Posts

Posts uit december, 2022 tonen

Het Geestelijk Testament van emeritus paus Benedictus XVI

Afbeelding
Het Geestelijk Testament van emeritus paus Benedictus XVI   De Heilige Stoel heeft op zaterdagavond 31 december 2022 het Geestelijk Testament van paus emeritus Benedictus XVI vrijgegeven, gedateerd op 29 augustus 2006. Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik heb doorgemaakt, zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om te danken. Bovenal dank ik God zelf, de gever van alle goede gaven, die mij het leven heeft gegeven en mij geleid heeft door allerlei verwarringen heen; die mij altijd weer heeft opgevangen als ik begon af te glijden, die mij altijd weer het licht van zijn aangezicht heeft gegeven. Terugkijkend zie en begrijp ik dat zelfs de donkere en moeizame stukken van deze weg tot mijn redding dienden en dat Hij mij juist daarin goed heeft geleid.   Ik dank mijn ouders, die mij in moeilijke tijden het leven schonken en met hun liefde een prachtig huis voor mij bouwden, dat tot op de dag van vandaag als een helder licht door al mijn dagen schijnt. Het helde

De laatste woorden van wijlen Paus Benedictus XVI als Paus

Afbeelding
Hieronder vindt u de slotwoorden van de laatste catechese van wijlen Paus Benedictus XVI op het Sint-Pietersplein in Rome. "Goede vrienden, God leidt zijn Kerk. Hij draagt haar onafgebroken, ook en in het bijzonder in de moeilijke ogenblikken. Laat ons nooit dit geloofsinzicht vergeten. Het is het enige juiste omtrent de weg van de Kerk en de wereld. Laat in ons hart, in het hart van elk van u steeds de vreugdevolle zekerheid zijn dat de Heer dichtbij is, dat Hij ons niet in de steek laat, dat Hij aan onze zijde staat en ons omringt met zijn liefde. Dank u!"

Wat christen zijn wel en niet is (wijlen paus emeritus Benedictus XVI)

Afbeelding
Onderstaande zinnen komen uit de pen van wijlen paus emeritus Benedictus XVI. Ze gaan over de kern van wat christen zijn betekent. Christen zijn is niet het resultaat van een ethische keuze of van een verheven idee. Het is de ontmoeting met een gebeurtenis, een persoon, die aan het leven een nieuwe horizon en een doorslaggevende richting geeft.... Christenheid is niet een intellectueel systeem, verzameling van dogma's of moralisme. Christenheid is wel een ontmoeting, een liefdesverhaal. Het is een gebeurtenis.

Een jaar van genade loopt op zijn einde

Afbeelding
Een jaar van genade loopt op zijn einde  en een nieuw jaar begint. Eer ik bedenk wat het komende jaar zal brengen, wil ik achterom kijken naar het voorbije jaar, en het even tegen het licht houden. Daar ontdek ik dan de vaardige meesterhand van God, en dit schenkt mij vertrouwen dat het komende jaar even rijk zal zijn. Eerst tracht ik enkele goede dingen te noteren die ik mocht ervaren. ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de vader van de hemellichten’ (Jak 1, 17). In al wat goed is, vind ik God! God schenkt ons zijn goedheid overvloedig, zoals de zon haar warmte en licht meedeelt. Zoveel goede dingen heb ik mogen ervaren: het leven zelf, gezondheid, vriendschap,  periodes van vreugde en gluk, allerlei  tekens van genegenheid, speciale genaden, een diep Godsgevoel. (Ik denk eraan daar ook gewijderuimte.org en biddenonderweg.org bij te rekenen!) Zoals de psalmist vol bewondering zegt: ‘En dán kroont Gij het jaar met uw gaven’ (Ps  65, 12). Ik ben

Hoe zeg je neen aan een vriend(in)

Afbeelding
"Indien je iets wordt gevraagd waarvan je denkt dat het beter is het niet te geven, let er dan toch op dat, hoewel je weigert wat je gevraagd wordt, je toch de vriendschap behoudt van de vrager." Ignatius van Loyola

Is moedig zijn iets dat je kan leren? (5/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Moed om te leven”. Hier vind je uittreksels (5/8) Bijzonder is dat men soms van een groep of een volk zegt dat ze moedig zijn. Blijkbaar kan moed worden doorgegeven van de ene persoon aan de andere en van de ene generatie aan de andere. Dit lijkt erop te wijzen dat moed een levenshouding is waarin een mens zich kan oefenen en die je vervolgens kan doorgeven aan anderen. Moedig zijn is iets wat je, alvast tot op zekere hoogte, kan leren. Wat is dat toch, moed? Wat betekent het, voor een gewoon mens, om moedig in het leven te staan? Moed zegt iets over leven in de werkelijkheid die de jouwe is. Die is vaak heel verschillend van wat je spontaan zou kiezen. Moed heeft te maken met ja kunnen zeggen aan het leven. Niet het leven zoals je het gedroomd had. Dat bestaat niet. Wel het leven zoals het is. Met zijn zonnekant en met zijn schaduwkant. Met zijn mogelijkheden en met zijn beperkingen. Met het verleden, zoal

"Haar geur was onuitstaanbaar" - een persoonlijk kerstverhaal van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Tijdens mijn opleiding als jezuïet had ik een onwaarschijnlijke ontmoeting in de aanloop naar Kerst. Het werd een van de meest indringende kerstervaringen uit mijn leven. Hieronder doe ik het verhaal.

't Hoeft niet altijd serieus te zijn ... Desmond Tutu grapt over Kerstmis

Afbeelding
In de reeks "'t hoeft niet altijd serieus te zijn": Desmond Tutu over Kerstmis.

Kerstfeest voor het mannetje op de maan

Afbeelding
Je hoeft hem of haar heus niet op de maan te gaan zoeken. Kijk gewoon om je heen … Sommige mensen zijn echt heel eenzaam. Wie, in jouw buurt, is aan het wachten? Iemand die je kent. Mogelijks iemand die je nog niet kent.

Het ondenkbare mysterie van Kerst: tegen beter weten in - Kortfilm

Afbeelding
  Hoe lees jij deze kortfilm?   Als een verhaal van grote eenzaamheid? Als een ervaring van geborgenheid?  Of als beide tegelijk? Zalig Kerstfeest!

Een onverwachte wijze om de Advent in te gaan (video)

Afbeelding
Deze grootvader wil iets bijzonders geven aan zijn kleindochtertje. Zo maar. Omdat het haar gelukkig kan maken. Geen enkele inspanning is hem te veel. Dat is de uitdaging die hij zichzelf stelt voor de Advent.  Wie wil jij gelukkig maken op Kerst? Wat heb je daar voor over?

Wat samenleven met koe, geit, kippen kan leren over geluk - Wijsheid van Anthony de Mello sj

Afbeelding
“Als ik nu geen hulp krijg, word ik knettergek. We wonen met zijn allen in één kamer: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn schoonouders. We staan allemaal stijf van de zenuwen, we schreeuwen elkaar van alles naar het hoofd. Die kamer is de hel!” “Beloof je te doen wat ik je ook maar zeg?” zei de wijze ernstig. “Ik zweer het.” “OK dan. Hoeveel dieren heb je?” “Een koe, een geit en zes kippen.” “Neem die allemaal bij je in de kamer.” De leerling was ontzet, maar hij had beloofd dat hij de wijze zou gehoorzamen, dus nam hij zijn dieren bij zich in huis. Een week later kwam hij terug – een beklagenswaardige gezicht. Hij zuchtte: “Ik kan elk ogenblik overspannen raken. Het vuil! De stank! Het lawaai! Dit trekken we niet meer!” “Ga terug,” zei de wijze “en laat de dieren weer naar buiten.” De man rende naar huis. De volgende dag kwam hij terug en zijn ogen straalden van vreugde. “Het leven is een feest! De dieren lopen weer buiten. Het huis is het paradijs op aarde – zo sti

Wachten - een beklijvende video-meditatie over waar advent over gaat

Afbeelding
Hieronder de NL vertaling van de meditatie. Daaronder vind je de video Wachten Het is geen aantrekkelijk woord. Het lijkt vervelend. En mocht je nu eens aan het wachten zijn op iets dat je leven zou veranderen? Hoe zou je je daar dan op voorbereiden? Zou je je druk maken, je dagen vullen met lawaai en verstrooiing? Rennen om erkend te worden? Zou je voortdurend bezig   zijn met van alles behalve met tot rust komen? NEEN? Welnu, dit is wat we elk jaar weer doen. Elk jaar hebben we de kans om ons leven radicaal te veranderen. Maar meestal grijpen we die kans niet. We rennen rond en willen alles bijtijds gedaan krijgen. Het belangrijkste vergeten we voor te bereiden: ONS HART Hierover gaat het bij de Advent. Vertragen en wachten. Je hart voorbereiden … Jezus in je leven binnenlaten. Een beetje meer dan tevoren.

Kan moed discreet zijn? (4/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Moed om te leven”. Hier vind je uittreksels (4/8)     Een klein kind, een zwaar zieke of een mens met allerhande beperkingen kunnen erg moedig zijn. Het omgekeerde kan waar zijn voor iemand die alle mogelijke talenten heeft en die het leven lijkt toe te lachen. Moed kan mensen brengen tot indrukwekkende prestaties. Maar vaak is moed nauwelijks uitwendig zichtbaar en is het maar door iemand van dichtbij te leren kennen dat je gaat merken hoe moedig die wel is. Moed wordt positief gewaardeerd. We kijken op naar moedige mensen. Moedig handelen is goed handelen. Moed is iets wat de kwaliteit van het leven van een mens gunstig beïnvloedt. Moed gaat niet over uiterlijkheden of oppervlakkige dingen. Moed gaat over waar het echt op aankomt in het leven. Moed zegt iets over de wijze waarop een mens zich opstelt of gedraagt als het leven niet makkelijk is. Moed neemt de verlammende angst weg en geeft rust en vertrouwen. H