitgeput om de volgende dag te kunnen studeren. Idealisme en perfectionisme kunnen goed lijken, maar kunnen zeer destructief zijn. Ignatius heeft iets belangrijks over evenwicht en mate geleerd: dingen zijn tot op zekere hoogte goed en dan worden ze slecht.

Is er leven vóór de dood? Wijsheid van Anthony de Mello sj

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een   Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. Alle vragen van de leerlingen aan de wijze gingen die dag over het leven na de dood. De wijze lachte alleen maar en gaf geen enkel antwoord. Later gaf hij als reden voor zijn zwijgzaamheid: “Viel het jullie ook op dat juist zij die niet weten wat zij met dit leven aan moeten, een ander leven willen dat altijd duurt?” “Maar is er nu leven na de dood, of niet?” vroeg een vasthoudende leerling. De wijze reageerde hierop met een raadselachtig: “Is er leven vóór de dood? – dat is de kwestie!”. Anthony de Mello sj

Waarom digitale waarheid zo rijk en subtiel is - Waarheid in tijden van internet (15/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (15/15) Conclusie: waarheid als voortdurende, eisende dynamiek De digitale omgeving heeft de communicatie veel makkelijker gemaakt. Ook veel complexer. De waarheidsproductie is eisender geworden, zowel naar vorm als naar inhoud. Van enkel maar inhoud is het meer een dynamiek geworden.  Waarheid was vroeger eerder een objectief, unilateraal, eenmalig   gegeven. De digitale cultuur doet het evolueren in de richting van een permanent, dialogaal, interactief en intersubjectief gebeuren waar verticaliteit en horizontaliteit in voortdurende spanning staan met elkaar.  Waarheid is kwetsbaarder geworden. Meer vatbaar voor manipulatie en bedrog. Waarheid is ook rijker en subtieler geworden.

Over de bekoring van de tijd - Bijzonder tekenfilmpje

Afbeelding
Is er een periode uit je voorbije leven waar je graag terug naar wil of uit je toekomstige leven waar je nu reeds heen wil? Zeker weten? Of wil je gewoon het beste maken van de dag van vandaag?

Kan jij écht luisteren? Neem de proef op de som - Bijzondere video

Afbeelding
Communicatie begint met te ... luisteren. Luisteren, niet om een antwoord te geven. Luisteren, niet om goede raad te geven. Neen, gewoon luisteren. Zo maar …

Waarom vechten maar de derde optie is

Afbeelding
Het is beter dat je verkrijgt wat je verlangt door erom te vragen of als een geschenk, eerder dan door ervoor te vechten. Ignatius van Loyola

De doortastende waarheid van Lucifer - Waarheid in tijden van internet (14/15)

Afbeelding
Een tijd geleden  gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (14/15) Waarheid is opbouwend  Waarheid is geen waarde op zich. Ook Lucifer, de lichtdrager, reikt (het licht van) de waarheid aan. Als duivel doet hij dit op doortastende wijze,   met hardheid en meedogenloosheid. Om de mens te vernietigen. Waarheid en geweld kunnen hand in hand gaan. Het is maar als waarheid gepaard gaat met respect en mildheid, dat zij een springplank kan   worden naar meer leven en menselijkheid. Dit betekent niet dat waarheid niet confronterend kan zijn en moeilijk om aan te horen. Maar in de mate dat de bestemmeling van de waarheidsuitspraken voelt dat zij gedragen worden door een constructieve ingesteldheid, zal hij of zij er zich ook meer voor kunnen openstellen en bereid zijn om de dialoog aan te gaan. Het is wenselijk om te zeggen wat je te zeggen hebt. Maar als het even kan, op zo’n manier dat het o

De hemelvaart van Jezus, hoe kan je dat begrijpen? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Onderstaande vraag en antwoord komen uit " Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijk geloof" ,  Lannoo - KokBoekencentrum, 2020,  door Nikolaas Sintobin sj. Waar is Jezus nú? In de laatste boeken van de Bijbel wordt de Hemelvaart van Jezus beschreven: ‘ Jezus werd voor hun ogen omhoog geheven; een wolk onttrok Hem aan het gezicht. ’   (Hand. 1, 9)  Christenen geloven dat de verrezen Jezus nog een tijdje op bijzondere wijze aanwezig is geweest onder de mensen. Met de Hemelvaart van Jezus komt hieraan een einde. De Hemelvaart betekent niet dat Jezus de lift heeft genomen en door de dampkring heen is gegaan, in de richting van de hemel. Ze maakt op symbolische wijze duidelijk dat de verrezen Jezus weer helemaal verenigd is met God de Vader, bij wie Hij oorspronkelijk vandaan kwam. Wil dit zeggen dat God – en meer in het bijzonder Jezus – hierdoor de mensen in de steek heeft gelaten? Integendeel. Korte tijd na de Heme