Posts

Posts uit september, 2015 weergeven

Mark, een Nederlandse novice-jezuïet vertelt over een bedelstage

Afbeelding
Mark, een Nederlandse novice, blikt openhartig terug op de noviciaatservaring waar hij het meest tegen opzag: het pelgrims- of bedelexperiment. Een andere uitdaging die ik erg moeilijk vond was het dagelijkse bedelen voor eten en onderdak. Dit was nooit gemakkelijk, het voelde zelfs onnatuurlijk. Onnatuurlijk omdat ik ervan houd om voor mijzelf te zorgen en onafhankelijk te zijn van anderen. Om afhankelijk te zijn van mensen die ik nooit had ontmoet noch waarschijnlijk weer zal ontmoeten voelde erg vreemd. En dit is zacht uitgedrukt. Bij iemand aanbellen voelde alsof ik mijzelf te veel opdrong aan anderen. Geweigerd worden is dan ook niet erg goed voor het zelfvertrouwen. Toch was een weigering uitzonderlijk. Tijdens onze reis hebben we veel buitengewoon vriendelijke mensen ontmoet die ons genoeg te eten gaven. Elke keer wanneer zij dit deden, voelde het verblijdend, simpelweg goed. Het was goede stof voor reflectie. Want zou ik een stinkende, ongeschoren vreemdeling in mijn hui

Bloemlezing uit mooiste beelden pausbezoek USA

Afbeelding
Zes dagen pausbezoek in anderhalve minuut

Waarom geheimen niet bestaan

Afbeelding
Al je woorden en daden zullen ooit in het daglicht komen te staan. Weet dat wat je in het geheim vertelt openbaar zal worden gemaakt.  Ignatius van Loyola

Paus Franciscus op bezoek in een Amerikaanse gevangenis

Afbeelding
Paus Franciscus heeft vandaag een Amerikaanse gevangenis bezocht. Ziehier de volledige beelden.``

Vlaamse Kerk steekt zusterkerken de loef af

Afbeelding
Mediazondag 2015 staat in het teken van het nieuwe Kerknet , de nieuwe digitale omgeving van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Sinds meer dan een jaar ben ik nauw betrokken bij de uitwerking van dit  ambitieuze project : één grote internetomgeving voor de verschillende geledingen van de Kerk. Ik vind dat het resultaat echt mag gezien worden. Geen een van de kerkprovincies uit de buurlanden beschikt over een website die ook maar in de buurt kan komen van het nieuwe Kerknet. Alle mogelijke info over het nieuwe Kerknet vind je hier . Ook en in het bijzonder een interview met Sim D'hertelfelt , de bezieler en coördinator van het hele project. Ook als jezuïeten steunen we dit project. Op dit ogenblik hebben we drie microsites waarop je van alles kan vinden van ons: 1. Een microsite van de jezuïeten 2.  Een geheel nieuwe microsite genaamd "Gebedsnetwerk van de Paus" 3. Een persoonlijke microsite van uw dienaar

Eucharistieviering met Paus Franciscus in Philadelphia

Afbeelding
Rechtstreekse beelden eucharistieviering paus Franciscus in Philadelphia

Paus Franciscus neemt deel aan interreligieuze ontmoeting aan Ground Zero in New York

Afbeelding
Rechtstreekse beelden van de interreligieuze ontmoeting aan het Ground Zero Memorial in New York.

Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe: rechtstreeks

Afbeelding
Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe in New York: rechtstreeks

Paus Franciscus spreekt het Amerikaanse congres toe

Afbeelding
0m 9u20 plaatselijke tijd geeft Paus Franciscus, als eerste Paus in de geschiedenis, een toespraak voor de verzamelde kamers van  het Amerikaanse Congres. Hier de rechtstreekse beelden.

De goede raad van Paus Franciscus aan de Amerikaanse bisschoppen en ... aan ons

Afbeelding
Gisteren sprak Paus Franciscus 300 Amerikaanse bisschoppen toe. Op broederlijke maar besliste toon. Zijn goede raad lijkt me ook relevant voor gewone mensen zoals wij. Sluit je niet op achter muren van angst; om daar je wonden te likken; om met heimwee te verlangen naar tijden die niet meer terugkomen en om harde antwoorden voor te bereiden op de weerstanden die nu reeds bitter zijn. ...  Het zure en oorlogszuchtige woordgebruik van de verdeeldheid past niet op de lippen van een herder. De weg leidt langs de onderlinge dialoog, de dialoog in jullie pastorieën, dialoog met de leken, dialoog met de families, dialoog met de samenleving. Ik zal het nooit moe worden om jullie aan te moedigen om zonder angst de dialoog aan te gaan. Klik hier voor de volledige toespraak van de Paus  

Paus Franciscus gaat voor in eucharistie en heiligverklaring van Junipero Serra

Afbeelding
Volg hier de rechtstreekse beelden van de eucharistieviering en de heiligverklaring in Washington DC

Paus op bezoek in het Witte Huis: rechtstreeks

Afbeelding
Ziehier de beelden van de officiële verwelkoming van Paus Franciscus in het Witte Huis.

Aankomst Paus Franciscus in Washington: rechtstreeks

Afbeelding
Hieronder de rechtstreekse beelden van de aankomst van Paus Franciscus in Washington DC

Leren bidden en mediteren, speciaal voor jonge mensen: van 2 tot 4 oktober 2015 in de Oude Abdij in Drongen

Afbeelding
Bidden en mediteren zijn in. Velen voelen het verlangen bij zichzelf te komen en bij wie of wat hen overstijgt. Tijdens dit weekend worden verschillende gebeds- en meditatietechnieken aangeleerd. Zowel individueel als in groep, met hart, verstand en lichaam, in stilte of met woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. De spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is de rode draad. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen: van  vrijdagavond 2 oktober tot 4 oktober 2015; met Nikolaas Sintobin sj. Klik hier voor meer info

Je eigen verhaal met God schrijven

Afbeelding
10/10:  je eigen psalm schrijven Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj     In de psalmen drukt het volk van Israël zijn geloof uit in zijn Bevrijder. Gelovig wordt onder woorden gebracht wat zij met die Bevrijder hebben meegemaakt. Allerlei menselijke gevoelens komen daarbij aan bod: dankbaarheid, verlangen, twijfel, wanhoop en vertrouwen, vragen en smeken. Je kunt die woorden overnemen, ze na-zeggen omdat ze ook ons geloof verwoorden. Maar je kunt ook proberen dicht bij je eigen ervaring te blijven en je eigen woorden daarvoor te vinden. Kijk bijv. eens naar Psalm 136, een dankpsalm waarin heel de geschiedenis wordt opgehaald. Probeer eens naar je eigen geschiedenis te kijken, naar wat jij met God hebt meegemaakt. Breng het je te binnen, feit voor feit. Breng het kort onder woorden. En herhaal het refrein: eeuwig duurt zijn trouw! Schrijf het op. Dit is jouw psalm. Bid hem zo

Vier nu de eucharistie met Paus Franciscus in Holguin (Cuba)

Afbeelding
Feestelijke eucharistieviering met Paus Franciscus: rechtstreeks

Familiefoto, onder het goedkeurende oog van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Gisteren bracht Paus Franciscus een bezoek aan de jezuïetenkerk van La Havana. Hij had net de tijd om even op de foto te komen met zijn medebroeders, de Cubaanse jezuïeten.

De heilige Ignatius van Loyola verwelkomt Paus Franciscus in Cuba

Afbeelding
Bezoek van Paus Franciscus aan de jezuïetenkerk van La Havana: een sfeerbeeld

Verschil tussen eigenliefde en gehoorzaamheid

Afbeelding
Wie, verblind door eigenliefde, menen gehoorzaam te zijn wanneer zij de overste hebben overgehaald tot wat zij zelf wensen, dwalen jammerlijk. Ignatius van Loyola 

Eucharistieviering met Paus Franciscus in Havana: rechtstreeks

Afbeelding
Vier nu de eucharistie met paus Franciscus in Havana: rechtstreeks

Aankomst Paus Franciscus in Havana: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Volg hier de rechtstreekse beelden van de aankomst en de verwelkoming van Paus Franciscus in Cuba.

Ervaringsbericht: neem een vluchteling op in je gezin of in je gemeenschap

Afbeelding
In Parijs heeft de Jesuit Refugee Service (JRS) het "Welcome project" opgezet: gezinnen en religieuze gemeenschappen verwelkomen gedurende één maand vluchtelingen in hun huiselijke omgeving.

Jos Moons sj vertelt wat hij bij de jezuïeten heeft geleerd en hoe hem dit helemaal gelukkig maakt

Afbeelding
"God is sterker dan het kwaad. Waarom zouden we niet verheugd zijn?": interview met huisgenoot Jos Moons sj door Jan van den Bosch in een programma van Hour of Power. Jos spreekt honderduit over zijn ervaringen met God, geloof en de jezuïeten.

Mag je dwang gebruiken om mensen te bekeren tot het christendom?

Afbeelding
Het Tweede Vaticaans Concilie erkent de religieuze vrijheid van elk individu, het religieus pluralisme en de scheiding tussen Kerk en staat. De staat mag zich volgens de Kerk dus niet mengen in godsdienstzaken, tenzij het algemeen welzijn in het gedrang komt. Een omwenteling in de leer van de katholieke kerk volgens voor- en tegenstanders.  Ontdek het controversiële en moeilijke thema in het filmpje. Een nieuw boeiend videootje van www.volgconcilie.be .

Zijn fototoestellen gevaarlijk?

Afbeelding
Wie is je buur? Wie is je medemens? Is hij, in het beste geval, een interessant voorwerp dat je, al of niet heimelijk, kan observeren? Of is hij iemand zoals jij? Met dezelfde zorgen en dezelfde vreugden? Menselijkheid vraagt engagement.