Posts

Posts uit juni, 2016 tonen

Doen wat niet van je wordt verwacht

Afbeelding
Heb jij ooit zoiets gedaan? Gewoon anders doen dan wat van je verwacht wordt, dan wat gebruikelijk is Of schrijf jij liefst helemaal binnen de lijntjes? Beide hebben zo hun voordelen en hun nadelen. Heeft dit niet te maken met creativiteit?

Waarom felle reacties op aartsbisschop De Kesel de katholieke Kerk niet dienen

Afbeelding
De voorbije weken werd in de sociale media heftig gereageerd op de beslissing van Mgr. De Kesel inzake de Fraterniteit van de H. Apostelen. Vaak kwamen deze commentaren uit de binnenste kern van de katholieke Kerk. Dat sommigen ongelukkig zijn met deze beslissing is te begrijpen. De indruk kan namelijk bestaan dat de aartsbisschop een beloftevol   kerkelijk initiatief moedwillig de grond inboort. Wat mij echter bevreemdt is zowel de toon als de argumenten die in deze commentaren ontwikkeld worden. Drie bedenkingen hierbij. 1.      Christenen vandaag zijn kritisch en mondig. Dat is een goede zaak. Nogal wat schrijvers lijken in dit dossier echter zelfs de mogelijkheid van goede trouw van de aartsbisschop niet in overweging te nemen. 2.      In de reacties wordt vaak gesteld dat de aartsbisschop niet het achterste van zijn tong liet zien. Uiteraard. Wie vertrouwd is met (kerkelijke) communicatie weet dat dit eerder regel dan uitzondering is. Eigen aan kerkelijke dossiers i

Rechtstreekse beelden: Paus Franciscus neemt deel aan de Goddelijke Liturgie in Jerevan

Afbeelding
Hieronder de rechtstreekse beelden van de Goddelijke Liturgie in de Armeense apostolische kathedraal van Jerevan, in aanwezigheid van Paus Franciscus.

Hoe kan je weten of je echt door Gód wordt geïnspireerd?

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Wat is een held? Een held is een persoon die actie onderneemt om mensen te helpen. Daartoe roept de Heilige Geest ons op. De Heilige Geest daalde neer over Maria, nadat de engel Gabriël haar vertelde dat zij de moeder van Jezus zou worden. Wat deed Maria toen? Ze ondernam actie. Ze pakte haar bagage in en reisde naar haar nicht Elisabeth. Om wat te doen? Om haar te dienen. Wat deed Jezus toen de Heilige Geest neerdaalde over Hem, na zijn doop door Johannes? Hij ondernam actie. Hij begon zijn zending en begon te dienen. Toen de Heilige Geest op Pinksteren over de apostelen neerdaalde, wat deden zij? Ze lieten hun angst los en begonnen de mensen te dienen. Niet één groep van mensen. Maar alle mensen, van alle naties. Ook wij worden opgeroepen om te dienen, om niet langer bevreesd te zijn. Met de Heilige Geest die reeds in ons woont, valt er geen tijd te verliezen. We moeten nu actie ondernemen en degenen rondom o

Vier nú eucharistie met Paus in Armenië

Afbeelding
Rechtstreekse beelden eucharistieviering met Paus Franciscus in Armenië

Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Jorieke op Groot Nieuws Radio

Afbeelding
Gisteren was ik te gast "Bij Jorieke", een praatprogramma van de Groot Nieuws Radio. Met Jorieke ging ik uitvoerig in gesprek over onderwerpen als onderscheiding, hoe je best keuzes kan maken, hoe je God kan vinden in het gewone leven, het bidden met het vijfde evangelie, mijn eigen keuze om jezuïet te worden en te blijven enz. Ook de luisteraars kwamen aan bod, met onder meer de vraag of het waar is of jezuïeten een geheime gelofte afleggen om de protestanten te bestrijden. Klik hier om het interview te beluisteren .

God als teambuilder in een gezin: een ervaringsbericht

Afbeelding
Onderdstaande korte handleiding kreeg ik opgestuurd door een moeder. Misschien kan je er ook iets mee voor je eigen gezin?! Ons gezin (vader, moeder en zeven kinderen) is een samen-leving in het klein. Om dat  leven  in huis  samen  te houden hebben we een eigen gewoonte 'aangekweekt': een gezinsgebed dat openbloeit in teambuilding. Of is het eerder teambuilding die openbloeit in gezinsgebed?   Een keer per week steken we de koppen bij elkaar met de oudste 5 kinderen. Na een eenvoudig gebed gebruiken we een bezinningstekst als vertrekpunt. Vaak iets uit een Jezuïetenwebsite ( biddenonderweg.org ,  gewijderuimte.org ,  verderkijken.org ). Soms ook een artikel of boek waar we ons een tijd lang in verdiepen. Of het vierde hoofdstuk van Amoris Laetitia. In een moment van stilte starten we dan de speurtocht naar ons eigen hart, dat in het alledaagse leven (te) vaak verborgen blijft. De 'schat in de akker'. We komen gevoe

Bidden met en voor vluchtelingen op Wereld Vluchtelingen Dag

Afbeelding
Vandaag, 20 juni 2016,  is het Wereld Vluchtelingen Dag. De Verenigde Naties hebben in 2001 deze dag uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Ook op spiritueel niveau. Wat De jezuïeten nodigen je vandaag en de komende dagen bijzonder uit voor een  audio-gebedstraject rond het thema van de vluchtelingen . Het is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen. Het centraal deel van dit gebedstraject bestaat uit zeven podcasts. Elk gaat in op een verschillend aspect  van het op de vlucht zijn en het verlenen van gastvrijheid. Bij het begin wordt telkens een stilte-oefening aangeboden en aan het einde een terugblik. Hoe Elke podcast bestaat uit enkele Bijbelverzen, muziek – vaak gezongen door vluchtelingen – en vragen om het Bijbelverhaal in het eigen leven binnen te laten komen. Je kan bidden met deze podcasts waar en wanneer je wil. Ze blijven voor onbepaalde tijd online.  Waar Je