Posts

Posts uit mei, 2012 tonen

Doen wat niet mag

Afbeelding
Doen wat niet mag. Heerlijk. Hoe jonger je bent, hoe luider de roep, hoe groter het verlangen. De prijs dreigt evenwel hoog te zijn. Het plezier van korte duur.

Ontvankelijke stilte

Afbeelding
Het is nog net niet te laat om u deze laatste wekelijkse meditatie van "Gewijde Ruimte" aan te bieden. Mei is de maand van Onze Lieve Vrouw. Zij biedt ons een diepzinnig beeld van ontvankelijke stilte.  Zij is een vrouw volkomen in stilte gehuld. Zij ontvangt het Woord ten volle,  omdat  zij er geheel en al ruimte voor is. Zij overweegt het Woord en brengt rijke vruchten voort. Het zou goed zijn dat wij ons iedere dag, al is het maar voor enige ogenblikken, in stilte hullen. Zo zou ons leven vruchtbaar worden. Monniken en al wie een beschouwend leven leiden nemen een voorbeeld aan Maria. Zij besteden er hun hele leven aan te leren stil worden en luisteren. Denk aan de stilte wanneer in een groot auditorium de pianist aan de piano plaatsneemt en zachtjes begint te spelen. De muziek speelt niet alleen maar in de piano, maar ook in het hart van het luisterende publiek. Zij worden een met de muziek. De muziek sterft uit. Ook zij gaan heen, maar veranderd

Je kan het niet voor jezelf houden

Afbeelding
Nemo dat quod non habet. Je kan maar doorgeven wat je zelf ook hebt (ontvangen). Echte levensvreugde kan je niet voor jezelf houden. Die wil je delen. Zalig Pinksteren!

Pinksteren: het tijdperk van de Geest

Afbeelding
Wat vieren we eigenlijk op Pinksteren? Enkele bedenkingen om met meer kennis van zaken morgen de Paastijd te kunnen afsluiten. Met het neerdalen van de Geest eindigt het tijdperk van Christus en begint het tijdperk van de Geest , waarin we ons tot op vandaag bevinden. Joseph Moingt sj noemt dit het “ pneumatisch principe ”: de Heilige Geest is gezonden om Christus op te volgen. Hij neemt de plaats in van Christus, zonder Hem te vervangen.  De korte lichamelijke aanwezigheid in de wereld van Jezus, de tweede persoon van de Triniteit,  maakt mogelijk dat voortaan, voorgoed, de Geest aanwezig komt. De Geest wordt gezonden door de Vader en de Zoon. Omdat Hij Geest is, kan Hij overal en altijd aanwezig zijn en zo de mensen nog meer in contact met God en met Christus dan de mensengestalte van Jezus  dit kon doen. Doorheen Zijn Geest kan de Heer voortaan  dieper in de mensen doordringen. Bovendien kan Hij ook wijder want in álle mensen werkzaam zijn. Zoals de Hemelvaart beantwoordt

Inleunen

Afbeelding
Ook dit is onze samenleving: creativiteit in zorgstructuren. Wat  voorheen onmogelijk leek wordt nu  mogelijk. Simone legt uit wat “inleunen” betekent en hoe dit haar toelaat om toch nog zelf voor Marcel te zorgen. Deze video is geproduceerd door tvzorg.be , een christelijk geïnspireerd initiatief dat speciaal voor de zorgsector audiovisueel materiaal ter beschikking wil stellen om te werken rond geloof en spiritualiteit.

Wij wachten

Afbeelding
Aan Manu van Hecke, abt van de trappisten van Westvleteren, werd onlangs in een interview gevraagd:  “ Jullie zijn godszoekers, is het niet ?”   Hij dacht even na en antwoordde:  “ Neen, wij wachten op God’ . 

Een eland heeft twee kanten ...

Afbeelding
Als het je goed gaat in het leven, mag je daar dankbaar om zijn. Mogelijks heeft het te maken met  eigen verdienste. Waarschijnlijk ken je echter ook andere verdienstelijke mensen wie het minder voor de wind is gegaan dan jij. Je zal des te gelukkig worden in de mate dat je anderen laat delen in het goede dat jou is te beurt gevallen.  Voor sommigen een moeilijk leerproces …

Het belang van de stilte

Afbeelding
Graag deel ik met u deze mooie reflectie van Paus Benedictus over het belang van de stilte. Het is de gebedstip van deze week van " Gewijde Ruimte ". Ieder jaar biedt de Paus ons in zijn boodschap voor de Wereld Communicatie Dag een bezinning aan over een aspect van de communicatie. Dit jaar vestigt hij onze aandacht op het belang van stilte, of meer precies, op het verband tussen stilte en woorden. Hij merkt op dat er geen zinvolle communicatie kan bestaan zonder stilte. Stilte spreekt – soms kan onze stilte de meest welsprekende uitdrukking zijn van onze verbondenheid en  solidariteit met en aandacht voor een ander. Paus Benedictus herinnert ons eraan dat de God van de bijbelse  openbaring ook communiceert in het mysterie van zijn stilte.  Dit is heel bijzonder duidelijk geworden in het mysterie van het kruis van Christus: ‘De welsprekendheid van Gods liefde kan je horen  in het zwijgen van het kruis.’  Hij legt er de  nadruk op dat, zoals God zich aan o

Een boodschap voor jou

Afbeelding
Graag deel ik met u deze aangrijpende meditatie van Gewijde Ruimte voor de week die komt . De meimaand kwam en is weer voorbij. ‘Mei is Maria’s maand’, zoals Hopkins het zegt. Maar is Maria ook zo gekomen en gegaan, zonder veel aandacht van onze kant? Dit zou echt een groot verlies zijn. Maria toont waartoe mensen in staat zijn, en het is belangrijk voor ons dit te weten. Lucas vertelt het  verhaal van de Boodschap aan Maria om het binnenkomen van de goddelijke liefde in het menselijke leven aanschouwelijk voor te stellen. In de Boodschap komen twee werelden samen in een mysterie van vertrouwen. Beide zijden ontmoeten elkaar hier op een punt van wederzijdse onuitsprekelijke kwetsbaarheid. Dit unieke ogenblik in het leven van Maria doet zich ook in ons leven telkens weer voor, wanneer ook wij God toelaten zich rechtstreeks met ons in te laten. Dit kan natuurlijk gevaarlijk worden, kan ons leven veranderen.  Er zou een vraag kunnen komen om iets te laten vallen, zoals di

Vervreemding

Afbeelding
Ver van mijn bed? Of toch niet helemaal … Voor wat voor een leven kies jij ?

Minderwaardigheid

Afbeelding
Nederigheid is de moeder van alle deugden. Ze maakt gelukkig want inwendig vrij. Minderwaardigheidgevoelens zijn van een andere orde. Ze staan normale en vervullende relaties in de weg. Je kan ervan genezen.

Knoop ontwarren (2/2)

Afbeelding
Hoe de knoop ontwarren als alles vast zit?  Enkele suggesties, geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie, om opnieuw verder te kunnen. Doe een bewuste inspanning om iets te doen voor iemand die in nood verkeert; misschien iemand met gelijkaardige problemen als jij. Ook al zou je nu eigenlijk liever helemaal niets doen. Zet je aan een project dat je werkelijk in vuur en vlam zette toen het je nog goed ging. Laat het je opmonteren met positieve energie. Ook al heb je nu nergens zin in. Houd je aan beslissingen die je genomen hebt, aan de dromen die je droomde toen het je goed ging. Ook al zou je nu liever de brui geven aan je leven. Herinner je deugddoende ervaringen, van toen je de indruk had dat God dicht bij jou was. Probeer ze als het ware te herbeleven in je geest. Ook al zou je dat alles nu liever wandelen sturen. Margaret Silf

Knoop ontwarren (1/2)

Afbeelding
Hoe de knoop ontwarren als alles vast zit?  Enkele suggesties, geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie, om opnieuw verder te kunnen. Vertel aan God, en misschien aan een bevriende medemens, hoe je je voelt; vraag hen om je open te breken, weg van die negatieve spanningsvelden; ook al zou je liefst gewoon willen blijven waar je nu bent, helemaal alleen. Dwing jezelf om in contact te treden met andere mensen; trek de stad in, wandel rond op de markt, begin te koken, bel een vriend op, ook al heb je in niets van dat alles zin. Doe één iets wat gedaan moet worden (misschien een klein praktisch iets), en geniet dan van de voldoening dat je dit geklaard hebt. Gun jezelf een schouderklopje. Vervolgens kan je uitkijken naar het volgende “één iets”. Margaret Silf

Wat een vraag

Afbeelding
Wat een vraag … ! Mijn mooiste herinnering? Belangrijke vraag. Ken je het antwoord? Neem je af en toe de vraag om in je herinneringen te duiken? Niet om je te vermeien in een  verleden dat voorbij is. Wel om er de sporen te vinden die je je kunnen leiden naar meer leven.

Mensen zoals u en ik

Afbeelding
Achter cijfers en economische analyses gaan mensen schuil. Mensen zoals u en ik. De bekende Spaanse cineast Alejandro Toledo ontmoette onlangs in Madrid een gewezen collega toen die een gaarkeuken uitstapte. Door de economische crisis was hij aan lagere wal geraakt. Toledo was zo onder de indruk dat hij aanbood om een gratis een reclamespot te maken voor Caritas. De rol van het kleine meisje wordt vertolkt door het dochtertje van Toledo.    

Wil ik dit geloven?

Afbeelding
Bij een voorjaarspoetsbeurt stootte ik op dit aandenken van enkele jaren geleden uit Chili. Het werd me gegeven door drugsverslaafden met wie ik drie maanden samenleefde en –werkte. “ Dios es el Creador en mi ”- “God is de Schepper binnen in mij”. God die in mij scheppend aanwezig verlangt te zijn. Ik mag gastheer zijn voor de Allerhoogste. Wil ik dit geloven? Delen

Mensen die enorm veel geluk hebben

Afbeelding
“Paardenchance”, noemen we dit in het mooi Vlaams. Onderstaande video illustreert op spectaculaire wijze dat mensen veel geluk kunnen hebben. Is dat geluk echt  zo uitzonderlijk? Is het leven van elk van ons niet een onwaarschijnlijk wonder? En dus reden tot grote dankbaarheid?

Onverwacht hoge prijs

Afbeelding
« Plus est en vous. » De mens is in staat tot veel. Vaak tot meer dan hij van zichzelf durft te vermoeden of hopen. Ook tot het leren aanvaarden van eigen grenzen en het leren leven met beperktheid. Misschien wel het moeilijkste van al. Ben je daar niet toe in staat of bereid, dan kan de prijs overwacht hoog zijn.