Posts

Vijf tips om ten volle te kunnen genieten van een viering via internet

Afbeelding
Sinds enkele dagen lijkt Facebook één grote liturgische ruimte. Wereldwijd worden alle mogelijke vieringen en gebedsmomenten gestreamd. Soms stuntelig, vaak echt genietbaar.
Een journalist vroeg me wat ik ervan vond dat er dit jaar in de goede week geen vieringen zullen zijn. Ik antwoordde dat er wél vieringen zullen zijn. Alleen zullen de meeste gelovigen er niet lijfelijk bij aanwezig zijn. Internet zal toelaten om er op een andere, voor velen nieuwe en onwennige, wijze aan deel te nemen.
De sociale media die we vaak verwensen, blijken nu een zegen. Digitaal is al lang niet meer virtueel. Digitaal is echt. Nu ontdekken we dat dit ook opgaat voor de geloofservaring.
Nogal wat mensen voelen zich onwennig bij deze plotse evolutie. Hier heb je vijf tips om volop deel te kunnen nemen via het internet aan een viering.
1.Kies bewust de viering waaraan je gaat deelnemen. Laat dit niet afhangen van het toeval. Zo kan je je er mentaal op voorbereiden. 2.Heb aandacht voor de omgeving. Als dit helpt…

Vier tips om je niet te laten meeslepen door angst voor het coronavirus - Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Het coronavirus kan een mens behoorlijk angstig maken. Hieronder vind je vier aandachtspunten om te vermijden dat je je laat meeslepen door die angst.

Angst kan een mens letterlijk doen verstijven en afsnijden van het leven. Angst heeft iets aantrekkelijks. Ze heeft de neiging steeds sterker te worden en alle plaats in te nemen. De reden is eenvoudig. Het is eigen aan de angst haarfijn allerhande zinvolle, vaak moeilijk te weerleggen argumenten te noemen waarom doemscenario’s noodzakelijk werkelijkheid zullen worden. Het lijkt daarom normaal en onvermijdelijk dat je daar angst bij voelt. Zo voedt en versterkt angst zichzelf en kan ze obsessioneel worden.

Van alle negatieve gevoelens is angst misschien wel de meest vernietigende. Nochtans is het niet zo moeilijk haar de pas af te snijden. Vier aandachtspunten kunnen hierbij helpen.
Uitspreken Het is zinvol de angst niet voor jezelf te houden en erover in gesprek te gaan. Angst gedijt het best in het verborgene. Het spreken over de angst me…

Het bedrog van de angst - Nikolaas Sintobin sj: hoe léven in tijden van coronacrisis

Afbeelding
Een valkuil van de angst is dat wij vergeten te leven, omdat we bang zijn voor wat zou kunnen gebeuren. Maar elke dag, ieder uur, alle seconden zijn unieke uitnodigingen om te leven.
Rick Timmermans in gesprek met Nikolaas Sintobin sj over de uitnodiging om te leven, in tijden van coronavirus.

Schuldbesef: wat het is en hoe mensen er zoal mee omgaan - kwaad en vergeving (4/8)

Afbeelding
Schuldbesef is het besef dat ik ruimte heb gelaten aan wat de relatie bedreigde. En de moeilijkheid om te vragen om vergeving is dat ik hiervoor terug beroep moet doen op een relatie die ikzelf op het spel heb gezet en waarin ikzelf nu even kwetsbaar ben geworden als de ander.
In zijn/haar soms hevige of emotionele reacties zal ik naar de pijn moeten luisteren die ik hem/haar aandeed. Dat maakt me bang.
Daarom bouw ik drogredenen op om die stap niet te moeten zetten. 'Zwijgen we er niet beter over? We gaan de wonde terug openreten. De gevolgen gaan nog erger zijn. Zoiets laat je best slijten. We gaan nu niet flauw doen. We moeten daaroverheen kunnen en elkaar kunnen verdragen.’ Of ik ver-ont-schuldig mij. ‘Excuseer mij, maar ik heb in een file gezeten’; ‘ik ben nu eenmaal zo’. D.w.z. ik steek de verantwoordelijkheid op iets dat buiten mij ligt of waarover ik geen macht heb. Ik zoek mezelf wit te wassen maar breng geen aandacht op voor wat bij de andere gebeurd is. Ik zet enkel de s…

Is dit kalf niet verdronken? Over hoop als het zaakje al verloren lijkt

Afbeelding
Niet mogelijk. Verloren moeite. Dit kalf is duidelijk al verdronken. 
Het lijkt nogal voor de hand liggend. Dit videoverhaal wijst uiteindelijk toch een andere richting uit. 
Het kleine meisje is er heel gerust in. Ze lijktvertrouwvol. Ze komt niet bedrogen uit.

Hoe kan je voorkomen dat de schrik voor het coronavirus je verlamt? - Gesprek tussen Nikolaas Sintobin sj en Rick Timmermans

Afbeelding
Gesprek tussen Nikolaas Sintobin sj en Rick Timmermans over hoe op constructieve wijze om te gaan met de angst voor het coronavirus.

Wat je kan leren van een haan in deze bijzondere tijden van het coronavirus

Afbeelding
Wanneer kan jij je toevertrouwen? 
Aan de slaap, aan mensen, aan situaties …?
Wat helpt jou om niet toe te geven aan de angst? Wie of wat maakt jou rustig?
Het verschil tussen echte en bedrieglijke godsdienst, ook in tijden van coronavirus

Afbeelding
Aan de oorsprongvan het kwaad in de wereld, ligt angst. Dat schrijft William Barry sj, een Amerikaans specialist van ignatiaanse spiritualiteit.Als dit zo is, moet echte godsdienst een echt antwoord kunnen bieden op de angst. Hij citeert dit wonderbaarlijk aforisme van de theoloog John Macmurray:

De stelregel van de bedrieglijke godsdienst luidt als volgt: “Wees niet bang; vertrouw op God en Hij zal ervoor zorgen dat waar je bang voor bent niet zal gebeuren.” De stelregel van de ware godsdienst is het tegenovergestelde: “Wees niet bang; het is best waarschijnlijk dat dagene waar je schrik voor hebt ook echt zal gebeuren; maar je hoeft er gewoon geen angst voor te hebben."

Hoe God op het spoor komen temidden het coronavirus - homilie (video) van Nikolaas Sintobin sj - 4de zondag van de 40-dagentijd

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor de laetare-zondag
4de zondag van de 40-dagentijd (A)
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a.        Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6.        Ef 5,8-14         Joh 9,1-41
Jurjen is een jonge huisvader en ondernemer. Van de ene dag op de andere kreeg hij, ruim twee jaar geleden, een ernstig hersenletsel. Meer in het bijzonder werd hij bijna helemaal blind en zo goed als werkonbekwaam. Niet verwonderlijk dat Jurjen in een grote crisis terecht kwam. Dat gold ook voor de belijdende en geëngageerde christen die hij is. Waarom laat God dit toe? Waarom moet dit mij overkomen? Op zijn blog schreeuwde Jurjen meerdere malen zijn wanhoop uit. Enkele maanden geleden kwam er echter een blogje met een heel ander geluid. Jurjen is nog steeds blind en zijn leven blijft een strijd. Hij spreekt nog steeds over boosheid en ellende. Maar Jurjen gebruikte deze keer in zijn korte tekst wel 13 maal het woord danken of dankbaarheid. Hij vertelt dat hij zich nu oefent in dankbaarheid: voor een grapje…

Wat vergeving en verzoening zo moeilijk maakt - Kwaad en vergeving (3/8)

Afbeelding
Vooreerst, heel wat mensen hebben het heel moeilijk om zichzelf in vraag te stellen. Daarbij komt dat om vergeving vragen of vergeving schenken zich altijd afspeelt binnen een relatie, en gedragen wordt door het besef dat de schuld niet zozeer in een misstap bestaat, maar in een aantasting van de relatie zelf. De uitbouw van een relatie houdt altijd een aantal spanningen in :

-spanning tussen vertrouwen en kwetsbaarheid, waarmee men zich aan elkaar geschonken heeft. Ik geef mij in mijn kwetsbaarheid juist omdat ik erop vertrouw dat je mij niet dieper zult kwetsen, maar mij zult helen.

-spanning tussen verwachtingen en vrees; verwachtingen van : in zijn/haar ogen zal ik mogen zijn wie ik ben; hij/zij zal eerbied hebben voor mijn eigenheid, mijn 'mysterie'; hij/zij zal werk maken van de kleine kanten waarmee hij/zij weet dat hij/zij mij kwetst en de vrees dat het misschien zo niet zal zijn.

-spanning tussen de sterkte en de broosheid van elke liefdesverhouding. Een serieuze fout do…

In de serie "t Hoeft niet altijd serieus te zijn": vliegen naar Sicilië in tijden van coronavirus

Afbeelding
De Italiaanse overheid keurt vliegtuigreizen naar Sicilië nu toch goed. Wel onder speciale voorwaarde. In dit filmpje worden de voorwaarden op heldere wijze toegelicht.

Klik hier om te ontdekken hoe de jezuïeten je spirituele begeleiding aanbieden in deze onrustige tijden 

Lees hier de bijzonder brief van de heilige Ignatius over hoe om te gaan met de coronavirus-crisis

Coronavirus en gehoorzaamheid aan God: gesprek tussen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Een spirituele blik op de pandemie van het coronavirus: gesprek tussen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj.

Hoe kan je leren meer te vertrouwen op God, ook als het coronavirus in de lucht hangt - interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Hoe kan je in deze onrustige tijden groeien in vertrouwen op God, ook als de zaken anders uitdraaien dan je het zelf graag zou hebben.

Rick Timmermans in gesprek met Nikolaas Sintobin sj over innerlijke vrijheid als voorwaarde voor geestelijke groei.

Vlog met Nikolaas Sintobin sj over het Heilig Hart van Jezus

Afbeelding
Een korte uitleg door Nikolaas Sintobin sj over wat we vandaag kunnen leren uit de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart van Jezus?

Dit kan, in deze tijden van het coronavirus, heel ver van mijn bed lijken. Of net niet. Het spreekt namelijk over de tedere liefde en zorg van onze God voor elk van ons, in het bijzonder als we het moeilijk hebben.

Bijzonder ignatiaans levensgebed in tijden van het coronavirus

Afbeelding
Het levensgebed is een gebedsvorm die centraal staat in de ignatiaanse spiritualiteit. Het is een korte, gemakkelijke manier om terug te blikken op de voorbije uren of dag en meer aandacht te krijgen voor waar je genade, liefde of goedheid ervaart en waar er ruimte is in je leven en handelen voor groei. Vooral in tijden van onzekerheid en snelle veranderingen wordt tijd nemen om terug te blikken essentieel.
Het levensgebed is erg flexibel. Het kan worden afgestemd op een specifieke kwestie. Dus in het kader van de omstandigheden waarin velen van ons zich bevinden met het coronavirus, is het nuttig om het levensgebed aan te passen aan deze bijzondere situatie. Hieronder vind je daarvan een toepassing. Je kan het uiteraard ook zelf verder aanpassen.
Neem even de tijd om tot rust te komen. Misschien vind je het aangenaam om een kaars aan te steken. Haal diep adem. Meerdere keren.  Besteed ook aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarin je je makkelijk voelt.
1.Word je ervan bewus…