Verschil waarheid paus Franciscus en waarheid Trump - Waarheid in tijden van internet (12/15)


Een tijd geleden gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (12/15)

Criterium van incarnatie 

Metafysische waarheid heeft voor de meeste van onze tijdgenoten afgedaan. Waarheid moet je kunnen verifiëren, ervaren, zien, horen en voelen. Dit geldt a fortiori voor de digitale omgeving. De tijd van de digitale onschuld is voorbij.

Sommige niveaus en sectoren van de informatie- en opinieproductie hebben een verbijsterend post truth gehalte verworven. Alternative facts wórden geproduceerd en hebben een reële efficiëntie. We hebben er de voorbije maanden indrukwekkende voorbeelden van gezien. Het zou je bijna doen twijfelen aan het belang van de historische werkelijkheid. Toch is en blijft voor ons mensen de verifieerbare feitelijkheid de toetssteen en het uiteindelijke oogmerk. Incarnatie, het samenkomen van woord, beeld en feitelijkheid, blijft een doorslaggevend waarheids- en waarachtigheidscriterium.

Zowel Trump als Franciscus hebben een groot communicatietalent. Hun score voor dit tweede criterium - het samenvallen van woord en daad/feitelijkheid – is, op zijn zachtst gezegd, ongelijk.

Voor de digitale omgeving betekent dit dat het belangrijk is dat zij geen parallelle wereld wordt, die los komt te staan van de fysieke wereld. Anders gezegd, de uitdaging, ook voor christenen, is om systematisch bruggen te slaan die de digitale en fysieke werkelijkheid verbinden.

Reacties

Meest gelezen

Rik Torfs over waarom hij zo enthousiast is over het boek "Bidden met de Bijbel" van Nikolaas Sintobin sj

Traditionalisme in de katholieke Kerk: zo heerlijk (post)modern, tegen wil en dank

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Wat godsdienstig niet en wel betekent - Edith Stein

Een drieëene God: wat wil dat zeggen? - Homilie Nikolaas Sintobin sj, feest Drieëenheid

Je kan maar bekeren waar je van houdt: Teilhard de Chardin(1/2)

Hoe handelen als je zeker gaat mislukken? - Citaat van Theresia van Lisieux

Wat je kan leren van een priester en zijn bril - Pinksternoveen, dag 9: zelfbeheersing

Katholieke handleiding voor omgang met geweld - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag