Paus Franciscus licht in nieuwe video zijn gebedsintentie voor juli 2016 toe


Video van de Paus van juli 2016:  Respect voor de inheemse volkeren                  


Ik wil de woordvoerder zijn van de diepste verlangens van de inheemse volkeren. 

En ik verlang dat je je stem voegt bij de mijne om van ganser harte te bidden dat de inheemse volkeren gerespecteerd worden, bedreigd als ze zijn in hun identiteit, ja in hun bestaan zelf.

In naam van de inheemse volkeren wil ik vragen dat onze leefwijze, onze rechten en onze tradities gerespecteerd worden.


Gaan jullie naar me luisteren?

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)