Posts

Kan liefde beletten dat boeven naar de hel gaan? - Mijn homilie voor deze zondag

Afbeelding
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Ezechiël ‪ 37,12-14. Romeinen ‪ 8,8-11   - Johannes ‪ 11,1-45 Rose is 16 jaar, een jaar jonger dan Pinky. Ze wonen in Brighton, een Engelse badplaats. Beiden groeiden op in extreme armoede. Pinky werkt hard aan zijn professionele boevencarrière. Rose werkt als dienstmeisje in een restaurant. Pinky vraagt haar ten huwelijk. Niet omdat hij van haar houdt. Wel om haar te kunnen gebruiken voor zijn criminele plannen. Kinderlijk en eenvoudig als ze is heeft Rose dit niet door.   Ze houdt gewoon zielsveel van die jongen. Ze zijn de hoofdpersonages van “Brighton rock”, een roman van de katholieke schrijver Graham Greene, die zich afspeelt in de jaren dertig van de vorige eeuw. De slotscène is adembenemend. Pinky heeft zich op een gruwelijke manier van het leven beroofd. Rose is wanhopig. Ze loopt een kerk binnen en gaat meteen naar de biechtstoel. Ze doet haar verhaal aan een oude priester. Zal ik Pinky ooit terugzien , is haar vraag

Spiritualiteit als weg naar innerlijke vrede. Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Eline Hoogenboom

Afbeelding
Enkele dagen geleden was ik te gast in De niet zo perfecte podcast van Eline Hoogenboom. Ik ging met haar in gesprek over spiritualiteit als weg naar innerlijke vrede . Klik hier om te luisteren naar de podcast.  

Hoe omgaan met anonimiteit op internet? - Waarheid in tijden van internet (3/15)

Afbeelding
Een tijd geleden gaf  ik  een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (3/15) 3. Personalisering in een oceaan van anonimiteit (Zes dynamieken van de internetomgeving) Op het internet is anonimiteit troef. De leveranciers van de inhouden zijn vaak onbekend, wat afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van die informatie. Op het internet kan je dan ook bijna systematisch wit én zwart lezen, horen of zien. Ook binnen de christelijke – katholieke wereld.   Als je vandaag op zoek gaat naar analyses van de tiende verjaardag van de pausverkiezing van Franciscus, dan ga je volledig tegengestelde commentaren vinden, geschreven door mensen die zich voordoen als competent. Voor de doorsnee surfer zijn het echter doorgaans illustere onbekenden. Wie heeft gelijk? Tegenover deze anonimiteit en dus de onbetrouwbaarheid van de inhoud staat een trend naar personalisering op het internet. Het getuigenis-genre alsook de s

Als je iets hebt met paarden

Afbeelding
  Waar kan jij je helemaal aan geven? Wat geeft jou energie, passie, gedrevenheid.   Niet enkel eventjes. Maar steeds weer.   Wat is jouw roeping?   Doe je daar iets mee?

Hoe je kan leren omgaan met de ondraaglijke blik van Jezus

Afbeelding
Enkele jaren geleden las ik Anthony De Mello’s boek Sadhana, een weg naar God. Daarin beschrijft hij een wijze van bidden die de heilige Teresa van Avila aanbeval. Het is een bedrieglijk eenvoudige wijze van bidden: Stel je voor dat Jezus naar je kijkt, liefdevol en nederig, m.a.w. ga ergens zitten en laat Jezus je aankijken. Toen ik dit soort van gebed voor de eerste keer uitprobeerde, beeldde ik me in dat Jezus me recht aankeek, van heel dichtbij, met liefdevolle en bescheiden ogen. Ik voelde me onbeholpen en verlegen. Mijn eerste reactie was achteromkijken naar wie er achter mij stond. Ik keerde me weer om en Jezus keek nog altijd naar mij met oneindige liefde en met een glimlach die mijn hart verschroeide, en ik begon te wenen. Ik was niet voorbereid op de kracht van die blik. In mijn leven heb ik heel wat afbeeldingen van Jezus gezien die vanaf het schilderij of de icoon recht naar de toeschouwer keken. Maar daarvan ging altijd een strenge en plechtige indruk uit; al

Waarom bidden, ook bij onmogelijke problemen, de zaken verandert

Afbeelding
Bidden gaat over het opbouwen van een relatie. Intimiteit, het persoonlijk met elkaar verbonden zijn   is er het fundament van. Het gaat hem niet om het verkrijgen van antwoorden op vragen of oplossingen “om beter te worden”. Op heel veel menselijke problemen of uitdagingen bestaat er geen antwoord; we kunnen alleen maar met ze leren leven; ze zijn een deel van ons leven. En toch kunnen we problemen en uitdagingen moedig tegemoet treden en er in vrede mee leren leven, als we weten dat we niet alleen zijn. Een overleden echtgenote zal niet uit de dood naar haar man terugkeren. Maar de pijn wordt draaglijker als hij zijn verdriet, zijn boosheid en wanhoop in Gods handen heeft uitgestort en Gods heel nabije aanwezigheid heeft mogen ondervinden. William A. Barry sj

Wie is de baas op internet? Een verrassend antwoord - Waarheid in tijden van internet (2/15)

Afbeelding
Een tijd geleden gaf  ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (2/15) 2. De surfer is de baas (Zes dynamieken van de internetomgeving) Hoeveel manipulatie er ook is op het internet, uiteindelijk is het de surfer zelf die klikt. Elke surfer staat, letterlijk,   in het midden van het wereldwijde web. Hij kiest zelf wat hij waar , hoelang en wanneer gaat lezen, bekijken of beluisteren. Als webmaster kan je hooguit proberen de surfer naar je website te lokken. Wetend dat de duurzaamheid van zijn aanwezigheid wispelturig en onvoorspelbaar is. Op YouTube bepaal je zelf wat je al of niet gaat bekijken, in tegenstelling tot de klassieke televisie waar de vrijheid veel minder groot is. Het is zo goed als onmogelijk de surfer tegen zijn wil vast te houden. Anders gezegd, het is aan de digitale contentleverancier om zich aan te passen aan de surfer. Het machtsargument werkt hier niet. He

Hoe het licht op het spoor komen als je blind bent - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor de laetare-zondag 4de zondag van de 40-dagentijd (A)   1 Sam 16,1b.6-7.10-13a.        Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6.        Ef 5,8-14         Joh 9,1-41   Martijn is een jonge huisvader en ondernemer. Van de ene dag op de andere kreeg hij, enkele jaren geleden, een ernstig hersenletsel. Meer in het bijzonder werd hij bijna helemaal blind en zo goed als werkonbekwaam. Niet verwonderlijk dat Martijn in een grote crisis terecht kwam. Dat gold ook voor de belijdende en geëngageerde christen die hij is. Waarom laat God dit toe? Waarom moet dit mij overkomen? Op zijn blog schreeuwde Martijn meerdere malen zijn wanhoop uit. Een tijd geleden kwam er echter een blogje met een heel ander geluid. Martijn is nog steeds blind en zijn leven blijft een strijd. Hij spreekt nog steeds over boosheid en ellende. Maar Martijn gebruikte deze keer in zijn korte tekst wel 13 maal het woord danken of dankbaarheid. Hij vertelt dat hij zich nu oefent in dankbaarheid: voor een g

Over een bont allegaartje dat geloofsgemeenschap heet

Afbeelding
In een gemeenschap zijn wij allen een geschenk voor elkaar. De rijken met hun middelen zijn een geschenk voor de armen. En de armen met hun hard verdiende wijsheid zijn een geschenk voor de rijken. De priesters en de bisschoppen zijn een geschenk voor de gelovigen, maar, mochten er geen gelovigen zijn, dan zou er geen behoefte zijn aan priesters en bisschoppen.   Wij allen zijn pelgrims die vanuit verschillende plaatsen samen een rotsachtige heuvel beklimmen. En dit allegaartje van een gemeenschap is het grootste geschenk. Maar, natuurlijk alleen als dit geschenk wordt aanvaard. Dat is onze keuze en soms is het helemaal geen evidente keuze. Soms ziet die gemeenschap er vreemd uit, verward, veelkleurig en voor ons van geen nut en wij aarzelen het deksel op te lichten. Als wij de gelegenheid te baat nemen kunnen we ontdekken dat wij allen deeltjes zijn van een draad te klein om gered te worden. En toch, God redt ons. Jane Knuth

Waarheid in tijden van internet (1/15): paus en ongelovige op zelfde niveau

Afbeelding
Een tijd geleden gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (1/15) 1. Horizontale communicatiestructuur (Zes dynamieken van de internetomgeving) In het wereldwijde web staat ieder op gelijk niveau. Digitale communicatie is horizontaal.   Ieder kan publiceren, reageren en delen. Velen doen dit ook. Internet staat wars van hiërarchie. Het verdraagt geen censuur.   Zo ben ik, bijvoorbeeld, beheerder van de Facebook-pagina van de Video van de Paus , deel van het officiële Vaticaanse communicatienetwerk. De enige voorwaarde om beheerder te worden was dat ik nooit een commentaar zou verwijderen. Onheuse commentaren dienen gecorrigeerd te worden door andere surfers, middels door hen zelf toegevoegde commentaren. Niet door de verantwoordelijken.Voordeel is dat de surfer zich zo een beeld kan vormen van hoe de content wordt ontvangen door zijn medesurfers en zelf zijn steentje kan bijdragen. Prob

Vind jij dit echt nonsens? - Kortfilm over bekoring

Afbeelding
Gedurende de 40-dagentijd zie je hier af en toe een video die te maken heeft met het thema bekoring. Waarvoor ga jij uit de bol?  Wat kan jou plots zo aangrijpen dat alles moet wijken? Helpt het je echt vooruit in je leven? Of houd je er nadien een kater aan over?

Waarom het tricky is om mensen te (ver)oordelen

Afbeelding
"Hoed je ervoor het handelen van wie dan ook te veroordelen. Denk aan de intentie van je naaste. Die is vaak eerlijk en onschuldig, ook al lijkt zijn daad van buiten af bekeken slecht." Ignatius van Loyola

Tien jaar geleden in "Reyers laat": Etienne Vermeersch en Nikolaas Sintobin sj enthousiast over nieuwe paus-jezuïet

Afbeelding
Dag op dag 10 jaar geleden, op 14 maart 2013,  was ik te gast op de Vlaamse TV in "Reyers laat", gewijd aan de net verkozen Paus Franciscus. Het was, onder meer, een heerlijke ervaring van gedeeld enthousiasme met Etienne Vermeersch, gewezen jezuïet en overtuigd atheïst. Ook na 10 jaar blijft dit een boeiend en verrassend gesprek. 10 jaar later zijn mijn enthousiasme en dankbaarheid voor paus Franciscus, met bovendien veel meer kennis van zaken, nog exponentieel toegenomen.

De toespraak van 4 minuten die ervoor zorgde dat Bergoglio werd verkozen tot paus

Afbeelding
In de dagen voorafgaand aan het conclaaf dat hem verkoos, hield toenmalig kardinaal Bergoglio een toespraak tot de kardinalen.  Vandaag, tien jaar later, is meer dan duidelijk dat dit eigenlijk het programma was van paus Franciscus. Hieronder vind je de tekst van die korte toespraak. Evangeliseren vooronderstelt apostolisch vuur. 1. Evangeliseren vooronderstelt dat de Kerk verlangt om buiten zichzelf te treden. De Kerk wordt geroepen om buiten zichzelf te treden en om naar de grenzen te gaan. Niet alleen de geografische, maar ook de existentiële grenzen: het mysterie van zonde, van pijn, van onrecht, van onwetendheid en van onverschilligheid tegenover godsdienst, en van alle ellende. 2. Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek (Cf de misvormde vrouw uit het Evangelie).  Het kwaad dat door de tijd heen geschiedt in kerkelijke instellingen heeft zijn wortel in dat verwijzen naar zichzelf en in een so

Hoe water kan leiden tot doodsangst én tot leven: homilie Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Derde zondag van de Veertigdagentijd Exodus 17,3-7              Romeinen 5,1-2.5-8                 Johannes 4,5-15.19b-26.39a.40-42 Een aantal jaren geleden was ik op pelgrimstocht met jongeren in Spaans Baskenland, tussen Loyola en Xavier. Het was bloedheet, in de vroege namiddag, ergens in het begin van juli. We stapten in de vlakke zon, in een afgelegen gebied. We hadden nog een flink stuk weg af te leggen en waren een berg aan het beklimmen.   We hadden allemaal onze watervoorraad bij en die slonk zienderogen. Wat ik me bijzonder herinner is dat ik schrik begon te krijgen: schrik dat er ons iets zou overkomen door gebrek aan water. Zonder te willen dramatiseren, durf ik zeggen dat het ging over doodsangst. Daarom weet ik het nog zo goed. Ik heb daar aan den lijve aangevoeld dat je zonder water kunt doodgaan. Een gevoel dat ik voordien nooit gehad heb, en nadien ook niet meer opnieuw gehad heb. Ik heb wel eens honger gehad, of kou. Of schrik om een andere rede

Waarom ik dankbaar ben voor tien jaar paus Franciscus

Afbeelding
  De avond dat Jorge Bergoglio SJ tot paus werd verkozen, nam ik deel aan een viering in het aartsbisdom te Mechelen. Ook de pers was daar. De aartsbisschop had nog nooit van Bergoglio gehoord. Ik wel. Voor ik het wist stond ik voor de televisiecamera’s.  Ik herinner mij hoe ik mijn woorden wikte en woog. Ik was er namelijk niet zeker van of ik wel blij was met de verkiezing van deze medebroeder. Die twijfel is razendsnel verdwenen. Thans beschouw ik paus Franciscus als een godsgeschenk voor de Kerk en voor de hele wereld. Ignis Webmagazine vroeg mij na te denken over het pontificaat van Franciscus. In onderstaande bijdrage noem ik tien redenen waarom ik zo dankbaar ben voor deze wondere mens. Klik hier voor het artikel in Ignis

Een internetpastor op de Vlaamse televisie - TV-reportage van het internetpastoraat van de jezuïeten

Afbeelding
Waar een internetpastor zich zoal mee bezighoudt... Enkele jaren geleden was ik te gast in een praatprogramma op de VRT. Ik mocht er uitvoerig ons internetpastoraat voorstellen. Hieronder zie je een uittreksel.  NB: als je deze blog bekijkt vanuit de dagelijks mail, klik dan hier om het videootje te bekijken.

Ook een haan kan overdrijven - humor van een haan waar je iets van kan leren

Afbeelding
Je best doen is uitstekend. Mate is ook belangrijk. De grootste vijand van het goede is namelijk het betere … Als je teveel wil doen, kan je wel eens leiden tot helemaal niets. Hoe ga jij om met matigheid?

Wat kan je besluiten uit drie paradoxen over het geloof? - Geloven in paradoxen (7/7)

Afbeelding
Geloven, wat is dat eigenlijk? Aan de hand van 3 paradoxen probeer ik daar in deze serie van 7 posts iets over uit te leggen (7/7) Besluit en samenvatting: wat kunnen we leren uit deze drie paradoxen? Geloven is helemaal niet zo vreemd of uitzonderlijk. Het is eigen aan het menszijn om te geloven.   Geloven kan goed doen aan je hart. Dichter bij God komen doet inderdaad deugd en maakt vreugdevol. Maar het is ook best mogelijk dat je als gelovige door een periode van droogte of leegte gaat. Niet leuk. Maar, strikt genomen, eigenlijk geen probleem of reden op te gaan twijfelen aan je geloof.   Ten slotte. Jouw persoonlijke geloofservaring is best belangrijk. Je eigen biddende hart is een bevoorrechte vindplaats van God. Gelukkig maar dat je je tegelijkertijd mag verlaten op de veel ruimere geloofservaring van de  gelovige gemeenschap door de eeuwen heen. Het is de Kerk die ons de volheid van het geloof aanbiedt. Geloven

“Mijne kop is kapot"

Afbeelding
  Met deze wel heel rechtstreekse omschrijving maakte een hoogbejaarde medebroeder me duidelijk dat hij mentaal niet meer zo fris was.   De man gaf niet de indruk er erg ongelukkig om te zijn. Hij deed in alle geval goed mee aan het feestje, ook al waren lange gesprekken niet aan hem besteed. In het Nederlans spreekt men van “een menselijk wezen .” In het Engels van “a human being ”. In het Frans van “un être humain”. Mens ben je in de eerste plaats omdat je bent. Dan pas komt, eventueel, het handelen. De taal draagt best wijsheid in zich.