Een bankier legt uit hoe je God kan vinden in het dagelijkse leven
Vandaag verscheen onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org, van de hand van een gewezen topbankier.

Als wij onze aandacht bewust richten op kijken en luisteren, dan kunnen wij God vinden: midden onder ons en overal om ons heen, ons onophoudelijk aansprekend. Maar als wij ons niet inspannen om te kijken, dan krijgen we ook de indruk dat er niets te zien is. De Britse dichteres, Elisabeth Barrett, 19e eeuw, beschrijft licht ironiserend de mensen die vaak niet eens opmerken wat er vlak vóór hun voeten ligt:

De aarde is helemaal gevuld met hemel
Iedere simpele brandende heester met God.
Slechts hij die het ziet
trekt daar zijn schoenen uit
De rest loopt wat rond
Doet aan aardbeienpluk

De dichteres verwijst naar het Exodusverhaal waar Mozes, als hij in het brandende braambos God ontmoet, zijn sandalen uittrekt en Gods roep hoort om zijn volk uit de slavernij weg te leiden naar het Beloofde Land …

Zoals Mozes worden wij er eerst toe opgeroepen te erkennen dat wij leven en werken op een ‘heilige plaats’, ‘een wereld die vervuld is van Gods majesteit’.  En zo worden ook wij opgeroepen tot de heiligheid die Rabbi Kushner al eerder definieerde als ‘bewust zijn dat wij in Gods tegenwoordigheid staan’.

Vervolgens worden wij opgeroepen ons te bevrijden van alles waaraan wij vastgekluisterd zitten. Voor het volk van Mozes betekende dit de bevrijding uit de onderdrukking door de Egyptische farao. Voor ons kan het erin bestaan met onszelf in het reine te komen door ons te bevrijden van gehechtheid aan geld, macht, hebzucht, vrees, alcohol, seks, hoogmoed, vooroordelen, of van andere demonen die ons ervan weerhouden helemaal onszelf te worden.


Chris Lowney

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj