Posts

Als monniken geen godzoekers zijn, wat zijn ze dan wel? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
6de zondag na Pasen Handelingen 10,25-26.34-35.44-48      1 Johannes 4,7-10      Johannes 15,9-17   Wat is je diepste verlangen Waarvoor zou je naar de andere kant van deze aardbol trekken om het te vinden? Waar heb je alles voor over? Wat een vraag … Uiteraard is het antwoord verschillend voor elk van ons. Maar het is wel een vraag die we allemaal op de een of de andere manier in ons meedragen, als een droom, een onuitgesproken verzuchting. En doorgaans heeft het te maken met geluk met duurzaam geluk, met alomvattend geluk. Welke ook de concrete vorm daarvan mag zijn. We weten allen dat het niet makkelijk is om dit verlangen te bevredigen. Als je de publiciteit mag geloven, heeft het te maken met geld, mooie kleren, lekker eten, een mooi huis, een leuke job, een goede gezondheid, een goede relatie, een slanke lijn, lachende kinderen, afwezigheid van problemen … Het staat als een paal boven water dat al die zaken belangrijk en goed zijn, en ook daadwerkeli

"Licht van mij": een gebed van Petrus Canisius

Afbeelding
Vandaag, 8 mei, vieren we de 500ste verjaardag van de heilige Petrus Canisius (1521-1597) , de eerste Nederlandse jezuïet. Canisius is vooral bekend als auteur van de catechismus in vraag- en antwoordvorm. Deze kende meer dan 1000 herdrukken in 26 talen.  Canisius heeft ook mooie gebeden nagelaten. Graag deel ik onderstaand gebed van zijn hand.  Licht van mij  Gij, Heer, licht van eeuwig licht,  laat mij U mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken, wat de zin is van mijn roeping. Leer mij, waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid,  opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat vóór mij ligt, want ik wil U volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van U alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken,  U alleen liefhebben,  met U innig verbonden zijn. Wa

Waar haal jij je liefde vandaan? - Video

Afbeelding
Nemo dat quod non habet . Je   kan maar geven wat je hebt en krijgt.  Waar haal jij je liefde vandaan? Heb je een hond of een ander dier dat je veel liefde geeft? Wat een geluk.  Hopelijk zijn er ook mensen bij wie je terecht kan.  Ooit al aan God gedacht?

Hoe de tijd kan beschermen tegen oppervlakkigheid - De tijd als opstap naar eeuwigheid (8/9)

Afbeelding
  De tijd kan dan een uitdaging worden. In de vluchtigheid en onzekerheid van ons bestaan kan je de tijd gaan ontdekken als een bondgenoot. Hij maakt het mogelijk verleden, heden en toekomst te verbinden. Trouw en volharding kunnen die drie ongrijpbare dimensies van de tijd aaneenrijgen.  Wie ervoor kiest standvastig te duren in de tijd maakt mogelijk dat liefde en vriendschap duurzame bakens worden in ons alsmaar veranderend bestaan. Zo kan de tijd uitgroeien tot een voortdurende golfbeweging die groei mogelijk maakt.  De ongrijpbaarheid van de tijd hoeft ons dus niet te veroordelen tot oppervlakkig surfen aan de bovenkant. De lange duur maakt verdieping mogelijk en laat toe door te stoten tot de kern van ons wezen.   Nikolaas Sintobin sj

Gesprek tussen Jos Douma en Nikolaas Sintobin sj: als katholieken en protestanten elkaar ontmoeten in ignatiaanse spiritualiteit

Afbeelding
Voorbije maandag had ik, naar aanleiding van mijn nieuw boek , een boeiend gesprek met predikant Jos Douma over  thema's als: waarom zijn er zoveel verschillende spiritualiteiten, wat is het belang van stilte voor het bidden, hoe lang moet gebed duren, wat is de plaats van vreugde in het christelijke leven, wat is de verhouding tussen gevoel en verstand bij de onderscheiding, hoe bidden met het "vijfde evangelie", enz. Klik op onderstaande YouTube om dit gesprek opnieuw te beluisteren. Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola, Lannoo - KokBoekencentrum, Tielt - Utrecht, 160p, 19,90€ Bestellen vanuit Nederland:  https://www.kokboekencentrum.nl/boek/vertrouw-op-je-gevoel/ Bestellen vanuit Vlaanderen:  https://www.lannoo.be/nl/vertrouw-op-je-gevoel

Het verschil tussen ignatiaanse onderscheiding en (positieve) psychologie – interview met Nikolaas Sintobin sj over zijn nieuwe boek

Afbeelding
Dr Ilse Cornu, eindredacteur van de zingevingswebsite MagaZijn interviewde mij over mijn nieuwe boek “ Vertrouw op je gevoel ”. Hier vind je een uittreksel. Ilse Cornu: In het proces van onderscheiding ga je op een verstandige manier aan de slag met je emoties. Dat doet de positieve psychologie ook. Wat is het verschil?   Nikolaas Sintobin sj: Voor christenen is er geen enkel probleem om te geloven dat God ook werkzaam is doorheen de psychologie. Het geloof is geen geïsoleerde afdeling binnen het mens-zijn. Dat loopt allemaal door elkaar. Ook christenen maken gebruik van de psychologische wetenschappen en God werkt in belangrijke mate ook doorheen onze psyche. Het zou vreemd zijn als dat niet het geval was! Een groot verschil is wel dat gelovigen een bijkomende dimensie erkennen waarop de psychologie als wetenschap geen beroep kan doen: christenen geloven dat God mensen op een actieve manier uitnodigt. Christenen geloven bijvoorbeeld – en dat kan de psychologie moeilijk bewijze

Over bellende werkmannen en pareltjes: omgaan met de zwakheden van je huisgenoten - een citaat van Theresia van Lisieux

Afbeelding
Ingetreden in de Karmel als 15-jarige en gestorven op 24-jarige leeftijd, is Thérèse van Lisieux een van de grote heiligen van onze Kerk. Haar autobiografie ( Geschiedenis van een ziel ) is een parel.  Graag bied ik u enkele uittreksels aan. Het was tijdens een recreatie. De portierster belde tweemaal: de grote poort moest opengemaakt worden voor de werkmensen …  Ik dacht er dan ook aan dat ik graag als “derde zuster” mee zou willen gaan. En toen zei moeder subpriorin juist dat ik, of de zuster die naast me zat, die taak op zich nemen moest. Ik begon dus mijn schort af te doen, maar dat deed ik erg langzaam in de hoop dat mijn medezuster de hare eerder afgedaan zou hebben. Ik meende namelijk dat ik er haar een plezier mee zou doen als zij die taak zou krijgen. De zuster die de econome verving, keek ons lachend aan en toen ze zag dat ik als laatste opgestaan was, zei ze: “Ik dacht al wel dat jij niet degene zou zijn die een pareltje voor zijn kroon zou verdienen; je was zo langzaam!

Hoe een belofte kan bevrijden uit de onzekerheid van het heden - De tijd als opstap naar eeuwigheid (7/9)

Afbeelding
  De hoop op de toekomst kan ook stimulerend zijn. Ze kan helpen de moed niet te verliezen en het toch uit te houden als het heden moeilijk om dragen is. Ze kan ook een aansporing zijn voluit te gaan in het heden om daar bewust te bouwen aan wat komen gaat. De belofte is nog een andere wijze om een zinvolle brug te slaan tussen heden en toekomst. Door te beloven verbind je je er nu toe dat je in de toekomst iets zult doen of laten.  Zo geef je reeds in het heden zekerheid omtrent de ongrijpbare toekomst.   Augustinus had gelijk toen hij schreef dat de tijd nauwelijks te vatten is. Tijd vraagt los te laten wat niet meer is, voluit te gaan voor wat meteen voorbij is, en te hopen op wat nog niet is. De tijd is een complex avontuur. Als je erover gaat nadenken lijkt het een onmogelijke zaak. Toch doen we het elk ogenblik van ons leven. Misschien staat de tijd gewoon symbool voor het mysterieuze geschenk dat het leven is: fragiel en oersterk. Nikolaas Sintobin sj

Kan een deugniet deugdzaam zijn?

Afbeelding
Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die toch dapper eraan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wiens  zachte en trage natuur hen niets in de weg legt. Ignatius van Loyola

Kan ik verrijzen zonder de anderen? (5/5)

Afbeelding
Liefde sterker dan de dood (5/5)     In de verrijzeniservaring heeft de gelovige gemeenschap een unieke plaats. Die zekerheid van 'ik ben niet meer alleen' heeft niet enkel haar grond in onze verbondenheid met de levende Heer, die ons in naam van God terug tot leven roept. Ze wordt ook tastbaar gemaakt door onze verbondenheid met elkaar juist op dat vlak. De ervaring van te herleven is zó opbeurend, dat niemand ze voor zichzelf kan houden. Men moet het doorvertellen. "Hou me niet vast (enkel voor jezelf); ga eerder naar mijn broeders en zeg hun...."(Joh 20:17). Zo roepen wij elkaar terug tot leven in Zijn naam. Dat schept een innige band tussen mensen. De verrijzenis-ervaring roept de gemeenschap tot leven. Die gemeenschap zijn wij, hier. Een anonieme jezuïet

Een coctail van een drilboor, een oud mannetje en ramptoeristen

Afbeelding
Mooi voorbeeld van een eigentijdse parabel, knaleffect incluis! Jezus zou zeggen: “Behandel de ander zoals je verlangt zelf behandeld te worden. ”

De schaduwkanten van de toekomst - De tijd als opstap naar eeuwigheid (6/9)

Afbeelding
  De toekomst is minstens even uitdagend als het verleden. Wat geldt voor het verleden, geldt ook voor de toekomst. Ook hier kan wat niet is belemmeren om te leven wat wel is. Angst voor een moeilijke toekomst kan het moeilijk maken te genieten van het heden.   Zo kan angst voor toekomstige ruzie je afremmen om ten volle te gaan voor een vriendschap en daardoor de vriendschap ondermijnen. De hoop op een betere toekomst kan dan weer een subtiel alibi worden om het heden niet ernstig te nemen. ‘Wat ik nu meemaak, is niet echt belangrijk. Nog even geduld, nog even op de tanden bijten, en dán komt het:  als ik groot zal zijn, als de kinderen het huis uit zijn, als ik gepensioneerd zal zijn…’ Zo gaat het leven voorbij al wachtend op een betere toekomst die steeds opnieuw wordt vooruit geschoven. Nikolaas Sintobin sj