Posts

Hoe voor iemand die leeft met paranoÏde schizofrenie het christelijk geloof een bron van diepe hoop is - een ervaringsbericht (2/4)

Afbeelding
“ De tenen van God. Mijn schizofrenie ”. Zo heet het autobiografische boek van Michel Mestrum (ISBN 978 90 6445 881 1). Michel is ervaringsdeskundige. Na een jarenlange opname in de psychiatrie is hij erin geslaagd om zijn zelfstandigheid te herwinnen. Verstandig en talig als hij is, weet hij het onvatbare van zijn psychose haarscherp te verwoorden. Zijn kracht haalt Michel in belangrijke mate uit zijn geloofsleven. Hieronder vindt u enkele sterke citaten. “Mijn ziekte waardig dragen als ervaringsdeskundige heeft een sterke intrinsieke waarde, net zoals elk ander verhaal van mensen op deze aardbol. Het is waar, paranoïde schizofrenie kan soms heel veel pijn doen. Maar toch weet ik dat ik mag uitzien naar de thuiskomst en weet ik dat Vader me opwacht, dat mijn feest nog moet beginnen …” (p 33)

De hemel, wat is dat eigenlijk - Vlog van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
De hemel, wat is dat eigenlijk? In deze blog probeer ik in twee minuten uit te leggen wat het geloof in de hemel precies betekent en waarom het zo belangrijk is voor christenen. Wil je meer eenvoudige uitleg over het christelijk geloof, lees dan het boek van Nikolaas Sintobin sj: "Wat deed God voor Hij de wereld schiep. En 51 andere vragen over het christelijk geloof". Bestellen kan door hier te klikken

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Een tijd geleden verscheen op de theologenblog onderstaande overweging van mijn hand: Geloof jij in engelen? Hieronder vind je een uittreksel alsook een link naar de volledige tekst. ... In onze tijd klinkt het vreemd te spreken over geesten en engelen. Er zijn goede redenen om hier omzichtig mee om te gaan. Voor je het weet verlaat je helemaal het domein van het christelijk geloof. Tegelijk weten we dat ze een Bijbels gegeven zijn en dat ze in de christelijke traditie best hun plaats hebben. Zo is in de Rooms-Katholieke Kerk 29 september het feest van de aartsengelen. Wat kan je hier vandaag mee? Het getuigenis van Pierre Favre spreekt me sterk aan. Meer nog, ik vind het uitdagend en oproepend. Zijn geloof in engelen en geesten heeft niets te maken met vreemde esoterische wezens, al of niet met kleurrijke vleugels. Het is wel een beeld dat hij gebruikt om een fundamenteel aspect van zijn geloofservaring te benoemen. Favre gelooft voluit in Gods voorzienende liefde voor elke mens, ook

De tenen van God (1/4)

Afbeelding
“ De tenen van God. Mijn schizofrenie ”. Zo heet het autobiografische boek van Michel Mestrum (ISBN 978 90 6445 881 1). Michel is ervaringsdeskundige. Na een jarenlange opname in de psychiatrie is hij erin geslaagd om zijn zelfstandigheid te herwinnen. Verstandig en talig als hij is, weet hij het onvatbare van zijn psychose haarscherp te verwoorden. Zijn kracht haalt Michel in belangrijke mate uit zijn geloofsleven. Hieronder vindt u enkele sterke citaten. “Net zoals het literatuur betaamt zoek ik kleintjes die spanning te beleven tussen het leven ontvangen zoals het ons gegeven werd, en dankbaar genieten van wat ons allemaal wordt aangereikt, en aan de andere kant genoeg inzicht en tegelijk berusting hebben om te aanvaarden wat ons niet gegeven werd, en om ook daarmee op weg te gaan, wetend dat wij ook daarin de voorbode moeten zien van alles wat wij verder zullen moeten achterlaten of zullen moeten missen.  Derhalve moet je durven dromen en je leven mee laten bepalen door een ars m

Op zo'n wijze bidden met de Bijbel dat je God rechtstreeks ontmoet - Webinar met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Ja, je kunt God op een rechtstreekse manier ontmoeten in het bidden met de Bijbel. In deze eerste webinar van de reeks "Bidden met de Bijbel" leg ik uitvoerig uit wat daartoe kan bijdragen. Klik hier voor de tekst van het webinar en/of om je in te schrijven voor het tweede webinar: Bidden met de Bijbel als leerschool in menselijkheid ( op dinsdag 16 april om 20u).  

Kan je verrijzen op je eentje?

Afbeelding
In de verrijzeniservaring heeft de gelovige gemeenschap een unieke plaats. Die zekerheid van 'ik ben niet meer alleen' heeft niet enkel haar grond in onze verbondenheid met de Levende Heer, die ons in Naam van God terug tot leven roept. Ze wordt ook tastbaar gemaakt door onze verbondenheid met elkaar juist op dat vlak. De ervaring van te herleven is zó opbeurend, dat niemand ze voor zichzelf kan houden. Men moet het doorvertellen. "Hou me niet vast (enkel voor jezelf); ga eerder naar mijn broeders en zeg hun...."(Joh. 20:17). Zo roepen wij elkaar terug tot leven in Zijn naam. Dat schept een innige band tussen mensen. De verrijzenis-ervaring roept de gemeenschap tot leven. Die gemeenschap zijn wij, hier. Een anonieme jezuïet

Is dit gewoon absurd of toch herkenbaar? - Indringend videoverhaal

Afbeelding
Typisch Svankmajer … Absurde humor. Alhoewel. Als je kijkt tot het einde, zal je merken dat het helemaal niet zo grappig is. Gaat dit over ongeduld?   Over niet krijgen of hebben wat je eigenlijk hoort te hebben? Regels en afspraken, persoonlijk en collectief, zijn nodig. Zoniet kan een grenzenloze, vernietigende logica de bovenhand krijgen.   Herken je dit?

Goed leiderschap en "vergeven en vergeten": gaat dat door één deur? - het voorbeeld van Ignatius van Loyola (10/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "Een ander treffend bewijs van zijn liefde: als een schuldige zijn fouten had erkend en ze hem in vol vetrouwen beleden had, dan toonde hij zijn wonderbaarlijke liefde door deze fouten volledig en voor altijd te vergeten. Het is moeilijk zich voor te stellen hoever in een dergelijk geval zijn vaderlijke fijngevoeligheid en goedheid gingen. Men kon er voortaan zeker van zijn, dat er noch in zijn manier van doen, noch in zijn woorden, in zijn uiterlijke omgang evenmin als in zijn geheimste gedachten, ook maar enig spoor of herinnering aan die fouten overbleef. Het was alsof ze nooit begaan waren."

Waarom het goed is op een Bijbeltekst te kauwen: interview met Nikolaas Sintobin sj over "Bidden met de Bijbel", zijn nieuwe boek

Afbeelding
  Deze week was ik te gast bij de Groot Nieuws Radio om er te spreken over mijn nieuwe boek: " Bidden met de Bijbel. In de leer bij Ignatius van Loyola. " Alle mogelijke aspecten van het bidden met de Bijbel kwamen aan bod: waarom heb je daar een methode voor nodig, kan je bidden met alle teksten uit de Bijbel, wat als je alleen maar dorheid voelt, wat als je geen zin hebt om te bidden, hoe omgaan met afleidingen en nog veel mee. Klik hier of op de afbeelding hieronder om het gesprek te beluisteren. Komende dinsdagavond om 20u start de eerste van drie (gratis)webinars die ik geef over Bidden met de Bijbel. Voor meer info en inschrijven, klik hier. Klik hier om het boek te bestellen

Kan je vandaag nog in Jezus geloven zoals 2000 jaar geleden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Homilie van Beloken Pasen Een tijd geleden bracht ik het WE door met een jong koppeltje. Ze zijn 25 jaar oud en kennen elkaar reeds 8 jaar. Ze wonen beiden in Parijs. Beide jonge mensen willen trouwen met elkaar en gedurende dat WE hebben we hun huwelijk voorbereid. Ik vroeg hen me uit te leggen wat het christelijk geloof voor hen precies betekent.   Hoewel ze dit niet afgesproken hadden, vatten ze elk hun geloof in drie punten samen: 1)     een aantal waarden; 2)     een relatie tot een liefhebbende God; 3)     en een houding van verantwoordelijkheid naar de andere mensen. Ik zei hen vervolgens   dat christenen deze drie punten gemeenschappelijk hebben met Joden en moslims. Dat, bijgevolg, deze drie elementen, hoe belangrijk ook, niet typisch christelijk zijn. Beiden waren verbouwereerd. Ik denk nochtans dat vele christenen desgevraagd een gelijkaardig antwoord zouden geven. Het Evangelie van deze Beloken Pasen gaat hierover: het geloof in Jezus als de

Wat even gevaarlijk is als slechte gedachten - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Het is verdienstelijk voor de hemel om slechte gedachten te verdrijven. Even gevaarlijk is het om goede gedachten niet ten uitvoer te brengen.  Ignatius van Loyola

Wat verrijzenis kan betekenen in de dierenwereld en in jouw leven - Adembenemende video

Afbeelding
Deze video-beelden zijn adembenemend. Een echte thriller met een onwaarschijnlijk einde. Zomaar, toevallig, opgenomen door toeristen in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Onderaan vind je enkele vraagjes om met dit document naar de diepte te gaan. In deze beelden uit het dierenreservaat kan je zien hoe het leven sterker is dan de dood, hoe het brute geweld uiteindelijk het onderspit moet delven voor het broze nieuwe leven; in gelovige termen uitgedrukt, hoe God kiest voor wat klein en kwetsbaar is; of nog, hoe God het geknakte riet niet breekt en kleine en zwakke mensen groot maakt. Ook al kan dit lang duren, gaat het doorheen ups en downs, en lijkt alles totaal en reddeloos verloren. o Ik kan verwijlen bij deze beelden en deze boodschap in mij laten doordringen. Durf ik, ben ik bereid hierin te geloven? o Ik kan ook zien wat dit betekent in mijn leven: waar heb ik moeten vechten, waar hebben anderen gevochten met en voor mij en ben ík gered geworden uit iets wat objectief uitzichtl

Verrijzenis, wat is dat eigenlijk? - Vlog van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Waarin geloven christenen als ze zeggen dat Jezus verrezen is? De evangelies zeggen namelijk niets over hoe die verrijzenis dan wel verlopen is. In deze vlog probeer ik in twee minuten er iets over te zeggen.

Ignatiaanse spiritualiteit op een seculiere leest: de zingevingspodcast met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Enkele dagen geleden ging ik in gesprek met Teunis Rebel over spiritualiteit. Teunis werkt mee aan  rotterdamrijker.nl . Dit is een website die zich richt tot young professionals die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol leven.  Uiteraard kwamen we meteen op de ignatiaanse spiritualiteit uit. Bijzonder is wel dat we dit deden op een volstrekt seculiere leest. In het bijzonder het levensgebed ofte het aandachts/bewustzijnsonderzoek trok meteen de aandacht. Luister zelf maar om te zien wat je eraan hebt. Ik vond het alvast reuze boeiend. Klik op de link hieronder om de podcast te beluisteren. Podcast: Begin deze avond  nog met spiritualiteit. Een gesprek met Nikolaas Sintobin.

Een verrijzenis die naar de keel grijpt, ook al is ze gevouwen en geknipt - animatiefilm

Afbeelding
De Verrijzenis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er gaat een lange, bewogen geschiedenis aan vooraf. Ook nadien, tot op vandaag, blijft er werk aan de winkel. Het kwaad is weliswaar overwonnen. Maar nog niet uitgeschakeld. Negen maanden heeft Garri Bardin gewerkt (lees gevouwen en geknipt) aan deze stop-motion. Het resultaat grijpt naar de keel. 

De verrijzenis van Jezus is geen toverpilletje - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor Pasen

Afbeelding
  Homilie voor Paaszondag Handelingen 10,34a.37-43                 Kolossenzen 3,1-4                   Johannes 20,1-9 Als ik denk aan Kerstmis, dan komen spontaan woorden bij me op als familie en gezelligheid. Als ik denk aan Pasen, dan voel ik vreugde en hoor ik het halleluja van Händel weerklinken. Als ik echter de evangelietekst van deze paaszondag lees, dan vind ik geen spoor van die vreugde of van de muzikale overdaad van Händel terug. Integendeel. Johannes biedt een bijna onderkoelde beschrijving van de ontdekking van het lege graf en van het begin van het verrijzenisgeloof. Ook de daaropvolgende scène van het johannesevangelie, de ontmoeting tussen Maria Magdalena en de verrezen Jezus, is nog steeds stil en aarzelend. Het is pas naar de avond van die dag toe, als Jezus zijn angstige leerlingen ontmoet, dat voor het eerst sprake is van vreugde. De vreugde van het geloof in de verrijzenis is    duidelijk niet zomaar gekomen. Pasen is geen toverpilletje dat de pijn van het absurde