Posts

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Afbeelding
Edith Stein was van joodse afkomst. Als atheïstische filosofe kwam ze Christus op het spoor en werd uiteindelijk karmelietes onder de naam Teresa Benedicta van het kruis. Op 51-jarige leeftijd werd zij vergast in Auschwitz. Zij werd in 1998 door JP II heilig verklaard en uitgeroepen tot beschermheilige van Europa. Zij wordt vandaag, 9 augustus, herdacht. “ Indien God in ons is en indien Hij liefde is, dan moeten wij houden van onze medemensen. Het is daarom dat onze naastenliefde de maat is van onze liefde voor God. Maar zij is anders dan onze natuurlijke menselijke liefde. De natuurlijke liefde koesteren we voor de een of voor de ander die ons nabij is door bloedbanden, gelijkaardigheid van karakter of gemeenschappelijke belangen. De anderen zijn “vreemden”; de ene laat ons onverschillig, de ander vinden we ronduit antipathiek omdat hij is zoals hij is, zodanig dat we fysiek zoveel mogelijk bij hem uit de buurt blijven. Voor de christen zijn er geen “vreemde” mensen. Het is altijd

Waarom je niet zomaar kan beslissen creatief te zijn - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (3/8)

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (3/8)   Creativiteit vertrekt vaak vanuit onvoldaanheid en kan leiden tot een onverwachte overdaad aan vervulling. Soms vraagt creëren harde arbeid. Het komt niet zomaar. Tegelijk is er ook bijna steeds iets bij van ontvangen. Je beslist het niet. Creativiteit overkomt je. Uiteindelijk wordt het je gegeven. Dit verklaart wellicht waarom de ervaring van creativiteit zo dankbaar kan maken.   Creativiteit slaat een brug tussen het verleden en de toekomst. Creativiteit maakt verandering, vernieuwing en groei mogelijk. Creëren opent nieuwe perspectieven en behoedt er zodoende voor dat op zich waardevolle traditie s vastroest en . Niet iedereen is daar blij mee. Sommige mensen willen vooral dat alles bij het oude, veilig vertrouwde blijft. Verandering boezemt hen angst in.  Creativiteit is echter wars van angst. Ze getuigt van hoop, en vertrouwen dat de toekomst beter kan zijn; en dat de mens daartoe kan bijdrage

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag. Wijsh. 18, 6-9 Ps. 33 Hebr. 11, 1-2. 8-19 Lc. 12, 32-48 of 35-40   De laatste jaren van zijn leven kampte Ignatius van Loyola met een slechte gezondheid. Toen hij zijn autobiografie dicteerde was begin de zestig, erg oud voor die tijd. Zijn gezondheid was behoorlijk verzwakt. In de inleiding van dat levensverhaal schrijft zijn secretaris het volgende:   Vader Ignatius was er in die tijd slecht aan toe. Nu is hij helemaal niet gewend zichzelf al was het maar één dag van leven in het vooruitzicht te stellen. Integendeel, want als iemand zegt dat hij dit of dat binnen veertien dagen of binnen een week zal doen, zegt onze Vader. Ignatius altijd alsof hij ontsteld is: ‘Wat? Denk je nog zo lang te leven?’   Je zou deze bedenking van Ignatius kunnen lezen als een cynische opmerking. Ten onrechte. Ignatius was optimistisch en vertrouwvol. Hij wist hoe wankel zijn gezondheid was. Hij kon snel en onverwacht sterven. Tegelijk wilde hij voluit lev

Kan je leren vergeven?

Afbeelding
Zelfs als we beseffen dat vergiffeni s schenken wezenlijk is voor ons welzijn en geluk, dan nog blijft het een uitdaging om te vergeven. Mijn vriendin Rachael geeft dit grif toe. Zelfs nadat ze een excuus heeft aanvaard, blijft ze toch dikwijls vastzitten in de krenking en negatieve gevoelens. Rach ael zegt: “Het is voor mij heel moeilijk vergiffenis te schenken . En daar ben ik helemaal niet blij mee of trots op. Ik ben er volledig van overtuigd dat vergeving de mooiste weg is. Maar blijkbaar zegt mijn verstand dingen die mijn hart niet kan uitvoeren.” Rachael ziet vergeving als een geestelijke oefening: “Wij worden verondersteld elkaar vergiffenis te schenken. Tot zelfs ‘zeventig maal zeven maal’. En dit is nog maar het begin van het aantal keren dat God ons vergeeft. Wij moeten deze ziel-zuiverende vergiffenis aan anderen schenken.” We weten hoe moeilijke prestaties eenvoudig lijken als vaklui ze uitvoeren. Denk aan de olympische kunstschaatsers die over het ijs sp

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Afbeelding
  Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (2/8)   Creëren kan eenvoudig of lichtvoetig, net zo goed als subtiel of verfijnd. Het heeft zijn plaats in de meest uiteenlopende domeinen van het menselijk handelen. Je kunt creatief zijn in de keuken, wiskunde, componeren, musiceren, schrijven, knutselen, menselijke relaties, sport, het bedrijven van wetenschap of ambacht, handeldrijven, fotograferen.   Ontdekken betekent dat je iets op het spoor komt wat voorheen onbekend was maar al wel bestond. In dit opzicht verschilt het   van creëren. Als je een brood bakt, een verslag maakt van een vergadering of een omgevallen boom verzaagt tot brandhout , dan produceer je iets dat er tot dan toe nog niet was, maar ben je niet per se creatief. Creëren heeft te maken met het bedenken of maken van iets nieuws, in de zin van origineel en uniek. Denk maar aan die baby.   Die nieuwheid kan zich op meerdere manieren uiten. Je kunt creëren ex nihilo – uit het niets.

Hoe je de duivel het best te lijf gaat - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
" Dezelfde wapens die de duivel misbruikt met het oog op onze vernietiging moeten wij inzetten tegen hem voor ons heil ." Ignatius van Loyola

Is dit jobinterview echt zo absurd als het lijkt?

Afbeelding
Hoe zou jij reageren mocht het einde van de wereld aangebroken zijn? Hoe zou jij naar je huidige leven kijken mocht je beseffen dat het einde nu meteen eraan kan komen.  Want, zo is het wel …

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Afbeelding
  Voor LFK schreef ik een essay over “creëren”. Hier vind je enkele uittreksels (1/8)   Het ene jubel-appje na het andere kreeg ik . Mariet was in alle staten. Eindelijk had zij de oplossing gevonden. Mariet is een ingenieur die op latere leeftijd het beeldhouwen ontdekte. Al jaren werkt zij aan een ecologisch verantwoord verpakkingssysteem op basis van popcorn. Bij het krieken van de dag stond ze in haar atelier een gipsen afgietsel te maken van een nieuw beeld. Ineens zag ze hoe gips de langgezochte oplossing bood om de iets te soepele popcornverpakking de nodige stevigheid te geven. Haar vreugde kon niet op.   Mariet heet creatief te zijn. Creëren zit haar in het bloed. Wat is dat eigenlijk, creativiteit? Gaat dit over een uitzonderlijk talent, voorbehouden aan enkelingen? Heeft het te maken met opvoeding? Is het een aanleg waarmee je geboren wordt? Is creativiteit voorbehouden aan geleerde en verstandige mensen?   Creëren is vooral typisch menselijk. Creativiteit wordt positief

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Afbeelding
Aanvaard worden betekent, dat de mensen met wie ik leef, me een gevoel van eigenwaarde geven, me laten merken dat ik de moeite waard ben. Ze zijn gelukkig dat ik ben wie ik ben. Aanvaard worden betekent, dat ik ruimte krijg om te groeien maar niet geforceerd word: ik hoef niet te zijn wie ik niet ben. Het betekent ook dat ik niet word opgesloten in mijn verleden of mijn heden; integendeel ik krijg ruimte om te ontplooien en om de fouten van het verleden te boven te komen. In ’n zekere zin kunnen we zeggen dat aanvaard worden betekent een ont-hulling. Ieder van ons wordt geboren met vele mogelijkheden. Maar die mogelijkheden kunnen pas tot werkelijkheid worden in het warme klimaat van het aanvaard worden door anderen. Aanvaard worden bevrijdt alles dat in mij is. Slechts wanneer ik bemind word in die diepere zin van volledig aanvaard-zijn, kan ik mezelf worden. De liefde, de aanvaarding van anderen, maakt mij tot de unieke persoon die ik zou kunnen moeten worden. Als iemand ge

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Afbeelding
  Op de terugreis van Canada, voorbije vrijdag, ging paus Franciscus in het vliegtuig in gesprek met de journalisten. Er werd hem ondermeer gevraagd of hij zich meer Paus dan wel jezuïet voelt. Hij vertelde er ook wat hij van Ignatius geleerd heeft. "Nooit heb ik die afweging gemaakt, (nooit heb ik) gemeten (of ik meer Paus of Jezuïet ben). Ik voel me een dienaar van de Heer met het jezuïetengewaad. Er is geen pauselijke spiritualiteit. Die is er niet. Elke Paus brengt zijn eigen spiritualiteit voort.   Denk aan Johannes Paulus II met die prachtige mariale spiritualiteit die hij had. Hij had die al eerder en hij had die als Paus. Denk aan de vele pausen die hun spiritualiteit hebben voortgezet.   Het pausdom is geen spiritualiteit, het is een baan, een functie, een dienst. Iedereen voert het uit met zijn eigen spiritualiteit, zijn eigen genaden, zijn eigen trouw en ook zijn eigen zonden. Maar er is geen pauselijke spiritualiteit. Daarom is er geen vergelijking tussen jezuïtische s

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...

Afbeelding
Deze blog en zijn baasje gaan het de komende weken wat rustiger aan doen. We zijn er weer vanaf 1 augustus.  Wil je intussen toch je dagelijkse portie ignatiaanse vitamientjes, dan raad ik je graag onze website  www.biddenonderweg.org   aan.  Wist je dat hier ook thematische retraites, gesprekken en audioboeken worden aangeboden? Ook van harte welkom op www.gewijderuimte.org . Je vindt er elke dag een geschreven ignatiaanse meditatie met de evangelielezing van de dag. Wist je trouwens dat we de laatste jaren ook een heel ruim video-aanbod hebben ontwikkeld: Hier heb je alle mogelijk interviews met jezuïeten Hier vind je allerhande video's over ignatiaanse spiritualiteit en gebed , geproduceerd door Bidden Onderweg Hier kan je diverse lesvideo's bekijken over ignatiaanse spiritualiteit Voor de amateurs van verrassende video's, beveel ik graag mijn eigen video-website aan: www.verderkijken.org . Hier nog wat lectuurtips uit mijn eigen pen: 1. Jezuï

Hoe verloren bagage een bron van genade kan worden

Afbeelding
Ik was een van mijn tassen kwijtgeraakt bij de overstap tussen twee vluchten en omdat ik niet kon wachten, reisde ik verder zonder de tas. Ik moest shampoo en wat sokken kopen; voor het overige miste ik de tas eigenlijk niet. Tegen de tijd dat ik thuis kwam, was de tas weer in mijn bezit. Ik heb deze thuis in de gang gezet en een week lang niet geopend omdat ik me niet kon herinneren wat erin zat. Maar als ik me niet kon herinneren wat erin zat, was die tas dan wel zo belangrijk? Dit maakt dat ik me afvraag hoeveel energie ik gebruik, dag in dag uit, met het rondsjouwen van dingen die niet eens belangrijk zijn. Welke lasten heb ik op mezelf genomen die ruimte innemen en me moe en angstig maken? Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we zo leven – met te veel tassen en te veel gewicht. Ik denk dat God wil dat we licht reizen en zo veel meer van de reis genieten. Vinita Hampton 

Karl Rahner sj in de clinch met een journalist die beweerde nooit een godservaring te hebben gehad

Afbeelding
Tijdens een radio-interview zei een journalist aan Karl Rahner sj dat hij nooit een godservaring had gehad. Rahner had zijn antwoord meteen klaar. “Ik geloof u niet. Ik kan het hier gewoon niet mee eens zijn. Het kan best zijn dat u nooit een godservaring gehad heeft die u als dusdanig benoemd heeft. Maar u heeft zeker ooit, mogelijks zelf nu, een godservaring gehad. Ik ben er trouwens van overtuigd dat dit geldt voor elke mens.” Rahner wilde gerust toegeven dat het bijna altijd moeilijk is om zo’n godservaring te omschrijven. “Er zijn heel wat dingen die moeilijk zijn om uit te drukken of om over na te denken: liefde, trouw, diep verlangen, echte verantwoordelijkheid … Als we erover willen spreken, beginnen we vaak te stamelen. We vinden dat onze woorden vreemd klinken, ontoereikend zijn, enkel maar voorlopig. Maar dit wil helemaal niet zeggen dat je geen ervaringen van trouw, verantwoordelijkheid, vreugde, waarheid, liefde … hebt gehad. Met de godservaring is het niet ander

Als ouderliefde grenzen verlegt - korte video

Afbeelding
  Liefde maakt onmogelijke dingen mogelijk. Zeker als het gaat over je kleintje. Je kind laat je niet in de steek.   Heb jij al je grenzen verlegd bij je inzet voor je eigen kind?   Heeft een ander dat ooit voor jou gedaan?   Wat deed dat met jou?

Ignatius van Loyola: drie redenen om geen ruzie te maken

Afbeelding
Ruzie vermijden heeft niet alleen te maken met  goede inborst en met de vrede van de christelijke ingesteldheid. Het wordt ook bevestigd door de resultaten die het voortbrengt.  Ignatius van Loyola

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Mijn moeder overleed meer dan 20 jaar geleden aan de vreselijke A.L.S.. De laatste letters die ze met onze hulp op een alfabetkaart aanwees waren MERCI. Deze reactie ontving ik enkele dagen geleden op een blogje dat ik schreef over dankbaarheid. Ik werd er stil en blij van. Ook dankbaar. Wat een genade als je, na wat ongetwijfeld een lange lijdensweg was, je aardse leven zo mag eindigen. Wat een toegangsdeur naar de volheid van leven. Dankbaarheid is niet iets waar je zomaar voor kiest. Het is een genade die je ontvangt. Je kan er aan meewerken. Oefening baart kunst. Dat geldt in het bijzonder voor het gebed dat dankbaarheid heet. Danken betekent dat je Gods werkzame aanwezigheid weet op te merken. Dat je in de hectiek van het leven steeds weer aandacht geeft aan wat je blij, vertrouwvol of energiek maakt en dat in verband brengt met de Bron van alle leven.   Wie hier een gewoonte van maakt leert ook kleine rimpelingetjes van dankbaarheid op het spoor komen. Die zijn belangrijker dan

Wat de mystieker ziet dat andere mensen niet zien, ook niet van zichzelf - De wandeling van meneer Périer (3/3)

Afbeelding
In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen. In dit derde uittreksel beschrijft Bellet, aan het einde van de roman, het nieuwe zelfbewustzijn van meneer Périer. Hij ziet. Hij … ziet een stralend visioen. En hij ziet dat hij ziet. Niet dat hij nadenkt of zich aan bespiegelingen overgeeft. Allerminst. Er is geen enkele afstand,  hij zit er middenin, hij bevindt zich binnen de blik die hij op alle dingen werpt, dingen die door zijn liefdevolle blik langzaam ontwaken, zodat Jean Périer helemaal lichtend wordt – want het oog is de lamp van het lichaam. Natuurlijk ziet hij wat hij altijd gezien heeft: de waterpartij, de fontein … de kinderen die hollen en de moeders die opletten, en vlak bij hem de ezels die terugkomen. Maar wat hij zie

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Afbeelding
Een korte uitleg door Nikolaas Sintobin sj over wat we vandaag kunnen leren uit de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart van Jezus? Dit kan in onze geseculariseerde wereld heel ver van mijn bed lijken. Of net niet. Het spreekt namelijk over de tedere liefde en zorg van onze God voor elk van ons, in het bijzonder als we het moeilijk hebben.

Hoe mr Périer de ware schoonheid van een vrouw ontdekt - De wandeling van meneer Périer (2/3)

Afbeelding
  In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen. In dit tweede uittreksel beschrijft Bellet de nieuwe blik van Meneer Périer aan de hand van een voorbeeld. Hij ging dus met lijn 39 van zijn wijk naar de rechteroever van de Seine. … toen een jonge vrouw tegenover hem kwam zitten. Dadelijk bekoorde ze hem. Niet dat hij erotische gedachten mbt haar koesterde; het was iets veel ernstigers. Hij voelde zich sterk tot haar aangetrokken. Hij keek haar aan; en dit gezicht bracht hem zo in vervoering dat hij niet merkte dat hij haar langdurig strak aankeek. De jonge vrouw wendde haar hoofd naar rechts en naar links, toen keek ze hem recht in zijn gezicht en zei ten slotte op koele toon: “Wat is er met me aan de hand?” “Wat bedoelt u” zei meneer Périe

Is dit gewoon absurd of toch herkenbaar?

Afbeelding
Typisch Svankmajer … Absurde humor. Alhoewel. Als je kijkt tot het einde, zal je merken dat het helemaal niet grappig is. Gaat dit over ongeduld?   Over niet krijgen of heben wat je eigenlijk hoort te hebben? Regels en afspraken, persoonlijk en collectief, zijn nodig. Zoniet kan een grenzenloze, vernietigende logica de bovenhand krijgen.   Herken je dit?

Hoe een mystieke ervaring eruit kan zien - De wandeling van meneer Périer (1/3)

Afbeelding
In dit romannetje  (Ten Have Baarn, 2003)  beschrijft Maurice Bellet, priester, theoloog en psychoanalist, hoe meneer Périer, een onbeduidend burgermannetje, zonder het zelf te beseffen, een mystieke ervaring krijgt. Geleidelijk aan gaat dit zijn grijze leven van binnen uit veranderen (1/3). In dit eerste uittreksel beschrijft Bellet de mystieke ervaring. Wat ziet hij? Monsters, hersenschimmen, goden die uit de hemel neerdalen? …  Niets van dat alles. Nee, meneer Périer ziet wat iedereen ziet: de ronde waterpartij, de fontein, de mensen op de stoelen, een ventje dat achter een wegvliegende duif aanholt, … En hij ziet de open hemel. Wat meneer Périer ziet is zo onverwacht, hij is er zo slecht op voorbereid, het heeft zo weinig gemeen met al wat er mogelijk in zijn hoofd omgaat dat hij niet eens weet dat hij een visioen heeft. Hij heeft slechts een wonderlijk gevoel van warmte, zachtheid en alomvattende welwillendheid; het licht lijkt weldadiger en scherper te zijn, de

Wat mensen kunnen leren van de communicatie van zeeolifanten

Afbeelding
  Deze zeeolifanten hebben mekaar eigenlijk niets te verwijten. Toch maken ze ruzie. Het gaat over een misverstand. Er is een gebrek aan communicatie. Herken je daar iets van? Hoe ga jij hiermee om als dit jou overkomt?