Posts

Paus Franciscus legt uit waarom Maria zo belangrijk is voor de Kerk

Afbeelding
Op dat cruciale ogenblik voor Hij het werk dat zijn Vader Hem had toevertrouwd, voleindigd had, zei Jezus tot Maria: "Vrouw, zie daar uw zoon”. Vervolgens zei Hij tot zijn geliefde vriend: “Zie daar uw moeder”(Joh. 19, 26-27). Deze woorden van de stervende Jezus zijn niet op de eerste plaats de uitdrukking van zijn toewijding en zorg voor zijn moeder, maar een openbarende uitspraak die het mysterie van een bijzondere reddende zending laat zien. Jezus liet ons zijn moeder om onze moeder te worden. Slechts nadat Hij dat gedaan had wist Jezus dat “nu alles volbracht was” (Joh. 19, 28). Aan de voet van het kruis, op het ultieme uur van de nieuwe schepping, voert Christus ons naar Maria. Hij bracht ons bij haar omdat Hij niet wilde dat wij zouden op weg gaan zonder een moeder. In dit moederlijke beeldlezen onze mensen al de mysteries van het Evangelie.
De Heer wilde de kerk niet achterlaten zonder deze icoon van vrouwelijkheid. Maria, die Hem met een groot geloof ter wereld bracht , ve…

Het uur van de dag waarop de duivel verkiest aan het werk te gaan

Afbeelding
Indien de duivel een mens met  bijzondere bitterheid wil aanvallen en bestoken, dan verkiest hij om ’s nachts tewerk te gaan
Ignatius

Zou je dan toch iets kunnen leren van deze hond?

Afbeelding

Het gebed dat de toekomst voorbereidt - het vijfde evangelie (3/3)

Afbeelding
Ignatius stelt voor om minstens één maal per dag tijd uit te trekken voor het levensgebed. Zelf spreekt hij van gewetensonderzoek. Andere benamingen zijn bewustzijns- of aandachtsonderzoek, of nog “bidden met het vijfde evangelie” Het gaat over een moment van biddende stilte om terug te blikken op de voorbije tijd, aan de hand van drie puntjes : dank u, sorry en aub.
3. Alstublieft
Het danken en vragen om vergeving maken dat je een meer aangescherpt bewustzijn hebt van wat leven en dood en dood concreet betekenen in jouw leven. Er is nu plaats voor het maken van voornemens.
Hiermee ga je nog een stap verder in die erkennende en ontvangende houding en in dankbaarheid. Deze derde etappe is het ogenblik om je werkpunten aan te bieden aan de Heer en ook om steun te vragen daar waar je nu met grotere duidelijkheid ziet dat je die nodig hebt.

Geloven als er een tornado langskomt - homilie voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)
1 Koningen 19,9a.11-13a. Psalmen 85(84) Rom 9,1-5.      Matteüs 14,22-33

In vijf seconden tijd brak de hel los. Het werd pikdonker. Mensen schreeuwden van angst. Tenten vlogen door de lucht. Hevige regen deed ons bibberen van de kou. De rustige kampeerweide veranderde in een horrorspektakel.  Al bij al duurde het maar enkele minuten. Na een dag stappen in snikheet Spaans Baskenland waren we met 500 pelgrims rustig aan het eten. De plotse mini-orkaan had de overnachtingsplaats omgetoverd in een slagveld.
Een uur later verhuisden we naar een abdij in de buurt voor het avondprogramma van onze pelgrimstocht en om te overnachten. ’s Anderdaags trokken we weer op stap, richting Javier, de geboorteplaats van Franciscus Xaverius.
Als ik nu, 25 jaar later, tochtgenoten van toen ontmoet, halen we meteen herinneringen op aan wat we nu beschouwen als het hoogtepunt van die wandelretraite. Een combinatie van paniek en…

De soms pijnlijke kant van het bidden met het vijfde evangelie (2/3)

Afbeelding
Ignatius stelt voor om minstens één maal per dag tijd uit te trekken voor het levensgebed. Zelf spreekt hij van gewetensonderzoek. Andere benamingen zijn bewustzijns- of aandachtsonderzoek, of nog “bidden met het vijfde evangelie” Het gaat over een moment van biddende stilte om terug te blikken op de voorbije tijd, aan de hand van drie puntjes : dank u, sorry en aub.
2. Sorry Na gedankt te hebben, wordt het zinvol om ook te kijken naar de schaduwzijden van je bestaan: wat is er niet goed verlopen in de  voorbije periode? Wat heeft er op het niveau van de diepere affectieve bedding leegte, droefheid, onrust nagelaten? Waar ben je geen bron van leven geweest, maar heb je eerder iets van “dood” aangereikt of ervaren.
In de mate dat je groeit in het dankbare bewustzijn dat God aanwezig en werkzaam is in je leven wordt het mogelijk om op zoek te gaan naar je weigeringen om in te gaan op Zijn uitnodiging en om vergeving te vragen. Wie dankbaar in het leven staat heeft vaste grond onder de v…

't Hoeft niet altijd serieus te zijn: "Te veel is te veel"

Afbeelding
Het mag nog zo goed bedoeld zijn. Te veel is te veel.

Wijsheid en leefbaarheid hebben alles te maken met mate.


Leren bidden met het vijfde evangelie (1/3)

Afbeelding
Ignatius stelt voor om minstens één maal per dag tijd uit te trekken voor het levensgebed. Zelf spreekt hij van gewetensonderzoek. Andere benamingen zijn bewustzijns- of aandachtsonderzoek, of nog “bidden met het vijfde evangelie” Het gaat over een moment van biddende stilte om terug te blikken op de voorbije tijd, aan de hand van drie puntjes : dank u, sorry en aub.
1. Dank u
Eerst je herinneren wat in de voorbije dag reden is om te danken, hoe klein of onbenullig ook. Je bewust worden van datgene dat leven, vreugde, rust, volheid …  heeft gebracht.  Het gaat hier  over sporen van leven. In de mate dat je je er bewust van wordt dat een ervaring, persoon, gewoonte … je doet groeien in je menszijn zal je er ook voor kunnen kiezen om  dat soort ervaringen meer plaats toe te  kennen in je leven.
Deze eerste fase is de belangrijkste.  Danken betekent  immers dat je je heel uitdrukkelijk gaat plaatsen in verbondenheid met Diegene waarvan je gelooft dat Hij het leven geeft. In het Frans spre…

Wat Ignatius van Loyola denkt over het coronavirus

Afbeelding
Wat zou Ignatius van Loyola ons te zeggen hebben over het omgaan met de crisis rond het coronavirus?  Hij gaf alvast enkele tips aan Nikolaas Sintobin sj

Hemel 14 maart 2020, aardse tijd
Dierbare mensen op aarde,
Ik zie dat jullie het moeilijk hebben een juiste houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Voor velen onder jullie is dit behoorlijk verwarrend.
Zelf heb ik ruim dertig jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snelgroeiende jezuïetenorde werd ik vijftien jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn eigen ervaring.
1.Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus …

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...

Afbeelding
Deze blog en zijn baasje gaan het de komende weken wat rustiger aan doen. We zijn er weer vanaf 5 augustus  2020. 
Wil je intussen toch je dagelijkse portie ignatiaanse vitamientjes, dan raad ik je graag onze website www.biddenonderweg.org aan.  

Ook van harte welkom op www.gewijderuimte.org. Je vindt er elke dag een geschreven ignatiaanse meditatie met de evangelielezing van de dag.

Wist je trouwens dat we de laatste jaren ook een heel ruim video-aanbod hebben ontwikkeld:
Hier heb je alle mogelijk interviews met jezuïetenHier vind je allerhande video's over ignatiaanse spiritualiteit en gebed, geproduceerd door Bidden OnderwegHier kan je diverse lesvideo's bekijken over ignatiaanse spiritualiteit Voor de amateurs van verrassende video's, beveel ik graag mijn eigen video-website aan: www.verderkijken.org.

Hier nog wat lectuurtips uit mijn eigen pen:

1. Jezuïeten grappen

2. Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde

3. Wat deed God voor Hij de wereld schiep

Een heerlijk…

Hoe trots dankbaar kan maken (8/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Trots die dankbaar maakt”. Hier vind je uittreksels (8/8)
Betekent dit dat trots gevaarlijk is en beter te mijden? Beslist niet. Trots kan een mens doen groeien. Alleen, trots is geen eindpunt. Het is goed inzicht te krijgen in wat je kan en hebt. Ook als dat hebben en kunnen verschillend zijn van wat je verwacht had. 
Vervolgens is het ook goed je er bewust van te worden en te blijven dat je veel van het goede dat je te beurt is gevallen te danken hebt aan een ander. Zo kan je doorgroeien tot een dankbaar mens: dankbaar omdat die persoon, die ervaring, je genen of gewoon het leven zoveel goeds hebben mogelijk gemaakt. Hoe hard je er vaak ook zelf hebt voor geknokt. Het had inderdaad anders kunnen uitdraaien.
Zo maakt dankbaarheid mogelijk dat trots uitmondt in nederigheid. Op zijn beurt doet nederigheid je dan weer groeien in ontvankelijkheid voor nog meer goeds dat zich aandient in je leven waar je dan, dankbaar, trots op ma…

Hoe trots kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid (7/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Trots die dankbaar maakt”. Hier vind je uittreksels (7/8)
Trots kan een hellend vlak zijn. Dat geldt trouwens in twee richtingen. We zagen net hoe trots kan leiden tot arrogantie, hoogmoed en dus eenzaamheid. 
Maar er is ook een andere variant. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor trots. Ze vinden veel hebben en kunnen het belangrijkste dat er is. Tegelijk menen ze oprecht van zichzelf dat ze nauwelijks iets hebben of kunnen. Althans, van dat soort hebben en kunnen waarmee ze graag zouden willen uitpakken. De vervelende conclusie kan dan zijn dat je minder waard bent dan die anderen die toch zo veel meer hebben en kunnen dan jij. 
Zo kan, vreemd genoeg, trots ook leiden tot gevoelens van minderwaardigheid. Niet meteen wat je nodig hebt om een gezonde relatie uit te bouwen met andere mensen en om gelukkig te zijn.
Nikolaas Sintobin sj

Hoe trots een valkuil kan worden (6/8)

Afbeelding
Voor het tijdschrift “Liefke” schreef ik een overweging over “Trots die dankbaar maakt”. Hier vind je uittreksels (6/8)
Meer dan eens schrijven we, geheel of gedeeltelijk, op eigen conto wat ons eigenlijk zo maar te beurt is gevallen. Dan kan een dynamiek op gang komen die van trots een valkuil maakt. 
Het zelfvertrouwen dat de trots bevordert kan verworden tot zelfingenomenheid en zelfs hoogmoed: ik héb en kán meer dan anderen en dus bén ik ook meer dan anderen. Ik sta boven hen verheven. 
Deze zoete illusie kan voldoening geven. Probleem is wel dat het niet waar is dat je meer waard bent dan die andere mensen. De rauwheid van het leven zal niet nalaten je hier steeds opnieuw aan te herinneren. 
Bovendien kan die hoogmoed een eenzaam wezen maken van jou. Wie zich verheven meent boven anderen heeft het namelijk moeilijk om met die anderen echt in contact te treden van gelijke tot gelijke.
Nikolaas Sintobin sj

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag

Afbeelding
Welkom in onze gestreamde eucharistieviering (via zoom) komende zondag om 9u30 op www.onlinemis.nl

Homilie voor de 14de zondag door het jaar A Zach. 9, 9-10        Ps. 145        Rom. 8, 9. 11-13       Mt. 11,25-30 Een geleerde priester-theoloog ging voor in de eucharistie ergens in een klein dorpje. Hij was ontevreden over zijn preek. Hij vond dat hij er niet in geslaagd was de finesse van de evangelielezing uit te leggen. Na afloop kwam er een oud dametje naar hem toe. Het was een eenvoudige vrouw die enkel maar lagere school had gelopen. Theologie en exegese waren aan haar niet besteed. Oh, meneer pastoor, wat een mooie preek heeft u toch gegeven, zei ze met grote dankbaarheid. Wat vond u er dan wel zo mooi aan, vroeg de verwonderde priester. Ze gaf hem vervolgens een uitleg over de evangelietekst die zo diepgaand en uitgepuurd was dat de priester er stil van werd.
We hoorden het Jezus net zeggen, Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden …

Een vakantie/zomer-tip: "Leven met Ignatius": een boek van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
‘De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om intenser te leven.’

Nikolaas Sintobin sj Leven met Ignatius Op het kompas van de vreugde
Eenvoudige handvaten om vreugdevol te leven, met de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, als inspiratiebron.
‘God vinden in alle dingen’. Zo kun je de ervaring van Ignatius samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd mensen intenser en bewuster doet leven, met als focusde persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Dit boek geeft concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius en gaat in op vragen als:Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? …

Leren van een baby-tweeling

Afbeelding
Met elkaar in gesprek gaan is een complex gebeuren.
Basisvoorwaarde is dat je een aantal zaken gemeenschappelijk hebt. Je moet iets aanvoelen van mekaar. Bereid zijn om gratuit tijd te geven.
Woorden zijn daarbij belangrijk. Maar in laatste instantie gaat het niet over woorden. Wel over vertrouwen en verbondenheid. Dat vraagt tijd. Opbouwen. Beetje bij beetje.