Posts

Posts uit juli, 2016 tonen

Gids voor een zálige vakantie

Afbeelding
Tot en met 12 augustus 2016 gaat deze blog in vakantiemodus. Zo ook zijn blogger. Tijd om rustig te Bidden Onderweg ! Ik zal alvast onze mooie gebedspodcasts dagelijks beluisteren op mijn smartphone. Je kan de app makkelijk downloaden: Klik hier voor de android-versie Klik hier voor de iOS(iPhone)-versie

Voordracht Nikolaas Sintobin sj over levensgebed

Afbeelding
Hieronder kan je een voordracht over het ignatiaanse levensgebed beluisteren die ik het voorbije voorjaar gaf. Wil je het levensgebed zelf doen, dan raak ik je graag onze speciale podcasts over het levensgebed aan op www.biddenonderweg.org/levensgebed .

Biddend terugblikken met muziek: proeve van een methode

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org . Begin Adem een paar keer diep en rustig. Concentreer je en open je voor Gods aanwezigheid. Vraag God bij het begin van dit moment van gebed en bezinning om zijn genade. Danken Zeg dank voor de muziek, voor de componisten, de instrumentalisten, de zangers, al wie helpt bij het opnemen en verspreiden van de muziek die je graag hebt. Dank voor al wie je in contact heeft gebracht met de liederen en melodieën die jij graag hoort. Terugblik Denk aan de mooiste liederen en muziekstukken die je kent. Daarvan eens een lijst opstellen kan je hierbij helpen. Kies er eentje uit. Wanneer heb je dat stukje voor de eerste keer gehoord? Welke herinneringen en associaties roept het bij jou op? Denk terug aan die keer toen muziek je liet voelen dat er iets goeds op je wachtte of je over het huidige ogenblik zelf heen tilde. Voel je die momenten aan als de doorsnee ervaring van je wijze van leven, of denk je: “Het beste li

Podcasts over levensgebed, nu online op "Bidden Onderweg"

Afbeelding
Nieuw op www.biddenonderweg.org : een serie podcasts over levensgebed Beluister een van de volgende varianten: Levensgebed voor kinderen Levensgebed voor jongeren Levensgebed voor volwassenen  (korte en uitgebreide versie) Levensgebed met focus op een persoon Levensgebed met focus op een aandachtspunt Levensgebed met focus op een ervaring Een nieuwe productie van het Platform voor spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen

Geloven: een kwestie van zonnebril of van roze bril?

Afbeelding
Tijdens een bezinningsWE voor studenten gaf Pascal, zelf ook student, een geloofsgetuigenis. Een uittreksel: Nu wil ik jullie nog wat vertellen over hoe ik mijn geloof vandaag beleef en hoe dat mijn leven vormgeeft. Ik zei het al eerder: mijn geloof heeft ALLES veranderd. Het is niet zozeer dat ik nu alles door een roze bril zie of zo. Nee, ik heb veeleer het gevoel dat ik jaren een zonnebril op had en dat mijn geloof die afgezet heeft. Nu heb ik de indruk dat ik alles scherp zie. De dingen zoals ze zijn. C.S. Lewis, de bekende Britse anglist en o.a. auteur van The Chronicles of Narnia, zei het beter dan ik het kan zeggen. Hij zei: ‘Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet enkel om ik het zie, maar omdat ik erdoor al de rest zie.’ Geloven in God wil ook niet zeggen geloven dat als je maar hard genoeg bidt, dat je dan gespaard gaat blijven van ongeluk of tegenslag. Nee. Geloven in God wil voor mij zeggen: weten dat je ongeluk en tegen

Een verhaal van bedrogen bedriegers

Afbeelding
Wie ben je? Hoe toon je je aan de anderen? Mensen zijn tot veel bereid om graag gezien te worden. Ook om zichzelf anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. De eindsom kan er een zijn van bedrogen bedriegers. Hoe is jouw ervaring hiermee? Zijn er plaatsen, relaties waar jij helemaal jezelf kan zijn?

Paus Franciscus licht in nieuwe video zijn gebedsintentie voor juli 2016 toe

Afbeelding
Video van de Paus van juli 2016:  Respect voor de inheemse volkeren                   Ik wil de woordvoerder zijn van de diepste verlangens van de inheemse volkeren.  En ik verlang dat je je stem voegt bij de mijne om van ganser harte te bidden dat de inheemse volkeren gerespecteerd worden,  bedreigd als ze zijn in hun identiteit, ja in hun bestaan zelf. In naam van de inheemse volkeren wil ik vragen dat onze leefwijze, onze rechten en onze tradities gerespecteerd worden. Gaan jullie naar me luisteren? Like de FB-pagina van "De video van de Paus"

Paus Franciscus vraagt je gebed voor twee bijzondere intenties

Afbeelding
Pauselijke gebedsintenties voor de maand juli 2016 Algemene intentie : de inheemse volken Dat aan inheemse bevolkingsgroepen, waarvan de identiteit en het voortbestaan worden bedreigd, respect wordt getoond. Voor de evangelisatie : Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Dat de Kerk in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, krachtens haar zending in dit continent, het Evangelie kan verkondigen met hernieuwde kracht en enthousiasme. Meer over het Wereldwijd gebedsnetwerk van de Paus Like de Facebook-pagina van het Wereldwijd gebedsnetwerk van de Paus

Leren God vinden in de haren in de wind

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande tekst op www.gewijderuimte.org . De heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de  jezuïetenorde, begreep ongetwijfeld het verband tussen de fysieke en de geestelijke wereld. Hij geloofde dat wij God in alle dingen konden vinden – een overtuiging die de kern van de ignatiaanse spiritualiteit vormt. Spreekt God werkelijk tot ons in een blauwe lucht, door de klank van een lach, in een smakelijk diner? Absoluut, zou Ignatius antwoorden. Je hoeft je rug niet naar de geschapen wereld toe te keren om een zin en een bedoeling voor je leven te vinden. God laat zich veeleer kennen in de heel concrete dingen van ons leven, in mijn lichaam, in al wat wij met onze zintuigen ervaren. Walter Burghardt, een priester jezuïet uit vorige eeuw, laat deze gedachte mooi opklinken in volgende woorden:“Leven is kijken. Maar niet alleen met mijn verstand. Ik ben niet alleen maar verstand. Wil ik echt reageren op de werkelijkheid, dan moet ik heel alert zijn