Begin van het hoogtepunt: Onbevlekte Ontvangenis van Maria


Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN

Zeg eens, Engelen, kijk
of alles op zijn plaats staat,
en of ik alles goed heb voorbereid.
Is voor mij de tijd aangebroken
om de genade uit te strooien?

Ja , Heer, alles is klaar.
Maar er is ook een Hof van Olijven
die men heimelijk aan het planten is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de tortelduifjes voor lichtmis,
De weg voor de vlucht naar Egypte,
Het dorpje Nazareth in Galilea,
de werkplaats van Jozef, de timmerman,
de baan die leidt naar Jeruzalem,
de wetgeleerden in de Tempel?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar daar zijn ook dertig zilverstukken.
die men heimelijk aan het tellen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de Jordaan, waar de Doper wacht,
de woestijn waar de duivel verborgen is,
de synagoge met het boek van Jesaja,
de boten, de netten, aan de oever van het meer,
en de Twaalf die bereid zijn om alles te verlaten,
De berg voor de aankondiging van het geluk?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar men is ook in het geheim
een purperen kleed aan het weven.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
zes kruiken voor de bruiloft van Kana,
de rand van de waterput van Jacob
en het groene gras op de heuvel,
een kind met vijf broden en twee vissen,
de blindgeboren bedelaar,
het huis van Lazarus in Bethanië.
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook vier ijzeren nagels
die men heimelijk aan het smeden is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden?
De palmtakken, de mantels
een ezelin die vastgebonden is, samen met haar veulen,
de man met een kruik aan de stadspoort,
de bovenzaal die klaar staat voor de maaltijd,
de voorschoot van de slaaf en de kom met water,
de bekers en het brood voor het laatste avondmaal,
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook twee zware houten balken
die men heimelijk aan het kruisen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Als je ze allemaal gevonden hebt :
de Hof van Olijven,
de dertig zilverstukken,
het purperen kleed,
de vier ijzeren nagels
de twee zware houten balken
die heimelijk worden klaargemaakt,
dan zal ik jullie de uitleg geven :

Is het niet zo dat God moet kunnen wenen?
Is het niet zo dat God moet kunnen lijden?
Is het niet zo dat God moet kunnen sterven?
Is dit niet allemaal zo, omdat ik de Liefde ben?     

Didier Rimaud sj

Reacties

Anoniem zei…
Ja, de mens moet het doen, steeds weer elkaar ontmoeten in het hier en nu met positiviteit als bagage. Dit vertrouwen en deze hoop is de weg van innerlijke vrede.
E.Harland-Hazebroek zei…
Pas Simeon kwam met een negatief bericht
We mogen vandaag niet blij zijn met Maria's instemming met het voorstel van de Engel. Het wordt verweven met lijden
In elk geval zijn al die preken goed voor in de la, goed voor na Kerstmis.
Plek genoeg.bij Vesper hh missen, rozenkrans.
Deel ik op verzoek een viering, dan komt een bericht: removed.
Zeker hwt verkeerde kerkgebouw.
Blij zijn samen..nou nee. Ik kan het niet zeggen, met de Paus eens, maar eenheid, gewoon openstaan? Blij ???
Stil met Jezus zijn zonder woorden, kijken naar de bomen de wolken, dat is het mooiste,Hemel ontvangen, beter kan niet.Maria ging daarin voor.
lode zei…
Dit ‘Dogma’ (geloofspunt) betekent, dat Maria vanaf het moment dat ze ‘ontvangen’ wordt in de schoot van haar moeder, Gods zegen haar zonder zonden verwekt zodat ze helemaal klaar is om Moeder Gods te worden. Gods ‘Woord/Geest’ schept een nieuwe mens in de schoot van een Maagd, volledig vrij van zonden, om zo te zorgen dat Gods Zoon, Jezus Christus, kan mens/geboren worden uit een volmaakt geschapen mens.
Maria is het ‘Meesterwerk’ waarin de volmaakte schoonheid van God en Schepper weerspiegeld wordt. (naar paus Franciscus)
En al staan wij ver beneden de heiligheid van Maria, toch mogen we er zeker van zijn dat God ons graag ziet en dat er mensen zijn die -zoals Maria- onze aardse wegen kruisen (ook soms met een kruis) en ons inspireren om het heilige in onszelf (ja, daar ook!) te vinden. Moge dat de boodschap zijn van dit Mariafeest.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?