Posts

Wat veel sterker is dan gezag - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Je zal meer geholpen worden in je zorg voor andermans heil door zachtmoedigheid en nederigheid dan door gezag; je zal sneller je doel bereiken door toe te geven dan door terug te vechten." Ignatius van Loyola

Wie God werkelijk is - Pierre Teilhard de Chardin sj

Afbeelding
God haast zich naar ons toe doorheen alles wat geschapen is, zonder ook maar één uitzondering. Hij komt binnen in ons en kneedt ons.  In onze verbeelding zien wij Hem als afstandelijk en onbereikbaar.  In werkelijkheid leven wij verzonken in zijn laaiende bedding. Pierre Teilhard de Chardin sj

Synode of synodaliteit, wat is dat eigenlijk? Glasheldere uitleg door Jos Moons sj in 300 woorden

Afbeelding
  Jos Moons sj  speelde  het klaar om in amper 300 woorden duidelijk te maken wat synodaliteit nu precies is. Hij schreef deze tekst voor de nieuwsbrief van het bisdom Breda. Paus Franciscus spreekt graag over ‘synodaliteit’. Dat is een moeilijk woord voor ‘samen op weg’. (Denk aan synergie.) Daarmee bedoelt hij twee dingen. Ten eerste, we zijn samen kerk . Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van een pyramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof en in inzet voor de goede zaak. Ten tweede, we zijn op weg . Net als het Joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de

Wat als het bidden echt "niet leuk" is?

Afbeelding
    Ieder die trouw probeert te bidden, zal niet alleen vertroosting ervaren, maar ook het tegendeel.   Dorheid, duisternis, verwarring, onrust, zich aangetrokken voelen tot lage en minderwaardige dingen; of ook een innerlijke leegte, saaiheid, volledig gebrek aan concentratie.   De eerste raad in deze situatie is heel moeilijk, nl. niet opgeven en zelfs niet de gebedstijd inkorten. Die raad gaat lijnrecht tegen mijn gevoelens in. Want wat ik ervaar is nu precies dat het allemaal geen zin heeft! En dan toch trouw blijven!! Dat is echt heel moeilijk. Maar ook heel wezenlijk. Behalve dit trouw zijn   moet ik me toch ook   wel een paar vragen stellen: 1. Ben ik misschien te moe? Dan moet ik voor het gebed eerst wat uitrusten, anders is het vechten tegen de bierkaai. 2. Kan het zijn, dat ik God iets weiger, wat Hij duidelijk van mij verlangt? Daar hoef ik echt niet lang over na te denken, want ik weet heel goed dat ik een bepaald iets moet doen of juist niet moet doen.  

Mag het even een beetje anders zijn (heerlijk videootje)

Afbeelding
“Dat heb ik nog nooit gedaan”, of “dat hebben we altijd zo gedaan”. Je hoort het zo vaak. Bij oudere én bij jongere mensen. Mag het misschien toch even een beetje anders zijn? Verandering, het kan een bevrijding zijn. Het leven heeft meer voor je in petto dan je ook maar kan vermoeden.

"Vertrouw op je gevoel" (boek van Nikolaas Sintobin sj) - de mening van een psychotherapeut/psychoanalist - Elsbeth Greven

Afbeelding
Vandaag verschijnt de vierde druk van mijn nieuwste boek:  Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola, Nikolaas Sintobin, Lannoo - KokBoekencentrum, Tielt - Utrecht, 160p, 19,90€ Elsbeth Greven, psychotherapeut en psychoanalist, schreef onderstaande recensie. Het hart als vertrekpunt naar voluit leven ’Dit boek gaat over onderscheiding. Onderscheiden wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. Meer in het bijzonder gebeurt dit door aandacht te besteden aan wat zich afspeelt in de diepere lagen van je hart.’ Met deze trefzekere zinnen leidt auteur Nikolaas Sintobin, s.j. zijn nieuwste boek Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola in, een boek dat afgelopen voorjaar verscheen. Eerder kenden we Sintobin als auteur van succesvolle boeken als Leven met Ignatius (2015) en Wat deed God voor dat Hij de wereld schiep? (2019). Zijn oeuvre groeit. Daarmee lijkt zijn vertrouwen om God t

Wat is een optimist? - Pedro Arrupe sj

Afbeelding
Ik ben er best blij mee dat men mij een optimist noemt. Maar mijn optimisme is niet van de utopische soort. Het is gegrond in hoop. Wat is een optimist? Wat mij betreft is het antwoord hierop heel eenvoudig: het gaat over een persoon die ervan overtuigd is dat God weet, kan en zal doen wat het beste is voor de mensheid. Pedro Arrupe sj

Soms is het beter te zwijgen ... Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Soms is het beter te zwijgen dan te spreken. Als de Waarheid zichzelf verdedigt, dan heeft ze geen nood aan mooie stijl." Ignatius

Wat moet je doen om heilig te worden? - Paus Franciscus

Afbeelding
Wie is er geroepen om heilig te worden? Nr 12:  Om heilig te zijn is het niet noodzakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben wij de verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen.  Hoe kan je groeien in heiligheid? Nr 16: Deze heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien door kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een dame gaat naar de markt om boodschappen te doen, ze ontmoet een buurman en begint te praten, en de kritiek komt. Maar deze vrouw zegt in zichzelf: "Nee, ik zal over niemand kwaad spreken". Dit is een stap naar heiligheid. Thuis vraagt haar kind haar om over zijn fantasieën te praten en, zelfs als ze moe is, zit ze naast hem en luistert

Waarom luisteren zo moeilijk is

Afbeelding
Luisteren is veel moeilijker dan spreken of kijken. Wanneer ik spreek of kijk, dan ben ik het middelpunt, en dat ligt mij. Maar wanneer ik luister, dan wordt de ander het middelpunt en dat vraagt veel meer van me. Luisteren betekent mijn zwaarte­punt vastpakken en dat gedurende enige tijd in de ander ver­plaatsen.  Het vraagt een grote inspanning om dit een tijdje vol te houden. Het betekent dat ik me leeg maak van mezelf om me te laten vullen met de ander. Piet van Breemen sj