Posts

Posts uit september, 2015 tonen

Mark, een Nederlandse novice-jezuïet vertelt over een bedelstage

Afbeelding
Mark, een Nederlandse novice, blikt openhartig terug op de noviciaatservaring waar hij het meest tegen opzag: het pelgrims- of bedelexperiment. Een andere uitdaging die ik erg moeilijk vond was het dagelijkse bedelen voor eten en onderdak. Dit was nooit gemakkelijk, het voelde zelfs onnatuurlijk. Onnatuurlijk omdat ik ervan houd om voor mijzelf te zorgen en onafhankelijk te zijn van anderen. Om afhankelijk te zijn van mensen die ik nooit had ontmoet noch waarschijnlijk weer zal ontmoeten voelde erg vreemd. En dit is zacht uitgedrukt. Bij iemand aanbellen voelde alsof ik mijzelf te veel opdrong aan anderen. Geweigerd worden is dan ook niet erg goed voor het zelfvertrouwen. Toch was een weigering uitzonderlijk. Tijdens onze reis hebben we veel buitengewoon vriendelijke mensen ontmoet die ons genoeg te eten gaven. Elke keer wanneer zij dit deden, voelde het verblijdend, simpelweg goed. Het was goede stof voor reflectie. Want zou ik een stinkende, ongeschoren vreemdeling in mijn hui

Bloemlezing uit mooiste beelden pausbezoek USA

Afbeelding
Zes dagen pausbezoek in anderhalve minuut

Paus Franciscus op bezoek in een Amerikaanse gevangenis

Afbeelding
Paus Franciscus heeft vandaag een Amerikaanse gevangenis bezocht. Ziehier de volledige beelden.``

Vlaamse Kerk steekt zusterkerken de loef af

Afbeelding
Mediazondag 2015 staat in het teken van het nieuwe Kerknet , de nieuwe digitale omgeving van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Sinds meer dan een jaar ben ik nauw betrokken bij de uitwerking van dit  ambitieuze project : één grote internetomgeving voor de verschillende geledingen van de Kerk. Ik vind dat het resultaat echt mag gezien worden. Geen een van de kerkprovincies uit de buurlanden beschikt over een website die ook maar in de buurt kan komen van het nieuwe Kerknet. Alle mogelijke info over het nieuwe Kerknet vind je hier . Ook en in het bijzonder een interview met Sim D'hertelfelt , de bezieler en coördinator van het hele project. Ook als jezuïeten steunen we dit project. Op dit ogenblik hebben we drie microsites waarop je van alles kan vinden van ons: 1. Een microsite van de jezuïeten 2.  Een geheel nieuwe microsite genaamd "Gebedsnetwerk van de Paus" 3. Een persoonlijke microsite van uw dienaar

Eucharistieviering met Paus Franciscus in Philadelphia

Afbeelding
Rechtstreekse beelden eucharistieviering paus Franciscus in Philadelphia

Paus Franciscus neemt deel aan interreligieuze ontmoeting aan Ground Zero in New York

Afbeelding
Rechtstreekse beelden van de interreligieuze ontmoeting aan het Ground Zero Memorial in New York.

Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe: rechtstreeks

Afbeelding
Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe in New York: rechtstreeks

Paus Franciscus spreekt het Amerikaanse congres toe

Afbeelding
0m 9u20 plaatselijke tijd geeft Paus Franciscus, als eerste Paus in de geschiedenis, een toespraak voor de verzamelde kamers van  het Amerikaanse Congres. Hier de rechtstreekse beelden.

De goede raad van Paus Franciscus aan de Amerikaanse bisschoppen en ... aan ons

Afbeelding
Gisteren sprak Paus Franciscus 300 Amerikaanse bisschoppen toe. Op broederlijke maar besliste toon. Zijn goede raad lijkt me ook relevant voor gewone mensen zoals wij. Sluit je niet op achter muren van angst; om daar je wonden te likken; om met heimwee te verlangen naar tijden die niet meer terugkomen en om harde antwoorden voor te bereiden op de weerstanden die nu reeds bitter zijn. ...  Het zure en oorlogszuchtige woordgebruik van de verdeeldheid past niet op de lippen van een herder. De weg leidt langs de onderlinge dialoog, de dialoog in jullie pastorieën, dialoog met de leken, dialoog met de families, dialoog met de samenleving. Ik zal het nooit moe worden om jullie aan te moedigen om zonder angst de dialoog aan te gaan. Klik hier voor de volledige toespraak van de Paus  

Paus Franciscus gaat voor in eucharistie en heiligverklaring van Junipero Serra

Afbeelding
Volg hier de rechtstreekse beelden van de eucharistieviering en de heiligverklaring in Washington DC

Paus op bezoek in het Witte Huis: rechtstreeks

Afbeelding
Ziehier de beelden van de officiële verwelkoming van Paus Franciscus in het Witte Huis.

Aankomst Paus Franciscus in Washington: rechtstreeks

Afbeelding
Hieronder de rechtstreekse beelden van de aankomst van Paus Franciscus in Washington DC

Leren bidden en mediteren, speciaal voor jonge mensen: van 2 tot 4 oktober 2015 in de Oude Abdij in Drongen

Afbeelding
Bidden en mediteren zijn in. Velen voelen het verlangen bij zichzelf te komen en bij wie of wat hen overstijgt. Tijdens dit weekend worden verschillende gebeds- en meditatietechnieken aangeleerd. Zowel individueel als in groep, met hart, verstand en lichaam, in stilte of met woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. De spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is de rode draad. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen: van  vrijdagavond 2 oktober tot 4 oktober 2015; met Nikolaas Sintobin sj. Klik hier voor meer info

Vier nu de eucharistie met Paus Franciscus in Holguin (Cuba)

Afbeelding
Feestelijke eucharistieviering met Paus Franciscus: rechtstreeks

Familiefoto, onder het goedkeurende oog van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Gisteren bracht Paus Franciscus een bezoek aan de jezuïetenkerk van La Havana. Hij had net de tijd om even op de foto te komen met zijn medebroeders, de Cubaanse jezuïeten.

De heilige Ignatius van Loyola verwelkomt Paus Franciscus in Cuba

Afbeelding
Bezoek van Paus Franciscus aan de jezuïetenkerk van La Havana: een sfeerbeeld

Eucharistieviering met Paus Franciscus in Havana: rechtstreeks

Afbeelding
Vier nu de eucharistie met paus Franciscus in Havana: rechtstreeks

Aankomst Paus Franciscus in Havana: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Volg hier de rechtstreekse beelden van de aankomst en de verwelkoming van Paus Franciscus in Cuba.

Ervaringsbericht: neem een vluchteling op in je gezin of in je gemeenschap

Afbeelding
In Parijs heeft de Jesuit Refugee Service (JRS) het "Welcome project" opgezet: gezinnen en religieuze gemeenschappen verwelkomen gedurende één maand vluchtelingen in hun huiselijke omgeving.

Jos Moons sj vertelt wat hij bij de jezuïeten heeft geleerd en hoe hem dit helemaal gelukkig maakt

Afbeelding
"God is sterker dan het kwaad. Waarom zouden we niet verheugd zijn?": interview met huisgenoot Jos Moons sj door Jan van den Bosch in een programma van Hour of Power. Jos spreekt honderduit over zijn ervaringen met God, geloof en de jezuïeten.

Mag je dwang gebruiken om mensen te bekeren tot het christendom?

Afbeelding
Het Tweede Vaticaans Concilie erkent de religieuze vrijheid van elk individu, het religieus pluralisme en de scheiding tussen Kerk en staat. De staat mag zich volgens de Kerk dus niet mengen in godsdienstzaken, tenzij het algemeen welzijn in het gedrang komt. Een omwenteling in de leer van de katholieke kerk volgens voor- en tegenstanders.  Ontdek het controversiële en moeilijke thema in het filmpje. Een nieuw boeiend videootje van www.volgconcilie.be .

Zijn fototoestellen gevaarlijk?

Afbeelding
Wie is je buur? Wie is je medemens? Is hij, in het beste geval, een interessant voorwerp dat je, al of niet heimelijk, kan observeren? Of is hij iemand zoals jij? Met dezelfde zorgen en dezelfde vreugden? Menselijkheid vraagt engagement.

Ave Maria van Gounod: exclusief uit de Krijtberg in Amsterdam

Afbeelding
BiddenOnderweg.org biedt je vandaag, speciaal voor het feest van OLV van Smarten, het Ave Maria van Gounod aan. Het werd gezongen door Patricia Gonçalves, in de Krijtberg, de jezuïetenkerk van Amsterdam, op 22 februari 2015. Piano: Maarten Hillenius. Klik hier om het Ave Maria te beluisteren

Behoort Jezus enkel toe aan de christenen?

Afbeelding
In een interview met Tertio ging filosoof Jan Koenot onder meer in op de vraag of het beeld van Jezus in onze cultuur gedesacraliseerd is. “Het beeld van Jezus is zo diepmenselijk dat het mensen van alle culturen, ook ver buiten het christendom, kan aanspreken. Het christendom, dat aanvankelijk zeer wantrouwig stond tegenover afbeeldingen van Christus, is een bron geworden van creatieve kracht. Christenen hebben op allerlei manieren in woord, beeld en muziek gestalte gegeven aan de inhoud van hun geloof. Beelden van Jezus behoren nu tot het patrimonium van de oosterse en de westerse cultuur, dat vandaag wereldwijd toegankelijk is. Zo komen ook mensen uit andere culturen vandaag in aanraking met deze kunstvormen. Christenen mogen geen beslag leggen op dat patrimonium: het beeld van Jezus behoort de mensheid toe. Iedereen mag er mee werken. Kunst valt immers niet uit de lucht, maar gaat steeds in dialoog met de traditie: ze bouwt creatief en kritisch voort op de kunst van vr